Bài báo cáo môn vi xử lý 1

Bài báo cáo môn Vi xử và lập trình- Quản bộ nhớ

Bài báo cáo môn Vi xử lý và lập trình- Quản lý bộ nhớ
... địa luận tạo chương trình không gian địa luận - Tập hợp tất địa vật tương ứng địa luận không gian địa vật B KĨ THUẬT CẤP PHÁT BỘ NHỚ I Cấp phát nhớ liên tục II Cấp phát nhớ không ... Các thị gây vi c nạp bổ sung từ lưu trữ tới địa nhớ xác định • Các yêu cầu vi c quản nhớ: - Cấp phát nhớ cho process - Tái định vị (relocation) - Bảo vệ: phải kiểm tra truy xuất nhớ có hợp ... chia sẻ vùng nhớ chung - Kết gán địa nhớ luận user địa thực (physical) II Nhiệm vụ • Quản nhớ nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu HĐH • Bao gồm công vi c: - Cấp phát thu hồi vùng nhớ cho tiến trình...
 • 43
 • 753
 • 0

báo cáo bài tập lớn môn vi xử

báo cáo bài tập lớn môn vi xử lý
... trỡnh ghi ủóc dửừ lieọu v.v 14 báo cáo tập lớn mơn Vi xử - nhóm I - Lớp ĐT11.K45 Vớ dú gheựp noỏi AT89C51 vụựi SRAM 6264 (8Kx8) 15 báo cáo tập lớn mơn Vi xử - nhóm I - Lớp ĐT11.K45 Chửụng ... cáo tập lớn mơn Vi xử - nhóm I - Lớp ĐT11.K45 2b Tập lệnh LCD Để thực khả hiển thị trên, ta cần lệnh cho LCD thực thao tác, tức phải sử dụng tập lệnh LCD 47 báo cáo tập lớn mơn Vi xử - ... nằm DAC0830 3.3:Giao tiếp vi xử lớ với DAC 0830: 39 báo cáo tập lớn mơn Vi xử - nhóm I - Lớp ĐT11.K45 Chương Giới thiệu hình tinh thể lỏng LCD cách ghép nối với vi xử I/ Kiến thức chung LCD...
 • 133
 • 553
 • 0

bài tập lớn môn vi xử lý.DOC

bài tập lớn môn vi xử lý.DOC
... phơng án dùng vi điều khiển Lớp điện tử 9-K47 Giảng vi n:Phạm Ngọc Nam BTL vi xử lý Thiết kế khóa điện tử I Thiết kế phần cứng: Định hớng thiết kế: Thiết kế hệ vi điều khiển bao gồm vi c thiết kế ... hệ thống nh sau: Hiển thị LCD Bàn phím Khối vi xử lý AT89C51 Báo động L II Vi điều khiển AT89C51: Lớp điện tử 9-K47 Giảng vi n:Phạm Ngọc Nam BTL vi xử lý Thiết kế khóa điện tử Nguồn ngắt Đếm kiện ... dụng.Với sinh vi n làm quen với VĐK 8051 có nhiều tài Lớp điện tử 9-K47 Giảng vi n:Phạm Ngọc Nam BTL vi xử lý Thiết kế khóa điện tử liệu tham khảo,đồng thời sử dụng đơn giản Mặt khác, qua vi c khảo...
 • 29
 • 2,928
 • 37

Bài tập lớn môn vi xử Điều khiển chuyển động rôbôt bằng động cơ bước

Bài tập lớn môn vi xử lý Điều khiển chuyển động rôbôt bằng động cơ bước
... thống - Chuyển động động bước theo ý muốn người lập trình + Chuyển động thẳng: tiến, lùi + Chuyển động quay trái, phải + Điều khiển tốc độ chuyển động động + Điều khiển động bước theo đường ... - Thiết kế điều khiển chuyển động rơbơt động bước Vậy ta làm bước sau: +Mạch điều khiển động +Thiết kế mơ hình động +Vi t chương trình điều khiển II.Sơ đồ khối hệ thống Khối điều khiển Khối học ... phân tích ngun khối 1.Khối điều khiển Để điều khiển chuyển động động theo ý muốn cần phải có trình dịch xác với chuyển động động cơ, nguồn dòng phù hợp đảm bảo cho động hoạt động Có nhiều cách...
 • 22
 • 780
 • 5

Tài liệu BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pdf

Tài liệu BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pdf
... WR: điều khiển vi c đọc liệu từ thiết bị ngoại vi vào VI Xử LÝ hay la lấy liệu từ vi xử 8255A + Chân MN/MAX: nối với Vcc để chọn chế độ MN cho vi xử + Chân DEN: dùng để báo có liệu hợp lệ ... đưa vi xử vào trạng thai dừng để chờ ngắt Dạng lệnh: HLT + Lệnh LOCK: khóa bus môi trường có nhiều vi xử + Lệnh NOP: không thực thao tác + Lệnh STI: IF thiết lập VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH ... để thao tác tính toán với số nguyên, VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Các thông số quan trọng vi xử : + Tần số làm vi c + Độ rộng bus liệu m + Độ...
 • 27
 • 941
 • 0

