Bài giảng ADN sinh học lớp 9

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II
... hợp II Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu III Tách ADN NST tế bào cho tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn vi rút A I, II, III B III, II, I C III, ... vi sinh vật II Tạo giống trồng biến đổi gen III Tạo động vật biến đổi gen Trong sản xuất đời sống, công nghệ gen ứng dụng lĩnh vực nào? (chươngVI / 32/ mức độ 1) A I B II, III C I, III D I, II, ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh...
 • 38
 • 711
 • 2

Ôn tập lý thuyết sinh học lớp 9 học kỳ I tham khảo

Ôn tập lý thuyết sinh học lớp 9 học kỳ I tham khảo
... sinh khác trứng Sinh từ trứng thụ tinh v i tinh Sinh từ trứng khác nhau, trứng thụ trùng tinh v i tinh trùng Có kiểu gen Có kiểu gen khác Đồng gi i Có thể gi i khác gi i Kiểu hình gần giống Kiểu ... định gi i tính * Kh i niệm: Cơ chế xác định gi i tính phân li cặp NST gi i tính q trình phát sinh giao tử tổ hợp l i qua q trình thụ tinh * Cơ chế xác định gi i tính ngư i : - Gi i tính ngư i xác ... Kh i niệm: Thường biến biến đ i kiểu hình phát sinh đ i cá thể ảnh hưởng trực tiếp m i trường Tên ST Biến đ i kiểu hình Gi i thích, ý nghĩa sinh M i trường T tương ứng thích nghi vật Cây Lá chìm...
 • 20
 • 524
 • 1

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính sinh học lớp 12

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính sinh học lớp 12
... khác với tỷ lệ mong đợi hai bên phân ly độc lập cho thấy gen di truyền liên kết với - Các tính trạng xác định gen liên kết ln di truyền - Liên kết gen hồn tồn làm giảm số kiểu gen kiểu hình đời lai ... PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC I/ Lý thuyết: + NST giới tính: * Người, ... Gợi ý giải 42 a Các quy luật : Tính trội, tương tác gen khơng alen, di truyền giới tính, di truyền liên kết với giới tính, liên kết gen hốn vị gen b P : Lơng vàng, dài x Lơng xanh, ngắn AAXBDXBD...
 • 53
 • 521
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Ôn tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án
... sức sinh s ản sinh vật B.ít phổ biến đột biến NST, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sức sinh sản sinh vật C phổ biến đột biến NST, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sức sinh s ản sinh ... tử là: A đột biến phát sinh nguyên phân, tế bào sinh dưỡng B đột biến phát sinh giảm phân, tế bào sinh dục C đột biến phát sinh giảm phân, tế bào xôma D đột biến phát sinh lần nguyên phân dầu ... Những đứa trẻ chắn đồng sinh trứng A chúng sinh lần sinh đẻ người mẹ B chúng sinh lần sinh đẻ người mẹ giới tính C chúng hình thành từ hợp tử D chúng hình thành từ phôi - 34 - ÔN THI TỐT NGHIỆP WWW.VNMATH.COM...
 • 62
 • 461
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12
... khác thứ D Lai khác dòng Câu 120 Khi tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ cháu: A Sinh trưởng phát triển chậm B Có suất giảm, nhiều bị chết C Chống chịu D Cả câu A B C Câu 121 Ưu lai giảm dần qua ... D Lai khác loài Câu 124 Khó khăn sau chủ yếu nghiên cứu di truyền học người: A Sinh sản chậm, B Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn (2n = 46) C Yếu tố xã hội D Cả câu A, B C Câu 125 Khi nghiên cứu ... bào Câu 111 Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến giao tử B Đột biến tiền phôi C Đột biến xôma D Đột biến nhiễm sắc thể Câu 112 Đột biến giao tử đột biến phát sinh: ...
 • 109
 • 306
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học tham khảo

Bộ đề trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học tham khảo
... B. Sinh vật được sinh ra ngẫu nhiên từ các hợp chất vô cơ; C. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất hữu cơ; D. Sinh vật được sinh ra nhờ sự tương tác giữa các hợp chất vô cơ và hữu cơ; E. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất vô cơ bằng con đường hoá học; ... Bài 4: Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thi t:B A. Cho hoạt động sinh sản của động vật; B. Cho một chu kỳ phát triển của sinh vật; C. Cho sự chống lại điều kiện bất lợi của sinh vật; D. Cho quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật; ... Bài 4: Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thi t: A. Cho hoạt động sinh sản của động vật; B. Cho một chu kỳ phát triển của sinh vật; C. Cho sự chống lại điều kiện bất lợi của sinh vật; D. Cho quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật;...
 • 53
 • 373
 • 0

skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập bộ môn sinh học lớp 8

skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập bộ môn sinh học lớp 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 321
 • 0

SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7

SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7
... ******************************************************************************************************** Đối với môn sinh học có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với môn khác Nhiều kiến thức kỹ đạt đợc qua môn sinh học sở việc học tập môn khác Phơng pháp giảng dạy sinh học cách đắn, ... dạy môn sinh học - Thực trạng học dạy môn sinh trờng - Một số biện pháp thực kết đạt đợc - Một số học kinh nghiệm kiến nghị đề xuất Giới hạn đề tài Nghiên cứu về: - Vai trò mục đích môn sinh ... học sinh sở tự giác, tự do, tự khám phá dới tổ chức, hớng dẫn giáo viên Từ xây dựng phơng pháp tự học theo hớng tích cực Môn sinh học vấn đề trọng tâm phơng pháp dạy học, lẽ môn sinh học môn...
 • 16
 • 448
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp giáp xác doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp giáp xác doc
... thông sun Kí sinh gây hại cho cá chân kiếm kí sinh Về kích thước: - cua nhện có kích thước lớn - rận nước chân kiếm có kích thước nhỏ Về ý nghĩa thực tiễn: - Có hại sun, chân kiếm kí sinh -Có lợi ... nước, có kích thước mm, di chuyển nhờ đôi râu - sinh sản vào mùa hạ, thức ăn chủ yếu cá Chân kiếm Đặc điểm: Sống tự do, có kích thước vai trò rận - Kí sinh cá,các pghần phi tiêu giảm râu biến thành ... Tôm nhờ Đặc điểm: phần bụng vỏ mỏng mềm, ẩn vào vỏ ốc rỗng Khi di chuyển kéo vỏ ốc theo Sống cộng sinh với hải quỳ, hay gặp ven biển Trong đại diện loài có kích thước lớn, loài kích thước nhỏ Loài...
 • 15
 • 258
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp sâu bọ pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp sâu bọ pptx
... cỏc sõu hi Hi ht ng cc Truyn bnh 1.Tại nói Lớp sâu bọ đa dạng phong phú ? Nêu đặc điểm chung lớp sâu bọ? Đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ với chân khớp khác khác? õu õu-Ngc Bung Ngc Lp sõu ... khụng Kớ sinh cõy ng vt Cỏc i din la chn B nga, d mốn, d tri, bm, ong, u trựng ve su, b hung, u trựng chun chun, b gy, b v, b ry, chy, rn Nhận xét đa dạng loài, lối sống tập tính lớp sâu bọ? ... lời câu hỏi SGK Làm tập tập Đọc mục Em có biết Chuẩn bị bài: Thực hành: Xem băng hình tập tính sâu bọ ...
 • 21
 • 228
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp thú docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp thú docx
... điểm sinh sản Dựa vào đặc điểm sinh sản lớp thú chia thành nhóm nào? Nêu đặc điểm nhóm?  nhóm: nhóm thú đẻ trứng nhóm thú đẻ - Nhóm đẻ trứng: đẻ trứng - Nhóm đẻ con: đẻ Ngoài đặc điểm sinh sản, ... THÚ Có lông mao, có tuyến sữa Thú đẻ Bộ Thú huyệt Đại diện: Thú mỏ vịt Con sơ sinh nhỏ nuôi túi da bụng mẹ Con sơ sinh phát triển bình thường Bộ Thú túi Đại diện: Kanguru Các Thú lại Sơ đồ giới ... chuyển đó? Đặc điểm sinh sản? Tại Kanguru phải nuôi túi ấp mẹ? Đáp án: Kanguru di chuyển cách nhảy Đặc điểm thích nghi: chi sau lớn, khỏe, đuôi to dài để giữ thăng nhảy Đẻ con, sơ sinh yếu nuôi dưỡng...
 • 30
 • 413
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp chim ppt

Bài giảng điện tử môn sinh học: lớp chim ppt
... thuộc vào nhóm sinh thái nhóm chim chạy , nhóm chim bay, nhóm chim nước… - Hoặc dựa vào tập tính đặc tính chim hút mật hoa, chim bới đất… Vỏ da 2.1 Chim bồ câu - Da chim mỏng, khô, thiếu tuyến ... chim lại vụng - Khi chim cất cánh hạ cánh, chi sau cánh chim phối hợp hoạt động theo trật tự hợp lý - Các tư chim bay 1.2 Các đại diện khác lớp - Hình dạng phận thể chim phụ thuộc vào nhóm sinh ... Lông đuôi chim xoè cụp lai có tác dụng bánh lái, giúp chim định hường bay - Đầu chim có cổ dài nối với thân - Cổ chim linh hoạt giúp chim dễ dàng quan sát phía, dễ dàng mổ thức ăn… - Đầu chim nhỏ...
 • 56
 • 311
 • 0

các dạng bài tập sinh học lớp 12

các dạng bài tập sinh học lớp 12
... thể gồm cặp gen dị hợp sinh 21 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 22 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 23 giao từ … KG cá thể gồm n cặp gen dị hợp sinh 2n giao từ VD: Cặp ... AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG C AabbDd D aaBbDd Câu 11: Kiểu gen không tạo giao tử aBD là: A AaBBDD B aaBBDD C AaBbDd D aaBBdd Câu 12: Tỉ lệ KG Aabb tạo từ phép lai AaBb x AABb là: A 12, 5% B ... thường Nếu cặp vợ chồng sinh người trai xác suất để người trai bệnh mù màu ? A 0 ,125 B 0,25 C 0,5 Nguyễn Thị Thùy Oanh Trang 11/16 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG D...
 • 16
 • 396
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - tỉnh Vĩnh Phúc docx

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 - tỉnh Vĩnh Phúc docx
... Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD……………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2010 – 2011 ——————— HƯỚNG DẪN CHÂM MÔN: SINH HỌC ——————————— Câu (1,5đ) ... 0,25 0,25 Trong giảm phân - Kì đầu: Không (rất ít) xảy - Kì đầu I: xảy tiếp hợp cặp đôi tiếp hợp trao đổi chéo NST trao đổi chéo NST (1,5đ) 0,25 - Kì sau: NST kép tách tâm - Kì sau I: NST kép phân ... động a - Kì giữa: Các NST kép tập trung - Kì I: Các NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào đạo thoi phân bào 0,25 - NST xảy lần tập trung mặt - NST...
 • 3
 • 1,212
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm sinh học lớp 9bài tập sinh học lớp 12đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9hình học lớp 9 chương 1bài taaph hình học lớp 9 chương 1bài tập về quang học lớp 9đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn hóa học năm học 20052006 phòng giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵngđề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh hòa bình năm 20082009ài iêu bồi dưởng học sinh giỏi lớp 9sang kien kinh nghiem xây dựng tiết sinh họat lớp sinh động gắn với giáo dục đạo đức của học sinh và nâng cao chất lượng học tậphóa học lớp 10trắc nghiệm hóa học lớp 10ôn tập hóa học lớp 10trắc nghiệm hóa học lớp 12 theo từng chương có đáp ánbài giảng vệ sinh hô hấp lớp 8Xây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweettổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộiQuan hê công chúng (PR)báo cáo thực tập công ty TNHH việt thái TP vũng tàuQuản lý siêu thị điện thoạiXây dựng phần mềm quản lý siêu thịtính toán và kiểm nghiệm hộp số ly hợp trục hộp số và các đăngCác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìQuy chuẩn nước mặt nước thảiLỌC số và mã hóa BĂNG CONKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươnggiao dịch quốc tếGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự án