slide quản trị chiến lược

slide quản trị chiến lược -CHS INC

slide quản trị chiến lược -CHS INC
... THEN CH ỐT THÀNH CÔNG Chất lượng sản phẩm PHÂN TÍCHCHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG CHIẾN LƯỢC SBU Chiến lược ĐA DẠNG HÓA ĐA DẠNG HÓA LIÊN QUAN Mua lại ĐA ... sắc X X CHUỖI GIÁ TRỊ & SỰ SÁNG TẠO GIÁ TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ Hoạt động R&D Sản xuất Hoạt động bổ trợ Nguyên vật liệu Khai thác ngoại lực Hoạt động CHUỖI GIÁ TRỊ & SỰ SÁNG TẠO GIÁ TRỊ Quytrìnhsản xuất ... 2003 Mở rộng thị trường Nam Mỹ Argentina, ParanaguA, Cruz Alta, Maringa Chiến lược CHỨC NĂNG SẢN XUẤT R&D MARKETING Quản trị VẬT LỆU Xuất tạp chí C CHS Năm 2009, chương trình thẻ Visa Hỗ trợ chương...
 • 30
 • 2,266
 • 0

slide quản trị chiến lược doc

slide quản trị chiến lược doc
... đoạn QTCL chiến lư c ợ Chiến lợc có nguồn gốc từ lĩnh vực quân Quanưniệm: * Chiến lợc nghệ thuật chiến đấu vị trí u * Chiến lợc nghệ thuật phối hợp phơng tiện để chiến thắng Quan niệm chiến lợc ... khác Chiến Chiến Lợc Lợc Hớng Hớng Ngoại Nội Các cấp chiến lợc DN Nhà quản trị chung Ban lãnh đạo Chiến lợc cấp doanh doanh nghiệp nghiệp (Chịu trách nhiệm kết chung tổ chức phận độc lập) SBU Chiến ... Phânưloại chiến lư cư ợ *.ưCácưcănưcứưphânưloại: tính Căn Cứ Khác quy Trình Quản lý Chất Cấp & Xây Phạm Dựng Vi Chiến áp Lợc dụng Căn vào cấp xây dựng chiến lợc 1. Chiến lư cưcấpưdoanhưnghiệp ợ Chiến...
 • 177
 • 601
 • 1

slide - quản trị chiến lược - hoạch định chiến lược pr

slide - quản trị chiến lược - hoạch định chiến lược pr
... Các nội dung chiến lược PR:       TÓM LƯỢC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PR PHÂN TÍCH SWOT XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU PR CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 1.TÓM LƯỢC Nêu nội dung ... tiêu thụ không 50% so với năm trước Các định hướng chiến lược: Các phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm đạt mục đích, mục tiêu Các định hướng chiến lược PR: - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, mời ... quát chiến lược 2.Phân tích môi trường PR:  2.1 Phân tích môi trường bên  2.2 Phân tích môi trường bên 2.1 Phân tích môi trường bên - Sự thấu hiểu người tiêu dùng - Phân tích cạnh tranh - Phân...
 • 18
 • 524
 • 0

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 2 : Tầm nhìn - Sứ mạng pps

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 2 : Tầm nhìn - Sứ mạng pps
... đạt tới.” giá trị tảng cho phát triển bền vững Chúng ta đâu ? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2. 1 .2) Các yêu cầu tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược cần phải đảm bảo:  Đơn giản, ... 2. 1) Sáng tạo tầm nhìn chiến lược (Strategic Vision) 2. 1.1) Khái niệm & Vai trò tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn chiến lược : “định hướng cho tương lai, khát vọng ... Phát triển tầm nhìn chiến lược: câu hỏi biện chứng:  Chúng ai?  Đối tượng khách hàng phục vụ ai?  Sản phẩm/DV gì? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 2. 2) Hoạch định sứ mạng kinh doanh...
 • 27
 • 428
 • 3