Tài liệu BÀI BÁO CÁO CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THÁI pptx

Tài liệu BÀI BÁO CÁO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THÁI pptx
... Chỉ tiêu kiểm soát công đoạn • Hiện công nghệ xử nước thải nhà máy công nghệ xử nước thải phương pháp sinh học qua giai đoạn chính: xử sinh học yếm khí (bể yếm khí) xử sinh học hiếu ... chúng tăng lên • Hệ thống xử nước thải nhà máy chia làm giai đoạn chính: xử sinh học yếm khí xử sinh học hiếu khí theo mẻ (sbr) • Hệ thống xử nước thải có công suất thiết kế 2200m3/ngày ... ; Tổng P ≤ mg/l • Công nghệ xử nước thải nhà máy công nghệ xử nước thải phương pháp sinh học Phương pháp dựa sở sử dụng hoạt động VSV để phân hủy chất hữu gây nhiễm bẩn nước thải Các VSV...
 • 49
 • 866
 • 4

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH docx

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH docx
... họ vi xử 8086 Intel Bộ vi xử 8086, giới thiệu năm 1978, vi xử 16 bit Intel, mở đầu cho họ vi xử x86, quản đươc 1MB nhớ, với tốc đô xử lên tới 2,5 triệu lệnh giây Chính vậy, vi ... Câu 3: phần lập trình vi t hợp ngữ, mạch mô phần mêm Protues, mạch trình bày gòn gàng, hoạt động yêu cầu đề III CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cấu tạo vi xử 8086 Bộ vi xử 8086 vi xử 16 bit Intel, bên ... chế độ làm vi c vi xử − T (Trap): cờ bẫy, I (Interrupt): cờ ngắt; D (Direction): cờ hướng, 1.2 Sơ đồ chân 8086 Vi xử 8086 thiết kế để hoạt động lý, đồng xử (8086 đồng xử hai chế độ,...
 • 23
 • 1,379
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pot

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pot
... 8086 vi mạch nhớ , vi mạch ghép nối vào - Chế độ tối đa (chế độ MAX) thiết lập điện áp chân số 33 mức 0V, chế độ áp dụng cho hệ thống đa xử lý, đồng xử (8086 đồng xử toán học 8087) Vi xử ... nối với thiết bị ngoại vi Một hệ chíp thành công hãng phát triển Intel vi xử 16 bít mang tên 8086 Nó mở đầu cho hệ vi xử x86 8086 quản đươc 1MB nhớ, với tốc đô xử lên tới 2,5 triệu ... đưa vi xử vào trạng thai dừng để chờ ngắt Dạng lệnh: HLT - Lệnh LOCK: khóa bus môi trường có nhiều vi xử - Lệnh NOP: không thực thao tác - Lệnh STI: IF thiết lập - Lệnh WAIT: Bộ vi xử lý...
 • 26
 • 523
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pdf

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH pdf
... nhớ từ vi mạch nhớ khác tùy theo yêu cầu đề - Hiểu rõ cấu trúc lập trình tập lệnh vi xử 8086 B I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH Khái niệm Vi xử phận trung tâm máy tính, có ... khối cấu trúc máy tinh sau: a Các phậncủa cấu trúc máy tính : • Bộ vi xử (CPU- Central Processin Unit) Với vai trò xử trung tâm, đầu não máy tính, vi xử phải thực thi nhiều nhiệm vụ từ vi c ... hệ vi xử lập trình theo nhu cầu mong muốn người, nhà sản xuất chip vi xử Intel phát triển chế tạo thành công chip 4004 vào năm 1971 Là vi xử bit mở đầu cho kỷ nguyên hệ vi xử máy tính...
 • 25
 • 1,035
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH ppt

BÀI TẬP LỚN MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH ppt
... nháy CĐ ĐIỆN TỬ – K12 VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI B CƠ SỞ LÝ THUYẾT I CẤU TẠO VÀ TẬP LỆNH CỦA 8086 Sơ đồ khối 8086 - Bên vi xử 8086 bao gồm khối ... để chờ EU xử Sơ đồ chân 8086 CĐ ĐIỆN TỬ – K12 VI XỬ LÝ VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Vi xử 8086 thiết kế để hoạt động hai chế độ, tùy thuộc vào mức điện ... công nghệ lập trình vi xử lý, tiểu biểu hang Intel chế tạo thành công chip vi xử mang tên 8086 vào năm 1987, mở đầu cho họ vi xử x86, quản đươc 1MB nhớ, với tốc đô xử lên tới 2,5 triệu...
 • 27
 • 672
 • 1

BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ VÀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ LÝ VÀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN
... với môn học vi xử đo lường hệ thống Để áp dụng thuyết với thực tế môn học chúng em nhận tập lớn :'' thiết kế mạch mô đo hiển thị tốc độ động ( có gắn Encoder 100 xung/vòng, khoảng đo [ ... Lời nói đầu Ngày vi c ứng dụng vi điều khiển, vi xử ngày phát triển rộng rãi thâm nhập ngày nhiều vào lĩnh vực kỹ thuật đời sống xã hội Với xu hướng tất ... Tính toán kết đo : Phương pháp đo đếm số xung khoảng thời gian đo ( t đ ), số xung đếm thời gian đo t đ Nx Ta đo tốc độ động chiều có gắn encoder 100 xung/vòng, ta chọn thời gian đo t đ = 0,6s...
 • 20
 • 250
 • 3

Bài thảo luận môn "vi xử lý-vi điều khiển" pptx

Bài thảo luận môn
... Vi xử lý – Vi điều khiển ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ BÀI THẢO LUẬN Môn học : Vi xử lý – Vi điều khiển Lớp HP : 44R1 Nhóm : ... Nhóm Vi xử lý – Vi điều khiển BÀI THẢO LUẬN VI XỬ LÝ- VI ĐIỀU KHIỂN ĐỀ TÀI SỐ Bảng phân công công việc Trịnh Công Sơn MSSV : DTK0851030194 Nghiên cứu lý thuyết,tham gia lập trình,soạn thảo Word ... LIỆU THAM KHẢO Nhóm Vi xử lý – Vi điều khiển [1] Tống Văn On, Hoàng Đức Hải, Họ vi điều khiển 8051, NXB Lao động xã hội, năm 2001 [2] Nguyễn Tuấn Anh, Bài Giảng Vi Xử Lý- Vi Điều Khiển, Phát hành...
 • 19
 • 250
 • 0

đồng hồ cảm biến. bài tập lớn môn vi xử

đồng hồ cảm biến. bài tập lớn môn vi xử lý
... đồ khối Khối hiển thị Cảm Biến Vi Điều Khiển 89S52 Các chân Vi Điều khiển 89S52 Nút Bấm Khối cảm biến: gồm có LED phát, LED thu, khuyếch đại so sánh chúng em dùng LM324 , cảm biến sử dụng LED ... cha bị che khối cảm biến đa tín hiệu có mức logic vào Vi điều khiển 89S52 đồng hồ cha hoạt động + Khi ta che ánh sáng từ LED phát đến LED thu (trong khoang thời gian ngắn) thả khối cảm biến đa tín ... từ mức logic xuống mức logic lại chuyển lên mức logic tạo thành xung kích vào chân ngắt INT0 đồng hồ bắt đầu chạy, che lần thả thời gian đợc lu lại ( lu đc lần ) + Mạch gồm có button: - button...
 • 9
 • 137
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ VÀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN MẠCH ĐO VÀ HIỂN THỊ TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ

BÀI TẬP LỚN MÔN VI XỬ LÝ VÀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN    MẠCH ĐO VÀ HIỂN THỊ TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
... với môn học vi xử đo lường hệ thống Để áp dụng thuyết với thực tế môn học chúng em nhận tập lớn :'' thiết kế mạch đo hiển thị tốc độ động ( có gắn Encoder 100 xung/vòng, khoảng đo [ ... thiện tập lớn Chúng em xin chân thành cảm ơn! Mạch đo hiển thị tốc độ động ( có gắn Encoder 100 xung/vòng, khoảng đo [ – 2500 vòng/phút] gồm: Phần I : giới thiệu chung 1.1 giới thiệu vi điều khiển ... thuộc vào tốc độ quay tròn Ứng dụng encoder : toán đo tốc độ động cơ, máy CNC dùng để xác định khoảng dịch chuyển đối tượng thông qua đếm số vòng quay trục 1.3 Giới thiệu thiết bị khác mạch :...
 • 20
 • 401
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài báo cáo thực tập xử lý nước thảibài báo cáo thực hành vật lý 10bài báo cáo thực hành vật lý 12bài báo cáo thực hành vật lý 12 bài 6bài báo cáo thực hành vật lý 12 bài 29bai bao cao cong nghe xu ly nuoc capbài báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8bài giải môn vi xử lýbài giảng môn vi xử lýbáo cáo công tác xử lý vi phạm hành chínhbáo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chínhbáo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chínhbài tập môn vi xử lýbài tập trắc nghiệm môn vi xử lýbáo cáo thực hành vật lý 10 bài 30Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh