lua chon nha thau

Lua chon nha thau.pdf

Lua chon nha thau.pdf
... điểm d khoản Điều 11 Luật Đấu thầu đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Không có cổ phần vốn góp 50% nhau; b) Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 nhà thầu tổ chức Quy định khoản thực kể từ ngày ... nêu rõ tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá đề xuất thay thế, bao gồm giá dự thầu Trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp có yêu cầu đơn giản mặt kỹ thuật hồ sơ mời...
 • 91
 • 616
 • 2

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS.docx

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS.docx
... di ng - Cụng ty in thoi di ng VinaPhone - Cụng ty in thoi di ng Viettel SV: Hong Th Nh Mõy Lp: Cụng nghip 45B CHUYấN THC TP TT NGHIP - Cụng ty in thoi di ng S-phone - Cụng ty iờn thoi E-Mobile ... gi (Call Hold-CH) - Dch v ch cuc gi (Calling Waiting-CW) - Dch v chn cuc gi (Calling Barring-CB) - Dch v chuyn cuc gi (Call Forwarding-CF) - Dch v gi quc t (International Call-IC) - Dch v chuyn ... nh - Dch v toỏn qua di ng - Webside trũ chi in t cho khỏch hng di ng II QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CễNG TY THễNG TIN DI NG VMS Khỏi quỏt Lch s phỏt trin ca h thng thụng tin di ng in thoi di...
 • 97
 • 503
 • 2

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầulựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng chính phủ

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng chính phủ
... NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 ... thầu gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thi t kế) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thi t ... điều chỉnh Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11...
 • 91
 • 440
 • 0

Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng

Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng
... động xây dựng Đi ều Hợp đồ ng hoạt độ ng xây dự ng 6-4 Chương Lựa chọn nhà thầu hợp đồng xây dựng Hợp đồng hoạt động xây dựng xác lập cho công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng ... cáo lựa chọn nhà thầu Đình việc lựa chọn nhà thầu, huỷ bỏ kết lựa chọn nhà thầu phát có vi phạm lựa chọn nhà thầu Chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại định gây 6.2 Hợp đồng ... 6-2 Chương Lựa chọn nhà thầu hợp đồng xây dựng Người có thẩm quyền định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc lựa chọn nhà thầu có đủ lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng Tổ...
 • 6
 • 546
 • 2

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả.doc

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả.doc
... tin di ng Thit b Tin Nh khai thỏc - Ngi cung cp dch v thụng tin di ng Dch v Tin Ngi tiờu dựng Ngi tiờu dựng toỏn cỏc dch v thụng tin di ng m h s dng, to doanh thu cho nh khai thỏc; nh khai thỏc ... lng thit b mua t nh sn xut, toỏn cỏc thit b thụng tin di ng cho nh sn xut ti vic bỏn cho ngi tiờu dựng lng dch v ln nht vi giỏ c phi chng Cỏc doanh nghip thụng tin di ng cú th mua thit b thụng tin ... nhp khu: õy l phũng cú chc nng giỳp giỏm c ch thc hin cỏc cụng tỏc xut nhp khu vt t thit b chuyờn dựng v thụng tin di ng theo ỳng k hoch v cỏc quy nh, th tc xỳõt nhp khu Phũng tin cc õy l phũng...
 • 97
 • 371
 • 0

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS

Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS
... TP TT NGHIP CHNG TNG QUAN V CễNG TY I KHI QUT V CễNG TY VMS - MOBIFONE Thụng tin chung v cụng ty VMS - MobiFone Tờn cụng ty: Cụng ty thụng tin di ng Tờn vit tt: VMS Tờn giao dch Quc t: Vietnam ... Cụng nghip 45B CHUYấN THC TP TT NGHIP - Cụng ty in thoi di ng VinaPhone - Cụng ty in thoi di ng Viettel - Cụng ty in thoi di ng S-phone - Cụng ty iờn thoi E-Mobile Cỏc doanh nghip ny tn ti trờn ... tin v vi khỏch hng: Thit b Dch v Tin Tin Nh sn xut - Ngi cung cp cỏc thit b thụng tin di ng Nh khai thỏc - Ngi cung cp dch v thụng tin di ng Ngi tiờu dựng Ngi tiờu dựng toỏn cỏc dch v thụng tin...
 • 96
 • 401
 • 0

Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
... Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ phê duyệt uỷ quyền phê duyệt kết đấu thầu, kết lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng định thầu (tư vấn 500 triệu; xây lắp, mua sắm hàng ... thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC :Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Trên sở báo cáo kết đấu thầu đơn vị làm Chủ đầu tư báo cáo thẩm định đơn vị giao ... 01 tỷ đồng); Đơn vị giao làm Chủ đầu tư phê duyệt gói thầu chào hàng cạnh tranh Tên bước Mô tả bước 01 tỷ đồng Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Báo cáo kết đấu thầu Chủ đầu tư - Báo cáo thẩm định quan,...
 • 4
 • 1,029
 • 3

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
... nghip thụng tin di ng vi nh cung ng cỏc thit b thụng tin v vi khỏch hng: Thit b Dch v Tin Tin Nh sn xut - Ngi cung cp cỏc thit b thụng tin di ng Nh khai thỏc - Ngi cung cp dch v thụng tin di ng Ngi ... nghip thụng tin di ng v cỏc dch v thụng tin di ng Dch v thụng tin di ng l dch v thụng tin vụ tuyn hai chiu, cho phộp mỏy in thoi cú th nhn cuc gi n v chuyn cỏc cuc gi i ti bt k mỏy in thoi di ng hoc ... in thoi di ng m kốm theo nú l dch v thụng tin di ng l loi sn phm tng i xa x i vi ngi Vit Nam m nhng nm gn õy, s ngi s dng dch v thụng tin di ng ang cú xu hng tng mnh Cụng ty Thụng tin di ng hin...
 • 48
 • 200
 • 0

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
... 58/2008/NĐ-CP nhà thầu kết đồng, tối đa C lựa chọn nhà thầu 30.000.000 đồng) kiến nghị Kết việc thực TTHC :Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu (đơn ... chuyên môn huyện) => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Ban QLDA, phòng ban chuyên môn huyện để giải quyết; Nếu Ban QLDA, phòng ban chuyên môn huyện không giải nhà thầu không đồng ý với giải Ban QLDA, ... nhận đơn nhà thầu) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Chi phí cho Hội Bằng 0,01% giá dự thầu đồng tư vấn giải nhà thầu kiến nghị Nghị định...
 • 4
 • 212
 • 0

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* pptx

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* pptx
... thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị giao làm chủ đầu tư trình báo cáo kết lựa chọn nhà thầu; Tên bước Mô tả bước Đơn vị giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định kết lựa chọn nhà thầu; ... phí định kết chọn nhà thầu 0,01% giá lựa chọn nhà KH ngày 02/0 gói thầu, tối thiểu 500.000 thầu Văn qui định đồng tối đa 30.000.000 đồng Nghị định 58/2008/NĐ-CP C Kết việc thực TTHC: Báo cáo thẩm ... cầu; - Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất; - Các hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ,...
 • 5
 • 231
 • 0

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* docx

Tài liệu Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* docx
... thẩm định kết lựa chọn nhà thầu; Bộ phận giúp việc UBND cấp xã trình báo cáo thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu lên Chủ tịch UBND cấp xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản chụp định đầu tư tài liệu để định ... qui định đồng Nghị định 58/2008/NĐ-CP C Kết việc thực TTHC:Báo cáo thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước Ban QLDA trình báo cáo kết lựa chọn nhà thầu; Bộ phận giúp việc UBND cấp xã tiến hành thẩm ... Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất; - Các hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan; - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên...
 • 4
 • 339
 • 1

Tài liệu Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo doc

Tài liệu Mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Kính gửi: Báo doc
... 5 , ngày tháng năm Đại diện hợp pháp quan/đơn vị đăng (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu) Ghi chú: (1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu duyệt (2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết đồng tiền,...
 • 2
 • 764
 • 1

Tài liệu Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ppt

Tài liệu Thủ tục Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn ppt
... dự thầu (nếu có) Thư giảm giá (nếu có) Các tài liệu khác liên quan (Theo mẫu) Số lượng hồ sơ: 04 Thời hạn giải quyết: Phát hành hồ sơ mời thầu: Sau năm ngày đấu thầu nước (hoặc bẩy ngày đấu thầu ... Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội Ngày có hiệu lực: 01/4/2006 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo ... ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu Thông báo kết đấu thầu; ký kết hợp đồng : thời gian có hiệu lực hồ sơ dự thầu quy định hồ sơ mời thầu (tối đa trăm tám...
 • 2
 • 541
 • 0

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Bộ)* pptx

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Bộ)* pptx
... nhận thông tin Tên bước Mô tả bước - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử đấu thầu đăng tải thông báo kết lựa chọn nhà thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đăng thông báo kế hoạch đấu thầu Phiếu ... TTHC: Thông tin trình lựa chọn nhà thầu đăng tải Báo Đấu thầu Trang thông tin điện tử đấu thầu Các bước Tên bước Mô tả bước - Đơn vị giao làm Chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi thông tin cho Báo Đấu ... sách nhà thầu trúng sơ tuyển gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá tổng thầu; + Thông báo mời thầu mời chào hàng cạnh tranh; + Kết lựa chọn nhà thầu - Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử đấu thầu...
 • 4
 • 311
 • 0

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp khác-BKH)* pptx

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp khác-BKH)* pptx
... TTHC :Thông tin trình lựa chọn nhà thầu đăng tải Báo Đấu thầu Trang thông tin điện tử đấu thầu Các bước Tên bước Mô tả bước - Chủ đầu tư, bên mời thầu gửi thông tin cho Báo Đấu thầu Trang thông tin ... gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá tổng thầu; + Thông báo mời thầu mời chào hàng cạnh tranh; + Kết lựa chọn nhà thầu Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử đấu thầu tiếp nhận thông tin; Báo Đấu thầu, ... thầu, trang thông tin điện tử đấu thầu đăng tải Tên bước Mô tả bước thông báo kết lựa chọn nhà thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đăng thông báo kế hoạch đấu thầu Phiếu đăng thông báo mời...
 • 4
 • 265
 • 0

Xem thêm