Bai4 tin hoc 8 tiet 2

ga tin hoc 8 tiet 40

ga tin hoc 8 tiet 40
... Tiết 40 Thực tương tự cho đầu dòng thứ để thơ hoàn chỉnh Hãy xoá hết tất từ vừa copy thực lại lần Thoát...
 • 2
 • 191
 • 0

tin hoc 8 tiet 25 den 30

tin hoc 8 tiet 25 den 30
... tớnh tin cho tho thỡ b qua cõu lnh hoc thc khỏch hng bng cỏc bc di õy: hin mt cõu lnh khỏc Bc Tớnh tng s tin T khỏch hng ó mua sỏch Bc Nu T 100000, s tin phi toỏn = 70% ì T Bc In hoỏ n Tớnh tin ... tng s tin ớt nht l 100 nghỡn cựng Trong nhiu trng hp, chỳng ta ng, khỏch hng s c gim 30% tng mun mỏy tớnh thc hin mt cõu lnh no s tin phi toỏn Hóy mụ t hot ú, nu mt iu kin c th c tho ng tớnh tin ... mt phn vo 17 gi 58 phỳt 17 giõy ngy 01 thỏng nm 20 08 Ca s Eclipse hin rừ hỡnh nh nht thc quan sỏt c t H Ni Phn mm cú mt chc nng c bit cho phộp thi gian chuyn ng vi tc nhanh hoc chm Em cú th quan...
 • 15
 • 197
 • 1

Tin hoc 8 tiet 1 den 52

Tin hoc 8 tiet 1 den 52
... c) (b + 2) ; a*x*x+b x *x+c ; d) c) 1/ x(a + b) (1 + c)3 a/5*(b+2 ); d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) Trang 16 Tun : Tit : 11 Bi thc hnh : VIT CHNG TRèNH TNH TON ... (trong SGK, N= 10 0) Bc i i N ỳng ỳng ỳng ỳng ỳng SUM 10 * Xỏc nh bi toỏn : INPUT: Dóy 10 0 s t nhiờn u tiờn (t n 10 0) OUTPUT: Giỏ tr SUM = + + + 10 0 * Mụ t thut toỏn : Bc 1: Gỏn SUM 1; i Bc 2: ... 2,9 10 -39 n 1, 7 10 38 v s G : c tờn kiu d liu real Integer, real, char, string char Mt kớ t bng ch cỏi H : c li Xõu kớ t, ti a gm 255 kớ t H : Vit tờn v ý ngha ca string kiu d liu c bn TP - HS : 12 3...
 • 68
 • 160
 • 0

Giáo án tin hoc 8 tiet 1 den 52

Giáo án tin hoc 8 tiet 1 den 52
... + 2) ; a*x*x+b x *x+c ; d) c) 1/ x(a + b) (1 + c)3 a/5*(b+2 ); d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) Trang 18 Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học ... string; Trang 17 Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học -begin writeln('2 010 '); writeln(2 010 ); a:=2 010 ; b:=2 010 ; c:=2 010 G : Yờu ... lnh núi trờn Tin bc Nht rỏc R phi bc Tin bc B rỏc vo thựng D Cng c - Ghi nh - lm bi SGK E HDVN - Hc bi theo SGK - Hc ghi nh v lm li BT 1; BT1 SGK Trang Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học ...
 • 75
 • 142
 • 0

Giáo án tin học 8 (tiết 1 đến 52)

Giáo án tin học 8 (tiết 1 đến 52)
... 2) ; a*x*x+b x *x+c ; d) c) 1/ x(a + b) (1 + c)3 a/5*(b+2 ); d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) d) (a*a+b)* (1+ c)* (1 +c)* (1+ c ) Trang 18 Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học ... string; Trang 17 Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học -begin writeln('2 010 '); writeln(2 010 ); a:=2 010 ; b:=2 010 ; c:=2 010 G : Yờu ... lnh núi trờn Tin bc Nht rỏc R phi bc Tin bc B rỏc vo thựng D Cng c - Ghi nh - lm bi SGK E HDVN - Hc bi theo SGK - Hc ghi nh v lm li BT 1; BT1 SGK Trang Trờng THCS PHC KHNH Giáo án tin học ...
 • 75
 • 143
 • 0

