Đếm số hoàn thiện trong mảng

Tìm số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Tìm số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về  1
... n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return false; } int timsohoanthiencuoi(int a[], int n) { for(int i = n - 1; i >= 0; i ... for(int i = n - 1; i >= 0; i ) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return a[i]; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int sohoanthiencuoi = timsohoanthiencuoi(a,...
 • 3
 • 148
 • 0

Tìm số hoàn thiện đầu tiên trong mảng 1 chiều số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Tìm số hoàn thiện đầu tiên trong mảng 1 chiều số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về  1
... { for(int i = 0; i < n; i++) { printf("%4d", a[i]); } } bool kiemtrahoanthien(int n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return ... n) { for(int i = 0; i < n; i++) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return a[i]; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int sohoanthiendau = timsohoanthiendau(a,...
 • 3
 • 136
 • 0

Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị 1

Tìm vị trí số hoàn thiện cuối cùng trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về giá trị  1
... { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return true; else return false; } int timvitrihoanthiencuoi(int a[], int n) { for(int i = n - 1; i >= 0; ... n) { for(int i = n - 1; i >= 0; i ) { if(kiemtrahoanthien(a[i]) == true) { return i; } } return -1; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int vitrihoanthiencuoi = timvitrihoanthiencuoi(a,...
 • 3
 • 258
 • 0

Hãy tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1

Hãy tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số hoàn thiện thì trả về 1
... if(kiemtrahoanthien(a[i]) == 1) { return i; } } return -1; } int TimHoanThienBeNhat(int a[], int n, int ViTriHoanThienDau) { int HoanThienMin = a[ViTriHoanThienDau]; for (int i = ViTriHoanThienDau + 1; i < n; i++) ... printf("%4d", a[i]); } } int kiemtrahoanthien(int n) { int i = 1; int S = 0; while(i < n) { if(n % i == 0) { S = S + i; } i++; } if(S == n) return 1; else return 0; } int timvitrisohoanthiendau(int a[], ... n); xuat(a, n); int vitrihoanthiendau = timvitrisohoanthiendau(a, n); if(vitrihoanthiendau == -1) { printf("\nmang khong co so hoan thien"); } else { printf("\nVi tri hoan thien dau la %d", vitrihoanthiendau);...
 • 5
 • 161
 • 0

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.DOC

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.DOC
... Hiện trạng hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội hiệu hoạt động thời gian qua Hiện trạng hệ thống kênh phân phối 1.1 Cấu trúc kênh công ty Hệ thống kênh phân phối sản phẩm công ty Rượu Nội ... nước: Công ty Rượu Bình Tây Công ty Rượu nước giải khát Thăng Long Nội - Rượu Cam Công ty Rượu Đồng Xuân - Rượu Thanh Mai Công ty Rượu Quảng Công ty TNHH Cẩm Việt Công ty TNHH Hoàng Các công ty ... trường hợp xen vào vùng phân phối nhà đầu tư khác gây mâu thuẫn không đáng có với thành viên kênh hoàn thiện hệ thống kênh phân phối công ty Rượu Nội Công ty Nhà phân phối Nhà bán buôn Đại...
 • 32
 • 1,627
 • 13

Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc

Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
... trạng quản lý nhân viên bán hàng Kế hoạch nguồn lực bán hàng: Nhân viên bán hàng phận thay đổi nhiều công ty Trong nớc, lợng nhân viên bán hàng khoảng 600 ngời nhng tỷ lệ thay đổi nhân 50 Chuyên ... nguồn nhân viên bán hàng có săp xếp, điều chỉnh số lợng chất lợng Sắp xếp lại nhân viên bán hàng theo xu hớng phần bố khu vực quản lý, khu vực quản lý tơng đối hoàn chỉnh song nhân viên bán hàng ... cần phải mở rộng mạng lới bán hàng Muốn vậy, nguồn nhân lực bán hàng phải mở rộng không bao gồm mạng lới nhân viên mà hệ thống nhà phân phối công tác viên Nguồn nhân lực bán hàng phải đợc xây...
 • 66
 • 1,739
 • 10

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.DOC

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.DOC
... trường rượu Việt Nam hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội Phần II: Thực trạng hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối công ty ... công ty rượu Nội Hiện trạng hệ thống kênh phân phối 1.1 Cấu trúc kênh công ty Hệ thống kênh phân phối sản phẩm công ty Rượu Nội (1) (2) Cửa hàng giới thiệu & bán sản phẩm Công ty Rượu (3) ... HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI 14 I -Hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội 14 Hiện trạng hệ thống kênh phân phối .14 1.1 Cấu trúc kênh công ty 14 1.2...
 • 36
 • 559
 • 2

97 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

97 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... khác Số lợng khách hàng công ty ngày tăng có nhiều khách hàng trung thành 29 Chơng II: Thực trạng kênh phân phối hoạt động Marketing kênh Công ty TM&dv Thăng Thiên Các dạng kênh phân phối Công ty ... TM&DV Thăng Thiên Luận văn đợc chia thành phần: Chơng I: Tổng quan tình hình tiêu thụ hàng hoá công ty TM&DV Thăng Thiên Chơng II: Thực trạng kênh phân phối hoạt động Marketing kênh công ty TM&DV ... nhập Nhà nhập Các đối tác Các đối tác Công ty Thương mại Dịch vụ Thăng Thiên Công ty Thương mại Dịch vụ Thăng Thiên Trung gian Các trung gian Các trung gian phân phối phân phối Các Các đối tác...
 • 74
 • 179
 • 0

98 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

98 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... thống phân phối rộng lớn cho sản phẩm Chiến lược kênh phân phối có vai trò quan trọng việc xây dựng phát triển thương hiệu? Kênh phân phối thể mặt bên công ty, qua kênh phân phối nỗ lực công ty ... xúc tiến dường bị công ty quên lãng Bởi có hoạt động xúc tiến công ty tiến hành hoạt động nhiều vai trò việc tạo nên hình ảnh công ty hay khuyếch trương thương hiệu công ty Các công cụ xúc tiến ... triển kênh phân phối kéo theo phát triển thương hiệu Bởi kênh phân Chuyên đề tốt nghiệp phối xem kênh truyền thông công ty nhằm khuyếch trương mở rộng hình ảnh công ty Hơn nữa, nét riêng hoạt động...
 • 54
 • 186
 • 0

106 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

106 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... TP.KV 33 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng 2.2.1 Vai trò phòng tiếp thị bán hàng hoạt động Marketing Công ty Cao su Sao vàng Tại Công ty Cao su Sao vàng có 10 phòng ban ... khoản Công ty Thái Bình, hạch toán kinh tế nội Chi nhánh Công ty hoạt động sở điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu quản lý trực tiếp Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng chịu ... ai, phân phối nào? Hiện nói hoạt động Mar Công ty sau đối thủ cạnh tranh Do việc hoàn thiện hoạt động Mar việc làm cấp thiết 49 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MARKETING TẠI...
 • 67
 • 151
 • 0

107 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên

107 Một số hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động Marketing trong kênh tại Công ty TM&DV Thăng Thiên
... trng cỏch qun tr Marketing, cỏch gii quyt cỏc tr ngi Marketing, vic xõy dng v thc hin cỏc chớnh sỏch Marketing Marketing xut khu (l ni dung chớnh ca Marketing quc t): l hot ng Marketing nhm giỳp ... nng ti chớnh, mt khỏc l mt cụng ty trc thuc tng cụng ty nờn ch yu cụng ty bỏn buụn hay nhp khu qua trung gian.õy l mt khú khn m cụng ty ang tỡm cỏch khc phc.Cụng ty ó lp c chi nhỏnh khp mi ni ... cụng ty nhng nm gn õy Hot ng m rng v phỏt trin th trng xut khu ca cụng ty l mt nhng hot ng quan trng ca chin lc marketing núi riờng v ca ton cụng ty núi chung.Nú l tng hp ca nhiu hot ng marketing...
 • 89
 • 230
 • 0

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới

Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu Hà Nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới
... RƯỢU HÀ NỘI I -Hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội Hiện trạng hệ thống kênh phân phối 1.1 Cấu trúc kênh công ty Hệ thống kênh phân phối sản phẩm công ty Rượu Nội (1) Công ty Rượu (2) ... hiểu hệ thống kênh phân phối công ty giảI pháp để hoàn thiện hơn… Kết cấu em gồm: Phần I: Thị trường rượu Việt Nam hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội Phần II: Thực trạng hệ thống kênh phân ... phân phối công ty rượu Nội Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối công ty rượu Nội thời gian tới Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Trung hướng dẫn em hoàn...
 • 29
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đếm số nguyên tố trong mảng 1 chiềuđếm số nguyên tố trong mảngđếm có bao nhiêu số nguyên tố trong mảngđếm số lượng số nguyên tố trong mảnghàm đếm số lượng số nguyên tố trong mảngmột số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tập đoàn an phátmột số biện pháp và kiến nghị về việc hoàn thiện trong công tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2một số tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tai công ty cổ phần thiết bị tân pháthoàn thiện trọng số chỉ tiêu tài chính và phi tài chínhcơ sở hoàn thiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện trong công tác quản trịđếm số nguyên âm trong một chuỗi sử dụng con trỏkiểm tra số nguyên tố trong mảngkiểm tra số nguyên tố trong mảng 1 chiềuđếm các phần tử trong mảngNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn bộ môn SINH học cấp TRUNG học PHỔ THÔNGXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)cơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánTUYỂN tập các DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG, vận DỤNG CAO GIẢI TÍCH 11 12Mau dang ky thi dua 17 18Điều dưỡng ngoại tập 2 BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2Tiểu luận môn học thiết kế hình học và cảnh quan đường đh XDdon nang luong giáo viên200 câu viết lại hayMẫu nhãn vở đại họcBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MÔN HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNGCHUNG TAY bảo vê hồ tây KHỎI rácMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown loadMAU DE XUAT DU ANdown load