Phương pháp dạy học các loại văn bản phi hư cấu trong chương trình ngữ văn thpt

SKKN phương pháp dạy học tích cực bằng hình thức đố vui trong chương trình địa lí lớp 11

SKKN phương pháp dạy học tích cực bằng hình thức đố vui trong chương trình địa lí lớp 11
... tới phương pháp mới: phương pháp dạy học tích cực hình thức đố vui chương trình Địa lớp 11 Trang Phương pháp dạy học tích cực hình thức đố vui chương trình địa lớp 11 Phương pháp dạy học ... ĐỀ I PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC BẰNG HÌNH THỨC ĐỐ VUI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 11 Các phương pháp dạy học tích cực Hiện phương pháp dạy học tích cực tập trung vào phương pháp lấy học sinh ... A B A B Trang 11 Phương pháp dạy học tích cực hình thức đố vui chương trình địa lớp 11 ĐÁP ÁN Trang 12 Phương pháp dạy học tích cực hình thức đố vui chương trình địa lớp 11 BÀI 10 CỘNG...
 • 23
 • 219
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA ANH, MỸ VÀ GIAO THOA VĂN HÓA THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dạy môn Văn hóa Anh, Mỹ Giao thoa văn hóa Có thể thấy môn Văn hóa Anh, M Giao thoa Văn hóa ỹ đưa vào chương trình giảng dạy khoa tiếng Anh từ lâu Qua trình giảng dạy, thấy cần có thay đổi phương ... môn Đ nước học Anh, Đất nước học Mỹ Giao thoa văn hóa Trong ất khung chương trình đào tạo theo học chế tín áp dụng cho khóa từ 2006 trở đi, môn Đất nước học Anh, Mỹ đổi tên Văn hóa Anh, Mỹ; học ... thể học phần Văn hóa Anh chiếm ba tín chỉ; học phần Văn hóa Mỹ Giao thoa văn hóa học phần chiếm hai tín 162 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 3.2 Thực trạng giảng dạy...
 • 6
 • 662
 • 2

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy
... vốn từ (hệ thống hoá vốn từ luyện tập sử dụng từ) , tích cực hoá vốn từ Tác dụng phân môn luyện từ câu Xuất phát từ nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu trình bày trên, giúp học sinh phân biệt câu từ, ... dạng tập Luyện từ câu Đề xuất số biện pháp thực dạy học sinh dạng III Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc tài liệu ) - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp điều ... hiểu cấu tạo từ, khái niệm từ câu Những kĩ mà học sinh cần đạt Luyện từ câu: Biết dùng từ, câu nói viết, nói đúng, dễ hiểu sử dụng câu văn hay, nhận từ câu văn hoá để loại khỏi vốn từ, học nắm...
 • 23
 • 819
 • 0

Dạy học đoạn trích “tình yêu và thù hận” trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại

Dạy học đoạn trích “tình yêu và thù hận” trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại
... tiết dạy học kịch nói chung đặc biệt dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận” mạnh dạn chọn đề tài Dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận trong chương trình Ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại ... việc dạy học kịch nói riêng, dạy học ngữ văn nói chung cần thiết CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 2.1 Khái lƣợc đoạn trích Đoạn trích “Tình yêu thù hận” ... thấy dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận” theo đặc trưng thể loại theo hình thức dạy học lớp hay theo hình thức dạy học dự án mang tính khả thi mang lại hiệu dạy học cao so với việc dạy học đoạn...
 • 20
 • 1,696
 • 9

dạy học đoạn trích tình yêu và thù hận trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại

dạy học đoạn trích tình yêu và thù hận trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại
... tiết dạy học kịch nói chung đặc biệt dạy học đoạn trích Tình yêu thù hận mạnh dạn chọn đề tài Dạy học đoạn trích Tình yêu thù hận trong chương trình Ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ YẾN DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11 THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN ... Romeo Juliet đặc biệt đoạn trích Tình yêu thù hận - Từ nghiên cứu đƣa phƣơng pháp dạy học đoạn trích Tình yêu thù hận theo đặc trƣng thể loại tiến hành thực nghiệm giảng dạy đoạn trích Phƣơng...
 • 126
 • 530
 • 1

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... luận dạy học thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình trung học phổ thông theo hướng tiếp cận thi pháp học - Vận dụng vào dạy thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh khiêm chương trình Ngữ văn 10, tập 1, ban Phương pháp ... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC...
 • 103
 • 600
 • 1

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học

Dạy học bài thơ nhàn của nguyễn bỉnh khiêm trong chương trình ngữ văn 10 theo hướng tiếp cận thi pháp học
... Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm chương trình Ngữ văn 10 60 ii 2.2 Những định hướng đổi dạy học thơ Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ hướng tiếp cận thi pháp học 61 2.2.1 Dạy học Nhàn Nguyễn Bỉnh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC DẠY HỌC BÀI THƠ “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC LUẬN VĂN THẠC ... 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC THƠ TRUNG ĐẠI TRONG NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC BÀI THƠ NHÀN CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁP HỌC ...
 • 12
 • 90
 • 0

SKKN những giải pháp dạy học hiệu quả nội dung hệ sinh thái trong chương trình sinh học 9

SKKN những giải pháp dạy học hiệu quả nội dung hệ sinh thái trong chương trình sinh học 9
... phương pháp dạy học với cách tiếp cận khác nhau, số phương pháp mà áp dụng thấy có hiệu giảng dạy nội dung kiến thức hệ sinh thái 3.2 Kiến nghị đề xuất Để dạy học tốt nội dung Hệ sinh thái chương trình ... phương pháp sau để dạy học nội dung hệ sinh thái 2.2.3.1 Sử dụng phương pháp cải tiến, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống Không có phương pháp dạy học toàn phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học ... tiếp giảng dạy sinh học chia sẻ đồng nghiệp, thân nhận thấy việc giảng dạy, học tập nội dung Hệ sinh thái chương trình sinh học 9, gặp nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường...
 • 18
 • 91
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển tư duy của học sinh lớp 10 banbản

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học một số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển tư duy của học sinh lớp 10 ban cơ bản
... phƣơng pháp DHGQVĐ nhằm phát triển tƣ ho HS lớp 10 ban Với lý chọn đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học giải vấn đề vào dạy học số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” nhằm phát triển học sinh ... kiện cần cho dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” theo phƣơng pháp dạy học giải vấn đề nhằm phát triển tƣ cho học sinh 29 2.4.1 Vấn đề hóa nội dung dạy học chƣơng “Các định luật bảo toàn” 29 ... đàn hồi đàn hồi 2.4 Chuẩn bị điều kiện cần cho dạy học chương “Các định luật bảo toàn” theo phương pháp dạy học giải vấn đề nhằm phát triển cho học sinh 2.4.1 Vấn đề hóa nội dung dạy học chƣơng...
 • 71
 • 373
 • 1

biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường thpt trên địa bàn tỉnh kon tum

biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường thpt trên địa bàn tỉnh kon tum
... phức tạp đổi PPDH CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 ... người dạy CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 2.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GD&ĐT TỈNH KON TUM 2.1.1 ... ổn định thay đổi 1.2.3 Đổi phƣơng pháp dạy học a Phương pháp dạy học PPDH bao gồm phương pháp dạy phương pháp học PPDH kết hợp hữu cơ, biện chứng phương pháp dạy GV phương pháp học HS PPDH thành...
 • 26
 • 185
 • 0

một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học các hệ thống số ở trường trung học cơ sở

một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học các hệ thống số ở trường trung học cơ sở
... chủ đề hệ thống số Chơng trình, SGK Toán THCS năm 2002 Nội dung dạy hệ thống số chơng trình: + Dạy học số tự nhiên + Dạy học số nguyên +Dạy học số hữu tỷ số thực +Dạy học thức Những vấn đề chung ... học hệ thống số 34 Chơng II Một số vấn đề nôị dung phơng pháp dạy học hệ thống số số trờng phổ thông 2.1 Nét đổi chơng trình, sách giáo khoa phơng pháp dạy học hệ thống số trờng THCS Việc mở ... Chủ đề hệ thống số hàm chứa vấn đề khái niệm, thuật toán, t thuật toán vấn đề đổi phơng pháp dạy học Với lý trên, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: Một số vấn đề nội dung phơng dạy học hệ thống...
 • 86
 • 805
 • 0

Các PPDH ĐH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ pdf

Các PPDH ĐH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀ pdf
... nàn phương thức đánh giá người học, việc đánh giá nặng kiểm tra khả học thuộc Chính lý mà phương pháp dạy học dựa việc giải vấn đề xuất phát từ tình thực tế sống, thực tế nghề nghiệp xây dựng dựa ... phép ta đặt vấn đề Các nguồn lực (trợ giảng, người hướng dẫn, tài liệu, sở liệu….) giới thiệu tới người học sẵn sàng phục vụ người học Các hoạt động phải người học triển khai đặt vấn đề, quan sát, ... cứu mục tiêu học tập Bước 6: Thu thập thông tin Bước 7: Đánh giá thông tin thu Trong số bước trên, người học thường gặp khó khăn việc phân tích vấn đề tổng hợp thông tin liên quan vấn đề ...
 • 3
 • 173
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 11 BANBẢN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “TỪ TRƢỜNG” NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH LỚP 11 BAN CƠ BẢN
... Vận dụng phƣơng pháp DH GQVĐ vào dạy học số kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” nhằm phát huy NLST HS lớp 11 ban bản Mục đích nghiên cứu Xây dựng đƣợc tiến trình dạy học cụ thể số kiến thức thuộc chƣơng ... PHẦN II NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG MÔN VẬT LÝ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Dạy học giải vấn đề dạy học vật lí 1.1.1 Bản chất dạy học giải vấn đề Một quan niệm phổ ... lí 11 Hoạt động dạy học GV HS học vật lí trƣờng phổ thông Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng phƣơng pháp DH GQVĐ vào dạy học số nội dung kiến thức chƣơng “Từ trƣờng” SGK vật lí 11 ban phát huy lực...
 • 86
 • 328
 • 1

NCKHSPƯD Đổi mới phương pháp dạy học các tiết ôn tập và dạy bài mới bằng cách sử dụng BĐTD nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn THCS

NCKHSPƯD Đổi mới phương pháp dạy học các tiết ôn tập và dạy bài mới bằng cách sử dụng BĐTD nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn THCS
... nhân vào trình học, tạo cho em tự chủ phát huy tính sáng tạo tiềm em Vấn đề nghiên cứu: Việc đổi phương pháp dạy học BĐTD cho tiết ôn tập học môn Ngữ Văn nâng cao kết học tập học sinh không? ... không? Giả thiết nghiên cứu: Đổi phương pháp dạy học BĐTD cho tiết ôn tập học môn Ngữ Văn nâng cao kết học tập học sinh khối trường THCS Thị trấn Cát Hải III PHƯƠNG PHÁP: Khách thể nghiên cứu ... Trường THCS thị trấn Cát Hải trường khác quan tâm tới đổi phương pháp dạy học, đặc biệt phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm Đối với Ngữ văn nói riêng ca môn học khác nói chung dạy...
 • 16
 • 725
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm phương pháp dạy học giải quyết vấn đềphương pháp dạy học môn anh vănphương pháp dạy học bộ môn vănphương pháp dạy học tập làm văn ở tiểu họcnhững phương pháp dạy học tác phẩm văn chươngphương pháp dạy học tác phẩm văn chươngđổi mới phương pháp dạy học môn anh vănphương pháp dạy học tập làm văn thcsphương pháp dạy học tác phẩm văn họcphương pháp dạy học tập làm văn tiểu họcphương pháp dạy học tập làm văn lớp 3phương pháp dạy học các nội dung môn toánnghiên cứu khoa học phương pháp dạy học các yếu tố hình hoc trong toán lớp 2phương pháp dạy học các môn lý luận chính trịvận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đềMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown loaddown load CV đi số 365Lich hoc lop rieng dot 1 2016Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnThông báo CV đi số 1798Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Nghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh