trắc nghiệm sóng âm lý 12 tham khảo

Tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 tham khảo

Tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 tham khảo
... của: a Sự tiến hóa hóa học b Sự tiến hóa sinh học c Hợp chất hữu d Vỏ Trái đất 152.Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm để sản xuất sản phẩm sinh học là: a Vi khuẩn b ... nhân lí học, hóa học rối loạn trình sinh lí d rối loạn trình sinh lí, hóa sinh tế bào 180.Đột biến gen làm tăng số khóm, tăng số hạt ở lúa Trân Châu lùn là đột biến a có lợi cho sinh vật ... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 179.Các...
 • 26
 • 272
 • 3

Tài liệu 40 câu hỏi trắc nghiệm 12 tham khảo doc

Tài liệu 40 câu hỏi trắc nghiệm lý 12 tham khảo doc
... NGHỊ Môn: Vật 12 Thời gian: 45 phút c 800  d 80  Câu 12: Tổng trở mạch là: a 400  b 800  c 600  d 280  Câu 13: Điện trở R có giá trị là: a 299  b 299,3  c 300  d 520  Câu 14: Độ lệch ... ĐỀ NGHỊ Môn: Vật 12 Thời gian: 45 phút Câu 40: Vận tốc truyền ánh sáng chất lỏng có giá trị sau đây? a 200.000 km/s b 150.000 km/s c 173.200 km/s d 212. 100 km/s Đáp án: 10 11 12 13 14 15 16 ... 220 V c 381 V d 110 V Câu 18: Cường độ hiệu dụng dòng điện qua tải là: a 12, 7 A b 22 A c 11 A d 38,1 A Câu 19: Cơng suất dòng ba pha là: a 8 712 w b 5000w c 5800 w d 11000 w Câu 20: Phát biểu sau...
 • 5
 • 242
 • 0

PHẦN TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 12 ( TT ) - Quang sóng pot

PHẦN TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP LÝ 12 ( TT ) - Quang sóng pot
... xạ gương: a)  - 0,004 rad b) ( - 0,174)rad d) ( - 0, 01 2) rad c) ( - 0,004 rad) e ( - 0,05 4) rad 866 Lưỡng lăng kính Frê-nen có góc chiết quang 40 ' có chiết suất ánh sáng thí nghiệm 1,6 ... 0,4931m c) 0,4415m d) 0,4549m e) 0,4391m 825 ánh sáng vàng có bước sóng chân không 0,5893m Tần số ánh sáng vàng: a) 5,05 1014 s -1 b) 5,16 1014 s-1 c) 6,01 1014 s -1 d) 5,09 1014 s-1 e) 5,11 ... tâm: a) 10mm b) 20mm c) 5mm d) 12mm e) 9mm 841 Trong thí nghiệm Iâng, khe sáng cách 1mm cách 1m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 9mm ánh sáng thí nghiệm có bước sóng: a) 6m b) 6,5m c) 5,1m d) 5,4m...
 • 9
 • 173
 • 0

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo

Đề sinh học 12 - sưu tầm giới thiệu đề kiểm tra trắc nghiệm thi thử đại học tham khảo
... Trung sinh, Cổ sinh, Tân sinh D Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh Đại địa chất cổ xưa đất A Đại Thái cổ B Đại Nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Tân sinh Sự sống đại Thái cổ có ... năm đại C bốn đại D ba đại Sắp xếp thứ tự đại địa chất A Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh B Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh C Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, ... ? A tiến hoá hoá học B tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá hoá học tiến hóa tiền sinh học D tiến hoá sinh học http://www.ebook.edu.vn Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 98 62 Quá trình...
 • 80
 • 205
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật 12 chương 2 sóng cơ học

Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ học
... Ở thời điểm t liền sau có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M Biên độ sóng A thời điểm t2 11T 11T 22 T 22 T cm cm A 12 B 2cm 12 C 12 D 2cm 12 Câu 10 Một sóng lan truyền sợi dây dài với biên độ ... có d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu? (d1 = S1N, d2 = S2N) A d1 = 25 cm, d2 = 23 cm B d1 = 25 cm, d2 = 21 cm C d1 = 20 cm, d2 = 22 cm D d1 = 20 cm, d2 = 25 cm Câu 30 Tại hai điểm O1, O2 cách ... cách nguồn khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d2 = 20 cm d2 = 25 cm Câu 29 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước,...
 • 34
 • 664
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1
... nguyên thi n nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực [] Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n ... nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng, phong phú là: A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc tái tạo ... tài nguyên thi n nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thi t để phát...
 • 11
 • 1,310
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2
... Những khó khăn nông nghiệp nước ta là: A Thi u phân bón, thuốc trừ sâu, thi u vốn B Thi n tai dịch bệnh C Diện tích không mở rộng D ý a b [] Giải tốt vấn đề lương thực- thực phẩm sở để: A Ngành ... Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp vấn đề đáng ý là: A Chống nạn cát bay B Chống lại thi n tai C Nước tưới mùa khô D Cả ba vấn đề [] trung du vùng núi, đất phù hợp để: A Trồng ... tầng chưa phát triển, thi u đồng yếu tố hình thành B Thường xuyên xảy thi n tai C Nguồn nhân lực có trình độ hạn chế D Chưa có sách đầu tư thích hợp [] Hướng chuyên môn hoá trung tâm công...
 • 10
 • 1,072
 • 30

trac nghiem hay vat ly 12

trac nghiem hay vat ly 12
... xa ̣ α Sau phân ra, ̣t nhân sinh có ̃ A 84 proton và 126 nơtron B 80 proton và 122 nơtron C 82 proton và 124 nơtron D 86 proton và 128 nơtron Câu 46: Tìm phát biể u sai nói về máy ... lươ ̣ng m dao đô ̣ng điề u hòa với biên đô ̣ A Khi chu kì tăng lầ n thì lươ ̣ng của vâ ̣t thay đổ i thế nào? A Tăng lầ n B Giảm lầ n C Tăng lầ n D Giảm lầ n Câu 25: Cho ̣t proton ... thu đươ ̣c hai ̣t α Cho biế t mp = 1,0073u; mα = 4,0015u và mLi = 7,0144u Phản ứng này tỏa hay thu lươ ̣ng bao nhiêu? A Phản ứng tỏa lươ ̣ng 17,41MeV C Phản ứng tỏa lươ ̣ng 15MeV B...
 • 4
 • 181
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P3
... 4) Hóa trị tính H luôn số hạng cột (nhóm) A Chỉ có 1,2 B Chỉ có 3,4 C Chỉ có 1,2,3 D Chỉ có 1,2,3,4 Đáp án C Câu hỏi64 Chọn phat biểu phát biểu sau: 1) Ni nhóm VIII có 8e phân lớp nên có hóa ... IIA B Chu kì 5,nhóm IIA C Chu kì 5,nhóm IIB D Chu kì 5, nhóm IIIA Đáp án B Câu hỏi 61 Cho biết hóa trị tối đa với õy nguyên tố X thuộc nhóm IIIA,IIIB(cho kết theo thứ tự ): A 3,3 B 3,5 C 3,6 ... có cấu hình A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Đáp án B Câu hỏi 63 Chọn phát biểu phát biểu sau vè bảng HTTH 1)Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ...
 • 7
 • 96
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P2
... chất có cấu thẳng(lai hóa sp) Chỉ có CO2, BeCl2 Chỉ có CO2 va H2O Chỉ có H2O, BeCl2 CO2, BeCl2, C2H2 D Chọn phát biểu dúng phát biểu sau: CO2 SO2 có cấu trúc thẳng (lai hóa sp) CH4 NH4+đều có...
 • 5
 • 84
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P1
... chất hóa học vật lí C Đồng vị nguyên tố có số e,chỉ khác số nơtron nhân D Hai nguyên tố khác chứa đồng vị Đáp án C Câu hỏi 16 Chọn phát biểu đúng: A Có thể tách đồng vị phương pháp hóa học B ... hỏi 39 :Nguyên tử X có Z=17,Cho biết hóa trị với H hóa trị tối đa với H A 1.6 B 2.7 C 1.7 D 1.5 Đáp án C Câu hỏi 40 Nguyên tử X co Z=33.Cho biết hóa trị H hóa trị tối đa O A 3.5 B 5.5 C 3.6 D ... có tính phóng xạ trừ H C Các đồng vị có số n p D Đồng vị (cùng Z) có tên gọi hóa học Đáp án D Câu hỏi 17 Cacbon thi n nhiên gồm đồng vị 12C (98,89%) 13C ( 1,11%).Tinh M trung bình C A 12,011...
 • 8
 • 148
 • 0

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P4

Trắc nghiệm hóa học luyện thi tham khảo P4
... sôi Cho biết HClO axit yếu NaClO ko bền đun nóng biến thành NaCl + ½ O A Xanh hóa đỏ B Đỏ hóa tím C Xanh hóa tím Đỏ hóa xanh C Câu hỏi 130 Trong phản ứng sau: 1) NaHCO3 +NaOH   Na2CO3 + H2O ... chế khí HBr từ muối Bromua vì: A H3PO4 axít mạnh HBr B H3PO4 chất có tính oxi hóa mạnh C H3PO4 bay ko có tính oxi hóa HBr chất khí có tính khử D H3PO4 oxít yếu HBr Đáp án C Câu hỏi 157 Trong phản...
 • 8
 • 147
 • 0

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án
... ánh sáng tán xạ B Nơi độ ẩm cao C Nơi ánh sáng ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu D Nơi ánh sáng tán xạ tán khác Đáp án: C Câu 135: Theo khả thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác động vật, người ... công nghệ sinh học vị trí cao thị trường giới B Vì công nghệ sinh học dễ thực công nghệ khác C Vì thực công nghệ sinh học tốn D Vì thực công nghệ sinh học đơn giản , dễ làm Đáp án: A Câu 38: ... tán lệch phía nhiều ánh sáng?( chương I / 42 / mức 3) A Do tác động gió từ phía B Do nhận nhiều ánh sáng 19 C Cây nhận ánh sáng không từ phía D Do số lượng rừng tăng, lấn át bìa rừng Đáp án: ...
 • 81
 • 960
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm đại học lý 12câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 12câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý 12phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn vật lý 12đề thi trắc nghiệm môn vật lý 12trắc nghiệm môn vật lý 12trac nghiem chuong 3 ly 12bài tập trắc nghiệm sóng âm có đáp ánđề kiểm tra trắc nghiệm môn vật lý 12 mã đề 613 pdftrắc nghiệm hsg vật lý 12trac nghiem song am co dap antrắc nghiệm môn địa lý 12phan loai bai tap trac nghiem song co vat ly 12bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtBài 12. Phòng bệnh sốt rétPhương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học giáo trình sau đại họcNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)Hướng dẫn mài gương cho kính thiên văn phản xạ phiên bản inHướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lựcTính toán lượng tử 123456Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caCông thức toán học 12345Nội dung giảng dạy lớp bồi dưỡng QLNN về nông nghiệp cho cán bộ xã việtChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Thầy trương trọng hoàng đẩy mạnh hoạt động GDSK và NCSK trong BV 125272108 đoàn thị thùy trangBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhCha ơi!kt giua k1 lop4 co matran montoanPHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 6 LỚP 3