TRẮC NGHIỆM QUẦN THỂ TRONG các đề TUYỀN SINH

bai tap trac nghiem ve Fe trong cac de thi dai hoc

bai tap trac nghiem ve Fe trong cac de thi dai hoc
... A FeO B FeCO3 C FeS D FeS2 Câu 23 Khử hoàn toàn oxit sắt X nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu 0,84 gam Fe 0,02 mol khí CO2 Công thức X giá trị V A Fe3 O4 0,448 B FeO ... 8,75 C 6,50 D 9,75 Câu 19 Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2 O3, Fe3 O4 vào lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe 2+ Fe3 + : Chia Y thành hai phần Cô cạn phần thu m gam ... chất Câu 18 Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3 O4 Fe2 O3 tác dụng với dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch Y; cô cạn Y thu 7,62 gam FeCl2 m gam FeCl3 Giá trị m A 7,80 B 8,75 C 6,50...
 • 3
 • 425
 • 13

BÀI TẬP VỀ CON LẮC TRONG CÁC ĐỀ TUYỂN SINH

BÀI TẬP VỀ CON LẮC TRONG CÁC ĐỀ TUYỂN SINH
... chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian Δt ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 22a: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao ... lượng 100 g Lấy π = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 12d: Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Δt, lắc thực 60 dao động toàn ... gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg...
 • 3
 • 1,080
 • 10

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 1

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 1
... ng, xác nh h i hi m h a 10 % b Phân tích chi n lư c c Xác X nh m c tiêu chi n lư c d Phân tích kh n i b c a doanh nghi p 28.Chi n lư c giá th p 1% ng nghĩa v i chi n 0 .1 lư c a Ô a chi phí th ... phí d 0.75 10 Theo chu i giá tr , ho t v t li u u vào thu c ho t a cung ng ng mua nguyên ng th p c nhà cung c p có kh h i nh p d c v phía trư c u vào b mua s m d chi phí chuy n c không 15 Quy trình ... trư c u vào b mua s m d chi phí chuy n c không 15 Quy trình qu n tr chi n lư c có th có d cung ng 11 Chi n lư c mà theo ó n l c nh m gi m chi phí kèm theo v i s năng, i nhà cung c p b ng c gi n...
 • 4
 • 7,944
 • 289

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 2

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 2
... ph n 20 t Hãy tính th ph n tương chi n l ơc gì? SBU ó ic a doanh nghi p X ng l i c a Viettel lo i a chi n lư c c nh tranh a 0.94 b chi n lư c kinh doanh b 1.67 c chi n lư c c p công ty c 0 .25 d ... Ma tr n BCG dùng phân tích, ánh giá i u ch nh chi n lư c d Xác tri n v ng nh t m nhìn, s m nh 22 Các chi n lư c c nh tranh b n không bao g m chi n lư c a l i th c nh tranh c a doanh nghi p b ... bán l i SBU 24 Chi n lư c chi phí th p SBU 19 Vi c m t s ngân hàng m sang lĩnh v c b t i v i SBU có t c r ng u tư s ng s n, chi n lư c c xây d ng nguyen_tuyanh@yahoo.com Ngu n: http://a2ftu.info...
 • 4
 • 2,391
 • 136

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 3

Bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược - Đề 3
... v n nư c - Xu t kh u - Như ng quy n thương m i - Bán gi y phép - Liên doanh b Liên doanh - ng quy n thương m i - xu t kh u - bán gi y phép - 100% v n nư c c 100% v n nư c - liên doanh - ng quy ... c 100% v n nư c - liên doanh - ng quy n thương m i - bán gi y phép - xu t kh u d 100% v n nư c - ng quy n thương m i - liên doanh - xu t kh u - bán gi y phép 18 Y u t sau ây KHÔNG nh hư ng t i ... c gì? a Cơ c u ch c b Cơ c u ma tr n c Cơ c u t ch c gi n ơn d Cơ c u t ch c theo ơn v , b ph n 30 th c hi n chi n lư c toàn c u tham gia th trư ng qu c t , doanh nghi p có xu hư ng: a S n xu...
 • 9
 • 2,290
 • 128

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8
... (WBS) 23 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án C D ? Dự án D ... ratio) 1:3 Dự án C có chi phí hội 750 triệu đồng Dự án D có thời gian hoàn vốn tháng Nếu bạn lựa chọn dự án dựa thông tin này, bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D ... đồng Dự án B thực năm có NPV 30 tỷ đồng Dự án C thực năm có NPV = 40 tỷ đồng Dự án D thực vòng năm có NPV = 60 tỷ đồng Bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D 18 Bạn...
 • 40
 • 3,069
 • 84

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 6
... :-) Giải vấn đề 38 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án ... Bắt đầu - A Bắt đầu - B Bắt đầu - C A-D 10 B-E C-E Công việc giả C-F F-Kết thúc E-Kết thúc F-Kết thúc A ? Công việc Bắt đầu - B B ? Công việc A-D C :-) Công việc E-Kết thúc D ? Công việc C-E 37 ... tổ chức dự án 83 Vào cuối dự án, giám đốc dự án xác định dự án thêm vào lĩnh vực chức khả thể suất Khách hàng bày tỏ thỏa mãn với dự án Điều có nghĩa xét góc độ thành công dự án? A ? Dự án thành...
 • 40
 • 6,445
 • 129

