TÀI LIỆU hóa học HAY

Tổng hợp tài liệu hóa học hay và quan trọng

Tổng hợp tài liệu hóa học hay và quan trọng
... http://violet.vn/bangtc2/present/predownload/entry_id/3350533/ajax/1 Tổng hợp tài liệu hay BD HSG Hoá (Nguyễn Thị Ngọc) http://nguyensongviet3979.violet.vn/present/predownload/entry_id/3754124/ ajax/1 Hoá đại cương, vô hữu thi Đại học 1997 – 2013 ... http://giaoan.violet.vn/present/predownload/entry_id/3744398/ajax/1 Tài liệu bồi dưỡng HSG nội http://giaoan.violet.vn/present/predownload/entry_id/376527/ajax/1 Tổng hợp kiến thức Hoá http://giaoan.violet.vn/present/predownload/entry_id/1830469/ajax/1 ... TBCM http://giaoan.violet.vn/present/predownload/entry_id/1126494/ajax/1 PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC CHO HS ĐẠI TRÀ Câu hỏi tập kiểm tra Hoá Chương 1: http://giaoan.violet.vn/present/predownload/entry_id/3797387/ajax/1...
 • 10
 • 305
 • 0

Tài Liệu Hóa Học Hay 2014

Tài Liệu Hóa Học Hay 2014
... thun nghch sau: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) H = -92 kJ Khi phn ng t ti trng thỏi cõn bng, nhng thay i no di õy lm cho cõn bng chuyn dch theo chiu thun to nhiu amoniac: (1) Tng nhit ; (2) Tng ỏp ... thuc tớnh baz, l cht rn mu vng, cú tớnh kh mnh (5) Hp cht Cr2O3 lng tớnh, tan d dng dung dch axit hay kim mi nhit (6) Khi nh vi git dung dch axit vo mui cromat mu da cam ta c mt dung dch mi mu ... Al2O3, CH3COONa, C6H5ONa, Zn(OH)2, NH4Cl, KHCO3, NH4HSO4, Al, (NH4)2CO3 S cht cho vo dung dch HCl hay dung dch NaOH u cú phn ng l: A B C D Cõu 108: Axit cacboxylic X mch h, cha hai liờn kt phõn...
 • 21
 • 151
 • 0

Tài Liệu Hóa Học Ôn Tập Hay

Tài Liệu Hóa Học Ôn Tập Hay
... hoá học để nhận biết chất sau: a Các khí không màu: O2; H2; CO2; N2 b Ba chất rắn màu trắng: CaO; SiO2(cát); P2O5 c Ba chất lỏng không màu: H2O; dung dịch NaOH, dung dịch HCl d Bốn chất lỏng không ... H2O Ca(OH)2 g KMnO4 O2 P2O5 H3PO4 Bài 2: Hoàn thành PTHH sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng học, ghi rõ điều kiện phản ứng có: a P + ……… - - - - > P2O5 b Fe + HCl - - - -> ……… + ……… c CuO ... Hidro đun nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại sắt đồng khối lượng 22g a Viết phương trình hoá học xảy b Tính thành phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu Bài 2: Tính thể tích khí...
 • 2
 • 369
 • 4

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc
... phản ứng hoá học để chứng minh lưu huỳnh đioxit vừa thể tính oxi hoá, vừa thể tính khử? Vì nhóm oxi, nguyên tố oxi có số oxi hoá -2 , nguyên tố lưu huỳnh, selen, telu số oxi hoá -2 có số oxi hoá +2, ... tính chất hoá học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh? a Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử b Hydrosunfua vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử c Lưu huỳnh đioxit vừa có tính oxi hoá, vừa ... diễn tả là: a Hidro peoxit có tính oxi hoá b Hidro peoxit có tính khử c Hidro peoxit tính oxi hoá, tính khử d Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 +...
 • 12
 • 6,873
 • 54

tai lieu hoa hoc

tai lieu hoa hoc
... A a/ CH3 CH CHO HCN A1 loãng CH3 NH b/ CH2 CH CH2 COOH HBr B1 B2 HCl B3 đun nóng B4 c/ CH2 CH2 HOCl C1 KCN C2 HBr C3 NH3 C4 thuỷ phân C5 d/ CH3 CH CH COOH HBr D1 KCN D2 4[H] D3 Chơng V: Polime...
 • 10
 • 920
 • 8

Tài liệu Hóa học 9 (HK1_2010-2011)

Tài liệu Hóa học 9 (HK1_2010-2011)
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC Câu 1: a 1,5 điểm Có phản ứng phản ứng 0,25 điểm Riêng Na2O phản ứng với ... b.1điểm Có phản ứng phản ứng 0,25 điểm Câu 3:2điểm Nhận biết chất viết phương trình phản ứng hóa học 0,5 điểm Câu 4:2điểm a.1điểm Số mol CO2 0,15 mol Số mol Ca(OH)2 0,2 mol 0,25 điểm Ca(OH)2...
 • 2
 • 243
 • 1

Tài liệu hinh hoc hay 2

Tài liệu hinh hoc hay 2
... * (α) ≡ ( β ) ⇔ A1 B1 C1 D1 = = = A2 B2 C2 D2 E Khoảng cách hai mặt phẳng song song cho trước ( α ) // ( β ) Ta có: d ( ( α ) ; ( β ) ) ... mp ( α ) qua A ( 2; 1; −1) vuông góc với đường thẳng xác định điểm B ( −1;0; −4 ) , C ( 0; 2; −1) Bài Lập phương trình tổng quát mp ( α ) qua hai điểm A ( 2; −1; ) , B ( 3; 2; −1) vuông góc ... phương trình mp ( β ) qua điểm B ( 1; 2; 1) , C ( 1;0;0 ) , D ( 0;1;0 ) tính góc nhọn ϕ tạo mp ( α ) ( β ) Bài Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng x − 2z = vuông góc với 3 x − y + z − =...
 • 3
 • 139
 • 0

Tài liệu Hóa học 9 HKII

Tài liệu Hóa học 9 HKII
... nguyên tử 19 STT chu kỳ STT nhóm I Số hiệu nguyên tử STT chu kỳ STT nhóm 39 V:Hướng dẫn học HS làm tập SGK HS chuẩn bị nội dung cho luyện tập Ngày soạn:27/1/07 Ngày giảng:9A: 29/ 1/07 9B: 30/1/07 ... hóa học hữu cơ? - HS trả lời + Tầm quan trọng hoá học hữu cơ? - GV chuẩn kiến thức - HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung Nội dung II Khái niệm hoá học hữu * Kết luận: Hoá học hữu ngành hoá học ... 2 .Học sinh:+ Đọc trước nhà + Ôn lại kiến thức etilen, metan III.Tổ chức hoạt động dạy học ổn định tổ chức.9A: 9B: 2.Kiểm tra cũ HS1:Viết CTCT, tính chất hoá học etilen HS2: Bài tập 4: SGK119...
 • 74
 • 551
 • 3

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ
... kim loại Các tính chất hóa học chung kim loại Ý nghóa dãy hoạt động hóa học kim loại Các tính chất vật lý hóa học nhôm Điều chế ứng dụng nhôm Các tính chất vật lý hóa học Sắt Khái niệm hợp kim ... chất hóa học Trang Giáo án Hóa học Tuầ Tiết n Tên 29 Thực hành: tính chất hóa học nhôm sắt 30 Tính chất chung phi kim 15 31 16 32 Clo 33 Cacbon 34 Các oxit cacbon 35 36 Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học ... >5 Giáo án Hóa học Gv: Trần Nguyễn Hạ Long Tuần lễ: ( - ) Tiết: 11 Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tính chất hóa học bazơ viết phương trình hóa học minh...
 • 159
 • 279
 • 1

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ
... 19 24 12 Luyện tập chương I 22 11 Mối quan hệ hợp chất vô 20 10 17 18 Phân bón hóa học Trọng tâm Các tính chất vật lý kim loại Các tính chất hóa học chung kim loại Ý nghóa dãy hoạt động hóa học ... lý, hóa học chất béo Công thức cấu tạo, tính chất vật lý, hóa học hợp chất - Thao tác thực hành Tính chất vật lý, hóa học glucozơ Tính chất vật lý, hóa học saccarozơ Cấu tạo phân tử Tính chất hóa ... >5 Giáo án Hóa học Gv: Trần Nguyễn Hạ Long Tuần lễ: ( - ) Tiết: 11 Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tính chất hóa học bazơ viết phương trình hóa học minh...
 • 159
 • 225
 • 0

Tài liệu hoa hoc 9 tiet 43 hop chat huu co

Tài liệu hoa hoc 9 tiet 43 hop chat huu co
... (Trừ CO, CO2 , H 2CO3 , muối cacbonat) TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ Bài tập: Trong hợp chất sau, hợp chất hợp chất hữu cơ: NaHCO3, C2H2, C6H12O6, C6H6, CH3Cl, MgCO3, CO2 ... hợp chất vô TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ HP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ Hiđro cacbon C6H6, C4H10 Dẫn xuất Hợp chất Hiđri vô cacbon C2H6O, C2H6O2Na, CH3NO2 CaCO3, NaNO3, NaHCO3 TIẾT 43: KHÁI NIỆM VỀ ... HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU -Hợp chất hữu ? -Metan, etilen, axetilen, benzen có cấu tạo phân tử tính chất ? -Dầu mỏ, khí tự nhiên có thành phần ứng dụng ? - Nhiên liệu ? Sử dụng nhiên liệu cho hiệu ?...
 • 28
 • 264
 • 0

Tài liệu Hoa học trò. TĐ4. Dùng được

Tài liệu Hoa học trò. TĐ4. Dùng được
... 2009 Tập đọc Hoa học trò Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Từ ngữ -khít -nỗi niềm Hoa học trò Tìm hiểu Tại tác giả lại gọi hoa phượng “ hoa học trò” ? Vì loài gần gũi với học trò Được trồng nhiều ... -khít -nỗi niềm Hoa học trò Tìm hiểu *Hình ảnh: Một góc trời đỏ rực Ý nghĩa: Hoa phượng loài hoa đẹp tuổi học trò, gần gũi thân thiết với học trò Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Hoa học trò Phượng ... trường Khi hoa nở kỳ thi học sinh đến ngày học sinh nghỉ hè Cây phượng gắn nhiều kỉ niệm với tuổi học trò Thứ ngày tháng năm 2009 Tập đọc Từ ngữ -khít -nỗi niềm Hoa học trò Tìm hiểu Vẻ đẹp hoa phượng...
 • 23
 • 202
 • 0

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ

Tài liệu Hóa học 9 trọn bộ
... kim loại Các tính chất hóa học chung kim loại Ý nghóa dãy hoạt động hóa học kim loại Các tính chất vật lý hóa học nhôm Điều chế ứng dụng nhôm Các tính chất vật lý hóa học Sắt Khái niệm hợp kim ... chất hóa học Trang Giáo án Hóa học Tuầ Tiết n Tên 29 Thực hành: tính chất hóa học nhôm sắt 30 Tính chất chung phi kim 15 31 16 32 Clo 33 Cacbon 34 Các oxit cacbon 35 36 Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học ... >5 Giáo án Hóa học Gv: Trần Nguyễn Hạ Long Tuần lễ: ( - ) Tiết: 11 Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tính chất hóa học bazơ viết phương trình hóa học minh...
 • 159
 • 317
 • 0

Tài liệu Hóa học về mùi doc

Tài liệu Hóa học về mùi doc
... chứa khóa với ô khóa Mỗi mùi phức tạp chia thành nhiều mùi Giả thuyết cuả Emuasel : Giả thuyết tồn mùi sơ cấp , phối trộn chúng theo tỷ lệ định thu mùi - Mùi long não - Mùi Xạ hương - Mùi ... thuyết hóa học mùi: Các chất có mùi đặc trưng nguyên tử nhóm mang mùi định Các nhóm mang mùi thường : Các giả thiết chế tiếp nhận mùi khứu giác bàn cãi: Giả thuyết Leopord Rugit : - Các chất mùi ... chìa khóa ổ khóa , tế bào khứu giác đưọc mở bị kích thích Từ phát sinh dòng điện sinh học vào não , truyền cho trung tâm khứu giác II Thuyết lý học mùi: Theo thuết lý học nguyên nhân mùi khả...
 • 8
 • 316
 • 2

Xem thêm