báo cáo hoạt động tổ CM

Mẫu báo cáo hoạt động tổ bộ môn

Mẫu báo cáo hoạt động tổ bộ môn
... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Môn Số soạn ứng Số tiết sử dụng Giỏi Xếp loại Khá Ghi TB CỘNG Tình hình tổ chức Hội thi GVG cấp trường: ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Khối Cộng Tổng số HS Số HS yếu đầu năm Số HS yếu cuối năm 9.Tình hình tổ chức dạy buổi/ngày: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Môn học Số lần kiểm tra chung Ghi CỘNG 7.Tình hình bồi dưỡng & kết Học sinh giỏi: ………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 41
 • 0

Báo cáo " Hoạt động hợp tác pháp luật với người nước ngoài liên quan đến việc đảm bảo quyền công dân dưới góc độ luật hành chính và tố tụng hành chính " docx

Báo cáo
... vic thỳc y d ỏn liờn quan n ci cỏch mụ hỡnh to ỏn, cng nh vic hp tỏc vi Nht Bn l cn thit Hai l liờn quan n xut thnh lp c quan ti phỏn hnh chớnh, Vit Nam nờn 38 tạp chí luật học số 1/2011 nghiên ... liờn quan n lnh vc lut cụng; 5) ng h cỏc phng tin, giỏo trỡnh v c s d liu lut Ba l liờn quan n vic thỳc y nng lc c quan thi hnh ỏn, Vit Nam v cỏc i tỏc nc ngoi nờn cú cỏc d ỏn trc tip tỏc Liờn quan ... hnh thun li Nh vy, vic hon thin khung phỏp lớ liờn quan n tạp chí luật học số 1/2011 lnh vc kin tng hnh chớnh, bo v quyn cụng dõn c xem l nhõn t quan trng, trc tip tỏc ng n quỏ trỡnh nhanh hay chm...
 • 6
 • 241
 • 1

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo
... giáo) chủ nhiệm lớp 35 Chúng em xin tổng hợp hoạt động tổ tháng báo cáo với giáo (thầy giáo) chủ nhiệm nội dung sau đây: 1- Về học tập: - Nhìn chung tháng qua tổ học chuyên cần, (Chỉ có trường ... Tổ trưởng tổ (Kí tên) Lê Đức Trung Bài làm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cần Thơ ngày 31 tháng 11 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ LỚP Kính gửi: giáo (thầy giáo) ... điểm - Không có điểm yếu Về lao động: Có buổi lao động vệ sinh trường lớp Tất chấp nhận tốt tự phân công hoàn thành công việc giao Qua tổng kết, chúng em đề nghị (thầy) chủ nhiệm biểu dương...
 • 3
 • 1,233
 • 0

BÀI văn mẫu TIỂU học HAY hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)

BÀI văn mẫu TIỂU học HAY  hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)
... giáo) chủ nhiệm lớp 35 Chúng em xin tổng hợp hoạt động tổ tháng báo cáo với giáo (thầy giáo) chủ nhiệm nội dung sau đây: 1- Về học tập: - Nhìn chung tháng qua tổ học chuyên cần, (Chỉ có trường ... Bài làm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cần Thơ ngày 31 tháng 11 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ LỚP Kính gửi: giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ... phép) - Thực nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm tập đầy đủ - Có ý thức tốt phát biểu xây dựng * Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, điểm trung bình yếu Tiêu biểu học tập tổ có bạn Diễm...
 • 2
 • 440
 • 0

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh.doc

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh.doc
... trường trình tìm hiểu thực tế khách sạn Mường Thanh em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh”: - báo cáo bố trí sau: Phần I: Lịch ... lượng phục vụ khách sạn Bộ phận lễ tân nơi tập trung hoạt động khách sạn Vì phận lễ tân có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh khách sạn ví "thần kinh trung ương" khách sạn - Bộ phận lễ tân có ... sạn hoạt động kinh doanh khách sạn - Nắm vững nội quy, quy chế quản lý khách sạn, nội quy lao động khách sạn phận lễ tân mục tiêu phương hướng kinh doanh khách sạn - Nắm vững sản phẩm khách sạn...
 • 64
 • 2,680
 • 14

Báo cáo hoạt động dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông

Báo cáo hoạt động dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông
... quản lý Dự án phát triển bền vững tiểu vùng sông Kông, gặp nhiều khó khăn khách quan chủ quan hoàn thành tốt Dự án giai đoạn một, tạo uy tín không với ADB mà với nước khu vực hoạt động thiết ... đói giảm nghèo; Hợp tác tiểu vùng Việt Nam-Lào: Xây dựng biển quảng cáo du lịch dọc hành lang kinh tế Đông-Tây, quảng cáo sản phẩm Du lịch tạp chí quốc tế; Phát triển đào tạo nguồn nhân lực: ... hoạch quản lý du lịch Đồng thời, Thứ trưởng có ý kiến đạo để Dự án giai đoạn hoàn thành tiến độ đạt mục tiêu đề ra, song song với việc lên kế hoạch cho giai đoạn 3, để hoạt động du lịch sớm có...
 • 2
 • 1,077
 • 10

