BỘ đề THI học SINH GIỎI NGỮ văn 7 đầy đủ có đáp án hay nhất

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
... …………….THE END……………… Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNHPHỐ Lớp - Nămhọc 2015 - 2016 MÔN: TIẾNG ANH (Hướngdẫnchấmgồm trang) ... Alan Trang 17 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP – Năm học 2015- 2016 MÔN TIẾNG ANH ( Hướng dẫn chấm gồm trang ... wish………………………………………………………………………… Trang 47 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU [*****] ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP – Năm học 2015 – 2016 MÔN: Tiếng Anh ( Hướng dẫn chấm gồm...
 • 57
 • 841
 • 0

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
... BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP (*****) Câu Câu (1,5điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015-2016 Mơn: Địa (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Đáp án Điểm ... giới thi u ngắn gọn điểm du lịch bật Hải Phòng? Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP …Hết… [*****] CÂU ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015 - 2016 MƠN: Địa ... nước ta thời kì 199 1-2002(Đơn vị:%) Tồng số 199 1 100 Trang 21 199 5 100 199 9 100 2001 100 (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) …… (0.10đ) BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP Nơng, lâm - ngư...
 • 61
 • 548
 • 4

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 9 ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH
... t l: AM = v1.t1= 99 0000(m) = 99 0(km) OM = OA + AM = 7 390 (km) 0,25im OH 6400 = = 0,866 = 30 O OM 7 390 IH = OH sin = 6400 sin 30 o = 3200(km) = R1 Chu vi: C1Max = R1 = 20 096 (km) 0,25im cos ... Dd M K HIU 0,25 0,25 Ht THI CHN HC SINH GII THNH PH Trang 16 B THI HC SINH GII MễN VT L LP Cể P N [*****] LP - NM HC: 2015- 2016 MễN: VT Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm cõu, trang) Bi (2im) ... 500cm nc 0,25 0,25 0,15 B THI HC SINH GII MễN VT L LP Cể P N -Ht THI CHN HC SINH GII THNH PH [*****] LP - Nm hc 2015-2016 MễN: VT Thi gian lm bi: 150 phỳt ( thi gm 6cõu, 1trang) Cõu...
 • 82
 • 447
 • 0

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 ĐÁP ÁN MỚI THẨM ĐỊNH

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI THẨM ĐỊNH
... vỡ: - T u nhng nm 90 ca th k XX, kinh t Nht Bn lõm vo tỡnh trng suy thoỏi, khng hong kộo di, tc tng trng kinh t gim sỳt liờn tc (t 199 1 n 199 5 l 1,4%, nm 199 6 lờn 2,0%, nm 199 7 xung õm 0,7%), ... Cam-pu-chia c gii quyt, t u nhng nm 90 ca th k XX, xu hng ni bt ( 0.5 im ) ca ASEAN l m rng thnh viờn: Nm 199 5, Vit Nam gia nhp; nm 199 7, Lo v Mi-an-ma gia nhp; nm 199 9, Cam-pu-chia c kt np vo ASEAN ... ASEAN? Hng dn chm chi tit: Cõu hi Ni dung im Cõu Trong nhng nm 194 5, 194 9, 195 9, 196 0 phong tro gii phúng dõn tc 3,00 Trang 41 B THI HC SINH GII MễN LCH S LP Cể P N a chõu , chõu Phi v khu vc M la...
 • 68
 • 544
 • 0

đề thi học sinh giỏi cấp cụm tiếng anh 10 đáp án hay

đề thi học sinh giỏi cấp cụm tiếng anh 10 có đáp án hay
... Page of SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÊ THI Ngày thi: 15/04/2012 HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM LỚP 10 THPT NĂM 2012 MÔN: ANH VĂN I PHONETICS: ( 2/20 points) Part 1: 1/20 ... early 100 The exam paper may have been seen by some of the students last week 101 I have serious doubts about his ability to the job 102 A secret declaration of independence was made days ago 103 ... dogs 107 His outrageous conduct did great harm to the regiment’s reputation 108 Tooth decay can be prevented by brushing your teeth regularly 109 There is a ban on smoking on the tube 110 They...
 • 8
 • 2,563
 • 82

Bộ đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn

Bộ đề thi học sinh giỏi Ngữ Văn
... thật cụ thể và sinh động SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS – NĂM HỌC 2006-2007 Môn: NGỮ VĂN Câu 1: (3 điểm) - Học sinh chọn 3/5 phương ... lòng các tác giả văn học thời trung đại KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009-2010, KHÓA NGÀY 24-6-2009 MÔN THI: NGỮ VĂN (Hà Nội) Phần (4 điểm): Câu 1: Đoạn văn là lời nhân ... yêu cầu đề là trình bày dưới dạng đối thoại( đơn tuyến) những ấn tượng và bài học mà nhân vật văn học để lại lòng người viết - Nhân vật văn học thuộc văn học, giai đoạn văn học, thể...
 • 20
 • 3,668
 • 20

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 6

Bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 6
... SƠN Đề thức SBD: đề thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm :150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 16 tháng năm 2011 Đề Câu 1: ( điểm) Trong văn ... nghĩ văn ngắn với nội dung: Sự sẻ chia tình yêu thơng điều quý giá đời Đề thi gồm có 01 trang PHòNG GD&ĐT NGA SƠN hớng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học: 2010-2011 Đề thức Môn thi: Ngữ ... không chút bận tâm. ( Ngữ văn 6, tập 2, NXBGD-2008) a Đoạn văn có câu? Ghi lại câu thành dòng độc lập b Căn vào dấu câu dựa vào phân loại câu theo mục đích nói câu đoạn văn thuộc kiểu câu gì?...
 • 13
 • 2,405
 • 7

Bộ đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Bộ đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8
... vt i vi ngi k chuyn mc thi gian v khong cỏch khụng gian học sinh giỏi môn ngữ văn lớp Câu 2( điểm ) 36 Nhận xét cảm hứng thơ ca lãng mạn Việt Nam có ý kiến cho rằng: Văn học lãng mạn Việt Nam ... đạt, tả 6,0 8, 0 điểm: Đáp ứng 1/2 yêu cầu đề, lập luận đôi lúc thi u chặt chẽ, diễn đạt thi u hàm súc Vi phạm nhiều lỗi diễn đạt tả 3,0 5,0 điểm: Đáp ứng dới 1/2 yêu cầu đề, lập luận thi u chặt ... hỡnh nh tờn cai l cựng vi tờn ngi nh lý trng ó hin lờn rt sinh ng, sc nột, m cht hi di ngũi bỳt hin thc ca Ngụ Tt T (0,5 im) Đ THI HọC SINH GiỏI Cõu 1:( 2) Vn dng cỏc kin thc ó hc v trng t vng phõn...
 • 70
 • 1,615
 • 4

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7
... Trờng THCS Tân Vịnh- Huyện Lộc Hà- TP Hà Tĩnh Đề Thi chọn học sinh giỏi trờng Môn thi: Ngữ văn 7; Thời gian: 90 Phút Đề ra: Câu Hãy viết tiếp câu văn sau cách dùng hình ảnh so sánh: a, Con đờng ... Đề Thi chọn học sinh giỏi trờng Bùi Thanh Gòn-GV Trờng THCS Tân Vịnh- Huyện Lộc Hà- TP Hà Tĩnh Môn thi: Ngữ văn 7; Thời gian: 90 Phút Đề ra: Câu Giải thích nghĩa từ ... kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo Đề Thi chọn học sinh giỏi trờng Bùi Thanh Gòn-GV Trờng THCS Tân Vịnh- Huyện Lộc Hà- TP Hà Tĩnh Môn thi: Ngữ văn 7; Thời gian: 90 Phút Đề ra: Câu1 Hãy hoàn thành câu...
 • 6
 • 9,401
 • 33

Các đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7 (kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7 (kèm đáp án)
... thi ng liêng, cần thi t - Liên hệ, rút suy nghĩ thân Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn ( 10) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) 25 Câu 1: (5 điểm) Cho đoạn văn: Dân ta có ... : trân trọng, biết ơn ngời bà 23 Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn ( 9) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (5 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Chim hót ... động trớc lòng yêu thi n nhiên, yêu nớc Bác Khâm phục, kính trọng Bác cành tự hào, biết ơn Bác, hệ trẻ nghuyện học tập làm theo gơng đạo đức Ngời 21 Đề thi học sinh giỏi Môn: Ngữ văn ( 8) Thời gian...
 • 30
 • 20,760
 • 52

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 7 cấp huyện số 1

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 7 cấp huyện số 1
... ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ văn lớp Năm học: 2 011 -2 012 Đề số Câu 1: có ý - Ý (1, 0đ) Các từ láy câu thơ: lom khom, lác đác - Ý (4,0đ) Tác dụng việc sử dụng từ láy:Cái hay từ ngữ gợi hình: ... người sống xung quanh với lòng chân thành (1, 0đ) + Người biết yêu thương đồng loại người yêu mến ngược lại (0,5đ) + Câu tục ngữ dạy cho ta học lòng nhân cao (1, 0đ) Câu (10 đ) Bài viết học sinh ... tà (2,0 đ ) Câu 2.( 5đ) - Hình thức: Học sinh viết thành đoạn văn nghị luận hoàn chỉnh Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, tả (1, 0đ) - Nội dung: + Khẳng định câu tục ngữ hay, ngắn gọn, có tính giáo dục...
 • 3
 • 485
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 7 cấp huyện số 2

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn 7 cấp huyện số 2
... nghĩa, học sinh không gạch chân - Điểm trừ tối đa đoạn văn không đảm bảo kiểu biểu cảm độ dài điểm - Điểm trừ tối đa đoạn văn không ý 1.0 điểm Câu 3: ( 12, 0đ) Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, hành văn ... vắng vẻ cảnh chiều tà Câu 2: (4,0đ) - Yêu cầu: Biết viết đoạn văn biểu cảm thể cảm xúc cá nhân mùa xuân, biết dùng từ, đặt câu, hành văn lưu loát, thể cảm xúc chân thành (2, 0đ) - Sử dụng hợp lý ... Đáp án chấm: ngữ văn Câu 1: có ý (a, b) a, (1,0đ) Các từ láy câu thơ: lom khom, lác đác b, (3,0đ) Cái hay từ ngữ gợi hình: - Lom khom: từ gợi tả tư cúi người...
 • 4
 • 351
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán 7 cap huyen co đap anbộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 9bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 8bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 8bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 6bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn 2013 2014tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7 có đáp ánđề thi học sinh giỏi ngữ văn 7ngân hàng đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7thư viện đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7 cấp trườngđề thi học sinh giỏi ngữ văn 7 mớiđề thi học sinh giỏi ngữ văn 7 cấp huyệnThực tập sinh lý bệnh miễn dịchChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017kiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)báo cáo thực hành sinh họcfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11Dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợpĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanchuyên đề vật lý nanoTOEIC 600 WORDS SHORTENEDĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha intieu luan bds2003