Đề cương triết học P5

Đề cương triết học

Đề cương triết học
... điều b Ý nghĩa phương pháp luận Định nghĩa bao quát mặt vấn đề TH, thể rõ lập trường DV biện chứng Lenin giải đáp toàn vấn đề triết học đứng lập trường Chủ nghĩa vật biện chứng - Coi vật chất ... cầu người Thực tiễn nêu vấn đề cho nhận thức hướng tới giải đáp, nhờ ngành khoa học ngày phát triển Thực tiễn tạo phương tiện cần thiết giúp cho việc nghiên cứu khoa học, đem lại tài liệu, kiện ... phát TN, XH XH phương thức thỏa mãn nhu cầu sinh học người Nhu cầu sinh học thỏa mãn tốt làm cho người tồn hợp lý hơn, nhờ mà thỏa mãn nhu cầu sinh học văn minh Bởi người vừa sản phẩm vừa chủ thể...
 • 30
 • 1,190
 • 12

Đề cương triết học lớp Trung cấp LLCT-HC K14B-13

Đề cương triết học lớp Trung cấp LLCT-HC K14B-13
... phải có trọng tâm, trọng điểm Nguyên lý phát triển a Khái niệm: theo triết học vật biện chứng, phát triển phạm trù triết học khái quát trình vận động tiến lên từ thấp lên cao, từ hoàn thiện đến ... chất: Chất phạm trù triết học tính quy định khách quan vốn có vật, tượng, thống hữu thuộc tính làm cho vật mà khác; ví dụ, bàn, ghế, v.v b Khái niệm lượng: Lượng phạm trù triết học tính quy định ... truyền thống, lực lượng xã hội, đảng phái, giai cấp muốn trì ý thức cũ, chống lại ý thức tiến - Tính vượt trước Tư tưởng người, tư tưởng triết học, khoa học, nghệ thuật đóng vai trò dự báo tương lai,...
 • 21
 • 8,578
 • 331

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC
... Vấn đề dtộc tư tưởng HCM + HCM bước lên vũ đài ctrị CN Đquốc làm mưa làm gió thực áp ctrị bóc lột ktế & nô dịch VH nước bị xâm chiếm, vấn đề dtộc trở thành vấn đề dtộc thuộc địa Theo vấn đề dtộc ... hệ tư tưởng khoa học hệ tư tưởng không khoa học +Hệ tư tưởng khoa học: Phản ánh xác khách quan mối quan hệ xã hội tăng hiệu cho người cải biến xã hội - Hệ tư tưởng không khoa học: Phản ánh mối ... diện sinh học người hệ thống quy luật xã hội quy đinh q.hệ xã hội người với người q.hệ mặt sinh học mặt xã hội cung nhu cầu sinh học nhu cầu xã hội môi trường người thống mặt sinh học so tất...
 • 15
 • 718
 • 8

Bài soạn Đề cương Triết học

Bài soạn Đề cương Triết học
... triển Sự thay triết học gọi phủ định Sự phủ định thay vật vật khác trình vận động phát triển Trong lịch sử triết học, tuỳ theo giới quan phương pháp luận, nhà triết học trường phái triết học có quan ... thức sản xuất, mang đầy đủ sở khoa học tất yếu mang lại kết ngày tốt đẹp (nguyên lý phát triển).ịch sứ triết học lịch sử đấu tranh xung quanh vấn đề triết học với hai phạm trù lớn: vật chất ... thời cổ đại Tây Âu triết học nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt Thời Trung Cổ Tây Âu tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến triết học, nghệ thuật, pháp quyền Ngày hệ tư tưởng trị khoa học tác động đến lĩnh...
 • 22
 • 500
 • 4

đề cương triết học

đề cương triết học
... cứu lý luận triết học nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng * 1 .Triết học ? đặc điểm triết học hình thái ý thức xã hội? Vấn đề triết học Chủ nghóa vật chủ nghóa tâm? TRIẾT HỌC MÁC –LÊNIN ... tiễn triết học Triết học không nhận thức giới, mà cải tạo giới 10 TRIẾT HỌC MÁC –LÊNIN - Biến đổi hoàn thiện tính chất, đối tượng triết học mối quan hệ triết học khoa học cụ thể - Triết học Mác ... đời triết học Mác làm cho tác dụng tích cực triết học phát triển khoa học thêm to lớn mạnh mẽ Vai trò triết học Mác – Lênin - Triết học Mác – Lênin kế thừa phát triển thành tựu quan trọng tư triết...
 • 107
 • 819
 • 20

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT học

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT học
... tưởng khoa học Đó cách mạng thật triết học xã hội, yếu tố chủ yếu bước ngoặt cách mạng mà Mác Ăngghen thực triết học Với đời triết học Mác, vai trò xã hội triết học vị trí triết học hệ thống ... nhiều lĩnh vực khoa học khác chẳng hạn: sinh học, tâm lý học, y học, dân tộc học, y học, sử học, văn hóa học Triết học nghiên cứu vấn đề chung vấn đề người chất giới quan, tư duy, đạo đức, tín ... tri thức khoa học biến đổi “Các nhà triết học Giải thích giới nhiều cách khác nhau, song vấn đề cải tạo giới”2 Luận điểm Mác nói lên khác chất triết học ông với học thuyết triết học vật trước...
 • 21
 • 583
 • 0

đề cương triết học Mác Lênin

đề cương triết học Mác Lênin
... - Lênin cống hiến cho khoa học phương pháp định nghĩa Tính thống vật chất giới Vấn đề tính thống giới gắn liền với cách giải vấn đề triết học Chủ nghĩa vật biện chứng ... Một bạn học giỏi sau lớp học tập noi theo - thành tích lớp CMT10 Nga mở đường lên CNXH, từ nước sang nhiều nước + Mốt thời trang Ngược lại: CN Mác- lênin thành nhận loại: BH áp dụng Cn Mác- lênin ... Phạm trù vật chất kế thừa tư tưởng Mác Angghen tổng kết thành tựu KHTN cuối TK XIX đầu TK XX từ đấu tranh chống CNDT, Lênin định nghĩa: “Vật chất phạm trù triết học Hạnh Ngô _ PR32 dùng để thực...
 • 18
 • 2,943
 • 2

Đề cương triết học hoàn chỉnh doc

Đề cương triết học hoàn chỉnh doc
... chung, đơn • Cái riêng phạm trù triết học dùng để vật, tượng, trình riêng lẻ định Ví dụ: cụ thể, lớp học cụ thể: lớp ktk5.1 trường đhspkthy… • Cái chung phạm trù triết học dùng để mặt, thuộc tính ... nghĩ vật biện chứng khẳng định phát triển phạm trù triết học dùng để trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật tượng Ví dụ: Sự tiến hóa cácloài ... * Định nghĩa: - Theo triết học tâm: “Ý thức thực thể độc lập, thực nhất, từ cường điệu tính động ý thức đến mức coi ý thức sinh vật chất phản ánh vật chất” - Theo triết học vật: “Vật chất tồn...
 • 25
 • 349
 • 1

Đề cương triết học

Đề cương triết học
... chất phạm trù ý thức # Lịch sứ triết học lịch sử đấu tranh xung quanh vấn đề triết học với hai phạm trù lớn: vật chất ý thức Song, để đến quan niệm, định nghĩa khoa học tương đối hoàn chỉnh chúng ... ý nghĩa giới quan phương pháp luận sâu sắc nhận thức khoa học thực tiễn, vì: - Nó giải đáp cách đầy đủ, khoa học hai mặt vấn đề triết học dựa quan điểm CNDV biện chứng - Chống lại quan điểm sai ... lí *Vai tro cua thực tien doi voi nhan thuc Câu : Phân tích vấn đề chân lý theo quan điểm Triết học Mác Lê Nin Trong lịch sử triết học, Hêgen coi người có công lao to lớn việc xác định vai trò...
 • 19
 • 963
 • 31

De cuong Triet hoc 2010

De cuong Triet hoc 2010
... Tài liệu ôn thi Cao học đợt 2, ngày 27, 28, 29/8 /2010 Môn Triết học – Đinh Quang Hiền – Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Đây hoạt động thực ... nhận thức thực khách quan (Đề 2: 2/2008; 8/2009) Tài liệu ôn thi Cao học đợt 2, ngày 27, 28, 29/8 /2010 Môn Triết học – Đinh Quang Hiền – Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La CNDVBC coi nhận thức ... giai đoạn trình nhận thức cảm tính - Khái niệm: Tài liệu ôn thi Cao học đợt 2, ngày 27, 28, 29/8 /2010 Môn Triết học – Đinh Quang Hiền – Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Là giai đoạn đầu nhận...
 • 13
 • 170
 • 0

Đề cương triết học có đáp án

Đề cương triết học có đáp án
... trù triết học dùng để tính quy định bên vốn vật, tổng hợp thuộc tính khách quan vốn nó, nói leen gì, để phân biệt với khác - Khái niệm lợng: phạm trù triết học đẻ tính quy định vốn vật ... không biện chứng, không khoa học, không mặt lý luận Sở dĩ nh điều kiện định cũ cũ, nhng yếu tố, mặt, phận mạnh Cái nên non nớt, cha khả thắng cũ Do vậy, lúc, nơi hợp với quy luật phát ... muốn đóng góp cho xã hội trớc hết phải vốn tri thức phong phú lĩnh vực công tác Học, học nữa, học phơng châm mà Lênin Hồ Chí Minh khuyên nhủ ngời.Tri thức ích chuyển thành lực nghề nghiệp,...
 • 8
 • 1,539
 • 60

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
... Thực tiễn - theo quan điểm triết học vật biện chứng - toàn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội người làm biến đổi, cải tạo tự ... phức tạp, khó lường vấn đề đặt ngày nhiều, có vấn đề liên quan đến nhận thức CNXH đường xây dựng CNXH Không vấn đề nhận thức lý luận chưa đủ rõ; không vấn đề thực tiễn, vấn đề xúc nảy sinh từ sống, ... đoạn nay, đối tư duy, thực chất trở với chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, chuyển từ tư kinh nghiệm sang tư lý luận, từ tư siêu hình cứng nhắc, tâm sang tư biện chứng vật Đổi công tác...
 • 10
 • 519
 • 6

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC DUY VẬT LỊCH SỬ

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC DUY VẬT LỊCH SỬ
... sản xuất hình thức trình sản xuất vật chất Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử xã hội định Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định : hình thái kinh tế ... theo Học thuyết Mác xít - hoạt động thực tiễn người tác động quy luật khách quan Quá trình phát triển trình lịch sử tự nhiên Mác viết “Tôi coi phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử ... hội trình lịch sử tự nhiên” Phạm trù “tự nhiên” đề cập đến để rõ tính tất yếu vận động phát triển lịch sử Đó vận động, phát triển không ngừng lịch sử xã hội từ thấp đến cao, không phụ thuộc vào...
 • 10
 • 259
 • 0

Đề cương triết học đại cương có đáp án

Đề cương triết học đại cương có đáp án
... đồng thời tiềm lực kinh tế đủ mạnh, mức tích lũy ngày cao với từ nội kinh tế; cấu kinh tế hợp lý, sức cạnh tranh, kết cấu hạ tầng ngày đại ngành công nghiệp nặng then chốt, lực ... chủ yếu thường hệ tiêu cực định Những vấn đề nảy sinh, cần phải dự kiến trước theo dõi để chủ động ngăn ngừa, giải quyết, tránh suy nghĩ giản đơn chiều đến vấn đề nảy sinh, mặt Câu 3: ... thức xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại mà phản ánh trực tiếp gián tiếp qua khâu trung gian, xét đến cách hay cách khác phản ánh quan hệ kinh tế thời đại Tính định tồn...
 • 7
 • 590
 • 16

Đề cương triết học Mac - lênin ppsx

Đề cương triết học Mac - lênin ppsx
...  Ý nghĩa khoa học định nghĩa: Câu 2: phân tích nguồn gốc, chất ý thức? Câu 3: phân tích nội dung cặp phạm trù...
 • 14
 • 215
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương triết học mác lê ninđề cương triết học máclêninđề cương triết học cao họcdề cương triết họctài liệu đề cương triết họcđề cương triết học mác lênin phần 1đề cương triết học mác lênin phần 2đề cương triết học mác lênin 1đề cương triết học thi cao họcđề cương triết học duy vật biện chứngđề cương triết học lớp trung cấp llcthcđề cương triết học lớp trung cấp llcthc k14b13đề cương triết học phần 2đề cương triết học phần 1đề cương triết học lớp trung cấp chính trịUnit 7. The mass mediaUnit 7. The mass mediaboi duong HSGBài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quảÁp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà GiangĐề thi GVG tỉnhBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiUnit 7. Saving energyChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Tuần 22. Nhà bác học và bà cụUnit 2. Personal informationUnit 2. Personal informationĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 21. Vội vàngTuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt NamTuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtGiây, thế kỉBảng đơn vị đo khối lượngbai giang ki thuat mach dien tu