Bài tập microsoft word tổ tin học

Bài tập thực hành môn Tin học đại cương

Bài tập thực hành môn Tin học đại cương
... file thành thotinh.doc tho_tinh.doc, lưu file thư mục My Documents Bài tập thực hành Tin học đại cƣơng Microsoft Word Bộ môn Tin học ứng dụng  ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Bài thực hành ... đến đầu mục La Mã văn Bài 4: Bài tập tổng hợp Bài tập thực hành Tin học đại cƣơng 19 Microsoft Word Bộ môn Tin học ứng dụng  ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh TRUNG TÂM TIN HỌC PHÙ ĐỔNG CÁC LỚP ... B e e Iư R1 Bài Hãy vẽ biểu đồ sau: Y O X h Y A X O Bài tập thực hành Tin học đại cƣơng d 13 Microsoft Word Bộ môn Tin học ứng dụng  ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Bài thực hành 7: Yêu cầu...
 • 35
 • 11,762
 • 29

bai Tap Chung Chi A Tin Hoc

bai Tap Chung Chi A Tin Hoc
... chép tập tin có dung lượng nhỏ 20KB vào thư mục HOCTAP Câu 3)Tạo tập tin Diachiweb.doc thư mục HOCVIEN có nội dung cho biết đ a trang Web mà bạn biết Câu 4)Di chuyển tập tin thư mục HOCTAP sang thư ... sys thư mục BAITHI sang thư mục BAITAP đổi phần mở rộng thành bak Câu 5) Nén tất tập tin thư mục thư mục BAITHI thành tập tin nenbt.zip lưu tập tin vào thư mục BAITAP Bài 04: Câu 1) Trong thư mục ... có dạng sau: Câu 3) Sao chép thư mục BAI WORD vào thư mục THIA đổi tên thành BANGTINH VANBAN Câu 4) Tạo tập tin TraLoi.txt lưu vào thư mục THIA có nội dung cho biết thơng tin thư mục classes :...
 • 65
 • 502
 • 2

Bài tập Microsoft Word 97

Bài tập Microsoft Word 97
... Soạn thảo văn 25 WinWord 6.0 Trương Vơ Kỵ Phần mềm tiện ích 30 NC, ATV .Dương Tiêu Trường THPT Tân Hiệp 46 Bài tập Microsoft Word 97 BÀI TẬP WORD SỐ * * * Tạo tập tin phiếu dự thi ... THPT Tân Hiệp – Biên soạn: Đức Trai – tháng 5/2003 – ĐT: 0918599681 44 Bài tập Microsoft Word 97 BÀI TẬP WORD SỐ * * * Mở tập tin mới, nhập định dạng đoạn văn sau lưu vào đĩa với tên PARAGRAPH.DOC ... THPT Tân Hiệp – Biên soạn: Đức Trai – tháng 5/2003 – ĐT: 0918599681 42 Bài tập Microsoft Word 97 BÀI TẬP WORD SỐ * * * Tạo tập tin với nội dung định dạng sau: Chọn Font: Arial Times New Roman Vntime,...
 • 12
 • 478
 • 5

Bài tập tiểu luận hệ tin học phân tán giải quyết vấn đề nhiều bản sao

Bài tập tiểu luận hệ tin học phân tán giải quyết vấn đề nhiều bản sao
... lun: H tin hc phõn tỏn- Gii quyt nhiu bn CHNG I M U V H TIN HC PHN TN I.1 Tng quan v h tin hc phõn tỏn I.1.1 Khỏi nim: H tin hc phõn tỏn hay núi ngn gn l h phõn tỏn l h thng x lý thụng tin bao ... thụng tin Khụi phc thụng tin Cp nht thụng tin An ton d liu cho cỏc bn S dng cỏc b nh, a Chuyn cỏc bn loi b vo vựng cú th khụi phc Trong cỏc ni dung nờu trờn, quan trng nht l cp nht t ng thụng tin ... cp nht thụng tin cỏc CSDL cc b * S tn ti nhiu bn mt h phõn tỏn trờn nhiu h thng cc b khỏc cú th dn n cỏc h qu sau õy: i) Cp nht thụng tin din ng ký gn hay t xa hoc s thay i thụng tin cc b trờn...
 • 26
 • 526
 • 4

Bài tập microsoft word

Bài tập microsoft word
... năm châu hay khơng, nhờ phần lơn cơng lao học tập cháu ” Hồ Chí Minh Bài tập môn Tin học văn phòng (Word) Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tạo tập tin văn lấy tên TuyetNhanTao.doc có nội ... Sever Microsoft ” CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài tập môn Tin học văn phòng (Word) ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT tích hợp với phần mềm Web Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên 11 13 Tạo tập tin ... sử dụng gia tăng ngồi dự kiến chi phí giảm mạnh Theo NLĐ Bài tập môn Tin học văn phòng (Word) Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tạo tập tin văn lấy tên Dambri.doc có nội dung sau: T rên đường...
 • 18
 • 305
 • 4

Bài tập Microsoft Word pptx

Bài tập Microsoft Word pptx
... THPT Tân hiệp - Kiên Giang Bài tập Microsoft Word KG-02 KG-03 18/10 12/10 12/10 52 13/10 18/10 KG-07 KG-08 04/10 BÀI TẬP WORD SỐ 10 * * * PCWORD PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA PCWORD HỌ TÊN: ĐỊA ... THPT Tân Hiệp – Biên soạn: Đức Trai – tháng 5/2003 – ĐT: 0918599681 Bài tập Microsoft Word 97 44 BÀI TẬP WORD SỐ * * * Mở tập tin mới, nhập định dạng đoạn văn sau lưu vào đĩa với tên PARAGRAPH.DOC ... THPT Tân Hiệp – Biên soạn: Đức Trai – tháng 05/2003 – ĐT: 0918599681 49 Bài tập Microsoft Word 97 BÀI TẬP WORD SỐ * * * Tạo tập tin HOPDONG.DOC với nội dung sau: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
 • 14
 • 136
 • 0

BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1

BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1
... BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập 1: Viết chƣơng trình in dòng chữ sau ... nhập (giờ, phút, giây) thực tính '+' '-' Trang BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH - CẤU TRÚC CHỌN CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập Viết chƣơng trình nhập vào số x, x = 100 ... %d la: %d",ngay, thang, nam, ngayke); getch(); } Trang 10 BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần VÒNG LẶP WHILE CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1: Hãy tính tổng s = + + + n Cách 1: #include ...
 • 54
 • 349
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
... Truyền tin Máy tính - Xử lý thông tin Công nghệ thông tin - Xử lý thông tin truyền tin 3) Liên lạc viễn thông - Truyền tin Máy tính - Xử lý thông tin Công nghệ thông tin - Quản lý thông tin 4) ... để truyền tin 3) Hệ thống thông tin hệ thống có tổ chức bao gồm đối tượng phát tin, nhận tin công cụ xử lý truyền tin máy tính điện tử đóng vai trò quan trọng 4) Hệ thống thông tin tập hợp yếu ... 020201 Công nghệ thông tin gì? 1) Công nghệ thông tin công nghệ xử lý thông tin máy tính điện tử 2) Công nghệ thông tin công nghệ xử lý thông tin máy tính điện tử truyền thông tin qua phương tiện...
 • 19
 • 794
 • 1

giải bài tập sách giáo khoa tin học 11

giải bài tập sách giáo khoa tin học 11
... Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Chơng 5: T hao tác với tệp Bài tập chơng M t s tr ng h p ph i dựng t p: lu tr l ng thụng tin l n, dựng lõu di, ớt thay ủ i nh tờn ng i m t c quan, h s c a ... moi: ',s); readln end end Ví Dụ Great by: Nguy n Tr ng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài tập chơng M ng l ki u d li u cú c u trỳc b i vỡ m ng l ki u cú c u trỳc ủ c ủ c p t i s m nh t ... (s[i]...
 • 29
 • 3,018
 • 0

bài tập microsoft word

bài tập microsoft word
... Bài tập Microsoft Word Bài 23 Trang : 13 Bài tập Microsoft Word Bài 24 Trang : 14 Bài tập Microsoft Word Bài 25 Bài 26 Trang : 15 Bài tập Microsoft Word Bài 27 Dùng chức Mail Merge tạo thiệp mời ... ý) Trang : Bài tập Microsoft Word Bài Tạo tập tin ThuocLao.doc có nội dung sau : Bài Tạo tập tin có nội dung sau (sau lưu lại với tên tùy ý) Trang : Bài tập Microsoft Word Bài Tạo tập tin Suddenly.doc ... với tên tùy ý) Trang : Bài tập Microsoft Word Bài 13 Bài 14 Tạo tập tin có nội dung sau (sau lưu lại với tên tùy ý) Trang : Bài tập Microsoft Word Bài 15 Bài 16 dưới) Tạo tập tin So ke toan DOC...
 • 21
 • 181
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC NÂNG CAO

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC NÂNG CAO
... cầu năm học 2009 – 2010 sau Dùng chức PivotTable thống kê tổng số học sinh đạt yêu cầu môn theo năm theo học kỳ) sau: Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao Dùng ... 18 Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao BÀI 8: Cho số liệu suất lao động, giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu giá thành sản phẩm xí nghiệp sản xuất loại ... Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao Dùng chức PivotTable thống kê cửa hàng có lượng khách đông theo ngày Dùng chức SubTotal thống kê doanh thu cửa hàng BÀI 5: Số liệu tổng kết số lượng học...
 • 18
 • 519
 • 0

Bài tập về véc cho học sinh giỏi

Bài tập về véc tơ cho học sinh giỏi
... Newton Grammar School  Bài 12 (Định lý nhím) Cho đa giác lồi A1 A A n vectơ đơn vị ei ( i  1, 2, ,n )         vuông góc ... minh A1A e1  A A e   An A1 en  Bài 13 Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn  I  Hai điểm E , F trung điểm AC BD Chứng minh I , E , F thẳng hàng Bài 14 Về phía tam giác ABC , dựng tam giác ... minh tam giác ABC , XYZ có trọng tâm Bài 15 Cho tam giác ABC M điểm thuộc cạnh BC Chứng minh     S  MBC  SA  S  MCA  SB  S  MAB  SC  Bài 16 Cho tam giác ABC tâm O M điểm tam...
 • 2
 • 949
 • 10

Bài tập Microsoft Word cơ bản

Bài tập Microsoft Word cơ bản
... phỳ Isuzu VN 70.000.000 TP HCM Bài tập Word Trang Bi thc hnh 6: Microsoft chớnh thc mt b office 2002 Ti vit nam Vo cui tỏng nm 2000, Cụng ty Microsoft Vit Nam Những u điểm Office 2002 ... Bài tập Word Trang 12 Bi thc hnh 11: Sydney College of English Australia Du Học - Du Học - Du Học Hãy theo học Sydney College of English Australia Với Vị trí đẹp, thuận tiện Học phí phù hợp ... 521 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Tel: 047732889 Sydney College of English Australia Nơi học tập lý tởng Bài tập Word Chiếc cầu nối tới thành công bạn Trang 13 ...
 • 13
 • 122
 • 1

Bài tập lớn ứng dụng tin học trong dạy học toán

Bài tập lớn ứng dụng tin học trong dạy học toán
... trình dạy học Giáo viên tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin làm cho dạy trở nên thú vị hấp dẫn, học sinh hứng thú tích cực học tập Sử dụng phần mềm hoạt động dạy học yêu cầu đổi phương pháp dạy học ... ĐẦU Ứng dụng công nghệ tin học nói chung phần mềm dạy học nói riêng vào hoạt động giảng dạy, học tập quan tâm đặc biệt ngành giáo dục Thực tế chứng minh, công nghệ thông tin đem lại hiệu lớn ... động học sinh với trợ giúp phương tiện dạy học đại Hiện có nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học toán phổ biến rộng rãi như: Geometer’s Sketchpad, Euclides, Maple, Cabri Geometry Trong thực tế, phần lớn...
 • 31
 • 195
 • 1

Xem thêm