bien ban hop danh gia vien chuc cua to

mẫu tổng kết lớp, tổ, cá nhân, bản tự đánh giá viên chức

mẫu tổng kết lớp, tổ, cá nhân, bản tự đánh giá viên chức
... điểm thực chức trách, nhiệm vụ 5-/ Tự đánh giá xếp loại ( Xuất sắc, khá, trung bình, theo điều quy chế ) Quảng Điền ngày tháng năm ( người tự nhận xét đánh giá ký tên ) Nhận xét, đánh giá, xếp ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TTH Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN ... với danh hiệu thi đua Học kỳ chưa đánh giá viên chức, xếp loại thi đua thư kí Ngày tháng Tổ trưởng năm TRƯỜNG PTTH NGUYỄN CHÍ THANH BẢN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN Học kỳ : Năm học : 1) Họ...
 • 5
 • 1,158
 • 0

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
... xã hội…) Bản thân phát triển chuyên môn nghiệp vụ nhờ vào tự học hỏi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè Kết đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT : Xuất sắc Tự đánh giá, xếp ... tháng 05 năm 2013 Người tự đánh giá, nhận xét, xếp loại ( kí, ghi rõ họ tên ) Ý kiến đánh giá, nhận xét xếp loại tổ , khối chun mơn ( kí, ghi rõ họ tên chức vụ ) Ý kiến đánh giá, nhận xét xếp loại ... ghi rõ họ tên chức vụ ) Ý kiến đánh giá, nhận xét xếp loại thủ trưởng đơn vò ( kí, ghi rõ họ tên chức vụ ) TRẦN THỊ LỆ XN ...
 • 2
 • 1,775
 • 6

Biên bản đánh giá viên chức

Biên bản đánh giá viên chức
... điểm: Hoàn thành công việc giao Luôn giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành giản dị Đánh giá học sinh thực chất * Tồn tại: Cần nâng cao thêm chuyên môn nghiệp vụ UDCNTT ... điểm: Hoàn thành tốt công việc giao Luôn giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành giản dị Đánh giá học sinh thực chất * Tồn tại: Còn hạn chế trình độ CNTT - Chuẩn nghề nghiêp ... điểm: Hoàn thành tốt công việc giao Luôn giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành giản dị Đánh giá học sinh thực chất - Chuẩn nghề nghiêp xếp loại xuất sắc - Tự xếp loại:...
 • 6
 • 264
 • 0

nghiên cứu đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

nghiên cứu đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị
... cp thit ca ti Di ven bin ca sụng Trung B kộo di trờn 1000 km, l ni trung dõn c v nhiu khu kinh t ven bin quan trng khỏc Trong nhng nm gn õy, tỡnh hỡnh bin ng hỡnh thỏi di ven bin ti khu vc trờn ... M2D: M2D l mụ hỡnh hon lu vựng ven b v thy triu, c phỏt trin khuụn kh chng trỡnh nghiờn cu vnh ven b CIRP (Coastal Inlets Research Program) Phũng Thớ nghim ng lc v Ven b CHL (Coastal and 27 Hydraulics ... mụ hỡnh chiu cho ca sụng, vựng nc ven b v bin; - MIKE - mụ hỡnh chiu cho bin sõu, vựng ca sụng v vựng nc ven b; - LITPACK - mụ hỡnh cho cỏc quỏ trỡnh vựng ven bin v ng hc ng b; - MIKE SHE -...
 • 90
 • 389
 • 1

Tài liệu MẪU BIÊN BẢN Đánh giá thẩm định của Tổ công tác xã pdf

Tài liệu MẪU BIÊN BẢN Đánh giá thẩm định của Tổ công tác xã pdf
... thông qua, thành viên tham gia Tổ công tác đánh giá trí Biên lập thành … có giá trị Pháp lý ĐẠI DIỆN TRƯỞNG LÀNG NGHỀ TM TỔ ĐÁNH GIÁ HỘ LÀM NGHỀ (Ký ghi rõ họ tên) TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) ... nghề.) Nghề …………………… sản xuất theo quy định pháp luật, có tổ chức hoạt động hội nghề …………………………………… Đảm bảo đầy đủ quy định hành vệ sinh môi trường Biên lập vào hồi ………., ngày …….tháng…….năm…… ... xuất theo quy định pháp luật, có tổ chức hoạt động hội nghề ……………………………… Đảm bảo chấp hành đầy đủ quy định hành sách nhà nước vệ sinh môi trường, đạt (hoặc không đạt) tiêu chí công nhận nghề...
 • 2
 • 1,018
 • 0

Luận văn “Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển biển Cửa Tùng Quảng Trị” potx

Luận văn “Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển biển Cửa Tùng Quảng Trị” potx
... cp thit ca ti Di ven bin ca sụng Trung B kộo di trờn 1000 km, l ni trung dõn c v nhiu khu kinh t ven bin quan trng khỏc Trong nhng nm gn õy, tỡnh hỡnh bin ng hỡnh thỏi di ven bin ti khu vc trờn ... M2D: M2D l mụ hỡnh hon lu vựng ven b v thy triu, c phỏt trin khuụn kh chng trỡnh nghiờn cu vnh ven b CIRP (Coastal Inlets Research Program) Phũng Thớ nghim ng lc v Ven b CHL (Coastal and 27 Hydraulics ... mụ hỡnh chiu cho ca sụng, vựng nc ven b v bin; - MIKE - mụ hỡnh chiu cho bin sõu, vựng ca sụng v vựng nc ven b; - LITPACK - mụ hỡnh cho cỏc quỏ trỡnh vựng ven bin v ng hc ng b; - MIKE SHE -...
 • 91
 • 184
 • 0

BAN TU NHAN XET DANH GIA VIEN CHUC.doc

BAN TU NHAN XET DANH GIA VIEN CHUC.doc
... đức nhân cách nhà giáo, không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo Luôn gương sáng cho HS noi theo - Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh - Luôn tự ... vụ giao - Có tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh nhân dân địa bàn công tác - Hoàn toàn tin tưởng thực tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định địa phương - Luôn vận động gia ... Kết luận: đạt loại: Ngày tháng Năm 201 Thủ trưởng trư ̣c tiế p đánh gia ...
 • 3
 • 4,351
 • 31

Đánh giá viên chức dành cho Ban giám hiệu

Đánh giá viên chức dành cho Ban giám hiệu
... học lớp - Chỉ đạo tổ, giáo viên thực việc dạy đúng, đủ theo PPCT phương pháp đổi sách giáo khoa tất khối lớp Mạnh dạn đưa chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục dạy cho 100% lớp Tăng số lớp ... nghệ giáo dục mời PGD đơn vị trường bạn dự, PGD đánh giá cao - Coi trọng việc đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn tổ, đưa SHCM tổ tự điều hành chia sẻ có hiệu việc dạy học - Trong năm học tổ chức ... chân thành góp ý cho đồng nghiệp Luôn lắng nghe ý kiến đồng nghiệp để bước điều chỉnh hành vi e Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết viên chức - Chỉ đạo...
 • 4
 • 2,161
 • 15

BẢN TU65 NHẬN XET DANH GIÁ VIÊN CHỨC

BẢN TU65 NHẬN XET DANH GIÁ VIÊN CHỨC
... nhở động viên, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ giao Lèi sèng ®¹o ®øc: Thực tốt vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận động Bộ GD-ĐT phong trào: “ Mỗi thầy cô giáo gương ... với thành viên tổ thường xuyên họp tổ để trao đổi, xây dựng nội dung, phương pháp giảng dạy ngày tiến Đang theo học lớp đại học từ xa năm thứ tư 8/ Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân: Bản thân ... dÞ, trung thùc ; lu«n ®oµn kÕt, häc hái, gióp ®ì ®ång nghiƯp - Lu«n gi÷ g×n phÈm chÊt, uy tÝn, danh dù cđa nhµ gi¸o; t©m hut víi nghỊ, yªu q, t«n träng vµ ®èi xư c«ng b»ng víi häc sinh 7/Ý thức...
 • 6
 • 756
 • 1

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
... IV.KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Kết luận: Công chức, viên chức đạt loại: Ngày tháng năm 2011 HIỆU TRƯỞNG NGÔ ĐỨC HỘI TỰ XẾP LOẠI Đạt “ Lao động tiên tiến ... tra đánh giá kết học tập học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, quy định Có đầy đủ loại hồ sơ sổ sách theo quy định - Giảng dạy đạt chất lượng tốt năm học Qua kì hội giảng, đồng nghiệp đánh giá ... có lối sống lành mạnh sáng giáo viên, có ý thức đấu tranh chống biểu tiêu cực, tính nhiệm đồng nghiệp học sinh nhân dân - Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trung thực công tác, quan hệ tốt với đồng...
 • 3
 • 186
 • 2

Ban tu nhan xet danh gia vien chuc 2013

Ban tu nhan xet danh gia vien chuc 2013
... nhân cách nhà giáo, không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo Luôn tấm gương sáng cho học sinh noi theo - Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh - Có ... liêu, tham nhũng, cửa quyền… - Luôn trung thực giảng dạy cách đánh giá học sinh trình thực nhiệm vụ giao - Hoàn toàn tin tưởng thực tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ... luật Nhà nước II.BẢN THÂN TỰ PHÂN LOẠI:Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hưng Lộc, ngày 30 tháng 12 năm 2013 Người tự nhận xét, đánh giá Nguyễn Thị Thanh Hiền III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VI: ( ghi tóm...
 • 3
 • 292
 • 0

Mẫu đánh giá Viên chức năm 2010

Mẫu đánh giá Viên chức năm 2010
... Xếp loại theo: xuất sắc, khá, trung bình, Kết luận công chức đạt loại: ……………………… Ngày tháng năm 2010 Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá Ký tên ... ………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần khắc phục cho năm tới: … ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 20 Người tự nhận xét B Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: −Ý kiến tập thể ( ghi tóm tắt)……………………………………...
 • 3
 • 1,881
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: biên bản họp đánh giá công chức năm 2012mẫu biên bản họp đánh giá công chức cuối nămbiên bản họp đánh giá công chức cuối nămmẫu biên bản họp đánh giá công chức cuối năm 2014biên bản họp đánh giá nhân viênbiên bản họp đánh giá chất lượng đảng viên 2013mẫu biên bản họp đánh giá đảng viên cuối nămbiên bản họp đánh giá tổ chức cơ sở đảngmẫu biên bản họp đánh giá nhân viênbiên bản họp đánh giá đảng viên cuối năm 2013biên bản họp đánh giá đảng viên cuối nămbien ban hop danh gia xep loai giao vien nhan vien cuoi nam hoc o truong mnbiên bản họp đánh giá cuối nămbiên bản họp đánh giá cán bộ cuối nămbiên bản họp đánh giá sáng kiến kinh nghiệmNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình