Luong NC 2,7tr

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng và việc vận dụng phát triển lực lượng sản xuất ở nc ta

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng và việc vận dụng phát triển lực lượng sản xuất ở nc ta
... dựng hình thái kinh tế - hội Việt Nam 1) Vấn đề xây dựng hình thái kinh tế - hội Việt Nam + Lần lịch sử hội học, học thuyết Mác - Lê nin hình thái kinh tế - hội vạch nguồn gốc động lực ... nhằm phát huy tiềm thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất để xây dựng sở kinh tế chủ nghĩa hội, bớc hội hoá hội chủ nghĩa Trong thực tế sản xuất lên sản xuất lớn hội ... Tiểu luận triết học Nội dung I Học thuyết hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh tế - hội + Hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để hội giai đoạn lịch sử...
 • 15
 • 2,186
 • 13

kiem tra chat luong khoi 12 ban NC

kiem tra chat luong khoi 12 ban NC
... 4,6Hz Câu 12: Một vật dđđh theo phương trình x = 4cos(6πt + π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 2,5s là: A - 12 cm/s 72 π2 cm/s2 B 12 cm/s 72 π2 cm/s2 C 12 cm/s -72 π2 cm/s2 D - 12 cm/s ... rad/s D 3600π rad/s Câu 38: Người chơi nón kì diệu truyền cho mép nón vận tốc ban đầu m/s Biết nón quay chậm dần sau 12 s dừng lại, bán kính nón 2m Gia tốc góc nón là: A γ = - 0,25 rad/s B γ = ... đơn có chu kì dao động mặt đất To = 2s Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km Đưa lắc lên độ cao h = 128 0 m coi nhiệt độ không đổi chu kì dao động lắc là: A 2,4 s B 2,04 s C 2,004 s D 2,0004 s Câu...
 • 7
 • 227
 • 0

Bài 7 -HÓA 10 NC- Năng lượng và cấu hình của electron

Bài 7 -HÓA 10 NC- Năng lượng và cấu hình của electron
... OBITALVIEWER Tiết 10, 11 1- Electron chiếm mức lượng ? Trình tự mức lượng 2-Việc phân bố electron tn theo ngun lý qui tắc nào? 3 -Cấu hình electron - cách viết cấu hình e KIỂM TRA BÀI CŨ Hồn thành ... 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d10 6p6 7s2 … … -Biết tổng số e ngtử Dựa vào phân bố e theo sơ đồ ta viết hết e  lớp -Biết số thứ tự chu kỳ phân nhóm ta dự đoán STT  cấu hình e -Vd : viết cấu hình ... lớp có lượng ? Gần nhau, tuỳ thuộc vào trạng thái lượng mà e có khu vực ưu tiên riêng d/ Năng lượng liên kết e lớp ngồi với hạt nhân ngun tử có khơng ? Khơng nhau, tuỳ thuộc vào trạng thái lượng...
 • 23
 • 345
 • 0

GIÁO ÁN 10 NC CẢ NĂM ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT ,CHẤT LƯỢNG CHỈ VIỆC IN

GIÁO ÁN 10 NC CẢ NĂM ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT ,CHẤT LƯỢNG CHỈ VIỆC IN
... 30.1,6748) .10- 27 kg = 93,7316 .10- 27kg 93,7316 .10 −27 - Nguyên tử khối Fe là: 1,66005 .10 −27 = 56,4631(dvc) 31 - Số electron kg electron là: 9 ,109 5 .10 −31 = 0 ,109 775 .10 (hat ) 0 ,109 775 .10 31 - n ... 19,9264 .10 kg = 1,6605 .10 −27 12 đònh khối lượng nguyên tử Cacbon kg Là: 19,9264 .10- 27 Kg + Quy Ước: Lấy Giá Trò 12 Khối lượng khối lượng cacbon làm đơn vò tính toán: −27 µ = 19,9264 .10 kg 12 ... kính nguyên tử vào khoảng 101 0 m (khối cầu) - So sánh đường kính nguyên tử với Quy ước: 1nm = 10- 9m đường kính hạt nhân với đường 1ηm = 10 A0 kính p, e A0 = 10- 10m - So sánh đường kính hạt nhân...
 • 194
 • 302
 • 0

TRAC NGHIEM LUONG TU A S 12 NC

TRAC NGHIEM LUONG TU A S 12 NC
... bước s ng khác S PHÁT QUANG S LƯỢC VỀ LAZE 1> Chọn câu Đúng ánh s ng huỳnh quang là: A tồn thời gian sau tắt ánh s ng kích thích B tắt sau tắt ánh s ng kích thích C có bước s ng bước s ng ánh s ng ... A eU h = A + 2 mv max mv max mv max ; B eU h = A + ; C eU h = ; D eU h = mv max 16> Điều khảng định sau sai nói chất ánh s ng? A ánh s ng có lưỡng tính s ng - hạt B Khi bước s ng ánh s ng ... D Sau ngừng kích thích, phát quang s chất kéo dài thời gian 4> Chọn câu sai A Huỳnh quang phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10 - 8s) B Lân quang phát quang có thời gian phát quang...
 • 6
 • 170
 • 0

Tu chon (NC): Tiết 1: Ôn tập lượng giác

Tu chon (NC): Tiết 1: Ôn tập lượng giác
... cot a ữ = tan a H2: Gii mt s bi nhm ụn li kin thc c bn: Dạng 1: Tính GTLG cung hđ CủA gV hđ CủA hs Bài 1: Tính giá trị lợng giác HS suy nghĩ tìm lời giải 43 góc 495 ; ĐS: sin 495 = 2 ; cos ... Để tính GTLG cung , ta cần biết dấu chúng Muốn ta vào điểm cuối cung nằm phần t đờng tròn lợng giác Bài 2: < < nên sin < Do 21 21 sin = = = 25 25 21 b) Từ suy tan = , cot = 21 c) ... = ; C = 32 128 GV hớng dẫn HS cách sử dụng biến đổi để tìm lời giải - Củng cố HD hs học nhà Bài 1: Bài 2: - CMR: CMR: + sin a = + tan a sin a (sin a + cos a ) = tan a cot a sin a cos a ễn li...
 • 3
 • 205
 • 0

GA. PT Lượng giác(NC)(T6-T17)

GA. PT Lượng giác(NC)(T6-T17)
... ca pt (I) thỡ sin x = m c Cỏc vớ d VD1: a) Gii pt sin x = tng ng iu gỡ? b)Tr li cõu hi (H3) SGK Yờu cu hc sinh c lp cựng coi ngha l sin x = m H/S c k li vớ d SGK v gii ptvớ d SGK v gii pt sin ... thỡ vớ d \ cõu 2) pt sin x = ? Yờu cu hc sinh lờn bng Gii pt: ( a) sin x ) = sin( + x) b) sin x = sin x H3: Cng c Phng trỡnh: sin x = m (I) TX: D = R m > : pt vụ nghim m : pt cú nghim x ... ca pt (I) c Cỏc vớ d ngha l co s x = m thỡ co s x = m VD1: a) Gii pt co s x = tng ng iu gỡ? b)Tr li cõu hi (H5 SGK H/S c k li vớ d Yờu cu hc sinh c lp cựng coi SGK v gii ptvớ d SGK v gii pt...
 • 27
 • 154
 • 0

su bien doi mot so dai luong vat li (lop 10 NC)

su bien doi mot so dai luong vat li (lop 10 NC)
... ca nguyờn t ú to thnh li n kt húa hc NI DUNG III M IN - õm in ca mt nguyờn t c trng cho kh nng hỳt e ca nguyờn t ú to thnh li n kt húa hc - B sung: ln thỡ Giỏo ỏn húa hc 10 nõng cao Giỏo viờn ... KINH NGHIM Sa ộc, ngy 26 thỏng 09 nm 2 010 Ngy duyt ././ 2 010 Giỏo sinh thc hin Giỏo viờn hng dn T Tng Phc Thnh Ngy son: / Phm Hng Phỳc / Giỏo ỏn húa hc 10 nõng cao Giỏo viờn hng dn T Tng Phc ... trang 55 VI RT KINH NGHIM Sa ộc, ngy 26 thỏng 09 nm 2 010 Ngy duyt ././ 2 010 Giỏo sinh thc hin Giỏo viờn hng dn T Tng Phc Thnh Giỏo ỏn húa hc 10 nõng cao Phm Hng Phỳc ...
 • 8
 • 290
 • 10

đề thi khảo sát chất lượng HS lớp 11-NC

đề thi khảo sát chất lượng HS lớp 11-NC
... (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 12: Đại lượng sau không tuân theo định luật tuần hoàn: A Bán kính nguyên tử B Độ âm điện C Nhiệt độ nóng chảy D Năng lượng ion hóa thứ Câu 13: A,B,C ba kim loại ... vào 200ml dung dịch HCl 1,25M, thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Hai kim loại X là: A Mg Sr B Be Mg C Mg Ca D Be Ca Câu 17: Các chất mà phân tử không phân cực là: A NH3, Br2, C2H4 ... NaY % khối lượng muối hỗn hợp c Sục khí clo vào dung dịch A dư, sau cô cạn thu gam muối khan? Câu (1đ): Một dung dịch chứa x mol Cu2+, y mol K+; 0,03 mol Cl- 0,02 mol SO − Tổng khối lượng muối...
 • 4
 • 486
 • 1

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác-NC

Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác-NC
... 1 A B C D 5 Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = 7(cm), BC = 6(cm), CA = 3(cm) Khẳng định sau A Tam giác ABC nhọn B Tam giác ABC tù C Tam giác ABC vuông D sin A = 2sin B Bài 5: Cho tam giác ABC ... phát Khi tam giác ABC biểu lời công thức tính vuông, định lý côsin trởmột cạnh tam giác theo thành định lý quen thuộc nào? hai cạnh lại côsin góc xen hai cạnh C Định lý côsin tam giác Trong tam giác ... 2ab b c B C a Định lý sin tam giác A Với tam giác ABC, ta có a b c = = = R, sin A sin B sin C R bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC c B b R O a C Bài 1: Cho tam giác ABC Xét tính sai...
 • 17
 • 396
 • 1

Sinh học - NC, đánh giá chất lượng, khả năng sinh trưởng và sự tác động của một số yếu tố

Sinh học - NC, đánh giá chất lượng, khả năng sinh trưởng và sự tác động của một số yếu tố
... húa sinh c thc hin ti phũng thớ nghim Di truyn hc - Khoa Sinh - Trng i hc S phm- i hc Thỏi Nguyờn Thớ nghim phõn tớch hm lng khoỏng c thc hin ti phũng thớ nghim Trung tõm- Trng i hc Nụng Lõm - ... bỡnh mụi trng ó chun b vi mt : 8- 10 chi/bỡnh 1 4-1 5 chi/bỡnh 1 0- 11 chi/bỡnh 1 6-1 7 chi/bỡnh 1 2-1 3 chi/bỡnh 1 8-1 9 chi/bỡnh Khi chi khoai tõy bỡnh cao t 5cm n 7cm (sau 2-3 tun) s c s dng to c Mụi ... trc tip n sinh trng phỏt trin ca cõy khoai tõy thi k sinh trng dinh dng cõy khoai tõy cú th thớch ng vi biờn nhit t 100C- 250C, rng hn so vi giai on sinh trng sinh thc Theo Billb- Deau (1992),...
 • 83
 • 193
 • 0

Lượng tử ánh sáng NC

Lượng tử ánh sáng NC
... trả lời sai A Ánh sáng có vận tốc vận tốc sóng điện từ B Ánh sáng có tính chất hạt; hạt ánh sáng gọi photon C Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng sóng D Thuyết sóng ánh sáng khơng giải ... điểm thuyết lượng tử phát biểu sau khơng đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phơtơn mang lượng B Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phơtơn chùm C Khi ánh sáng truyền phơtơn ánh sáng khơng đổi, ... Hấp thụ ánh sáng tượng mơi trường vật chất A làm thay đổi màu sắc ánh sáng truyền qua B làm giảm cường độ ánh sáng truyền qua C làm giảm tốc độ ánh sáng truyền qua D làm lệch phương ánh sáng truyền...
 • 13
 • 176
 • 0

Giáo án Sinh 11 (NC) - SINH HỌC CÁ THỂ - CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG pdf

Giáo án Sinh 11 (NC) - SINH HỌC CÁ THỂ - CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG pdf
... I Các dạng nước tế bào?tính chất ,vai trò? -Nước tự do: nước không bị hút phần tử tích điện hay nằm dạng liên kết hóa học. Nước tự nằm thành phần tế bào.Chúng giữ tính chất vật ,hóa học, sinh ... bảo đảm bền vững hệ thống Thực vật thủy sinh hấp thụ nước keo chất nguyên sinh tế nào? bào Thực vật cạn hấp thụ nước II Quá trình hấp thụ nước nào? -Thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua Đặc điểm ... sinh học thực vật phân tích tranh vẽ,câu hỏi vấn đáp HS sgk,quan sát hình vẽ,trả lời câu hỏi theo yêu cầu gv D Các hoạt động dạy học ổn định mới:giới thiệu chương trình hoạt động giáo viên...
 • 6
 • 365
 • 0

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT VÀ ĂN TẠP pdf

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT VÀ ĂN TẠP pdf
... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: không Bài mới: Giới thiệu SGV Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV vấn đáp: Tiêu hoá: trình biến đổi thức ăn phức - Động vật muốn tồn tạp lấy ... học phút) - Quan sát hình 15. 1 so sánh khác người thú.Nêu II QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI HÓA HỌC vai trò - Thực nhờ enzim dịch tiêu hóa tiêu hóa thức ăn? tuyến tiêu hóa tiết tuyến nước bọt, - QT biến ... thành chất hữu phát triển phải lấy thức ăn đơn giản hấp thụ vào máu đưa từ môi trường qua trình đến tế bào Đây trình chuyển hoá trung tiêu hoá - - Vậy tiêu hoá gian tạo điều kiện cho TĐC chuyển...
 • 5
 • 1,120
 • 2

Xem thêm