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 3
... 1 :3 Dự án C có chi phí hội 750 triệu đồng Dự án D có thời gian hoàn vốn tháng Nếu bạn lựa chọn dự án dựa thông tin này, bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B X Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D 37 ... ban quản dự án tạo D ? Ước lượng dự án nên giống yêu cầu khách hàng ngày hoàn tất dự án 93 Một dự án có đường găng Câu sau mô tả tốt ảnh hưởng đến dự án? A ? Nó giúp quản dự án dễ B :-) ... rủi ro dự án B X Giám đốc dự án ước lượng lên kế hoạch dự án C X Nhóm thực dự án lên tiến trình thực dự án D ? Ban quản lý biết cách giám đốc dự án hành động đối phó rủi ro 42 Một dự án phát...
 • 40
 • 1,282
 • 65

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2
... Cổ đông ban quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành ... đánh giá b (1) Có thể so sánh; (2) Có tính đến khách hàng; (3)có sở; (4) đánh giá c (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)Định thời gian; (4) đánh giá d (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)có sở; (4) đánh ... tạo lợi cạnh tranh c xây dựng vào mong muốn nhà quản trị d xây dựng sau có định nghĩa kinh doanh định hướng vào khách hàng kết nối với giá trị Question 36 Điểm : Các giá trị không khớp nối trong...
 • 11
 • 1,260
 • 55

trac nghiem quan the

trac nghiem quan the
... loài tăng số lượng, loài giảm số lượng quan hệ: A Ký sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh E Hợp tác Câu 28: Tảo quang hợp, nấm hút nước hợp thành địa y quan hệ: A Ký sinh B Cộng sinh C Cạnh ... kìm hãm phát triển đồng loại loài xung quanh quan hệ: A Cộng sinh B Hội sinh C Ức chế cảm nhiễm D Hợp tác E Sống bám Câu 34: Không giết chết sinh vật chủ quan hệ: A Cộng sinh B Hội sinh C Ức chế ... sinh E Hợp tác Câu 29: Lan sống cành khác quan hệ: A Ký sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh E Hợp tác C âu 30: Vi khuẩn Rhizobium sống rễ họ đậu quan hệ: A Ký sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh...
 • 11
 • 337
 • 6

Trắc nghiệm: Quần thể Sinh vật

Trắc nghiệm: Quần thể Sinh vật
... trường,tới mức độ sinh sản tử vong cá thể d.Vì mật độ cá thể quần thể không ảnh hưởng tới mức độ sinh sản tử vong cá thể Bài 40 :Quần sinh vật số đặc trưng quần xã Câu dễ: 1 .Quần sinh vật là: a.Một ... động số lượng cá thể quần thể sinh vật A.Câu dễ 1.Biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật là: a.Sự tăng số lượng cá thể b.Sự giảm số lượng cá thể c.Sự tăng giảm số lượng cá thể d.Sự tăng giảm ... thước tối thểu quần thể là: a Số lượng cá thể quần thể trì phát triển b Số lượng cá thể tương đối ổn định c Số lượng cá thể quần thể không trì d Số lượng cá thể ổn định mà quần thể trì phát...
 • 9
 • 5,355
 • 67

TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG pptx

TRẮC NGHIỆM DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG pptx
... hạt tải điện môi trường: A Trong môi trường dẫn điện, hạt tải điện hạt mang điện âm điện dương B Trong kim lọai hạt tải điện êlectrôn tự C Trong chất lỏng hạt tải điện iôn âm iôn duơng D Trong ... ,điện trở không đổi, tới nhiệt độ tới hạn TC giảm đột ngột xuống D Một nguồn điện trì dòng điện cuộn dây siêu dẫn Nếu ta bỏ nguồn điện dòng điện bị ngắt DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN : 3.19 Dòng ... chiều điện trường iôn âm, electron ngược chiều điện trường B iôn dương theo chiều điện trường iôn âm ngược chiều điện trường C iôn dương theo chiều điện trường electron ngược chiều điện trường...
 • 17
 • 591
 • 20

46 đề trắc nghiệm lớp 4 ( trọng bộ đề trắc nghiệm cả năm )

46 đề trắc nghiệm lớp 4 ( trọng bộ đề trắc nghiệm cả năm )
... Câu cảm sau dùng để làm gì? Chà, vẹt có lông đẹp làm sao! a  Dùng để bộc lộ cảm xúc vui mừng b  Dùng để bộc lộ cảm xúc thán phục c  Dùng để bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên 10 Những câu cảm sau bộc ... tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo Cảnh đẹp đường lên Sa Pa Cảnh đẹp đường xuyên tỉnh Cảnh đẹp thò trấn nhỏ đường lên Sa Pa Cảnh đẹp Sa Pa - 45 - d Nội dung văn gì? a  Ca ngợi cảnh đẹp Sa ... khăn tay c  Cả hai ý Ông lão nhận từ cậu bé? a  Tình thương, tôn trọng, cảm thông b  Lòng biết ơn, siết chặt tay c  Cả hai ý Chi tiết thể đồng cảm câu bé với ông lão? a  Cháu ơi, cảm ơn cháu!...
 • 57
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm dòng điện trong các môi trườngbộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược đề 4bài tập trắc nghiệm dòng điện trong các môi trườngtrắc nghiệm quần thểbộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án đề 2bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án đề 6bộ đề trắc nghiệm quản trị chiến lược đề 2các đề tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anhcác đề tuyển sinh vào lớp 10 môn toáncác trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọntổng quan về sử dụng một số hợp chất polyphosphate để thay thế hàn the trong các sản phẩm chứa tinh bột và chứa thịt cácó ít kinh nghiệm về việc giải quyết các vấn đề tuyển sinh ở trường nhưng không có kinh nghiệm về xử lý các ngoại lệ liên quanbước 3 các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọnde tuyen sinh trac nghiem va tu luancác dạng câu trắc nghiệm quản trị mạngPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Phải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niên