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài ppsx

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài ppsx
... qun tr chin lc tng quỏt Phân tích bên để xác định hội & nguy Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược Phân tích bên để xác định mạnh & ... cỏc nhu cu, s thớch, quỏn v - Cụng ngh tớnh mua hng - Th trng - i th cnh tranh Cho phộp cỏc sn phm thớch hp c vi Cho phộp phỏt hin : ngi tiờu dng, la chn nhng mc tiờu u - Cỏc c hi sỏng to v mua/sỏp ... iu, cht lng DV cha cao: - LIENVIET BANK, DONG A BANK, SEA BANK, OCEAN BANK, BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi 32 Ngnh may mc Phõn on o s mi -AN PHC, VIETTIEN, MAY 10, NHABECO - HAPPYTEX, HANOSIMEX,...
 • 41
 • 786
 • 6

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp pdf

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp pdf
... 6.1 Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp kinh doanh Chiến lược Chiến lược cấp chức BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp ... 5,3% EU - Nhật 10,1% EU – Thế giới 7% EU-EU 30,8% Mỹ - Mỹ 8,4% EU - Mỹ 25,8% Mỹ - Thế giới 4,2% Mỹ - Nhật 8,4% BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 41 loại hình liên minh chiến lược:  Liên ... Marketing  Chiến lược quản lý nguyên vật liệu  Chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D)  Chiến lược tài  Chiến lược nguồn nhân lực  Chiến lược phát triển sở hạ tầng BM Quản trị chiến lược Đại học...
 • 45
 • 344
 • 0

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược ppt

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 7: Hoạch định tài chính chiến lược ppt
... Định giá BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 7.3) Phân tích số tài 7.3.1) Mục đích sử dụng số tài 7.3.2) Bốn nhóm số tài 7.3.3) Một số vấn đề lưu ý sử dụng số tài BM Quản trị chiến lược ... thuật phân tích tài khác cho mục đích khác BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 18 7.4) Hoạch định ngân quỹ chiến lược  Việc chuẩn bị ngân quỹ thường bước cuối hoạch định chiến lược Vốn nguồn ... (Financial Ratio Analysis) 7.4) Hoạch định ngân quỹ chiến lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 7.1) Quản trị giá trị vốn cổ đông 7.1.1) Khái niệm & vai trò giá trị cho cổ đông (S.V :Shareholder...
 • 23
 • 390
 • 0

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot

Slide - Quản Trị Chiến Lược: Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo pot
... trò văn hóa DN thực thi chiến lược :  Văn hóa ảnh hưởng đến khả lãnh đạo CL DN Văn hóa phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược DN Chiến lược phải phù hợp với văn hóa ngược lại BM Quản trị chiến ... Chương X : Văn hoá lãnh đạo DN 10. 1) Xây dựng văn hoá DN thực thi chiến lược 10. 1.1) Khái niệm, vai trò phân loại VHDN 10. 1.2) Xây dựng VHDN thích ứng với yêu cầu thực thi CL 10. 2) Lãnh đạo chiến ... chiến lược 10. 2.1) Khái niệm, cần thiết thưc chất lãnh đạo CL 10. 2.2) Các nhà quản trị - nguồn lực lãnh đạo thực thi CL 10. 2.3) Khía cạnh tác nghiệp tâm lí lãnh đạo chiến lược 10. 2.4) Lãnh đạo thay...
 • 26
 • 221
 • 1

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 11: Kiểm tra & Đánh giá chiến lược potx

Slide Quản Trị Chiến Lược: Chương 11: Kiểm tra & Đánh giá chiến lược potx
... hội & nguy Xây dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược Phân tích bên để xác định mạnh & điểm yếu Xây dựng mục tiêu hàng năm Lựa chọn chiến ... hàng năm Lựa chọn chiến lược để theo đuổi éo lường đánh giá kết Xây dựng sách Thông tin phản hồi Hoch nh chin lc BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lược 11.1.2) Quy trỡnh ... Qun tr chin lc i hc Thng Mi 15 11.4) Thit lp kim tra CL & cỏc quy tc ch o kim tra CL 11.4.1 Ni dung kim tra chin lc Theo hip hi k toỏn M: "Kim tra l quỏ trỡnh hp v ỏnh giỏ khỏch quan cỏc quyt...
 • 21
 • 351
 • 0

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC doc

SLIDE QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - CHƯƠNG: 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC doc
... phn vic u im: - Phỏt huy kh nng lao ng - Tit kim thi gian v chi phớ o to nhõn viờn - Nõng cao tay ngh Nhc im: - Nhm chỏn - Tớnh linh hot kộm - Ri ro cao nh hng ca dõy chuyn 2. 2 Luõn chuyn cụng ... phỏp thit k cụng vic cỏ nhõn 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 Chuyờn mụn húa cụng vic Luõn chuyn cụng vic M rng cụng vic Lm phong phỳ húa cụng vic Thit k cụng vic theo Modul 2. 1 Chuyờn mụn húa cụng vic Chia ... nhõn viờn n cỏc v trớ khỏc hoc phn vic khỏc u im: - u ca chuyờn mụn hoỏ - To hng thỳ - Nõng cao tay ngh mt cỏch ton din Nhc im: - ũi hi o to nhiu 2. 3 M rng cụng vic M rng phm vi thc hin cụng vic...
 • 22
 • 271
 • 0

Slide quản trị chiến lược

Slide quản trị chiến lược
... THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC - Cơ cấu tài sản vốn chủ sở hữu: Tổng tài sản vốn chủ liên tục tăng qua năm THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC - Thu nhập THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC - Chỉ số toán thời THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC - ... cấp công ty -Tăng khả kiểm soát chiến lược -Tăng khả kiểm soát chiến lược -Tăng trưởng -Tăng trưởng KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC Kiểm soát tài + Thông qua tổ chức Ủy ban quản lý Tài chính, Ủy ban kiểm ... European Meats 2007 Mua Premium Standard Farms CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU Xuất Phương thức tâm nhập Mua lại, sáp nhập Liên doanh CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG CÁC HOẠT ĐỘNG R&D Tổng chi phí...
 • 45
 • 180
 • 0

slide quản trị chiến lược bài tập tình huống tầm nhìn và sứ mệnh kinh doanh của tập đoàn Hoa Sen

slide quản trị chiến lược bài tập tình huống tầm nhìn và sứ mệnh kinh doanh của tập đoàn Hoa Sen
... 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam NHẬN XÉT VỀ TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN TẦM NHÌN Trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam khu vực ASEAN lĩnh vực vật liệu xây dựng chiến ... KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN Mang tính dài hạn Thể ý tưởng tương lai mà tập đoàn muốn trở thành Sau 13 năm, tầm nhìn dần thực phát triển TẦM NHÌN  Hình ảnh, ... thống quản trị văn hoá doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông, người lao động xã hội NHẬN XÉT VỀ TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH KINH DOANH CỦA TẬP...
 • 15
 • 599
 • 1

slide quản trị chiến lược tình huống 3

slide quản trị chiến lược tình huống 3
... mặt Viettel tổ chức chiến dịch marketing với quy mô lớn Vd: chiến dịch marketing 178 Các hoạt động hỗ trợ Cơ sở hạ tầng Quản trị nguồn nhân lực Phát triển kỹ công nghệ Quản trị thu mua Năng ... nghệ phát triển sản phẩm Câu 3: Các loại hình chiến lược cấp công ty mà vietel sử dụng trình hoạt động kinh doanh? Đánh giá hiệu chiến lược này? CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG Với thông điệp “Hãy ... -Triển khai hoạt động marketing có quy mô lớn Điển hình chiến dịch marketing “ 178 mã số tiết kiệm cảu bạn” _ Quản trị: - Lãnh đạo vạch định chiến lược đắn - Giao quyền nhiệm vụ cho người - Đào tạo...
 • 11
 • 520
 • 2

Slide Quản trị chiến lược_Chương 1: Tổng quan Quản trị chiến lược

Slide Quản trị chiến lược_Chương 1: Tổng quan Quản trị chiến lược
... hỏi dạng tự luận (120 phút) Bộ môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 Chương Tổng quan Quản trị chiến lược Học phần: tín Đối tượng: Chính quy Bộ môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 Nội dung  1.1 Khái ... loại hình chiến lược Chương 6: Những vấn đề quản trị thực thi chiến lược DN Chương 7: Kiểm tra & đánh giá chiến lược 3 Cán thực tế báo cáo theo chuyên đề Thảo luận Bộ môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 ...  Tập giảng Quản trị chiến lược, Bmôn QTCL  Sách tập Quản trị chiến lược, BM QTCL Tài liệu khuyến khích (tiếng Việt)  PGS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống...
 • 44
 • 319
 • 0

Slide Quản trị chiến lược_ Chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Slide Quản trị chiến lược_ Chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
... môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 Nội dung  2.1 Sáng tạo tầm nhìn chiến lược  2.2 Hoạch định sứ mạng KD DN  2.3 Thiết lập mục tiêu chiến lược  2.4 Trách nhiệm hội DN Bộ môn Quản trị chiến ... 2.1 Sáng tạo tầm nhìn chiến lược  2.2 Hoạch định sứ mạng KD DN  2.3 Thiết lập mục tiêu chiến lược  2.4 Trách nhiệm hội DN Bộ môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 2.1.1 KN vai trò tầm nhìn CL ... định Mục tiêu nhằm chuyển hóa tầm nhìn sứ mạng DN thành mục tiêu thực cụ thể, đo lường 23 Bộ môn Quản trị chiến lược 8/22/2013 2.3.1 Khái niệm phân loại Mục tiêu CL (tiếp)  Phân loại Mục tiêu chiến...
 • 31
 • 396
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: slide quản trị chiến lược đại học thương mạislide quản trị chiến lược ftuslide quản trị chiến lược đại học ngoại thươngslide quản trị chiến lược chương 9slide quản trị chiến lược cô trang ftuslide quan tri chien luocslide quản trị chiến lược chương 3 phân tích môi trường bên ngoài ppsxslide bài giảng quản trị chiến lượcslide thuyết trình quản trị chiến lượcslide bài giảng môn quản trị chiến lượcslide môn quản trị chiến lượcquản trị chiến lượcquản trị chiến lượcbài tập quản trị chiến lượctrắc nghiệm quản trị chiến lượcBảng nhân 7mẫu đơn vay vốnThong bao tra ho so tot nghiep T46 doc1846 QD DHHN Quy che dao tao DH he chinh quy1709 QD DHHN Quy trinh trao doi SV43 QD DHHN Quy che dao tao Thac si Quy che572 QD DHHN Quy trinh tiep cong dan giai quyet khieu nai to cao cua cong dan Hanu16 2015 TT BGDT danh gia ket qua ren luyen16 2015 TT BGDT danh gia ket qua ren luyen04 2015 TTLT BGDDT BTC boi hoan hoc bong va chi phi dao tao06 VBHN BGDDT tieu chuan danh gia chat luong truong dh2544 QD DHHN che do lam viec thoi gian nghi ngoi va nghi viec rieng19 2014 TT BNV huong dan cong tac dao tao boi duong vien chuc35 2014 TTLT BGDDT BTC ho tro chi phi hoc tap vi sv dan toc04 2014 TT BGDDT ky nang song va gd ngoai gioCHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONG (LOI GIAI)Danh mục biểu mẫubài toán trắc nghiệm chuyên đề phương trình dạng file PDF16 2016 TT BGDT Day va hoc tieng nuoc ngoai18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninh