BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC VẬT DƯỢC 1 ĐH Y DƯỢC TP.HCM

Bài báo cáo thực vật dược bộ trúc đào

Bài báo cáo thực vật dược bộ trúc đào
... BÔ TRÚC ĐÀO(APOCYNALES)  Theo phân loại thực vật thuộc hệ thống APG III (2009) Bộ Trúc Đào, mà Họ Trúc Đào thuộc Bộ Long Đởm  Theo phân loại thực vật Armen Leonovic Takhtadian năm 1997, Bộ Trúc ... thực vật, tập I II, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1978 • http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=edir Bộ Môn Thực vật Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, Thực vật Dược- Phân loại Thực ... Trúc Đào tách từ Bộ Long Đởm  Ngành Ngọc Lan (Mangnoliophyta)  Lớp Ngọc Lan (Magnoliopsida)  Phân Lớp Hoa Môi(Lamiidae)  Bộ Trúc Đào (apocynales) Họ Trúc Đào • Họ Trúc Đào (Apocynaceae) họ Bộ...
 • 39
 • 1,143
 • 0

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 3 Quy trình kỹ thuật bảo vệ thực vật - Chương 1 potx

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 3 Quy trình kỹ thuật bảo vệ thực vật - Chương 1 potx
... 11 Mối rễ 12 Sùng 13 Câu cấu 14 Sâu róm 15 Nhện đỏ, nhện vàng 16 Rệp sáp 17 Sâu ăn vỏ 18 Mối Bảng 10 : Bảng tra tìm sâu bệnh cao su 66 Quy trình kỹ thuật cao su - 2004 Tổng Công ty Cao su Việt Nam ... lượng - lít /cây phải xử lý - lần với chu kỳ tháng/lần Hình 31 : Triệu chứng rễ gỗ Hình 32 : Triệu chứng cổ rễ Quy trình kỹ thuật cao su - 2004 75 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su ... 0 ,15 % Chỉ phun tán non, chu kỳ phun - 10 ngày/lần Hình 22: Triệu chứng bệnh héo đen đầu Quy trình kỹ thuật cao su - 2004 67 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Điều 1 43: ...
 • 16
 • 240
 • 0

Báo cáo Thực hành_Lớp 12NC_Bài 1

Báo cáo Thực hành_Lớp 12NC_Bài 1
... dài l2 = 600 mm Thực lần phép đo chu kì T Ghi giá trị T lần đo vào Bảng Bảng Con lắc Khối lợng Biên độ đơn m Độ dài l (mm) m1 m1 m2 m2 T3 T ( ) max T l1 = 500 T2 l1 = 500 T1 l1 = 500 Chu kì ... dài 10 cm Bộ lò xo xoắn có độ cứng khác Bộ nặng loại 50 g, lồng trụ có lỗ treo đầu B cng hng c gm lc n v mt lc ch, treo cú trc quay 10 .Đng hồ đo thời gian số, có hai thang đo 9,999 s 99,99 s 11 ... = 10 0 g vào giá đỡ Thực lần phép đo chu kì đao động T lắc lò xo Ghi giá trị T lần đo vào Bảng Bảng Con lắc Độ cứng Khối lợng Chu kì dao động T lò xo k (N/m) m (g) ( ) max T T1 T2 T3 T m = 15 0...
 • 7
 • 359
 • 11

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 1

GIÁO TRÌNH sử DỤNG THUỐC bảo vệ THỰC vật PHẦN 1
... Qua da ≤ 40 ≤5 ≤ 10 40 – 400 – 50 10 - 10 0 400 – 4000 50 – 500 10 0 - 10 00 > 4000 > 500 >10 00 Li u gây ch t t ñ i: li u lư ng ch t ñ c th p nh t nh ng ñi u ki n nh t ñ nh làm ch t 10 0% s cá th dùng ... trùng c a DDT (năm 19 39) ñã m cu c cách m ng c a bi n pháp hoá h c BVTV Hàng lo t thu c tr sâu ñ i sau ñó: clo h u (nh ng năm 19 40 -19 50); thu c lân h u cơ, thu c cacbamat (19 45 -19 50) Lúc ngư i ta ... n B c tr sâu gai, sâu cu n l n bùng phát Hưng yên (v ðông xuân 19 5 619 57) mi n Nam, thu c BVTV ñư c s d ng t 19 62 Giai ño n t 19 57 -19 90: Th i kỳ bao c p Vi c nh p kh u, qu n lý phân ph i thu c...
 • 13
 • 606
 • 11

Báo cáo: Thực Vật Chuyển Gen

Báo cáo: Thực Vật Chuyển Gen
... cho hệ sau GEN CHUYỂN:(transgene) gen ngoại lai chuyển từ thể sang thể kỹ thuật di truyền GMP (genetically modified plant): thực vật biến đổi gen Một số phương pháp chuyển gen Chuyển gen gián ... NỘI DUNG BÁO CÁO CÁC KHÁI NIỆM CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN CÁC LOẠI THỰC VẬT CHUYỂN GEN THÀNH TỰU CÁC KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN: Chuyển gen đưa đoạn DNA ngoại lai vào gen thể đa bào, ... tiếp nhờ Agrobacterium  Chuyển gen nhờ súng DNA “biolistic”  Chuyển gen nhờ virus  Chuyển gen phương pháp vi tiêm  Chuyển gen phương pháp xung điện PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN GIÁN TIẾP NHỜ AGROBACTERIUM...
 • 29
 • 446
 • 2

Sổ tay DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN RAU Ở VIỆT NAM pot

Sổ tay DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN RAU Ở VIỆT NAM pot
... biên soạn Sổ tay Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng rau Việt Nam Cuốn sách dựa Danh mục thuốc BVTV phép sử dụng nông nghiệp Việt Nam cập nhật đến tháng 10/2009 Mong Sổ tay tài liệu ... sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất rau an toàn hiệu CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc DANH MỤC THUỐC ... quản lý sử dụng thuốc BVTV sản xuất rau Để giúp người nông dân, quản lý, đạo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất rau an toàn hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Bảo vệ thực vật biên...
 • 129
 • 871
 • 7

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN XÂY DỰNG - ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN XÂY DỰNG - ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM
... Trang 12 Trường Đại Học Kiến Trúc TpHCM Thực Tập Công Nhân b) Nối hàn: Dùng phương pháp hàn hồ quang Là phương pháp hàn phổ biến xây dựng dân dụng công nghiệp Dùng dòng điện (4 0- 60V) tạo tia hồ quang ... Nguyễn Quang Dũng Phạm Trần Ngọc Phán Trang 10 Trường Đại Học Kiến Trúc TpHCM Thực Tập Công Nhân Uốn cốt đai thép φ có kích thước sau: THỰC TẬP: 150 200 40 40 Khi uốn có dãn thêm thép uốn theo số liệu ... Trần Ngọc Phán Trang Trường Đại Học Kiến Trúc TpHCM Thực Tập Công Nhân PHẦN II: CẮT THÉP – NẮN THÉP VÀ UỐN THÉP 1- Cắt thép theo kích thước số lượng cho trước - Tính chiều dài cắt thép: Khi uốn,...
 • 20
 • 1,285
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 1 ppsx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 1 ppsx
... 97 3 .10 THUC KHNG SINH 99 C THUC TR C 10 2 3 .11 .1 nh ngha 10 2 3 .11 .2 c im c di 10 2 3 .11 .3 Kh nng cnh tranh vi lỳa 10 2 3 .11 .4 Phõn ... 11 1. 3.2 S bin i ca cht c t bo sinh vt 12 1. 3.3 Cỏc hỡnh thc tỏc ng ca cht c 13 1. 3.4 Tỏc ng ca cht c n dch hi 14 1. 4 NHNG NHN T NH HNG N TNH C CA CHT C 15 1. 4 .1 ... CHNG 1: C CHT HC NễNG NGHIP 1. 1 CC KHI NIM V CHT C v S NHIM C 1. 1 .1 Cỏc khỏi nim c bn 1. 1.2 Nhng yờu cu i vi mt húa cht dựng bo v thc vt 1. 1.3 Phõn loi...
 • 12
 • 278
 • 7

Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 1 ppsx

Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 1 ppsx
... Môn Dịch học bảo vệ thực vật l môn học chuyên môn quan trọng trơng trình đ o tạo kỹ s Nông học, chuyên ng nh Bảo vệ thực vật Môn học Dịch học bảo vệ thực vật cung cấp kiến thức thực tiễn dịch học ... công nghệ sinh học - Môn học cung cấp kiến thức v thực tiễn dịch học Bảo vệ thực vật, sau đ học môn học chuyên sâu khoa học bảo vệ thực vật - Dịch học BVTV l môn học khoa học nghiên cứu qui luật ... mạnh môn học, ng nh học có liên quan hình th nh v phát triển nh: Thống kê, Vật lý, Sinh thái học, Khí tợng học, X hội học, Toán học, Kinh tế học, Tin học v khoa học máy tính 3 .1 Dịch học thời...
 • 16
 • 301
 • 5

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 1 pptx

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 1 pptx
... dại hóa bảo vệ thực vật - ã in thành giáo trình thư viện đại học Cần Thơ MỤC LỤC Bài 1: HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1 KHÁI NIỆM VỀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1. 1 Khái niệm 1. 2 Các ... PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH LUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT I.THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ tên: TRẦN VĂN HAI Sinh năm: 0 2-0 3 -1 955 Cơ quan công tác: Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp Sinh ... 12 Bài 3: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 13 VI PHẠM PHÁP LUẬT 13 1. 1 Khái niệm 13 1. 2 Các dấu hiệu vi phạm pháp luật 13 1. 3 Cấu trúc...
 • 12
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục 1 danh mục thuốc bảo về thực vật được phép sử dụng ở việt namdanh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụngbáo cáo thực vậtthuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụngbáo cáo thực hành dược lâm sàngbáo cáo thực hành số 1 hóa học 10danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở việt nambài báo cáo thực hành số 1 hóa 11thuc hanh sinh hoa bao ve thuc vat bai 1báo cáo thực vật họcbai bao cao thuc vatsổ tay danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau ở việt nambáo cáo bài tập lớn giải tích 1bao cao thuc hanh chan nuoi thu y traubao cao thuc te tot nghiep nganh y teHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổiNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20115. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi4. Bao cao ban kiem soat nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015