TIENG ANH CHUYEN NGANH XAY DUNG

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng
... nước thô (nước từ mạch nước ngầm) Collector well for raw water Giếng nước Well Hệ thống bơm với đầu van lọc cuối đường ống (van chân) Pump strainer with foot valve Hệ thống cát lọc nhanh Rapid sand ... globe valve : van hình cầu governor valve : van tiết lưu, van điều chỉnh Ground reservoir : Bể chứa xây kiểu ngầm Ground water : nước ngầm Ground water stream : dòng nước ngầm Gutter flow characteristics: ... Qualitative: định tính R rainfall intensity (mm/h): Lưu lượng mưa đơn vị Rapid filter : bể lọc nhanh Rational Method Calculation: Phương pháp tính theo cường độ hạn Raw water : Nước thô Raw water...
 • 18
 • 11,573
 • 31

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc
... Cốt liệu Aggregate blending .Trộn cốt liệu Aggregate content .Hàm lượng cốt liệu Aggregate gradation Cấp phối cốt liệu Aggregate interlock .Sự cài vào cốt liệu Aggregate, ... Aggregate, crusher-run Cốt liệu sỏi đá Aggregate-cement ratio .Tỉ lệ cốt liệu xi măng Agitating speed Tốc độ khuấy trộn Agitating truck Xe trộn xe chuyên chở Agitation ... neo giữ Nút neo(chêm mấu neo dự ứng lực) Thép góc Thép góc Thanh giằng góc giàn giáo Góc ma sát Góc nghỉ Cót liệu nhiều góc cạnh Cốt liệu thô nhiều góc cạnh Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm Cực...
 • 8
 • 3,471
 • 60

tiếng anh chuyên ngành xây dựng ppsx

tiếng anh chuyên ngành xây dựng ppsx
... đã áp dụng theo mô hình quản lý hệ chất lượng trong xây dựng TCXD 221:1998 (hướng dẫn chung về  áp dụng các tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho các đơn vị thi công xây lắp trong xây dựng) . Các thành  viên tham gia Hệ chất lượng của Công ty chúng tôi được tổ chức theo cơ cấu sau: ... Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN­4314­86 Building sand – Technical requirements TCVN­1770­86 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN­1770­86 Broken stone, boulder using construction – check and acceptance TCVN­17­86 ... Evaluation of quality of building and installation activates – Basis principles TCVN­5638­91  Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản TCVN­5638­91  Hand over of building works ­ Basic principles TCVN5640­91 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN5640­91...
 • 12
 • 1,468
 • 16

Học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng
... tiếng Anh Mỹ ) : Lầu (tiếng Nam), tầng hai (tiếng Bắc) ground floor (hoặc first floor tiếng Anh Mỹ) : tầng (tiếng Nam), tầng (tiếng Bắc) guard board : chắn, bảo vệ hollow block wall : Tường xây ... dụng cụ thợ nề Builder's hoist : Máy nâng dùng xây dựng building site latrine : Nhà vệ sinh công trường xây dựng cement : Xi măng chimney bond : cách xây ống khói Concrete aggregate (sand and gravel) ... name plate : Biển ghi tên Nhà thầu English bond : Xếp mạch kiểu Anh English cross bond/Saint Andrew's cross bond : cách xây chéo kiểu Anh feeder skip : Thùng tiếp liệu fence : bờ rào, tường rào first...
 • 21
 • 395
 • 1

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng phần Bê Tông toàn khối

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng phần Bê Tông toàn khối
... BT chịu nén tốt chịu kéo nên để khắc phục khả chịu kéo tông, ta đặt cốt thép vào vùng chịu kéo tông tông có đặt cốt thép gọi tông cốt thép Because of the compressible capacity of concrete ... pháp đổ tông toàn khối phơng pháp lắp ghép Concrete or reinforced concrete structures are built according to two methods: monolithic (cast-in-place) or precast Phơng pháp đổ tông toàn khối: ... đợc phép dựng dàn giáo ván khuôn kết cấu vừa đổ tông Waiting time until scaffold and formwork systems can be erected on the previous concrete-poured structures - Gián đoạn chờ đợi tông đủ...
 • 5
 • 296
 • 8

tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng về ván khuôn ( formwork)

tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng về ván khuôn ( formwork)
... beam sides board Ván khuôn sàn đợc đặt ván khuôn thành dầm The slab board is laid on the beam sides board Xung quanh chu vi ván khuôn sàn ván diềm ngăn cách ván khuôn sàn với ván khuôn dầm, tác ... - Gồm ván khuôn (1 ), sờn ngang (2 ) sờn dọc (3 ) Includes the formwork boards 91), the horizontal (2 ) and vertical (3 ) sides - Hệ ván khuôn đợc cố định nhờ bulông neo (4 ) vít điều chỉnh (6 ) The ... supporting beams Ván khuôn đáy dầm lắp trớc (ván khuôn đáy dầm nằm lọt ván thành ván đáy võng dầm kín) : hai đầu ván đợc kê tạm lên khung gia cờng cột hay dầm Sau đa cột chống vào để đỡ ván khuôn đáy...
 • 43
 • 1,431
 • 3

tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng về cốt thép (reinforcing steel)

tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng về cốt thép (reinforcing steel)
... dây chuyên cốt thép sau dây chuyền ván khuôn (ván khuôn dầm sàn xong lắp cốt thép) , trớc dây chuyền ván khuôn (cốt thép cột xong lắp ván khuôn), xen kẽ với dây chuyền ván khuôn (ván khuôn cốt thép ... công tác cốt thép bao gồm thép thanh, thép lới, khung phẳng, khung không gian Reinforcing works pbaruct includes steel bars, wire fabric, steel frame, space frame Phân loại cốt thép xây dựng/ Classification ... of reinforcing steel) Bảng / Table Loại cốt thép Reinforcing steel types Cốt thép tròn trơn Smooth/underformed bar Cốt thép có gờ cán nóng Hot rolled steel bars with ridges Cốt thép kéo nguội...
 • 18
 • 549
 • 2

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường (Phần 1)
... (tàu hỏa) 82 builder's hoist máy nâng dùng xây dựng 83 building site công trường xây dựng 84 building site latrine nhà vệ sinh công trường xây dựng 85 build-up girder dầm ghép 86 built up section ... (posttensioned bridge) cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ 112 cast-in-place bored pile cọc khoan nhồi đúc chỗ 113 cast-in-place concrete giếng chìm bê tông đúc chỗ caisson 114 cast-in-place concrete ... load tải trọng tổng, tải trọng toàn phần 329 ground floor tầng (tiếng nam), tầng (tiếng bắc) - (hoặc first floor tiếng anh mỹ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 330 grouting...
 • 15
 • 84
 • 0

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng - kiến trúc - cầu đường (Phần 2)

824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng - kiến trúc - cầu đường (Phần 2)
... cách xây hàng dài (gạch xây dọc) 714 stretching course hàng, lớp xây dọc 715 structural hollow section thép hình rỗng làm kết cấu 716 structural section /ˈstrʌk.tʃər.əl ˈsek.ʃən/, thép hình xây dựng ... pooclan 556 portland-cement, portland concrete bê tông ximăng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 557 post-stressed concrete bê tông ứng lực sau 558 post-tensioned concrete ... tải trở chậu vữa (điện) 495 non-central load tải trọng lệch tâm 496 non-fines concrete bê tông hạt thô 497 non-prestressed reinforcement không dự ứng lực 498 non-uniform beam dầm tiết diện không...
 • 17
 • 77
 • 0

Đề thi tiếng anh chuyên nghành xây dựng đề 1

Đề thi tiếng anh chuyên nghành xây dựng đề 1
... kiếng) Glass The end KEY Môn thi: AVCN (lần 1) Lớp: TCPY-XD09B I MULTIPLE CHOICE (45 ms) B C C 10 A C 11 A B 12 B B 13 D D 14 B D 15 B A 16 D 17 D 18 B 19 A 20 D 21 C 22 B 23 D 24 D 25 A 26 A ... tơng) Concrete The end KEY Môn thi: AVCN (lần 2) Lớp: TCPY-XD09B I MULTIPLE CHOICE (45 ms) D B A 10 D C 11 D A 12 B A 13 A B 14 D D 15 B B 16 C 17 C 18 B 19 B 20 D 21 C 22 B 23 D 24 A 25 B 26 C ... trống đề Hướng dẫn: 10 A A A A A A A A A A C Chọn B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D Chữ ký giám thị © © bỏ chọn lại Answer sheet 11 A B C 12 A B C 13 A B C 14 A B C 15 ...
 • 11
 • 352
 • 0

ĐÁNH GIÁ của SINH VIÊN NGÀNH kỹ sư xây DỰNG về CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH tại TRƯỜNG đại học VINH

ĐÁNH GIÁ của SINH VIÊN NGÀNH kỹ sư xây DỰNG về CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH tại TRƯỜNG đại học VINH
... and Trần Tuyết Lan; Tiếng Anh Xây Dựng Kiến Trúc compiled by Võ Như Cầu Many English texts for Construction are chosen from those materials to create the ESP programme at Vinh University The ... the learners at Vinh University 2.1 THE TEACHING AND LEARNING SITUATION OF ENGLISH FOR CONSTRUCTION AT VINH UNIVERSITY Russian was the dominant for foreign languages taught at Vinh University ... programme for Construction at Vinh University? 2) What are the learners’ needs for learning ESP at Vinh University? 3) How should the ESP programme for Construction at Vinh University be improved...
 • 44
 • 674
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựngđề thi tiếng anh chuyên ngành xây dựngdownload tài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựngtài liệu học tiếng anh chuyên ngành xây dựngtài liệu tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu đườngtừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựngkhóa học tiếng anh chuyên ngành xây dựngtừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng dân dụngtừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu đườngtừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng onlinetừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng giao thôngphần mềm tiếng anh chuyên ngành xây dựngphần mềm từ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựngphần mềm học tiếng anh chuyên ngành xây dựngsách tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu đườngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây