diem moi trong ND 15

Những điểm mới trong các chế độ của loại hình Bảo Hiểm XH bắt buộc trong luật Bảo Hiểm XH so với những quy định hiện nay về Bảo Hiểm XH

Những điểm mới trong các chế độ của loại hình Bảo Hiểm XH bắt buộc trong luật Bảo Hiểm XH so với những quy định hiện nay về Bảo Hiểm XH
... vậy, so với quy định luật BHXH quy định cụ thể nhiều thời gian hưởng chế độ thai sản trường hợp sảy thai, nạo, hút thai thai chết lưu •Thời gian hưởng chế độ sinh con: Đối tượng: So với quy định ... vậy, so với quy định luật BHXH mang tính công nhiều Quy định xác định khoảng thời gian để tính mức trợ cấp theo năm, luật BHXH theo tháng Và mức tối đa luật BHXH 48 tháng cao gấp lần so với quy định ... trở lên: + Quy định nay: Được hưởng 60 ngày + Luật BHXH: Được hưởng 70 ngày (Điều 23 - khoản - điểm b) Như vậy, so với quy định nay, Luật BHXH tăng thêm thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau năm...
 • 11
 • 300
 • 0

Thuế thu nhập cá nhân – những bất cập trong vận dụng, ở việt nam và điểm mới trong sửa đổi

Thuế thu nhập cá nhân – những bất cập trong vận dụng, ở việt nam và điểm mới trong sửa đổi
... đưa nhân kinh doanh vào diện nộp thu TNCN Đổi cách phân loại thu nhập chịu thu để xác định nghĩa vụ thu : Luật thu TNCN phân loại thu nhập chịu thu theo nguồn phát sinh thu nhập: thu nhập ... khoảng 30-40% tổng số thu ngân sách Tỷ lệ thu thu nhập nhân (bao gồm thu TNCN, thu nhập DN, thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất) Việt Nam khoảng 4,1% LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN ÁP DỤNG NGÀY ... trên, sách thu hành thu nhập nhân bộc lộ số hạn chế: Thứ nhất, chưa thực đảm bảo công bằng, bình đẳng nghĩa vụ thu thu nhập nhân thu nhập từ kinh doanh không trừ khởi điểm nộp thu theo...
 • 7
 • 517
 • 4

Hệ thống trung gian tài chính Việt Nam và điểm mới trong luật các tổ chức tín dụng 2010

Hệ thống trung gian tài chính Việt Nam và điểm mới trong luật các tổ chức tín dụng 2010
... lục I TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Sự đời hệ thống trung gian tài Đặc trưng trung gian tài Vai trò chức trung gian tài II THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM 10 Trung gian nhận ... xử loại hình tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước bước loại bỏ; Chức cho vay tín dụng sách cho vay tín dụng thương mại tách bạch; Các NHTM, tổ chức tín dụng tự chủ tự ... THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Hiện nay, hệ thống trung gian tài Việt Nam phát triển đầy đủ loại hình chủ yếu, bao gồm: trung gian nhận tiền gửi, trung gian đầu tư tổ chức tiết...
 • 38
 • 346
 • 0

HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM & ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2010

HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM & ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2010
... I II III TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Sự đời hệ thống trung gian tài Đặc trưng trung gian tài Vai trò chức trung gian tài THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Trung gian nhận ... xử loại hình tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước bước loại bỏ; Chức cho vay tín dụng sách cho vay tín dụng thương mại tách bạch; Các NHTM, tổ chức tín dụng tự chủ tự ... THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VIỆT NAM Hiện nay, hệ thống trung gian tài Việt Nam phát triển đầy đủ loại hình chủ yếu, bao gồm: trung gian nhận tiền gửi, trung gian đầu tư tổ chức tiết...
 • 38
 • 317
 • 0

Nhận xét một số điểm mới trong cách thức tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân theo “Luật tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân” năm 2003 so với luật năm 1994

Nhận xét một số điểm mới trong cách thức tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân theo “Luật tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân” năm 2003 so với luật năm 1994
... hoạt động uỷ ban nhân dân theo Luật tổ chức hoạt động hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân năm 2003 so với luật năm 1994 Về bản, so với Luật Tổ chức hoạt động HĐND UBND năm 1994 Luật Tổ chức hoạt ... nhiệm cá nhân uỷ ban nhân dân Luật tăng thêm số quyền hạn cho chủ tịch uỷ ban nhân dân Như vậy, Luật tổ chức hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân năm 2003 số điểm đổi tích cực so với luật năm 1994 ... UBND năm 2003 Theo đó, cấu tổ chức uỷ ban nhân dân bao gồm: chủ tịch uỷ ban nhân dân, phó chủ tịch uỷ viên uỷ ban nhân dân 1) Chủ tịch uỷ ban nhân dân Chủ tịch uỷ ban nhân dân hội đồng nhân dân...
 • 10
 • 402
 • 1

kich ban sinh hoat sao chu diem moi trong

kich ban sinh hoat sao chu diem moi trong
... đợc không ? ( điều phụ thuộc vào hành động bạn thuọc vào bạn mà ) Bớc : nhận xét buổi sinh hoạt PTS nói : sinh hoạt hôm chị thấy em ngoan chị khen tất em PTS nói : em không giữ cho môi trờng , ... Thông điệp trùng tính thông điệp PTS nói : chị mong qua trò chơi giúp cho em thực nội dung mà vừa sinh hoạt PTS nói : chị hớng dẫn em hát điều phụ thuộc vào hành động bạn Tổ quốc Việt Nam xanh ... chảy chủ yếu lây qua đờng ăn uống Và em biết tự bảo vệ bảo vệ xã hội : Luôn ăn chín uống sôi Vệ sinh Giữ gìn môi trờng xanh - đẹp PTS : chị em hát em yêu trờng em PTS nói : chị hớng dẫn em...
 • 3
 • 2,835
 • 56

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH
... vậy, so với quy định luật BHXH quy định cụ thể nhiều thời gian hưởng chế độ thai sản trường hợp sảy thai, nạo, hút thai thai chết lưu • Thời gian hưởng chế độ sinh con:  Đối tượng: So với quy định ... vậy, so với quy định luật BHXH mang tính công nhiều Quy định xác định khoảng thời gian để tính mức trợ cấp theo năm, luật BHXH theo tháng Và mức tối đa luật BHXH 48 tháng cao gấp lần so với quy định ... trở lên: + Quy định nay: Được hưởng 60 ngày + Luật BHXH: Được hưởng 70 ngày (Điều 23 - khoản - điểm b) Như vậy, so với quy định nay, Luật BHXH tăng thêm thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau năm...
 • 11
 • 301
 • 0

Điểm mới trong thi TNPT-ĐH 2009

Điểm mới trong thi TNPT-ĐH 2009
... xếp vào phòng thi Thi tốt nghiệp 2009, giám thị coi thi phòng thi huy động thêm giảng viên truờng ĐH, CĐ Đặc biệt nơi tổ chức thi theo cụm - Bộ GD-ĐT tăng cường tra giám thị phòng thi giảng viên ... đồng/ đề thi; ĐH Thái Nguyên thu 12.000 đồng/ bộ… Trong khâu soạn thảo đề thi tuyển sinh nên đảm bảo tả tiếng Việt, từ nước có phiên âm phải viết cách, tả Đề thi môn thi dùng cho nhiều khối thi cần ... quan công bằng, Bộ GD-ĐT đổi chéo thi tự luận tỉnh để chấm thi: tỉnh A chấm thi cho tỉnh B, tỉnh B chấm cho tỉnh C…Với tỉnh lớn có nhiều thí sinh dự thi chấm thi cho số tỉnh nhỏ có thí sinh Bộ...
 • 2
 • 150
 • 0

Một số điểm mới trong điều lệ Đoàn

Một số điểm mới trong điều lệ Đoàn
... nộp đoàn phí Theo đó, đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn phải thực đầy đủ nghĩa vụ người đoàn viên, có nghĩa vụ nộp Đoàn phí theo qui định MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN ... chức Đoàn cấp sở) - Đoàn sở gồm: + Đoàn sở cấp: Đoàn sở - liên chi đoàn - chi đoàn + Đoàn sở cấp: Đoàn sở - chi đoàn - Chi đoàn sở: chi đoàn Ban niên cấp Công an nhân dân (và Đoàn C22, Tổng cục ... hoạt Đoàn + Tiếp nhận đoàn viên Đoàn sở chi đoàn sở giới thiệu đến sinh hoạt - Trách nhiệm Đoàn sở, Chi đoàn sở: + Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt Đoàn sở Ban Chấp hành Đoàn sở giới thiệu đoàn...
 • 33
 • 235
 • 0

diem moi trong thi TN 2009

diem moi trong thi TN 2009
... sau: Trong cụm thi từ trường trở lên: bình quân phòng thi có tra bộ; - Trong cụm thi có từ trường trường thi riêng lẻ: bình quân phòng thi có tra Bộ; - Trong trường thi riêng lẻ: phòng thi có ... chế thi TN THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2009/ TT-BGDĐT, ngày 12/3 /2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (Gọi tắt Qui chế 04) văn số 3012/BGDDT-KHKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi TN THPT năm 2009, ... thi ứng với chương trình đó; TS làm phần riêng đề thi coi phạm qui không chấm điểm phần riêng đề thi 17 Về thu niêm phong thi: Mỗi phòng thi có Hai phiếu thu cho môn thi; phiếu để bì số với thi, ...
 • 20
 • 76
 • 0

Những điểm mới trong luật ngân hàng sửa đổi

Những điểm mới trong luật ngân hàng sửa đổi
... định hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có giá trị pháp lý thấp so với Luật) với quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Cạnh tranh, Luật Hợp tác xã, Luật Phá sản Điều ... giới phân biệt hoạt động tổ chức tín dụng ngân hàng tổ chức tín dụng ngân hàng (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) làm rõ hơn, theo tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phép nhận tiền gửi dân cư (của ... công chúng, thị trường Ngoài ra, Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 có nội dung quan trọng khác điều chỉnh, sửa đổi so với Luật hành nhiều lĩnh vực hoạt động Ngân hàng Nhà nước, như: lãi suất, kế...
 • 6
 • 371
 • 0

Ngững điểm mới trong POWERPOINT 2010

Ngững điểm mới trong POWERPOINT 2010
... dụng ứng dụng web PowerPoint, Word Excel miễn phí Chúng ta biên soạn thuyết trình trực tuyến trình duyệt web Nhúng, hiệu chỉnh xem video thuyết trình Trong phiên PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh đa ... Tính cắt xén video PowerPoint 2010 giúp loại bỏ phần không thiết giúp nội dung thuyết trình tập trung Chèn video từ nguồn mạng Chèn video từ nguồn mạng tính bật PowerPoint 2010 Tập tin video ... độc đáo cho hình ảnh Với phiên PowerPoint 2010, bạn áp dụng nhiều hiệu ứng mỹ thuật khác cho hình ảnh Xóa phần không cần thiết hình Một tính bổ sung vào PowerPoint 2010 cho phép loại bỏ hình chương...
 • 16
 • 817
 • 3

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG ORACLE

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG ORACLE
... DBMS_METADATA.GET_DDL, c ưa vào Oracle 9i cho phép ta l y c siêu d li u (metadata) – Các thông tin t ng h p v schema object Các b ng - External tables c d li u b ng (external Oracle9 i cho phép ta truy ... u có nghĩa giá tr c a tham s DB_BLOCK_BUFFERS (trong file tham s kh i t o) có th c thay th b i giá tr có tham s khác, tham s DB_CACHE_SIZE Trong Oracle 9i, buffer cache l i c phân chia thành nhi ... Application roles Oracle cho phép gán roles cho application users mà c kích ho t b ng cách s d ng PL/SQL package S d ng m nh IDENTIFIED USING package câu l nh CREATE ROLE th c hi n vi c ORACLE 9i –...
 • 5
 • 366
 • 2

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ khoa 9

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ khoa 9
... định MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHOÁ IX Ngày 18/6/2008, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TWĐTN "Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn khoá IX" Sau số ... luận kỹ cho phép làm thí điểm để rút kinh nghiệm Khi tổng kết thực tiễn việc thí điểm, thực tốt tính đến việc đưa vào Điều lệ Đoàn." Điều lệ Đoàn khoá IX bổ sung khoản vào điều 12 sau: "Việc bầu ... hai số người có mặt tán thành người bầu trúng cử nghị có giá trị Trường hợp số người có số phiếu phần hai nhiều số lượng cần bầu lấy người có số phiếu cao Nếu kết bầu cử có nhiều người có số phiếu...
 • 33
 • 208
 • 0

Xem thêm