Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Slide nghĩa vụ tài chính đất đai

Slide nghĩa vụ tài chính đất đai
... Luật Đất đai 2013 quy định nghĩa vụ tài người sử dụng đất ngày góp phần phục vụ yêu cầu quản lý đất đai, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả, khai thác sử dụng hợp lý quỹ đất đai, ... định nghĩa vụ tài đất; • Bộ Tài quy định địa phương phải ban hành cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm giá đất tính thu tiền thuê đất, không ban hành khung • Khoản thu tiền sử dụng đất ... đất, biến nguồn tài tiềm từ tài nguyên đất đai thành nguồn thu ngày tăng cho ngân sách Nhà nước; Mục tiêu Nghiên cứu • Việc nghiên cứu đề tài giúp giải cách sáng tỏ chất thực thi sách nghĩa vụ...
 • 34
 • 50
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppt

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppt
... quyền sử dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin đăng biến động sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: a) Những giấy tờ quyền sử dụng đất ... theo hồ sơ xin đăng biến động đến Sở tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng quyền sử dụng đất có trách nhiệm ... cầu đăng biến động sử dụng đất nộp hồ sơ Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp tỉnh Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng biến động; trích hồ sơ...
 • 5
 • 607
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân pptx

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân pptx
... sử dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin đăng biến động sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: a) Những giấy tờ quyền sử dụng đất ... nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường) Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng biến động, trích hồ ... dụng đất lại cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Văn phòng đăng quyền sử dụng đất Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử...
 • 5
 • 266
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) ppt

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) ppt
... hồ sơ Đơn xin đăng biến động sử dụng đất; Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản 1, 2, Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); Các giấy tờ pháp ... tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng biến động sử dụng đất Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin đăng biến động sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT- Mẫu số 14/ĐK ... phí chứng nhận đăng Mức thu 7.500 Quyết định số 63/2008/QĐ- biến động đất đai đồng/lần UBND Kết việc thực TTHC: Chứng nhận biến động lên trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các bước Tên...
 • 5
 • 232
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) pptx

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) pptx
... mục đích sử dụng đất (phù hợp quy hoạch), đất thời hạn sử dụng, đất không bị kê biên, gỉai tỏa Người sử dụng đất thực quyền, nghĩa vụ thời hạn sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai quy định khác ... (nếu nhờ người thay) giấy giới thiệu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị đăng biến động sử dụng đất (Mẫu 14/ĐK); - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định khoản ... qui định Đơn đề nghị đăng biến động sử dụng Thông tư số 09/2007/TTđất BTNMT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Nội dung Sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
 • 6
 • 236
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pot

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pot
... dụng đất Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, nhân sử dụng đất nộp hồ sơ hồ sơ Đăng biến động Bước 1: sử dụng đất thay đổi nghĩa vụ tài phòng 01 cửa Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất ... hồ sơ cho đơn vị Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra hồ sơ Bước 3: tiến hành ghi thông tin lên GCN trình Giám đốc Sở chỉnh lý GCN Bước 4: Tổ chức, nhân đến phòng Tài vụ - Văn ... xin đăng biến động sử dụng đất (theo mẫu) Thành phần hồ sơ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) - Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu) - Các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng biến...
 • 5
 • 193
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pot

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pot
... chức (cá nhân) chuẩn bị hồ sơ đăng biến động sử dụng đất thay đổi nghĩa vụ tài Mô tả bước Tên bước Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết Bước 2: Sở Tài nguyên Môi trường (địa ... việc đăng biến động thay đổi nghĩa vụ tài Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin đăng biến động sử dụng Thông tư số 09/2007/TT- đất ... phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin đăng biến động sử dụng đất (theo mẫu) Giấy chứng nhận quyền sử dụng (bản chính) Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất khu công nghiệp) Hợp đồng thuê...
 • 5
 • 266
 • 0

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pptx

Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pptx
... nhân) chuẩn bị hồ sơ đăng biến động sử dụng đất thay đổi quyền người sử dụng đất Mô tả bước Tên bước Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết Bước 2: Sở Tài nguyên Môi trường ... liên quan đến việc đăng biến động sử dụng đất thay đổi quyền Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin đăng biến động sử dụng Thông tư số 09/2007/TT- đất BTNMT Yêu cầu ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin đăng biến động sử dụng đất (theo mẫu) Giấy chứng nhận quyền sử dụng (bản chính) Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất khu công nghiệp) Hợp đồng thuê...
 • 5
 • 180
 • 0

TÌM HIỂU NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP PHAN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN

TÌM HIỂU NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP PHAN THIẾT TỈNH BÌNH THUẬN
... & Bất Động Sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: Tìm hiểu nghĩa vụ tài từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định Luật thu thu nhập nhân địa bàn thành phố Phan Thiết tỉnh Bình ... vụ tài từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định Luật thu thu nhập nhân .26 II.3.1 Quy định thu thu nhập nhân từ chuyển nhượng bất động sản 26 II.3.1.1 Đối tượng nộp thu ... sánh mức thu từ chuyển nhượng bất động sản theo Luật thu chuyển quy n Luật thu thu nhập nhân Để hiểu rõ số tiền thu từ chuyển nhượng bất động sản theo thu TNCN có làm tăng nguồn thu cho...
 • 61
 • 545
 • 5

căn cứ xác định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ hoặc chồng và việc thực hiện nghĩa vụ riêng trong đời sống gia đình

căn cứ xác định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ hoặc chồng và việc thực hiện nghĩa vụ riêng trong đời sống gia đình
... vợ, chồng toán từ tài sản riêng người có nghĩa vụ Tuy nhiên, quy định chung chung, chưa có cụ thể để xác định loại nghĩa vụ tài sản Cần xác định nghĩa vụ riêng tài sản vợ, chồng bao gồm nghĩa ... ngày gia đình mà người vợ, chồng tài sản riêng vợ, chồng nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình, bảo đảm sống vợ chồng Đây quy định Luật Hôn nhân gia đình ... thiện quy định có liên quan đến việc thực nghĩa vụ riêng tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 Theo khoản Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, nghĩa vụ riêng tài sản bên vợ, ...
 • 15
 • 308
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
... sử dụng tài nguyên đất đai Đề tài nghiên cứu: Xây dựng sở liệu giá đất phục vụ quản tài đất đai thị trấn Sín Hồ, huyện Sín Hồ, tỉnh Lai Châu mang lại phương pháp quản tài đất đai hiệu ... cao sở hạ tầng giao thông Vậy nên giá đất có nhiều biến chuyển tương lai gần, định nghiên cứu đề tài: Xây dựng sở liệu giá đất phục vụ quản tài đất đai thị trấn Sín Hồ, huyện Sín Hồ, tỉnh Lai ... lưu liệu địa * sở liệu GIS sở liệu GIS sở liệu lĩnh vực quản tài nguyên môi trường cần sử dụng sở liệu GIS phần giao 15 sở liệu công tác quản tài nguyên môi trường sở liệu...
 • 82
 • 642
 • 3

Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính

Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính
... 13 . 818 06 13 .65506 14 .3 716 1 14 .23454 14 .22 214 14 .20328 14 . 214 01 18.60929 14 .3 317 3 11 .77440 12 .13 122 12 .72963 12 .5 519 7 12 .97059 12 .96377 12 .98 010 12 .96630 0.000000 1. 272240 2.578695 10 .18 250 11 .09956 ... 9.847906 10 .86035 11 .28698 11 .238 71 11. 25794 11 .24534 11 .24353 0.000000 0. 012 756 0. 017 718 2.934663 3.4 718 02 4 .16 2793 4.536269 4.59 611 9 4.635693 4.6 318 19 0.000000 0.2434 61 4.5550 01 8.549875 10 .55 514 12 .50372 ... 3.087962 11 .28080 11 .30545 10 .07 211 10 .730 31 10.59499 10 .525 21 10.52079 10 .50925 10 .5 019 9 20.43 615 45.05890 41. 213 11 37.4 712 6 36.08550 34.44884 34.05264 34.04320 34.03635 34.06486 14 . 210 20 6.902 013 12 .72804...
 • 56
 • 113
 • 0

Xác định nghĩa vụ của cha mẹ trước những tai nạn thương tích đối với trẻ em

Xác định nghĩa vụ của cha mẹ trước những tai nạn thương tích đối với trẻ em
... tai nạn, thương tích trẻ em tổn thương thể chất tinh thần người 16 tuổi II Nghĩa vụ cha mẹ trước tai nạn, thương tích trẻ em Căn hình thành nghĩa vụ cha mẹ trước tai nạn thương tích trẻ em Trong ... tích trẻ em, việc xác định nghĩa vụ cha mẹ trước tai nạn thương tích trẻ em Ở Việt nam, tai nạn thương tích nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ 18 tuổi Với thực trạng tai nạn thương tích trẻ em ... trẻ em – mầm non tương lai đất nước Trước vấn đề đó, cha mẹ phải có nghĩa vụ trước tai nạn thương tích trẻ em Điều này, pháp luật nhìn nhận phương diện quan hệ nhân thân cha mẹ Đó cha mẹ có nghĩa...
 • 14
 • 71
 • 0

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận của Doanh nghiệp
... xét kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận Công ty Qua thời gian sâu tìm hiểu kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận em nhận thấy có u điểm sau: - Công tác kế toán xác định kết tài phân ... nhận xét kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận Công ty 45 ii số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận công ty 46 kết luận ... thiện công tác kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận công ty phát triển tin học, công nghệ môi trờng 44 i nhận xét công tác kế toán nói chung kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận...
 • 56
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghĩa vụ tài chính đất đaithủ tục ghi thu số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chínhquy định thực hiện nghĩa vụ tài chínhnghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏcác nghĩa vụ tài chính khi làm sổ đỏthực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy địnhcác biện pháp hỗ trợ về nghĩa vụ tài chínhnhững yêu cầu chung đặt ra cho hồ sơ kiểm toán nói chung và hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng được công ty qui định như saubản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật nếu cóthông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luậtcác chỉ số luân chuyển đưa ra những đo lường về năng lực của doanh nghiệp trong việc đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của nó bao gồm 2 chỉ số cơ bảntôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của khoa luật đại học quốc gia hà nộinghĩa vụ tài chính liên quan tới đất đaixác định nghĩa vụ thuếnghĩa vụ tài chính về đất đaichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học