Tin hoc 8 Tiet 24 Cau lenh

Tin hoc 8 Tiet 24 Cau lenh
... a>b then max : = a esle max : = b ; Tiết 24 Dạng ( dạng tiến ) a Cú pháp : FOR biến đếm : = giá trị đầu TO giá trị cuối DO Câu lệnh vòng lặp ; Từ khoá Tiết 24 Dạng ( dạng tiến ) a Cú pháp : FOR ... end; Tiết 24 Dạng ( dạng tiến ) a Cú pháp : FOR biến đếm : = giá trị đầu TO giá trị cuối DO Câu lệnh vòng lặp ; Chú ý : -Sau DO dấu chấm phẩy - Có thể dùng vòng lặp FOR lồng Tiết 24 b Hoạt động ... lệnh Tiết 24 c Ví dụ :Viết câu lệnh để in hình 10 chữ “ Mau sac “ For i : = to 10 writeln( ‘Mau sac’); - Hãy sử dụng câu lệnh để viết chương trình đầy đủ in hình 10 chữ “ Mau sac “ Tiết 24 Dạng...
 • 18
 • 322
 • 0

Tiết 8 Tin học 8

Tiết 8 Tin học 8
... Phép so sánh = Bằng < Nhỏ > Lớn Khác ≠ Nhỏ ≤ Lớn ≥ THANG 11_20 08 LÊ VIỆT HẢI Ví dụ 5=5 5=6 38 6≠5 5≤6 9≥6 8 8 9≤7 3≥6 TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LiỆU Các phép so sánh Kí ... sánh THANG 11_20 08 LÊ VIỆT HẢI Em kể tên phép so sánh dùng toán học? THANG 11_2 LÊ VIỆT HẢI TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU Các phép so sánh Kí hiệu phép so sánh toán học: Kí hiệu Phép ... đối khoảng 2,9x10-39 đến 1,7x10 38 số Char Một ký tự bảng chữ ‘A’ ‘a’ String Xâu ký tự, tối đa gồm 255 kí tự ‘tot’ ‘12345’ THANG 11_2 LÊ VIỆT HẢI -327 68 đến +32767 TIẾT BÀI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH...
 • 12
 • 188
 • 0

Tin hoc 7 tiet 1-8

Tin hoc 7 tiet 1-8
... V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (10ph) - Học kĩ - Trả lời câu hỏi: 1; 2; 3; 4; SGK trang 18 Tiết: 7, Ngày Soạn: 26/8/ 07 Tuần: Bài thực hành LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I MỤC TIÊU: - Phân ... phần trang tính - Hãy đọc làm Bài tập 1: - Đọc tập + Nêu thành phần trang + Học sinh thực 7ph 3ph Tiết 7ph tính? Nhận biết chúng trang tính + Nháy chuột để kích hoạt ô khác quan sát thay đổi nội ... đồ - Cả lớp nghe giới thiệu ghi nhận * Nhắc lại kiến thức vừa học: -Hãy tìm thêm hai ví dụ thông tin dạng -Nhóm thảo luận Một học sinh bảng? đại diện trả lời Học sinh nhóm khác nhận xét -Nêu tính...
 • 13
 • 232
 • 0

KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8

KIỂMM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8
... Kiểm Tra Tiết (20 08- 2009) Môn : Tin Học SBD(Lớp) : I) Phần Trắc Nghiệm 1) Để khai báo kiểu chuổi ta thực kiểu nào? ; Sting / Var , Readln \ Char ... Pascal 6.0 \ Tobor Pascal 8. 0 10 ) Phần mở rộng file pascal là? \ Có ; Pas / div 11 ) Pascal sáng lập ra? \ doc , exe ; Niclaus Wirth / Pascal , Mycrosoft tính 12 ) Để kiểm tra lỗi lập trình Pascal ... tất sai \ Tạm ngưng chương trình nhấn phím enter 18 ) Ý sau ; Tất Cả sai , F3 để lưu với tên 19 ) Lệnh sau xuất Hình nào? :T:=6 +8; ; Tong hai so la 8+ 6 , Tât ca sai 20) Theo em Pascal dùng để ; Tất...
 • 4
 • 559
 • 3

de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1

de kiem tra tin hoc 8 mot tiet lan 1
... II/ Tự luận: Câu 11 (2 điểm) Viết biểu thức toán học sau ký hiệu ngôn ngữ Pascal a) 5x3 + 2x2 – 8x + 15 b) 2a + 2c − a Câu 12 (1 điểm): Hằng giống khác biến điểm nào? Câu 13 : (2 điểm) Viết chương...
 • 2
 • 656
 • 6

Tiết 46 - Tin học 8

Tiết 46 - Tin học 8
... tạo: Chọn công cụ nháy chuột chọn điểm nhập độ dài  Tiết 46: Bài tập thực hành Các công cụ làm việc chính: Các công cụ tạo mối quan hệ hình học: Công cụ ( ) dùng để tạo đường thẳng qua điểm vuông ... giao điểm hai đối tượng hình Cách tạo: Chọn công cụ nháy chuột lên hai điểm cần tạo trung điểm  Tiết 46: Bài tập thực hành Các công cụ làm việc chính: Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng: ... Tiết 46: Bài tập thực hành Các công cụ làm việc chính: Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm: Công...
 • 13
 • 184
 • 3

Tin học 6 (tiết 1 đến tiết 8)

Tin học 6 (tiết 1 đến tiết 8)
... vị đo dung lượng nhớ: 1KB(Kilobai) = 210 B(byte)= 10 24B 1MB (Megabai)= 210 B(byte)= 048 576B Gv: giới thiệu cách đối từ đơn vị GB (Gigabai)= 210 MB(byte)= sang đơn vị 073 741B - Thiết bị vào/ (input/ ... Hoạt động thầy Hoạt động học sinh - ghi bảng Hoạt động 1: Gv: gọi học sinh nhắc lại khái 1. Các dạng thông tin bản: niệm thông tin Có dạng: Hs: nhắc lại khái niệm thông tin a Dạng văn bản: Gv: ... Tuần 2: Tiết 3,4: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIẾN THÔNG TIN Ngày soạn: 10 / 8/ 2009 Ngày dạy: 24/8/ 2009 I Mục tiêu: Học sinh nắm được: - Phân biêt dạng thông tin - Biết khái niệm biểu diễn thông tin cách...
 • 13
 • 115
 • 1

De kiem tra 1 tiet Tin hoc 8 - HK2 (Ly thuyet).doc

De kiem tra 1 tiet Tin hoc 8 - HK2 (Ly thuyet).doc
... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - HỌC KỲ II NĂM HỌC 200 9-2 010 Môn : Tin học (Lý thuyết) I/ Trắc nghiệm (4 điểm) : Mỗi câu trả lời đạt 0,5 điểm 1c, 2d, 3b, 4a,5d, (giá trị 26), (giá trị 16 490), 8c II/ Tự luận ... 1, X2, , Xn Biết n, X1, X2, , Xn số nguyên nhập từ bàn phím (n>0) ?(4đ) PHÒNG GD&ĐT TÂN THÀNH TRƯỜNG THCS TÓC TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ... : - Trong lập trình, cấu trúc lặp dùng để thị cho máy tính thực lặp lại vài hoạt động điều kiện thỏa mãn (0,5 đ) - Dạng tổng quát câu lệnh lặp While : While ; (0,5 đ) -...
 • 3
 • 11,842
 • 97

Tiết 9 đến tiết 16 Tin học 8

Tiết 9 đến tiết 16 Tin học 8
... xột Writeln (16/ 3= ,16/ 3); Gv: thờm cõu lnh delay(5000) Writeln (16 div =, 16 div 3); v quan sỏt kt qu Writeln (16 mod 3=, 16 mod 3); Gv: thờm cõu lnh readln vo Writeln (16 mod 3=, 16- (16 div 3)*3); ... ni dung bi Trn Nguyn oan Thc Trng THCS Nguyn Hu giỏo ỏn tin hc Tit 11,12: S DNG BIN TRONG CHNG TRèNH Ngy son: 25 /9/ 20 09 Ngy dy: /9/ 20 09 I Mc tiờu: - Bit khỏi nim bin hng, hiu cỏch khai bỏo, ... Lm cỏc bi SGK Trn Nguyn oan Thc Trng THCS Nguyn Hu giỏo ỏn tin hc Tit 16: KIM TRA TIT (45 phỳt) Mụn: Tin Ngy son: / /20 09 Ngy dy: / /20 09 ỏnh giỏ kin thc k nng ca hc sinh: (t bi n bi A Mc tiờu:...
 • 17
 • 187
 • 1

Xem thêm