Chuyên đề nhóm halogen ôn thi đh

Chuyen de tich phan on thi đh

Chuyen de tich phan on thi đh
... đề thi cho: a/ Trong đề thi tỉ lệ số giải tích hình học tùy ý? b/ Trong đề thi có giải tích hình học? c/ Trong đề thi có giải tích hình học? d/ Trong đề thi có giải tích hình học? e/ Trong đề thi ... nam nữ? c/ Phải có nam nữ? d/ Ít phải có nam? Bài 29: Trong mặt phẳng xét họ gồm 20 đường thẳng song song cắt họ gồm 15 đường thẳng song song khác Hỏi có nhiêu hình bình hành tạo thành? Bài 30: ... từ đỉnh đa giác? b/ Trong tam giác lập từ câu a/ có tam giác có chung cạnh với đa giác? Có chung cạnh với đa giác? Không có chung cạnh với đa giác? Chun đề: Tích phân (ĐH) * Trang * GV: Nguyễn...
 • 11
 • 371
 • 8

Chuyên Đề Tích Phân - Ôn Thi DH

Chuyên Đề Tích Phân - Ôn Thi DH
... phương pháp tính tích phân: Phương pháp đổi biến: có hai phương pháp đổi biến Đổi biến dấu tích phân Cần tính tích phân ∫ f ( x)dx Giả sử tìm hàm khả vi hàm g(u) cho biểu thức dấu tích phân dạng: ... tích phân, tức biến x thay biến Nhận xét: Mục đích phương pháp đổi biến phân u = ϕ ( x) u = ϕ ( x) u = ϕ ( x) việc tính tích ∫ f ( x)dx đưa đến tí ch phân ∫ g (u )du , thường đơn giản tích phân ... phân ban đầu Sau lấy tích phân, ta phải u = ϕ ( x) vào kết tìm Phương pháp tính tích phân phần: Nếu u(x) v(x) hai hàm số có đạo hàm liên tục đoạn [ a ; b ] công thức tính tích phân phần sau thỏa...
 • 6
 • 214
 • 0

Chuyên đề Tích phân ôn thi ĐH

Chuyên đề Tích phân ôn thi ĐH
... www.MATHVN.com Chương Tích Phân 2.1 Tích Phân 2.1.1 Khái niệm tích phân Định nghĩa 2.1 Cho hàm số f liên tục K a, b hai số thuộc K Nếu F nguyên b hàm f K hiệu số F (b) − F (a) gọi tích phân f từ a đến ... b f (x) dx, bậc f (x) < bậc g(x) g(x) Bài toán 2.2 Tính tích phân I = a Phương pháp Phân tích tích phân cần tính thành tổng hiệu tích phân có mẫu nhị thức bậc tam thức bậc hai có biệt thức ∆ ... [BĐT-103] I = √ + sin xdx 2.2 Một Số Phương Pháp Tính Tích Phân 2.2.1 Phương pháp hệ số bất định Mệnh đề 2.3 Mọi đa thức bậc n, (n ≥ 3) phân tích thành tích nhị thức bậc tam thức bậc hai có biệt thức...
 • 54
 • 279
 • 0

Chuyên đề tích phân ôn thi ĐH

Chuyên đề tích phân ôn thi ĐH
... 3: ∫ a (tích phân tính định nghĩa đổi biến số tích phân phần tùy tốn cụ thể mà ta phải xem xét) 3) Các dạng tích phân tính phương pháp phần: Tích phân phần thường áp dụng để tính tích phân có ... TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ: β b α a   ∫ f ϕ ( x ) .ϕ′( x ) dx = ∫ f ( t ) dt 1) Cơng thức tổng qt: Cơng thức trên, tích phân cần tính tích phân vế trái Hàm số dấu tích phân ... a 3) Bài tập:  Ghi nhớ: − Muốn tính tích phân định nghĩa ta phải biến đổi hàm số dấu tích phân thành tổng hiệu hàm số biết ngun hàm − Nếu hàm số dấu tích phân hàm số hữu tỷ có bậc tử lớn bậc...
 • 16
 • 119
 • 0

chuyên đề lượng giác ôn thi đh

chuyên đề lượng giác ôn thi đh
... bậc hai hàm số lượng giác: a Phương trình bậc hàm số lượng giác: để giải phương trình ta dùng cơng thức LG để đưa phương trình phương trình LG b Phương trình bậc hai hàm số lượng giác: phương trình ...  t  S  sin x  cos x  -2- www.VNMATH.com Phần 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHƠNG MẪU MỰC Phương pháp 1: Dùng cơng thức lượng giác đưa phương trình dạng tích Ví dụ Giải phương tình: sin2x + sin23x ...  cos x  sin x   Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ đưa phương trình lượng giác phương trình đại số: Ví dụ Giải phương trình lượng giác: sin x  cos8 x  17 32 (4) Giải Ta có (4) 4 17   cos x ...
 • 11
 • 208
 • 0

Tài liệu chuyên đề lượng giác ôn thi ĐH

Tài liệu chuyên đề lượng giác ôn thi ĐH
... cos x.cos 2 x = Chun đề: LG 2 π ⇔ cos x = ⇔ x = ± + kπ , (k ∈ ¢ ) ⇔ cos2x = ⇔ Đặt ẩn phụ đưa phương trình lượng giác phương trình đại số: 17 Ví dụ Giải phương trình lượng giác: sin x + cos8 x ... cầu tốn thỏa mãn − ≤ − 2m ≤ + ⇔ −2 ≤ m ≤ 2 ((((((((((o0o(((((((((( Chun đề: LG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2009 KHỐI A Tìm nghiệm thuộc khoảng (0;2π)  cos 3x ... Vậy nghiệm x = − + nπ phương trình cho là:; Phương pháp 3: Quy phương trình lượng giác việc giải hệ phương trình lượng giác cách đánh giá, so sánh, sử dụng bất đẳng thức Ví dụ Giải phương trình:...
 • 18
 • 178
 • 0

Các chuyên đề hóa học ôn thi ĐH - CĐ

Các chuyên đề hóa học ôn thi ĐH - CĐ
... thc cu to ca X v Y tng ng l A HCOOCH3 v HCOOCH2-CH3 B HO-CH(CH3)-CHO v HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CH2-CHO D HO-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CHO Cõu 507 Cho cỏc hp cht hu c: (1) ankan;(2) ... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sn phm chớnh thu c l A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) 37 Th vin ti liu trc tuyn phớ vnd365.com C 2-metylbuten-3 ... 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dóy gm cỏc cht sau phn ng vi H2 (d, xỳc tỏc Ni, to), cho cựng mt sn phm l: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en v but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en...
 • 63
 • 461
 • 0

chuyên đề lượng giác ôn thi đh

chuyên đề lượng giác ôn thi đh
... - cot cos ( /2 + ) = - sin cot( /2 + ) = - cot iv> cung phụ : v> cung /2 : công thức lợng giác a công thức cộng : cos( x y ) = cosx.cosy + sinx.siny cos( x + y ) = cosx.cosy sinx.siny ... tan x + tan y tan( x + y ) = tan x tan y ( 1) (2) (4) ( 3) (5) (6) b công thức nhân đôi : i> công thức nhân đôi : ii> công thức hạ bậc : sin 2x = 2sinx.cosx cos 2x = cos2x sin2x tan x tan 2x ... cos x sin2x = iii> công thức tính theo t = tan x/2 : đặt t = tanx/2 2t 1+ t2 t cos x = 1+ t 2t tan x = t c công thức biến đổi tích thành tổng ngợc lại sin x = ( 7) (8) (9) công thức nhân : sin3x...
 • 6
 • 193
 • 0

chuyên đề SỐ PHỨC ÔN THI ĐH CỦA ThS TRƯƠNG NHẬT LÝ(ĐÀ NẴNG)

chuyên đề SỐ PHỨC ÔN THI ĐH CỦA ThS TRƯƠNG NHẬT LÝ(ĐÀ NẴNG)
... HAI Chuyên đề: Số Phức Biên soạn: ThS Trương Nhật Lý TRUNG TÂM BDVH & LTĐH NHÂN TÀI 245/40 Nguyễn Công Hoan - ĐN ĐT: 0905.652.581 – 0905.620.855 I LÝ THUYẾT Căn bậc hai số phức: Cho số phức w, số ... môđun nhỏ MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG Bài (Đề thi Cao đẳng năm 2009 – Khối A, B, D) Chuyên đề: Số Phức Biên soạn: ThS Trương Nhật Lý 15 TRUNG TÂM BDVH & LTĐH NHÂN TÀI 245/40 Nguyễn Công Hoan ... Hỏi với số nguyên dương n nào, số phức   − 3i    18 Viết dạng lượng giác số z = z n số thực, số ảo? − i Suy bậc hai số phức z ? 2 19 Với giá trị nguyên dương n số phức sau số thực, số ảo...
 • 17
 • 77
 • 0

Chuyên đề lịch sử ôn thi đh 2014 QUÁ TRÌNH RA đời và PHÁT TRIỂN của HIỆP hội các QUỐC GIA ĐÔNG NAM á ASEAN

Chuyên đề lịch sử ôn thi đh 2014 QUÁ TRÌNH RA đời và PHÁT TRIỂN của HIỆP hội các QUỐC GIA ĐÔNG NAM á  ASEAN
... họp thức để trao đổi hợp tác Đến năm 1999, ASEAN gồm 10 thành viên (riêngĐông Timo chưa kết nạp) Quá trình đời phát triển ASEAN ASEAN có tiền thân tổ chức gọi Hiệp hội Đông Nam Á, thường gọi ... ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ - Cụ thể kiến thức sách giáo khoa phần “ Quá trình đời phát triển ASEAN - Cung cấp thêm thông tin liên quan đến ASEAN mà sách giáo khoa không ghi, đồng thời thể quan hệ ASEAN ... kiểm soát ô nhiễm khói bụi Đông Nam Á Không may thay, không thành công vụ bùng phát khói bụi Malaysia năm 2005 khói bụi Đông Nam Á năm 2006 Các hiệp ước môi trường khác tổ chức đưa gồm Tuyên bố...
 • 10
 • 157
 • 0

Chuyên đề ngữ văn ôn thi đh 2014 tác PHẨM vợ NHẶT KIM lân

Chuyên đề ngữ văn ôn thi đh 2014 tác PHẨM vợ NHẶT  KIM lân
... kiến thức tác giả, tác phẩm Ví dụ với tác phẩm Vợ nhặt ’ - Kim Lân đề sau: Câu 1: Nêu hiểu biết em tác giả Kim Lân hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn “ Vợ nhặt ? Trả lời: a Tác giả: Kim Lân ( 1920 ... người vợ nhặt truyện ngắn “ Vợ nhặt - Kim Lân Đề 2.c: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ truyện ngắn “ Vợ nhặt - Kim Lân Trong khuôn khổ chuyên đề, xin giới thi u đáp án đề văn 2.a Chữa đề văn 2.a: ... “ Vợ nhặt Kim Lân a Giới thi u tác giả, tác phẩm, nhân vật: - Tác giả: Kim Lân (1920 2007) tên thật Nguyễn Văn Tài, quê Bắc Ninh Ông nhà văn sống gắn bó am hiểu nông thôn người nông dân Không...
 • 30
 • 854
 • 0

Chuyên đề sinh học ôn thi đh 2014 PHÂN LOẠI, GIẢI NHANH một số DẠNG bài TOÁN HOÁN vị GEN

Chuyên đề sinh học ôn thi đh 2014 PHÂN LOẠI, GIẢI NHANH một số DẠNG bài TOÁN HOÁN vị GEN
... kiến thức hoán vị gen nội dung hay khó, học sinh thường lúng túng việc tiếp cận nhận dạng, phân loại giải toán hoán vị gen, dạng tập hoán vị gen thường xuyên có đề thi đại học, đề thi học sinh giỏi ... giỏi Việc phân loại , giải nhanh toán hoán vị gen có ý nghĩa việc nâng cao thành tích học tập phát triển tư cho học sinh Vì chọn đề tài “ Phân loại, giải nhanh số dạng toán hoán vị gen II THỰC ... làm thi đạt kết cao Vì lí mà chọn đề tài cho chuyên đề là: “ Phân loại, giải nhanh số dạng toán hoán vị gen III PHẠM VI CHUYÊN ĐỀ Các tập sinh học di truyền đa dạng Nhưng phạm vi chuyên đề này,...
 • 20
 • 118
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng ôn thi đh môn ngữ văn dạng đề bài so sánh

Chuyên đề bồi dưỡng ôn thi đh môn ngữ văn dạng đề bài so sánh
... nghiệp công tác Vì vậy, chuyên đề muốn Nguyễn Lê Hoàn Trường THPT Phạm Công Bình Chuyên đề: Bồi dưỡng ôn thi ĐH môn Ngữ văn dạng đề so sánh thầy cô trao đổi việc bồi dưỡng ôn thi ĐH môn Ngữ văn dạng ... phẩm; đa dạng muôn màu phong cách nhà văn Nguyễn Lê Hoàn Trường THPT Phạm Công Bình Chuyên đề: Bồi dưỡng ôn thi ĐH môn Ngữ văn dạng đề so sánh Bố cục viết dạng đề so sánh văn học có phần: mở bài, ... Nguyễn Lê Hoàn Trường THPT Phạm Công Bình Chuyên đề: Bồi dưỡng ôn thi ĐH môn Ngữ văn dạng đề so sánh việc học tập môn Ngữ văn trường phổ thông bị coi nhẹ Vấn đề lớn đặt trước mắt người giáo viên...
 • 13
 • 151
 • 0

CHUYÊN đề vật lý ôn THI đh DAO ĐỘNG cơ học

CHUYÊN đề vật lý ôn THI đh DAO ĐỘNG cơ học
... hai dao động hợp thành; D) Độ lệch pha hai dao động hợp thành 12 Người đánh đu là: A) Dao động tụ do; B) dao động trì; C) dao động cưỡng cộng hưởng; D) loại dao động 13 Dao động học A chuyển động ... ϕ1 + A cos ϕ A2| 5) Dao động tự ma sát dao động điều hoà, có ma sát dao động tắt dần, ma sát lớn dao động tắt nhanh, ma sát lới dao động không xảy 6) Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm ... trục Ox dao động điều hoà x = Acos(ωt + ϕ) 3) Dao động tự dao động xảy hệ tác dụng nội lực, sau hệ kích thích ban đầu Hệ có khả thực dao động tự gọi hệ (tự) dao động Mọi dao động tự hệ dao động...
 • 16
 • 93
 • 0

VNMATH COM chuyen de bđt 2015 ôn thi đh

VNMATH COM chuyen de bđt 2015 ôn thi đh
... dụng BĐT Côsi với số Nhận xét: Hai BĐT ví dụ có nhiều ứng dụng đường sáng tạo BĐT hay Có thể nói phần lớn BĐT đề thi ĐH- CĐ có gốc tích hai BĐT Nói áp dụng hay hai BĐT nhiều tốn bao giấy mực, xin ... toán thể rõ PP sử dụng đạo hàm toán BĐT 23 www .VNMATH. com Biên soạn: Thầy Lê Xuân Đại cvp Chuyên đề Bất đẳng thức LTĐH năm 2015 Các dạng toán Trong đề thi vào ĐH- CĐ thường xuất hai dạng toán sau: ...  (bx  ay)  (luôn đúng) c om Vậy toán chứng minh Đẳng thức xảy bx=ay Chú ý: Có thể chứng minh BĐT cách sử dụng BĐT véc tơ đơn giản sau (khi làm thi ĐH bạn phải chứng minh BĐT trước dùng nó,...
 • 52
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chuyên đề số phức ôn thi đại họcchuyên đề đường tròn ôn thi đại họcchuyên đề lượng giác ôn thi đại học 2013chuyên đề lượng giác ôn thi đại họcchuyên đề lượng giác ôn thi đại học violetchuyên đề lượng giác ôn thi đại học 2011chuyên đề lượng giác ôn thi đại học 2012chuyen de tich phan on thi dai hocchuyên đề hàm số ôn thi học sinh giỏichuyên đề hàm số ôn thi đại họcchuyên đề vật lý ôn thi đại họcchuyên đề toán 12 ôn thi đại họcchuyên đề số phức ôn thi đại học 2012chuyên đề số phức ôn thi đại học 2013chuyên đề tiếp tuyến ôn thi đại họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây