Thực hành kỹ thuật thực phẩm 2

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm
... em thực hành dung cụ thiết bị thực hành bị hỏng nhóm chúng em phải tiến hành thí nghiệm thiết bị khác nên số liệu thu bị sai khác biết so với việc tiến hành thiết bị ban đầu Chúng em tiến hành ... tiến hành thí nghiệm có sai số do: • • • • Lương dung dịch ban đầu chung đo xác thể tích Sai số dụng cụ thiết bị Cách tiến hành chưa thực xác Các thông số tra bang lấy với giá trị gần BÀI THỰC HÀNH ... khác để xác định fck Nêu vài ứng dụng mô hình thực tế - Thu hồi cấu tử quý 34 34 - 35 Làm khí Tách hổn hợp thành cấu tử riêng biệt Tạo thành sản phẩm cuối 35 ...
 • 35
 • 3,606
 • 39

thực hành kỹ thuật thực phầm về cô đặc

thực hành kỹ thuật thực phầm về cô đặc
... Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm GVHD: Võ Văn Sim Thực hành thuật thực phẩm Trường đại học công nghiệp Thực Phẩm thành Phố Hồ Chí Mimh Thực hành công nghệ sản xuất nước giải khát Trường đại học công ... = Qcđ: nhiệt trình đặc + Q7 = Qmt nhiệt tổn thất môi trường Vẽ đồ thị : + Đồ thị biểu diễn quan hệ số Bx với thời gian đặc Nguyễn Thị Bích Ngọc 11 Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm GVHD: Võ ... PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI THÍCH Thiết bị đặc chân không nồi sử dụng trọng thí nghiệm đặc, giúp thực hành hiểu qui trình cách vận hành thiết bị đặc Đây trình làm tăng nồng độ dung dịch...
 • 15
 • 1,323
 • 5

Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm

Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm
... nghiệp Thực Phẩm thành Nguyễn Thị Bích Ngọc 14 Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm GVHD: Võ Văn Sim Phố Hồ Chí Mimh Thực hành công nghệ sản xuất nước giải khát Trường đại học công nghệ thực phẩm HCM ... Bích Ngọc 12 Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm GVHD: Võ Văn Sim ngưng (ml) PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI THÍCH Thiết bị cô đặc chân không nồi sử dụng trọng thí nghiệm cô đặc, giúp thực hành hiểu qui ... Nguyễn Thị Bích Ngọc Thực hành Kỹ Thuật Thực Phẩm GVHD: Võ Văn Sim mẫu Giả sử độ Bx đo thực tế với Bx theo lí thuyết ta  tính lượng nước ngưng W sai số(lúc số nồng độ lí thuyết thực tế=0) Ta có...
 • 15
 • 171
 • 0

Báo cáo thực hành môn thực hành kỹ thuật thực phẩm - ghép bơm fm51

Báo cáo thực hành môn thực hành kỹ thuật thực phẩm - ghép bơm fm51
... 20792.68 23365.69 6814.994 10431.11 14464.48 17802.43 -7 212.58 -9 802.22 -1 2653.4 -1 6878.7 -9 918.02 -1 4925 -1 9910.3 -2 2483.3 -3 556.85 -7 172.97 -1 2292.4 -1 5630.3 454.1933 461.0233 566.0341 928.8765 661.9821 ... 8344.89 10848.36 12239.17 6328.21 8344.89 Qf (W) 347.11 -2 643.14 -5 621.75 -7 012.57 1138.37 -2 235.87 -3 835.31 -6 130.15 1613.52 -4 03.16 -2 906.63 -4 297.45 3446.22 343.49 η (%) 93.91 146.36 207.56 234.17 ... GHÉP BƠM -FM51 Mục đích thí nghiệm: - Xác định cột áp toàn phần bơm, công suất hiệu suất cho bơm ly tâm việc đo đạc thông số thay đổi lưu lượng bơm -Xây dựng đường đặc tuyến...
 • 71
 • 1,520
 • 2

bài báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm

bài báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm
... 48 48 Thực hành thuật thực phẩm SVTH: Bùi Tấn Phát GVHD: Võ Văn Sim Page Thực hành thuật thực phẩm - GVHD: Võ Văn Sim Tốc độ sấy: SVTH: Bùi Tấn Phát Page 10 Thực hành thuật thực phẩm ... để thực giai đoạn sấy giảm tốc Hệ số tương đối sấy tương đối xác định thực nghiệm tính gần sau: (15) : độ ẩm ban đầu vật liệu Từ ta có: (16) SVTH: Bùi Tấn Phát Page Thực hành thuật thực phẩm ... SVTH: Bùi Tấn Phát Page 14 Thực hành thuật thực phẩm • GVHD: Võ Văn Sim Nhận xét: Bài sấy chưa hoàn chỉnh không đủ thời gian nên chưa sấy tới khối lượng không đổi sản phẩm chưa khô hoàn toàn...
 • 100
 • 332
 • 0

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM
... bước tiến hành thí nghiệm 47 IV Lập công thức tính toán 47 V Báo cáo thí nghiệm 49 VI Bàn luận 54 Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 2011 ... thời GVHD: Th.S Cao Thanh Nhàn Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 2011 gian thao tác phụ để xác định chu kỳ lọc Tiến hành thí nghiệm với tốc độ lọc không đổi Các bước tiến hành thí nghiệm: Kiểm tra tổng ... lượng Q Thực tế ghép bơm nối tiếp lưu lượng tăng từ Q lên Q nhiên không đáng kế cột áp tăng từ H1 lên H H1< 2H 13 GVHD: Th.S Cao Thanh Nhàn Thực hành Kỹ thuật thực phẩm 2011 III Cách tiến hành thí...
 • 56
 • 922
 • 5

báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm

báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm
... dụng mô hình thực tế: Thu hồi cấu tử quý, làm khí, tách hổn hợp thành cấu tử riêng biệt, tạo thành sản phẩm cuối Page 33 Lý Minh Cường ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH SẤY ĐỐI LƯU – IC106D BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ... Page ĐHTP6A Lý Minh Cường ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH MẠCH LƯU CHẤT – C6 MKII Báo cáo thí nghiệm Kết thí nghiệm Bảng 1: Xác định tổn thất ma sát chất lỏng với thành ống trơn STT Đường kính ống (mm) ... nhiên thực hành sai số do: khối lượng dung dịch đem cân chưa đúng, sai xót trình làm thí nghiệm, giá trị tra bảng nhiệt dung riêng C lấy giá trị gần Page 29 Lý Minh Cường ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH...
 • 37
 • 209
 • 0

Tài liệu thực hành kỹ thuật số đh sư phạm kỹ thuật

Tài liệu thực hành kỹ thuật số  đh sư phạm kỹ thuật
... ngõ liệu (b) Ngõ vào liệu (d) Tất Thực hành kỹ thuật số 25 Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật 26 Khoa Điện Điện Tử Thực hành kỹ thuật số Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật Khoa Điện Điện Tử Bài số ... Thực hành kỹ thuật số 17 Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật Khoa Điện Điện Tử 10 CMOS ? 11 IC TTL mang mã số nào? 12 IC CMOS mang mã số nào? 18 Thực hành kỹ thuật số Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật ... Mạch đèn quảng cáo Thực hành kỹ thuật số 45 Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật 46 Khoa Điện Điện Tử Thực hành kỹ thuật số Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật Khoa Điện Điện Tử Bài số 6: MẠCH ĐẾM GIẢI...
 • 127
 • 432
 • 0

Báo cáo Thực hành kỹ thuật thực phẩm cô đặc

Báo cáo Thực hành kỹ thuật thực phẩm cô đặc
... đặc tiếp - Khi đặc liên tục thiết bị đặc nhiều nồi dung dịch đưa vào liên tục đốt cho vào liên tục, sản phẩm láy liên tục Trong trình đặc tiến hành áp suất khác tùy theo yêu cầu kỹ ... 1kg / m BÀN LUẬN - Quá trình đặc tiến hành thiết bị đặc nồi nhiều nồi làm việc gián đoạn hay liên tục Khi đặc gián đoạn dung dịch cho vào thiết bị lần đặc đến nồng độ yêu cầu, cho ... Trường MSSV: 13024971 GVHD: Trần Ngọc Thắng BÁO CÁO BÀI 2: CÔ ĐẶC MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: - Giúp sinh viên hiểu rõ trình đặc thiết bị đặc, vận hành quy trình thiết bị, đo đạc xác thông số...
 • 8
 • 539
 • 4

Báo cáo Thực hành kỹ thuật thực phẩm Thí nghiệm ống chùm

Báo cáo Thực hành kỹ thuật thực phẩm Thí nghiệm ống chùm
... 13024971 GVHD: Trần Ngọc Thắng BÁO CÁO BÀI 5: THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM Mục đích thí nghiệm - Giúp sinh viên hiểu rõ thiết bị truyền nhiệt ống chùm Giúp sinh viên vận hành xác thiết bị, đo đạc ... bắt đầu tiến hành thí nghiệm - Thiết bị truyền nhiệt ống chùm TB1  Trường hợp xuôi chiều Điều chỉnh dòng nóng Khi nước thùng nước nóng TN đạt nhiệt độ cài đặt ban đầu, tiến hành thí nghiệm - Mở ... thí nghiệm đóng từ từ van V N1 cho đạt giá trị thí nghiệm - Khi lưu lượng đạt giá trị cần thí nghiệm mở van V N4, đóng van VN2 VN3 Chú ý lúc dòng nóng không qua lưu lượng kế đạt giá trị cần thí...
 • 11
 • 219
 • 0

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm
... 2 BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM LỜI CẢM ƠN BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM MỤC LỤC BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM BÀI MẠCH LƯU CHẤT Mục đích Tìm ... 845.14 5.2Vẽ biểu đồ 35 36 BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM \ BÀN LUẬN 6.1 Ảnh hưởng lưu lượng dòng đến trình truyền nhiệt: 36 37 BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM -Trong lưu lượng nóng ... xét: 49 50 BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM W.x=(W-dW)(x-dx)-ydW Lượng bé ta bỏ qua được, đơn giản ta có: Phương trình cho toàn trình là: 50 51 BÁO CÁO THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẨM Cân lượng...
 • 73
 • 522
 • 0

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm
... vài ứng dụng mô hình thực tế: Thu hồi cấu tử quý, làm khí, tách hổn hợp thành cấu tử riêng biệt, tạo thành sản phẩm cuối Nhóm Tổ ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH SẤY ĐỐI LƯU – IC106D BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Kết ... ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH MẠCH LƯU CHẤT – C6 MKII Báo cáo thí nghiệm Kết thí nghiệm Bảng 1: Xác định tổn thất ma sát chất lỏng với thành ống trơn STT Đường kính ống (mm) ... nhiên thực hành sai số do: khối lượng dung dịch đem cân chưa đúng, sai xót trình làm thí nghiệm, giá trị tra bảng nhiệt dung riêng C lấy giá trị gần Nhóm Tổ ĐHTP6A Nhóm Tổ ĐHTP6A BÀI THỰC HÀNH...
 • 37
 • 233
 • 0

Thực hành kỹ thuật thực phẩm

Thực hành kỹ thuật thực phẩm
... THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU QUYỀN THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU QUYỀN BÀI THÁP ĐỆM I ... 29,6 28 THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM  Tính cột ướt (300C) • Tính G ρKK = 1,166(kg/m3) • Tính chuẩn số Re (kg/ms) • Tính Ÿ Tính fCƯ fCƯ1 10 GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU QUYỀN THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC ... điểm trình cô đặc  Ưu điểm: - Dễ vận hành, thao tác dễ dàng 14 THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM - GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU QUYỀN Giữ chất lượng, tính chất sản phẩm, hay cấu tử dễ bay dung dịch sôi...
 • 77
 • 144
 • 0

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm ( IUH)

Báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm ( IUH)
... Page -Độ ẩm giấy lọc: 15 X1=(G1-Go)*100%/Go =(0 ,234-0,084)*100%/0,084=178,6 -Tốc độ sấy N1=(X1-X2)/(t2-t1) =(1 78,6-131,0) /(1 80-0)= 0,26455 (% /S) THỰC HÀNH KĨ THUẬT THỰC PHẪM GVHD: NGUYỄN TIẾN ĐẠT ... sấy thực tế Ntn=(W1-W2)/t =(1 78,6-34,62)/0,5=287,96 (% /h) -Hệ số sấy K=Ntn/(Xk-Xd)=287,96 /(1 33,4-34,62)=2,92 h-1 Page Thời gian sấy đẳng tốc 18 t2=(X1-Xk)/N =(1 78,6-133,4)/287,96=0,157 (h) THỰC HÀNH ... 65 Kết xử lý số liệu (kg) (kg) (kg) (J) 7.1036 4.1695 2.9341 1512 1.5 (J) (J) (J) (kg/kg) (kg/kg) 0.027 0.046 Nhận Xét Và Bàn Luận Ta thấy nồng độ ban đầu chất tan nồi đun (, nhỏ nồng độ cuối...
 • 63
 • 441
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thực hành kỹ thuật thực phẩmbáo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩmkỹ thuật thực phẩm 2bài tập kỹ thuật thực phẩm 2báo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm lọc khung bảnthuc hanh ky thuat thuc phambáo cáo thực hành kỹ thuật thực phẩm chưng cấtgiáo án qp an 11 tiết 2 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươngthực hành kỹ thuật hànthực hành kỹ thuật hàn gòthực hành kỹ thuật điệnbáo cáo thực hành kỹ thuật môi trườngthực hành kỹ thuật trồng nấmtài liệu thực hành kỹ thuật lập trìnhthực hành kỹ thuật sốVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDPSMA SYNDROME1x - K.CĐHA - 01-04-2014ANKYLOGLOSSIA - K.TMH - 22-4-2014Laparoscopic heminephrectomy (ttn)4.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-2015Thông tư 52 về công bố thông tin trên TTCK (61.44KB)Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)chủ đề 4 khối 6 môn mĩ thuậtThông tư 29 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng (10.24KB)CHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINThông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ReferencesTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit1Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit5Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) loimodauTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) REFERENCESĐồ án thiết kế dây chuyền cô đặc mía đườngMột số biện pháp sư phạm nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải bài tập toán phần lượng giác lớp 11 THPT