báo cáo hoạt động của công ty sữa vinamilk.pdf

báo cáo hoạt động của công ty sữa vinamilk.pdf
... sau: Báo cáo tài ñã ki m toán, báo cáo c a H i ñ ng Qu n tr , báo cáo c a Ban Ki m soát v ho t ñ ng năm 2010 H i ñ ng Qu n tr trình ð i h i ñ ng c ñông phê chu n báo cáo tài năm 2010 ñã ñư c công ... c a Công ty Miraka o Công ty ñã nh n chuy n ng toàn b v n cua Công ty TNHH F&N (Vi t Nam) t i Khu công nghi p Vi t Nam – Singapore (VSIP) M c ñích ñ l y ñ t cho d án nhà máy s a Dielac v i công ... M CL C BÁO CÁO C A H I ð NG QU N TR V TÌNH HÌNH HO T ð NG C A CÔNG TY NĂM 2010 BÁO CÁO HO T ð NG C A H I ð NG QU N TR NĂM 2010 11 BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT...
 • 25
 • 2,213
 • 3

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh
... trường trình tìm hiểu thực tế khách sạn Mường Thanh em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh - báo cáo bố trí sau: Phần I: Lịch ... lượng phục vụ khách sạn Bộ phận lễ tân nơi tập trung hoạt động khách sạn Vì phận lễ tân có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh khách sạn ví "thần kinh trung ương" khách sạn - Bộ phận lễ tân có ... sạn hoạt động kinh doanh khách sạn - Nắm vững nội quy, quy chế quản lý khách sạn, nội quy lao động khách sạn phận lễ tân mục tiêu phương hướng kinh doanh khách sạn - Nắm vững sản phẩm khách sạn...
 • 66
 • 1,928
 • 8

Báo cáo hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thanh Xuân

Báo cáo hoạt động cơ bản của chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thanh Xuân
... Hàng Hải Thanh Xuân Chương Tình hình hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Thanh Xuân Chương Định hướng phát triển chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Thanh Xuân ... nhu cầu khách hàng thời gian vừa qua 11 CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI THANH XUÂN 2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Hàng Hải ngân hàng có sản ... phần đa hàng đầu 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Thanh Xuân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Thanh Xuân thành lập năm 2006 Quận Thanh Xuân...
 • 27
 • 300
 • 0

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của FPT năm 2008

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của FPT năm 2008
... ngày so với năm 2007 Ngày tồn kho tăng so với năm trước hoạt động kinh doanh mảng Phân phối Điện thoại di động sản phẩm CNTT chịu tác động khó khăn kinh tế năm Nhìn chung, Tập đoàn FPT tiếp tục ... Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) công ty xuất phần mềm số Việt Nam Hoạt động kinh doanh công ty dịch vụ IT xuất phần mềm toàn giới, FPT Software hướng vào sản xuất phần mềm nhiều lĩnh ... lợi nhuận FPT năm 2008, tăng đáng kể so với mức 47,9% năm 2007 Chi tiết kết kinh doanh lĩnh vực kinh doanh truyền thống a Tích hợp Hệ thống (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Doanh thu 2007 2008 Tăng...
 • 7
 • 514
 • 0

24/BC-VPUBND: BÁO CÁO Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần

24/BC-VPUBND: BÁO CÁO Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần
... Tháp - Kiểm tra tình hình kinh tế - hội tháng đầu năm huyện Thanh Bình, huyện Tân Hồng./ Nơi nhận: - VPCP I, II; - VP/TU, TT/HĐND Tỉnh; - Các thành viên UBND Tỉnh; - LĐVP, CVNC/UBND Tỉnh; - Lưu: ... thuỷ văn nội đồng; họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 57 - Tiếp làm việc với đoàn công tác Quân khu Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 Làm việc với đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh, giám sát tình hình ... Hợp tác xã; tham gia đoàn công tác Tỉnh uỷ làm việc với huyện Châu Thành - Đối thoại với công dân huyện Cao Lãnh huyện Tam Nông - Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg đổi...
 • 3
 • 451
 • 0

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012
... khai Thông tư Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Quy định i u kiện hoạt động chuyên môn môn thể thao sở kinh doanh hoạt động thể thao đến Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện, thành ... trình Giai i u quê hương; Khai bút, khai đàn; Giao lưu Thư pháp; Biểu diễn cờ ngư i; Chương trình Giai i u xuân; Giao lưu khiêu vũ, chiếu phim, trò ch i dân gian, trò ch i thiếu nhi; Biểu diễn ... ngành, công tác xây dựng văn trình UBND tỉnh ban hành năm 2012 theo chương trình đăng ký chậm so v i kế hoạch III/ Những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/201 2: Trên sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm...
 • 12
 • 467
 • 1

Xem thêm