Bài giảng đánh giá dự án đầu tư. ppt

CHƯƠNG 2 BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TCDN2

CHƯƠNG 2 BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TCDN2
... Năm Dự án (1) 10 15 20 Dự án (2) 20 10 a Thời gian hoàn vốn dự án bao lâu? b Thời gian hoàn vốn chiết khấu dự án bao lâu? c Nếu hai dự án độc lập, với chi phí vốn 10% dự án chọn? d Nếu hai dự án ... 2 a Tính IRR dự án b Tính giá chi phí phương án Nên lựa chọn phương án nào? Bài Bạn xem xét hai phương án đầu tư, phương án cần chi phí ban đầu 25 tỷ đồng Bạn ước tính ... nhau, với chi phí vốn 5%, dự án chọn? e Nếu hai dự án loại trừ nhau, với chi phí vốn 15%, dự án chọn? f Tỷ suất chiết khấu giao hai dự án? g Nếu chi phí vốn 10%, MIRR dự án? Bài Hãng dệt Filkins quan...
 • 2
 • 539
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦUppt

Tài liệu BÀI GIẢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... phí, chẳng hạn Mục đích nhà đầu lợi nhuận, giàu có lên sau thực dự án Và vậy, tiêu NPV sử dụng để thẩm định dự án NPV dự án cầu đường lệ thuộc vào yếu tố bao dự án khác mà nghiên cứu Đó là: ... lực ln hạn hẹp khơng phải vơ tận Thẩm định, lựa chọn định đầu vào dự án có nghĩa chấp nhận bỏ qua hội đầu vào dự án khác Cứ vậy, dự án khơng có ghê gớm mà trái lại, chứa đựng điều gần gũi ... dự án cửa hàng photocopy ví dụ 3.1.1 chia làm lần đầu tư: cuối năm (đầu năm 1) đầu 7000; cuối năm (đầu năm 2) đầu 3000 kết đánh giá dự án cho tiêu NPV hồn tồn khác Có hai cách để bạn “nghĩ”...
 • 50
 • 752
 • 4

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu

Bài giảng quản trị tài chính  chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu tư
... 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 NPV (k=15%) = 1.129 ,3 Khấu hao nhanh PV Dt CF -10.000 4.000 4.000 4000 4.000 2.400 3. 456 4.000 1.440 3. 130 4.000 ... 1 03 tr.VN, thi gian nm Chi phớ s dng t bn l 10%/nm 16 NPV ca tng dõy chuyn (trng hp cỏc CF u hng nm) : NPVA = - 30 0 + 72 x PVFA (10%,6) = - 30 0 + 72 x 4 ,35 53 = 13, 582 tr VN NPVB = - 420 + 1 03 ... /(10 tr +40 tr.) PP = 2,2 nm = nm thỏng 12 ngy 37 THI GIAN HON VN Cể CHIT KHU Năm CFt Hiện hóa CF với k=10% Cộng dồn -80 -80 30 40 50 30 27,2 73 33, 056 37 ,565 20,490 - 80 -52,727 -19,671 17,894 Thi...
 • 76
 • 90
 • 0

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
... giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu I Bối cảnh công tác giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu năm ... Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu A-Chế độ báo cáo nội dung giám sát, đánh giá đầu Vụ 1.Nội dung giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu 1.1 Đánh giá tổng thể đầu ... trạng công tác Giám sát Đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu I.Một vài nét Vụ Thẩm định Giám sát đầu 1.Chức - Nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức Vụ Thẩm định Giám sát đầu tư...
 • 67
 • 610
 • 5

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư
... định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu A-Chế độ báo cáo nội dung giám sát, đánh giá đầu Vụ 1.Nội dung giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu 1.1 Đánh giá tổng thể đầu Đánh ... pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá dự án Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu Định hướng chung nước công tác giám sát, đánh giá dự án đầu a Định hướng chung đầu ... mạnh công tác Chương II: Kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu I Bối cảnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư...
 • 71
 • 306
 • 1

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CÁCH TIẾP CẬN QUYỀN CHỌN THỰC

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CÁCH TIẾP CẬN QUYỀN CHỌN THỰC
... thời gian tồn dự án đầu Đánh giá dự án theo cách tiếp cận quyền chọn khắc phục hạn chế Tuy nhiên, cách tiếp cận quyền chọn không phủ nhận cách tiếp cận dựa NPV Nó xem cách tiếp cận bổ sung cho ... giản không đầu thêm Đánh giá dự án theo cách tiếp cận quyền chọn thực thay đổi hoàn toàn định doanh nghiệp ví dụ vừa nêu + Quyền chọn việc từ bỏ dự án đầu Khả để mở rộng dự án đầu có ý ... này, quyền chọn thực để từ bỏ dự án doanh nghiệp Tính không ổn định dòng thu nhập dự án lớn, quyền chọn thực giá trị Giá trị dự án thay đổi việc đánh giá dự án có tính đến giá trị quyền chọn thực...
 • 6
 • 497
 • 4

Đánh giá dự án đầu

Đánh giá dự án đầu tư
... bỏ dự án doanh nghiệp Tính không ổn định dòng thu nhập dự án lớn, quyền chọn thực có giá trị Giá trị dự án thay đổi việc đánh giá dự án có tính đến giá trị quyền chọn thực để từ bỏ dự án kết đầu ... giản không đầu thêm Đánh giá dự án theo cách tiếp cận quyền chọn thực thay đổi hoàn toàn định doanh nghiệp ví dụ vừa nêu + Quyền chọn việc từ bỏ dự án đầu Khả để mở rộng dự án đầu có ý ... không nên tiến hành đầu xây dựng nhà máy Kết xuất phát từ hạn chế phương pháp đánh giá dựa vào NPV NPV dự án đầu giai đoạn không tính đến giá trị việc điều chỉnh dự án, việc thăm dò thị...
 • 6
 • 209
 • 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
... dung hn so vi giỏ tr tuyt i trng hp cỏc d ỏn u t cú qui mụ khỏc b - Nhiu t sut sinh li ni b Mc dự phng phỏp t sut sinh li ni b d hỡnh dung nhng cng cn lu ý mt s s dng Trờn phng din toỏn hc, ... IRR2 =400% 100 IRR1 200 300 400 500 T sut chit khu(%) = Hỡnh 6-1 th biu din d ỏn cú nhiu IRR Mc dự cú nhiu k thut x lý d ỏn cú nhiu t sut sinh li nhng khụng cú k thut no va n gin nhng ton din ... phng phỏp giỏ tr hin ti rũng cú u tiờn phng ỏn A hay khụng? iu ny ph thuc vo chi phớ c hi Chỳng ta dựng th minh cỏch ỏnh giỏ hai d ỏn vi phng phỏp NPV ti nhng im chi phớ khỏc k2 NPVB D ỏn B NPVA...
 • 14
 • 536
 • 8

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác khơng có nghĩa dự án có NPV lớn CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 2.1 Đánh giá dự án đầu ... : đầu ban đầu VD: Giả sử cho phí sử dụng vốn 10% dòng tiền dự án sau:  Chỉ số hiểu việc đầu thu hồi lại đầu ban đầu cộng thêm với NPV ng đương 32% đầu ban đầu 1.3.3 Ứng dụng tiêu ... 1.4.2 Ứng dụng tiêu chuẩn PP thẩm định dự án đầu  Xét theo tiêu chuẩn đánh giá thu hồi vốn, thời gian thu hồi vốn ngắn dự án đầu tốt  Trong thực tế, tiêu chuẩn tiến hành sau, trước hết phải...
 • 30
 • 459
 • 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
... 4.4 Các quan điểm đánh giá dự án Các dự án đầu phải đánh giá theo giác độ lợi ích khác lợi ích khác lợi ích chủ đầu tư, lợi ích quốc gia xã hội, lợi ích tổ chức tài trợ cho dự án, lợi ích dân ... hưởng đến dự án khác -Trong n dự án độc lập dự án có NPV dương chọn 4.4.4 Phương án loại trừ -Dự án loại từ chấp nhận dự án loại bỏ hoàn toàn dự án khác -Tức n dự án loại trừ đc chọn dự án có NPV ... phương nơi đặt dự án họ ủng hộ hay phản đối dự án tùy thuộc vào điều lợi hại DA đem lại cho họ, cuối phải đứng lợi ích chung đất nước 22 4.4.3 Phương án dự án đầu độc lập -Là dự án lập để thực...
 • 30
 • 411
 • 1

Bài giảng: Tài trợ dự án đầu tư pdf

Bài giảng: Tài trợ dự án đầu tư pdf
... tế tài dự án đầu Chi phí nghiên cứu mặt kỹ thuật dự án chiếm tới 80% chi phí nghiên cứu khả thi từ 1-5% tổng chi phí đầu dự án Các dự án không khả thi mặt kỹ thuật cần phải loại bỏ để tránh ... cần thiết phải đầu Thẩm định phương diện thị trường dự án Thẩm định phương diện kỹ thuật – công nghệ dự án Thẩm định phương diện tổ chức quản trị nhân dự án Thẩm định tài dự án Thẩm định kinh ... trường dự án * Dự báo cung cầu thị trường sản phẩm dự án đầu tương lai Đây nhân tố định đến việc lựa chọn mục tiêu quy mô sản xuất tối ưu dự án ⇒ hđ có ý nghĩa quan trọng * Phương pháp dự báo...
 • 138
 • 2,351
 • 6

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác điều nghĩa dự án có NPV lớn  PHẦN 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 1/ Đánh giá dự án đầu ... .9 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀO DỰ ÁN THỰC TIỄN Đánh giá dự án đầu trường hợp nguồn vốn bị giới hạn Thời điểm tối ưu để đầu dự án 11 Các dự án đầu không ... thường sử dụng việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư: 1) TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – THE NET PRESENT VALUE – NPV: Hiện giá (NPV) dự án giá trị dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến...
 • 29
 • 549
 • 3

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 3 - ths.nguyễn tấn phong

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 3 - ths.nguyễn tấn phong
... n toán: −Kh u tr n Hay g i l p l ch tr n Hư ng d n excel −Tính toán ch tiêu ñánh giá d án ñ u NPV IRR, MIRR Th i gian hoàn v n T s B/C Project Appraisal 72 Ths Nguy n T n Phong Bài toán kh ... m ñ nh d án ñ u tư: −D án có vòng ñ i b ng Đ i v i d án ñ c l p N u NPV > 0: Ch p nh n d án N u NPV < 0: Bác b d án Đ i v i d án lo i tr l n nhau, ch n d án tho : NPVmax > −D án có vòng ñ i không ... Ths Nguy n T n Phong IRR quy t ñ nh ñ u • ng d ng ch tiêu IRR th m ñ nh d án ñ u tư: −Đ i v i d án ñ c l p N u IRR > SCK: Ch p nh n dư án N u IRR < SCK: Bác b d án −Đ i v i d án lo i tr l n...
 • 17
 • 689
 • 0

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 6 - ths.nguyễn tấn phong

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 6 - ths.nguyễn tấn phong
... th m ñ nh d án ñ u (Chương 7), NXB Th ng kê, 2009 [2] Glenn P.Jenkins Arnold C.Harberger, Sách hư ng d n Phân tích chi phí l i ích cho quy t ñ nh ñ u (Chương 6) , B n d ch c a Chương trình ... n Phong Tác đ ng gián ti p • Tác ñ ng gián ti p tác ñ ng c a l m phát ñ n kho n toán thu thông qua m t s kho n m c khác có liên quan ñ n thu , ñó là: −Kho n toán lãi −Kh u hao −Giá v n hàng bán ... thu nh p Như v y, ñây tác ñ ng gián ti p c a l m phát l i nh hư ng tiêu c c ñ n k t qu c a d án Minh h a thông qua thí d 6. 6 Project appraisal 140 Ths Nguy n T n Phong T n kho • Thông thư ng ñ...
 • 12
 • 414
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị dự án đầu tưbài giảng thẩm định dự án đầu tưbài giảng nguyên lý dự án đầu tưquan điểm đánh giá dự án đầu tưđánh giá dự án đầu tưbài giảng phân tích dự án đầu tưcác tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tưcác tiêu chí đánh giá dự án đầu tưtiêu chí đánh giá dự án đầu tưtiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tưbài giảng thiết lập dự án đầu tưslide bài giảng thẩm định dự án đầu tưbài giảng thẩm định dự án đầu tư xây dựngbài giảng quản lý dự án đầu tư xây dựngbài giảng quản lý dự án đầu tưPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây