thu ngo HOC BONG 11 5 13

Tài liệu Đề Thi Thử Văn Học 2013 - Phần 5 - Đề 11 docx

Tài liệu Đề Thi Thử Văn Học 2013 - Phần 5 - Đề 11 docx
... phong cách dễ bò chê trách - Nói có văn hoá biểu mặt ngôn ngữ người có tư cách đạo đức tốt - Những câu nói sai mặt tư cách đạo đức bò xem câu nói thi u văn hoá - Cách nói có văn hoá thường mang tính ... ràng, dễ hiểu + Mở rộng, liên hệ: - Cần rèn luyện thân trở thành người nói có văn hoá II PHẦN RIÊNG (5 điểm) Câu a (Theo chương trình Chuẩn) a Yêu cầu kó Hiểu yêu cầu đề bài: thực chất thí sinh phải ... Đại thể cần làm rõ ý sau: - Cây xà nu hình tượng xuyên suốt, miêu tả công phu, đậm nét toàn tác phẩm - Cây xà nu gắn bó mật thi t với đời sống nhân dân làng Xô Man - Cây xà nu biểu tượng cho...
 • 2
 • 338
 • 1

Tài liệu Đề Thi Thử Văn Học 2013 - Phần 5 - Đề 13 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Văn Học 2013 - Phần 5 - Đề 13 pptx
... phải quan tâm, tháo gỡ 3.Với cách cảm nhận mẻ, cách viết dân chủ, nhà văn cho người đọc nhìn nhiều chiều, sâu sắc đời sống - Ở góc nhìn người nghệ sĩ (Phùng) anh nhận mối quan hệ nghệ thuật đời ... thật, đời sống người đằng ảnh chưa đẹp, người nghệ sĩ phải biết đau đớn, cảm thông - Ở góc nhìn người thực thi pháp luật (Chánh án Đẩu) anh nhận khoảng cách lí thuyết hành pháp thực đời sống ... cứng nhắc giải pháp luật hành Pháp luật phải xuất phát từ sống, sửa đổi cho phù hợp với đời sống - Ở góc nhìn người đọc họ lên án người chồng vũ phu, họ cảm thông cho cam chịu người đàn bà bị chồng...
 • 2
 • 171
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 Môn: Vật lý - Lần 2 -Tháng 5 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 Môn: Vật lý - Lần 2 -Tháng 5 ppsx
... D B D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A B C A C B D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D C C B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B C C D A A A A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B ... 3.1 020 phơtơn B 2, 88.1034phơtơn C 5. 1018phơtơn D 4,8.1034phơtơn Trang Đề luyện thi ĐH-CĐ 20 09 – 20 10 Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den §¸p ¸n 10 A C C A C B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... biên độ B Tần số âm thấp âm trầm Trang Đề luyện thi ĐH-CĐ 20 09 – 20 10 Lần 2- Tháng C Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to GV: Trương Đình Den I IO Câu 25 : Nếu giảm chiều dài dây treo lắc đơn...
 • 5
 • 127
 • 0

Đề thi thử đại học vật lý 5

Đề thi thử đại học vật lý 5
... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 483 ...
 • 2
 • 291
 • 1

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 13

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 13
... was what he believed was the normal temperature of the human body (though this was later determined to be 98.6º) Based on this scale, he calculated that the freezing point (or ice point) of water ... actually used himself was the reverse of today's scale A third scale, the Kelvin scale, is generally used today for scientific purposes This scale was first suggested in 1854 by two English physicists: ... tiger is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to some sources, are not always interested in material gain but in personal gratification This is an...
 • 6
 • 1,208
 • 10

Đề thi thử đại học môn toán - đề 13

Đề thi thử đại học môn toán - đề 13
... 132 2tt 2=+ 01  2= 0;tt 2= −  13 → Theo gt : * t = ⇒ t1 = , M (1 ; ; 2) , N ( −1 ; ; 1) − 12 11 12 11   11 11 22   11 ⇒ t1 = − , M  − ;− ;−  , N  ; − ;−  * t2 = 13 13 13 13   13 13 ... Pt : x3 + mx + = ⇒ m = − x − Xét f(x) = − x − Ta có x f’(x) - + ( x ≠ 0) x 2 − 2x + ⇒ f ' ( x) = −2 x + = x x x2 +∞ + - +∞ -3 - - - Đồ thị hàm số (1) cắt trục hòanh điểm ⇔ m > −3 Câu II f(x) ... tìm A(1 ; 0), C(6 ; 5), D (-4 ; 0) 2.(S): x2 + y2 + z2 + 2ax + 2by + 2cz + d = có tâm I(-a ; -b ; -c) , R = a + b + c − d O, A, B thuộc (S) ta có : d = , a = -1 , c = -2 d(I, (P)) = • • ⇔ − 2b...
 • 6
 • 346
 • 6

Đề thi thử Đại học tháng 11-2007

Đề thi thử Đại học tháng 11-2007
... C C5H7 D C6H8 Câu 28: Chỉ dùng hoá chất dới để phân biệt hai bình nhãn chứa khí C2H2 HCHO? Mã đề thi 184 A dung dịch Ag2O/NH3 B dung dịch NaOH C dung dịch Br2 D Cu(OH)2 Câu 29: Cho chất sau: ... H2SO4 loóng v un núng vỡ: A Phn ng to dung dch cú mu xanh lam v khớ khụng mựi lm xanh giy qu m Mã đề thi 184 B Phn ng to dung dch cú mu vng nht C Phn ng to dung dch cú mu xanh v khớ khụng mu húa ... C B D C B A D A Câu 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B A A C C D C C A B D D C Mã đề thi 184 ...
 • 4
 • 216
 • 0

Đề thi thử đại học số 11

Đề thi thử đại học số 11
... brom, iot, oxi, lưu huỳnh đều: A Có độ âm điện lớn B Có số oxi hóa dương hợp chất C Chỉ có số oxi hóa -1 hợp chất D Chỉ có số oxi hóa âm hợp chất Câu 21: Liên kết hóa học phân tử flo, clo, brom, ... hydroxyl nhóm chức anđehit D Xenlulozơ hợp chất cao phân tử thi n nhiên, mạch không phân nhánh mắt xích glucozơ tạo nên Câu 39: Mantozơ (C12H22O11) gọi đường mạch nha, đồng phân của: A Glucozơ B Tinh ... CnH2nOm B (CH2O)m C Cn(H2O)n D Cn(H2O)m Câu 35: Ứng với công thức tổng quát xenlulozơ (C6H10O5)n Ta đề nghị công thức khác sau: A [C6H5(OH)5]n B [C6H7(OH)3 O2]n C [C6H8(OH)2 O3]n D [C6H6(OH)4 O]n...
 • 3
 • 212
 • 0

đề thi thử đại học lớp 11

đề thi thử đại học lớp 11
... C 11, 2 lít D 6,72 lít Câu 50: Thành phần phân bón Amôphot : A (NH4)3PO4 (NH4)2HPO4 B Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 C NH4H2PO4 (NH4)3PO4 D NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 Mã đề 198 trang 3/4 -HẾT - Mã đề ... khí NO2 đkc Giá trị m : A 15,9 B 15,5 C 16,85 D 5,9 Câu 19: Ở điều kiện thường Nitơ hoạt động hoá học Phốt : A Nitơ trạng thái khí khó tham gia phản ứng B Phân tử Nitơ có liên kết ba Phốt có liên ... NaAlO2 C Na2CO3 NaAlO2 D NaHSO4 NaAlO2 Câu 31: Có dung dịch : H2SO4 ; HCl ; NaOH ; KCl ; BaCl2 Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch : A Dung dịch K2CO3 B AgNO3 C Dung dịch CuSO4 D Pb(NO3)2 Câu 32:...
 • 4
 • 362
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC số 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC số 11
... (P.V.C) điều chế từ khí thi n nhiên (CH 4) Nếu hiệu suất toàn trình 20% để điều chế 1,0 P.V.C phải cần thể tích metan (đktc) A 3500 m B 3560 m C 3584 m D 5500 m 14 Trong số chất: Na, NaOH, dung ... Vừa oxi hóa vừa khử D FeSO4 Trung tính Vừa oxi hóa vừa khử 33 Khi cho 11, 2 gam Fe tác dụng với Cl dư thu m gam muối, cho 11, 2 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu m gam muối So sánh thấy ... tố số nguyên tố sau: A O B Se C S D Te 37 Khi nhiệt phân khối lượng KMnO 4, KClO 3, KNO3, CaOCl với hiệu suất 100%, muối tạo nhiều oxi ? A KMnO4 B KNO3 C KClO3 D CaOCl2 38 Cho hỗn hợp gồm 11, 2...
 • 6
 • 192
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 11 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 11 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V
... chân khơng v i v n t c truy n v ≈ 3.108 m/s r r D Các vectơ E B phương, t n s Câu 12: Trong dao đ ng u hồ, gia t c bi n đ i A ngư c pha v i v n t c B s m pha π/2 so v i v n t c C pha v i v n t c ... e = 1000 cos(100πt) (V) N u roto quay v i v n t c 600 v ng/phút s c p c c là: A B 10 C D Câu 38: M t v t dao đ ng u hồ, v t có li đ 4cm t c ®é 30π (cm/s), v t có li đ 3cm v n t c 40π (cm/s) Biên ... s v ng dây c a cu n sơ c p 1000 v ng, c a cu n th c p 100 v ng Hi u n th cư ng đ dòng n hi u d ng m ch th c p 2 4V 10A Hi u n th cư ng đ hi u d ng m ch sơ c p là: A 2,4 V 10 A B 2,4 V A C 240 V...
 • 5
 • 154
 • 0

THỬ SỨC HỌC SINH GIỎI 5 (3)

THỬ SỨC HỌC SINH GIỎI 5 (3)
... Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu ... Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học Sưu tầm: Trương Quốc Tấn - Tiểu học ...
 • 8
 • 103
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Số 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Số 11
... có cảm kháng A M B THI TH I HC S 11 Z L = 80 Hệ số công suất đoạn MB hệ số công suất đoạn mạch AB 0,6 Điện trở R có giá trị : A 100 B 40 C 30 D 50 Câu 21 : Một kính thi n văn có tiêu cự ... : (lấy g = 10m/s2) A 10N B 1N C 1,8N D THI TH I HC S 11 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Vật Lý 12 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... với tần số 40Hz , vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu A B : A 10 B C D Câu 29 : Độ phóng đại vật kính kính hiển vi với độ dài quang học =...
 • 6
 • 202
 • 0

Đề thi thử đại học môn Vật lý 13

Đề thi thử đại học môn Vật lý 13
... khối lợng vật nặng B Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lợng vật nặng C Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lợng vật D Lực kéo phụ thuộc chiều dài lắc phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) THI TH I ... độ vật nóng sáng Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật ... dài lắc phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) THI TH I HC S 12 Môn : Vật 12 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34...
 • 6
 • 118
 • 1

Xem thêm