kiem tra 1 tiet English 11 tuan 13 co dap an ma tran

đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 lần 2 đáp án

đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 lần 2 có đáp án
... night II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 D 11 A 21 B 31 A A 12 C 22 B 32 A C 13 C 23 C 33 D C 14 A 24 B 34 A B 15 A 25 D 35 C D 16 A 26 C 36 D C 17 C 27 C 37 C A 18 C 28 D 38 C B 19 B 29 B 39 D 10 C 20 D 30 ... C 20 D 30 C 40 A CODE 0 02 C 11 A 21 C 31 A D 12 A 22 B 32 A B 13 B 23 A 33 D C 14 C 24 C 34 A A 15 D 25 D 35 C C 16 D 26 C 36 D A 17 B 27 C 37 C B 18 C 28 C 38 C D 19 B 29 C 39 D Written Test ... water 39 A their B.it’s C.them D it 40 A some B most C more D many II.ĐÁP ÁN: CODE 10 1 41 B 51 B 61 B 71 C 42 A 52 A 62 C 72 A 43 C 53 B 63 B 73 A 44 B 54 C 64 D 74 B 45 C 55 A 65 A 75 B 46 B...
 • 11
 • 2,531
 • 16

Kiểm tra 1 tiết Sinh 7 (Kỳ I-Có đáp án)

Kiểm tra 1 tiết Sinh 7 (Kỳ I-Có đáp án)
... Câu Iv : đáp án thang điểm A Phần trắc nghiệm khách quan ( 3,5 điểm ) Câu I: ( 1, 5 điểm ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời câu sau : Câu h ỏi Đáp án c b c d a b Điểm 0,25 ... hợp: Giun đũa đẻ nhiều trứng (1) theo phân ngoài, gặp .(2) phát triển thành dạng(3) trứng Ngời ăn phải trứng giun qua.(4) ấu trừng xâm nhập vào thể ngời kí sinh ruột non B Phần trắc nghiệm ... Lớp : Môn : sinh học Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê thầy cô giáo A Phần trắc nghiệm khách quan ( 1, 5 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu trả...
 • 4
 • 668
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết cả năm Sinh 8 ( đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết cả năm Sinh 8 ( Có đáp án)
... đứng thẳng hai chân ? Câu Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh hệ tim mạch nh ? Bài làm Tiết : 36 Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì i Môn : Sinh học I mục tiêu Kiến thức - Nắm đợc cấu tạo chức ... nữ sinh lớp Bữa sáng - Bánh mì : 65 gam - Sữa đặc đờng : 15 gam Bữa tra : - Cơm ( gạo tẻ ) 250 gam - Đậu phụ : 75 gam - Thịt bò loại : 10 0 gam - Cải xanh : 10 0 gam Bữa phụ thứ hai lúc 17 : ... từ xác định mức đáp ứng nhu cầu tính theo % III Đáp án biểu điểm Lập đợc bảng tính phần, bảng đánh giá tính toán số liệu xác (1 0 điểm) Họ tên : Lớp : Kiểm tra 15 phút Điểm Môn : Sinh học Lời phê...
 • 13
 • 1,301
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 Anh 9 Đ.A, Ma trận

Đề kiểm tra 1 tiết số 4 Anh 9 có Đ.A, Ma trận
... MÔN TIẾNG ANH LỚP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 09- 2 010 I Multiple choice: (3.0pts)Mỗi câu 0,25đ C celebration B on A experience B That's a good idea D disappointed C for B which 10 D watching ... so 11 D off C buying 12 A which II Read the passage carefully and check True or False.(2.5pts)Mỗi câu 0,5đ T T F F F III Rewrite: (2.5pts)Mỗi câu 0,5đ Although it rained heavily, the soccer match ... the talk by Mr Brown to some volunteer conservationists and choose the correct answer : (1pt) (LISTEN ANH READ IN UNIT 6) “I want everyone to listen carefully, please First of all, I’d like you...
 • 3
 • 1,320
 • 8

de kiem tra 1 tiết sinh 8 ki 2 dap án

de kiem tra 1 tiết sinh 8 ki 2 có dap án
... Giáo án Sinh Học - Trờng THCS Đakrông + Khụng n thc n ụi thiu v nhim nhiu cht c hi + Ung nc - Đi tiểu lúc, khụng nờn nhn tiu lõu Cõu 5: (2) - Tiếng nói chữ viết tín hiệu gây phản xạ ĐK cấp ... gây phản xạ ĐK cấp cao (0.5) - Tiếng nói chữ viết phơng tiện để ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với (1) Ngời soạn: Trần Thiên Tín ...
 • 2
 • 889
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8 HKI ĐÁP ÁNMA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8 HKI CÓ ĐÁP ÁN VÀ MA TRẬN
... Giáo án Tin học Trường THCS Bùi Thị Xuân Điểm 1. 0 Năm học: 2 014 -2 015 1. 0 1. 5 0.5 3 Đề kiểm tra Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3đ) : Hãy chọn đáp án Câu Trong tên sau đây, ... 30; Câu Biểu thức toán học (a + b) (1 + c) biểu diễn Pascal ? a (a*a + b) (1+ c) (1 + c) (1 + c) b (a.a + b) (1 + c) (1 + c) (1 + c) c (a*a + b)* (1 + c)* (1 + c)* (1 + c) d (a2 + b) (1 + c)3 Câu Writeln ... Năm học: 2 014 -2 015 d Uses Câu 12 : Chọn đáp án Cấu trúc chung chủa chương trình gồm phần a b c d Phần 2: Phần tự luận: (7đ) Câu 1: ( điểm) Viết biểu thức toán sau dạng biểu thức Pascal: (1. 5điểm)...
 • 4
 • 6,308
 • 35

KIỂM TRA 1 TIÊT hóa 12 KLK KLKT dap an

KIỂM TRA 1 TIÊT hóa 12 KLK KLKT có dap an
... với KOH Quan hệ a b A a = b Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa B b< Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 C b > 2a D a > b 2a KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút ... HCl Số trường hợp tạo kết tủa A B Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 C D KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút Họ tên học ... 24,96 gam Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 B 56,88 gam C 25,68 gam D 41, 28 gam Sở GD-ĐT KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút Họ tên...
 • 19
 • 373
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN
... underlined part that needs correction Question 30: I have learnt English for I was 10 years old A B C D Question 31: Miss Phuong walked to school with her classmates every day A B C D Question 32: ... discuss them frankly and find solutions quickly A happen b encounter C arrive D clean Question 21: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate A attention B situation ... Question 19 :Billy, come and give me a hand with cooking A prepared B be busy C attempt D help Question 20:Whenever...
 • 3
 • 1,716
 • 6

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CHƯƠNG CACBOHIDRAT ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CHƯƠNG CACBOHIDRAT CÓ ĐÁP ÁN
... 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10 .B 11 .A 12 .C 13 .A 14 .C 15 .B 16 .D 17 .C 18 .C 19 .B 20.D 21. C 22.D 23.A 24.D 25 26.D 27.C 28.B 29.B 30.D 31. A 32.C 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.B 39.B 40.A 41. B 42.D 43.C 44.A ... C12H22O 11 Câu 31: Thông thường nước mía chứa 13 % saccarozo Nếu tinh chế nước mía lượng saccarozo thu ? ( hiệu suất 80%) A 10 4kg B 11 0kg C 10 5kg D 11 4kg Câu 32: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa ... Ni D CS2 + NaOH Câu 51 Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat, trình sản xuất bị hao hụt 12 % Từ 1, 62 xenlulozơ lượng xenlulozơ trinitrat thu A 2,975 B 3, 613 C 2,546 D 2, 613 Câu 52 Điểm giống...
 • 9
 • 5,063
 • 76

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC HK II ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC HK II CÓ ĐÁP ÁN
... nhận ánh sáng tế bào que), làm giảm khả thu nhận ánh sáng Vào lúc ánh sáng yếu nhận màu sắc vật vào lúc ánh sáng yếu, ánh sáng, tế bào nón không hoạt động, tế bào que hoạt động Mà tế bào que ... ĐÁP ÁN A/PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: 1. não ; 2.tủy sống ; 3.hạch thần kinh ; 4.thần kinh sinh dường ; 5.hệ thần kinh vận động Câu 2: 1+ d 2+b 3+a 4+a Câu 3: Cảm giác ... khắc phục: đeo kính cận Không nên đọc sách nơi thiếu ánh sáng đọc sách nơi thiếu ánh sáng, thể thủy tinh bị phồng lên nhiều, mắt phải điều tiết nhiều để nhìn rõ chữ, lâu dần, gây cận thị, nghiêm...
 • 2
 • 188
 • 0

Đề kiểm tra văn học hiện đại-lớp 9 ( đáp án, ma trận , biểu điểm)

Đề kiểm tra văn học hiện đại-lớp 9 ( Có đáp án, ma trận , biểu điểm)
... ma trËn ®Ò kiÓm tra ĐỀ KIỂM TRA VĂN LỚP PHẦN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI NhËn biÕt NỘI DUNG Bài thơ tiểu đội xe không kính Đoàn thuyền ... Ba !(0 ,5 ) - Làng: Vào lúc phấn khởi với tin thắng trận, ông Hai bất ngờ nghe tin làng theo giặc .(0 ,5 ) Phân tích ba tình trên .(1 ,5 đ) Câu 2:Hình ảnh hệ trẻ thời gian chống Mỹ: Trẻ trung, sôi nổi, yêu ... Nguyễn Duy: Đạo lý sống thủy chung- Truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam (1 đ) Tæng 2,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 11 10 ...
 • 2
 • 14,540
 • 127

đề kiểm tra 1 tiết hh 11 tuần 15

đề kiểm tra 1 tiết hh 11 tuần 15
... SỞ GD & ĐT TỈNH KON TUM TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK HÀ Ngày kiểm tra: 25 / 11 / 2 010 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN Môn: Toán - lớp 11 -I TRẮC ... SỞ GD & ĐT TỈNH KON TUM TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK HÀ Ngày kiểm tra: 25 / 11 / 2 010 MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: TOÁN - LỚP 11 I TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Câu Nhận biết 0,5 0,5 ... II TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu Nhận biết Thông hiểu 2,5 Vận dụng Tổng 2,5 2,5 2,0 Tổng 2,5 2,5 Người đề Nguyễn Thị Thu Giang 2,0 2,0 Ghi Nhận biết: Khái niệm điểm thuộc mặt phẳng Nhận biết: Cách xác...
 • 3
 • 267
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 TUẦN 13 ĐỀ 1

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 TUẦN 13 ĐỀ 1
... = 3 :1 B 0, 25đ t  → o 0.25đ 0.5đ 0.25đ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA TIẾT 25 TUẦN 13 NỘI DUNG Sự biến đổi chất Phản ứng hóa học Định luật bảo toàn khối lượng 1, 1, 5đ 0,25đ 0,5đ Phương trình hóa ... THCS VÕ ĐẮT ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA HỌC (Tiết 25 tuần 13 ) A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM I CÂU ĐÁP ÁN C A ĐIỂM 0,25đ 0,25đ C 0,5đ D 0,5đ D 0,25đ II Mỗi từ điền 0.25 điểm (1) Phản ứng hóa học (2) chất ... – Hiện tượng hóa học – Hiện tượng hóa học – Hiện tượng vật lý - Hiện tượng vật lý B TỰ LUẬN Mỗi câu đ a Na + O2  2Na2O → Tỉ lệ: 4 :1: 2 b NaOH + HCl  NaCl + H2O → Tỉ lệ: 1: 1 :1: 1 c 3Na2CO3 +...
 • 3
 • 452
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 TUẦN 13 ĐỀ 2

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8 TUẦN 13 ĐỀ 2
... 6HCl  2AlCl3 + 3H2 → ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA HỌC (Tiết 25 tuần 13 ) D 0,5đ C 0 ,25 đ D 0 ,25 đ B 0, 5đ (2) nguyên tử (4) phân tử Tỉ lệ: 4:6 :2: 3 b 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3 Tỉ lệ: 2: 3 :2 c Fe2(SO4)3 ... o 0 .25 đ 0.5đ 0 .25 đ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA TIẾT 25 TUẦN 13 NỘI DUNG Sự biến đổi chất Phản ứng hóa học Định luật bảo toàn khối lượng 1, 1, 5đ 0 ,25 đ 0,5đ Phương trình hóa học 0 ,25 đ 0,5đ 3đ 1 TỔNG ... + 2Na3PO4  3Na2SO4 + 2FePO4 → Tỉ lệ: 1: 2: 3 :2 a PTHH (1 ): CaCO3 t → CaO + CO2 b Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m CaCO3 = m CaO + m CO2 => m CO2 = m CaCO3 - m CaO = 50 - 28 = 22 g...
 • 3
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết toán 12 chương logarit có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết chương oxi lưu huỳnh có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 hk2 có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết cả năm sinh 8 có đáp ánbài kiểm tra 1 tiết sinh học 6 hk2 có đáp ánkiểm tra 1 tiết hóa 11 phần hữu cơde kiem tra 1 tiet tieng anh 12 lan 3co dap an docđề kiểm tra 1 tiết văn 7 tuần 11đề kiểm tra 1 tiết lớp 11bài kiểm tra 1 tiết toán 11kiểm tra 1 tiết chương hệ tuần hoànkiểm tra 1 tiết hóa 11đề kiểm tra 1 tiết hóa 11kiểm tra 1 tiết toán 11 chương 3kiểm tra 1 tiết hóa 11 lần 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấm