Tuyển chọn đề thi thử vật lý ôn thi đh có đáp án

4 đề thi thử vật hay và khó (có đáp án)

4 đề thi thử vật lý hay và khó (có đáp án)
... ☛✟ D Câu 40 ✡ ✠ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 - Lần VẬT LÍ; KHỐI A, A1 LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 20 14 (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 1 34 Họ tên ... ☛✟ ☛✟ Câu 41 ✡ ✠ C Câu 43 ✡ ✠ B Câu 45 ✡ ✠ A Câu 47 ✡ ✠ C Câu 49 ✡ ✠ C Câu 42 ✡ ✠ A Câu 44 ✡ ✠ B Câu 46 ✡ ✠ B Câu 48 ✡ ✠ B Câu 50 ✡ ✠ B ☛✟ ☛✟ ☛✟ Page 26 ☛✟ ☛✟ ☛✟ Câu 40 ✡ ✠ A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... 41 đến câu 50): ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ Câu 41 ✡ ✠ C Câu 43 ✡ ✠ B Câu 45 ✡ ✠ B Câu 47 ✡ ✠ A Câu 49 ✡ ✠ C Câu 42 ✡ ✠ B Câu 44 ✡ ✠ C Câu 46 ✡ ✠ B Câu 48 ✡ ✠ A Câu 50 ✡ ✠ B ☛✟ ☛✟ ☛✟ ☛✟ Page ☛✟ ☛✟ A Câu 40 ...
 • 35
 • 427
 • 1

17 đề thi thử Vật (các trường chuyên) (có đáp án chi tiết)

17 đề thi thử Vật Lý (các trường chuyên) (có đáp án chi tiết)
... A 13 A 23 A A 14 B 24 C Câu Đáp án Câu Đáp án 31 D 41 D 32 A 42 D 33 D 43 B 34 D 44 C Câu Đáp án A D D C 35 B 45 D ĐỀ 485 D Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 11 C 21 B 31 A 41 A 12 B ... danh…………………… ĐềThiThửĐạiHọc chấm com Trang 6/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – http://facebook.com/ThiThuDaiHoc ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN ĐỀ 132 D B A D B D C D 12 13 14 15 16 17 18 19 A C ... ĐềThiThửĐạiHọc chấm com 10 A 20 A Trang 7/7 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN www.MATHVN.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2014) MÔN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi...
 • 131
 • 318
 • 1

Đề thi thử vật 248 (lần 8 đáp án)

Đề thi thử vật lý 248 (lần 8 có đáp án)
... tiêu thụ đó: A 200W B 400W C 100W D 282 ,8W 𝜋 Câu 16:Một vật dao động điều hoà với phương trình 𝑥 = 8 𝑜𝑠(𝜋𝑡 − ) cm Thời điểm vật qua vị trí động 12059 12 083 2139 11 (s) (s) (s) ( s ) D B C 12 ... mặt kim loại hai xạ bước sóng 1  0, 48 m 2  0,56  m xạ gây tượng quang điện với kim loại A Chỉ xạ bước sóng  C Cả hai xạ gây B Cả hai xạ không gây D Chỉ xạ bước sóng 1 Câu ... 2, 3,…) Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn lượng 2,55 eV bước sóng nhỏ xạ mà nguyên tử hiđrô phát A 1,46.10 -8 m B 1,22.10 -8 m C 4 ,87 .10-8m D 9,74.10-8m Câu 25:Khi nói quang phổ vạch phát xạ,...
 • 4
 • 66
 • 0

Đề thi thử vật thpt quốc gia đáp án 20152016

Đề thi thử vật lý thpt quốc gia có đáp án 20152016
... tỏ ánh sáng nhiều thành phần phức tạp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng ... quang vật A Bước sóng mà vật khả phát lớn bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới B Bước sóng mà vật khả phát nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới C Một vật chiếu sáng ánh sáng bước ... thụ gọi là: A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C đảo vạch quang phổ D giao thoa ánh sáng đơn sắc Câu 31: Một vật hấp thụ ánh sáng bước sóng λ1 phát xạ ánh sáng bước sóng λ2 Nhận xét câu...
 • 52
 • 221
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TIN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TIN CÓ ĐÁP ÁN
... Trần Văn Khôi-Khoan khai thác B K57-Email: pakercandy@gmail.com ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 10) Thời gian 60 phút 1/ n người thi chạy nhanh , nhập dãy thời gian chạy x1 , x2 , … , xn (n < ... pakercandy@gmail.com ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 8) Thời gian 60 phút 1/ Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên dương x1 , x2 , … , xn (n < 100), kiểm tra xem phần tử max dãy số phải số lẻ chia ... doi xung qua O" End If End Sub ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 5) Thời gian 60 phút 1/ Xây dựng chương trình cho phép nhập vào số nguyên dương n Hãy kiểm tra xem số phải số phương chia hết cho...
 • 37
 • 2,489
 • 0

Tuyển tập đề thi Toán đáp án vào lớp 10 của Hà Nội

Tuyển tập đề thi Toán có đáp án vào lớp 10 của Hà Nội
... nht ) đề thi vào lớp 10 thành phố nội* Năm học :1994-1995 + a3 a aữ ữ ữ ữ a a + a + 1+ a 2a + Bài 1: Cho biểu thức P = a) Rút gọn P b) Xét dấu biểu thức P a Bài 2: Giải toán cách ... III: Bi IV: 1/ 2/ 3/ 4/ Bi V: đề thi tốt nghiệp thcs thành phố nội * Năm học :1998-1999 16 (Cơ sở để chọn vào lớp 10) A Lí thuyết (2 điểm): Học sinh chọn hai đề sau: Đề 1: Phát biểu tính chất ... biểu thức : P = đề thi vào lớp 10 thành phố nội* Năm học :2007-2008 (20/6/2007 120) x x Vi x & x + x x x +1 1/ Rút gọn biểu thức P 2/ Tìm x để P < Bài ( 2,5 điểm ) Giải toán sau cách lập...
 • 34
 • 2,976
 • 6

Đề kiểm tra vật 11 cực hay đáp án

Đề kiểm tra vật lý 11 cực hay có đáp án
... vật dẫn điện nối với tạo thành mạch điện kín B Chỉ cần trì hiệu điện đầu vật dẫn C.Chỉ cần hiệu điện D.Chỉ cần nguồn điện Câu 27: Một electron bay với vận tốc v=1,2.10 7s từ điểm ... B (R2 mắc song song với R3) sau mắc nối tiếp với R4 R2=R3=R4=2 Ω Điện trở tương đương đoạn mạch A B giá trị là: A.3 Ω B.5 Ω C.4 Ω D.6 Ω Câu 26: Điều kiện để dòng điện ? A.Chỉ cần ... muối điện cực tương ứng sau: I AgNO3 − Cu II CuSO − Cu III FeCl3 − Ag IV ZnSO − Zn Bình điện phân cực dương tan? A II IV B I, II III C I III D bốn bình Câu 38 : Một bình điện phân anôt Ag...
 • 2
 • 363
 • 7

BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT 7 HK2 20152016 ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 7 HK2 20152016 CÓ ĐÁP ÁN
... THCS Lớp 7 … KIỂM TRA VẬT LÝ NĂM HỌC 2015-2016 Thời gian: 45 phút Họ tên:…………………………… Điểm Ngày kiểm tra: /…/2016 Ngày trả bài: /…/2016 Nhận xét thầy cô giáo: ĐỀ KIỂM TRA: 1 .Đề kiểm tra: I Phần ... Lớp 7 … KIỂM TRA VẬT LÝ NĂM HỌC 2015-2016 Thời gian: 45 phút Họ tên:…………………………… Điểm Ngày kiểm tra: /…/2016 Ngày trả bài: /…/2016 Nhận xét thầy cô giáo: ĐỀ KIỂM TRA: 1 .Đề kiểm tra: I Phần trắc ... giật ,có thể làm tim ngừng đập,ngạt thở làm cho thần kinh bị tê liệt.Đó tác dụng sinh lí dòng điện Đề Câu 7: (2 điểm) Câu 8: (2 điểm) Nêu tác dụng nhiệt dòng điện (2đ) Trường THCS … Lớp 7 … KIỂM TRA...
 • 6
 • 2,674
 • 1

2 ĐỀ THI DH -CÓ ĐÁP ÁN

2 ĐỀ THI DH -CÓ ĐÁP ÁN
... đáp án đề thi thử đại học lần thứ II , năm 20 07 môn thi : tiếng anh ********** Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án B D D A C C B A D B B C A C D B C A C B D D A C Câu 28 29 ... D annoyed D realize D demand đáp án đề thi thử đại học lần thứ I , năm 20 07 môn thi : tiếng anh ********** Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án C A C B A B D D C C A C A ... 68 69 70 Đáp án A C B B D B C C A D D B B A B C C B B A 2ND Sở gd- đt thái bình Trờng thpt chu văn an đề thi thử đại học lần thứ Ii , năm 20 07 đề thức môn thi : tiếng anh , KHốI d ( Đề thi có...
 • 13
 • 2,001
 • 9

Các đề thi ĐH đáp án

Các đề thi ĐH có đáp án
... Còn a,b,c,d chữ số: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.Hỏi đăng kí hết xe máy (giả sử biển XY-0000) 2 tan x − cosx 2.Tính lim x →0 sin x ĐỀ THI THỬ THPT THI U HOÁ –Năm 2009 I.Phần chung cho thí sinh: Câu I.(2đ) ... SABC đáy tam giác cân đỉnh A,cạnh AB=AC=a.Mặt bên (SBC) vuông góc với mặt đáy ,các cạnh bên SA=SB=a,SC=x.Hãy tính thể tích khối chóp SABC theo a,x 2sin B 2sin C 2sin A 2.Cho tam giác ABC ba ... trình: Cn + Cn + + Cn > 512 Câu V.(1đ) Cho tứ diện ABCD cạnh thay đổi cho AB>1 tất cạnh lại nhỏ 1.Tìm giá trị lớn thể tích tứ diện ĐỀ THI THỬ HÀM RỒNG-Năm 2009 A.Phần chung cho thí sinh: Câu...
 • 6
 • 285
 • 0

ĐỀ THI ĐH ĐÁP ÁN

ĐỀ THI ĐH CÓ ĐÁP ÁN
... Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Câu Nội dung Khảo sát vẽ ĐTHS - TXĐ: D = R \ {2} - Sự biến thi n: + ) Giới hạn : Lim y = Lim y = x x nên đờng ... Lim y = ; Lim y = + + x Điểm Do đờng thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số +) Bảng biến thi n: Ta : y = < , x D ( x 2) x y y 0,25 + - - 0,25 + Hàm số nghịch biến khoảng ( ;2 ) - Đồ ... tiệm cận x = y = | x | = | y | x2 = 3x x x2 = x2 x2 x = x = ( x 2) x2 x = Vậy điểm thoả mãn đề : M1( 1; 1) M2(4; 6) Xét phơng trình : sin6x + cos6x = m ( sin4x + cos4x ) (2) sin...
 • 4
 • 134
 • 0

13 chyen de thi dh co dap an

13 chyen de thi dh co dap an
... C D 23 Mt ancol no, n chc, bc b tỏch mt phõn t nc to anken A C 0,525 gam anken A tỏc dng va vi 2g brụm Ancol ny l A Butan-1-ol B Pentan-1-ol C Etanol D Propan-1-ol 26 un 1,66 gam ancol (H2SO4 ... lít ancol etylic 9,20 với hiệu suất phản ứng 80% Biết dC2H5OH = 0,8g/ml A 58,4g B 76,8g C 96g D Kết khác 26 Ancol A bị oxi hoá cho an ehit B Vậy A là: A Ancol đơn chức B Ancol bậc I C Ancol bậc ... Oxy hoỏ 2,2(g) Ankanal A thu c 3(g) axit ankanoic B A v B ln lt l: A- Propanal; axit Propanoic C- Anehit propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic 95 Cho axit...
 • 30
 • 143
 • 0

Đề thi ĐH(có đáp án)

Đề thi ĐH(có đáp án)
... với NaOH (nhận X2 X1) ; Na2CO3 ( nhận X1) ; tráng gương ( nhận X3) ; Câu 48: Từ C2H2 chất vô cần thi t khác, điều chế 2,4,6-triamino phenol (X) dãy phản ứng sau đây: A C2H2 →C6H6 → C6H3(NO2)3 →...
 • 4
 • 101
 • 0

DE THI DH CO DAP AN

DE THI DH CO DAP AN
... 0.5 KL: IIa) 1điểm  (sin x − sin x + 4) cos x − (sin x − sin x + 4) cos x − = =0 ⇔ 2sin x + 2sin x + ≠  1.0 (2 cos x − 1)(sin x cos x + 2) = 2 cos x = π   ⇔ ⇔ ⇔ x = + k 2π 2sin x ... TXĐ: D=R, y ' = x − x , y ' = ⇔  x=±   Giới hạn: lim = +∞, lim = −∞ 0.25 x →+∞ x →−∞ Bảng biên thi n     ; +∞ ÷; nghịch biến HS đồng biến  − ;0 ÷   ÷  ÷     ; yCD = , đạt cực tiểu ... IV · π AC ⊥ BC ⇒ SC ⊥ BC (đlý đg vuông góc) ⇒ ϕ = SCA ∈ (0; ) 1điểm ⇒ SA = a sin ϕ , AC = BC = a cos ϕ ⇒ VSABC = a3 (sin ϕ − sin ϕ ) π Xét hàm số y = sin x − sin x khoảng (0; ) , lâp BBT 3 π a...
 • 5
 • 141
 • 0

đề thi DH đáp án

đề thi DH có đáp án
... tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD Câu VII.a (1 điểm) 10 viên bi đỏ bán kính khác nhau, viên bi xanh bán kính khác viên bi vàng bán kính khác Hỏi cách chọn viên bi đủ ... xảy tổng viên bi xanh vàng + Khơng bi xanh: C13 cách + Khơng bi vàng: C15 cách 25 0,25 0,25 Mặt khác cách chọn khơng bi xanh, khơng bi vàng C10 cách chọn viên bi đỏ tính hai ... Tương tự: Đáp án Câu Ý 0,50 0,50 (ĐỀ 4) Nội dung Đ + Khi m = ⇒ y = x − , nên hàm số khơng cực trị + Khi m ≠ ⇒ y ' = 3mx + 6mx − ( m − 1) Hàm số khơng cực trị y ' = khơng nghiệm nghiệm...
 • 74
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm vật ly 12 chuong1 2 có đáp ántuyển tập đề thi tin có đáp ánđề thi đh có đáp ánđề thi vật lý đại cương a1 có đáp ánde thi trac nghiem vat ly 12 chuong 2 co dap antài liệu đề cương ôn tập vật lý học kỳ ii có đáp án7tuyển tập đề thi toeic và đáp ánđề kiểm tra 1 tiết vật lý 8 kì 2 có đáp ánđề thi toán có đáp ánđề thi hóa có đáp ánđề thi toeic có đáp ánđề thi toeic có đáp án onlineđề thi toeic có đáp án mfđề thi toeic có đáp án 2013đề thi toeic có đáp án 2012bản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà Nội650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình