NHẬN BIẾT hóa học

CHUYÊN ĐỀ NHẬN BIẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ NHẬN BIẾT HÓA HỌC
... Chủ đề 1: NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT CÁC CHẤT *** Dạng 1: Nhận biết, phân biệt chất dựa vào tính chất vật lý Phương pháp: Dựa vào khác tính chất vật lý như: màu, mùi, vị, tính tan nước…Trong nhận biết ... chưa nhận biết chất * Trong nhận biết phân biệt cần xác định rõ: - Chất cần xác định hay phân bịêt (có thể đựng riêng lọ, nằm chung hỗn hợp hay dung dịch) - Thuốc thử (chất cần dùng để nhận biết) ... màu sắc, toả nhiệt ) * Cần phân biệt khác nhận biết phân biệt chất - Để phân biệt chất A,B,C,D cần nhận chất A, B,C chất lại đương nhiên D - Để nhận biết A, B,C,D cần phải xác định tất chất,...
 • 18
 • 950
 • 1

Nhận biết hoá học hữu cơ

Nhận biết hoá học hữu cơ
... dung dòch iod PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT Thuốc thử chọn để nhận biết thường tạo thành chất kết tủa, khí hay làm thay đổi màu sắc so với mẫu ban đầu Phản ứng chọn để nhận biết phản ứng xảy nhanh dễ ... but-2-en CHUYÊN HÓA 12-LTĐH Tài liệu lưu hành nội Trang Gv: Nhận biết chất Nguyễn Cửu Phúc Ví dụ : Bằng phương pháp hóa học, nhận biết dung dòch chứa : propan-1-ol, propan-2-ol, glixerin (glixerol), ... quan sát kèm theo kết luận hóa chất nhận biết 3-Viết phương trình phản ứng minh họa Dạng : Trường hợp không giới hạn thuốc thử Ví dụ : Bằng phương pháp hóa học, phân biệt lọ chứa chất lỏng : rượu...
 • 5
 • 846
 • 71

Nhan biet hoa hoc vo co

Nhan biet hoa hoc vo co
... (màu đỏ) + H2O CH4 + CuO → Cu↓ (màu đỏ) + CO2 ↑ + H2O Riêng CH4 có tạo khí CO2 làm đục nước vôi có dư 11 Nhận biết N2, O2 - Dùng tàn đóm que diêm: N2 làm tắt nhanh tàn đóm que diêm O2 làm bùng cháy ... Al2O3.3BeO.6SIO2 CaO.Al2O3.2SiO2 KCl.MgCl2.6H20 FeS2 (pirit sắt) Fe3C Fe2O3 Fe2O3.nH2O FeCO3 Fe3O4 11 12 13 14 15 16 Cancopirit Cancozin Cuprit Photphorit apatit CuFeS2(Pirit đồng) Cu2S Cu2O Ca3(PO4)2 3Ca3(PO4)2.CaF2 ... brom Ba2+,Ca2+ SO32- +Br2+ H2O > 2H+ +SO42-+2BrMất màu dd brom Kết tủa màu trắng CO3 2- Ca2+ Kết tủa màu trắng CO2 dd Ca(OH)2 Kết tủa màu trắng PO43- Ag+ Kết tủa màu vàng I- Ag+ Kết tủa vàng đậm...
 • 9
 • 118
 • 0

phương pháp giải bài tập nhận biết hóa học

phương pháp giải bài tập nhận biết hóa học
... dùng dd kiềm +B2: Dùng thuốc thử để nhận biết hóa chất , nên theo thứ tự bảng nhận biết để hạn chế trường hợp nhiều hóa chất cho tượng với loại thuốc thử Bài 1: Phân biệt chất sau a H2SO4, Na2CO3, ... NaCl, NaOH, HCl Bài 2: Nhận biết dung dịch nhãn: a b c d H2SO4, HCl, NaOH, Na2SO4, HNO3 K2SO3, K2SO4, K2S, KNO3 NaI, NaCl, Na2SO4, Na2S, NaNO3 H2S, H2SO4, HNO3, HCl Bài 3: Nhận biết chất khí bình: ... đen Mất màu dd Brom Có kết tủa trắng (CaCO3) Quỳ tím hóa xanh Que đóm bùng cháy Dd chuyển màu xanh Các bước nhận biết +B1: Quan sát qua lượt hóa chất để phân loại hợp chất (axit, bazơ, muối …),...
 • 3
 • 7,169
 • 53

hoc gioi ve nhan biet hoa hoc

hoc gioi ve nhan biet hoa hoc
... trắng bạc lên đỏ → Tan + dd xanh + ↓ trắng bạc lên đỏ → Tan + NO2 ↑ nâu + ↓ trắng →màu xanh →thăng hoa + Hồ tinh bột + Đung nóng mạnh Trang hết Trường THCS Long Hiệp Luyện thi HS giỏi hóa học ( Dạng:Phân...
 • 28
 • 251
 • 0

Bài tập nhận biết hoa hoc

Bài tập nhận biết hoa hoc
... hoá HNO3 vv - Đọc kĩ đề xem thuộc dạng nào: - Nhận biết với thuốc thử tuỳ chọn ( Không hạn chế thuốc thử ) - Nhận biết với thuốc thử hạn chế - Nhận biết không đợc dùng thuốc thử bên - Nắm đợc ... Trong học, kiểm tra, học sinh trung bình, chí học sinh khá, giỏi nhiều em không giải đợc tập vận dụng tập nhận biết chất riêng biệt kết thấp nhiều Trong số học sinh giải đợc nhiều em mắc nhiều lỗi ... 2HBr Bảng nhận biết : Muối , a xít , bazơ ,kim loại Hoá chất Thuốc thử Các muối : Sun fat Dung dịch BaCl2 Sunfit (Hiđrôsunfit ) Dung dịch a xit HCl Cacbonnát Hiđrôcacbonnat Dấu hiệu nhận biết (Phơng...
 • 7
 • 1,331
 • 7

Bài tập nhận biết Hóa học

Bài tập nhận biết Hóa học
... cách nhận biết ion có mặt dung dịch A Bài 96: Dung dịch A chứa ion Na+, SO42-, SO32-, CO32-, NO3- Bằng phản ứng hoá học nhận biết loại anion có dungdịch.' Bài 97: Trình bày phng pháp hoá học để nhận ... điện phân Hãy tìm cách nhận biết chất Bài 43: Chỉ có CO2 H2O làm để nhận biết đợc chất rắn sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 Trình bày cách nhận biết Viết phơng trình phản ứng Bài 44: Tách kim loại ... mựi O3 H2O (hi) Nhận biết, tách, làm khô Bài 1: Chỉ có CO2 H2O làm để nhận biết đợc chất rắn sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 Trình bày cách nhận biết Viết phơng trình phản ứng Bài 2: Tách kim...
 • 8
 • 307
 • 2

Bài tập nhận biết Hóa học lớp 9

Bài tập nhận biết Hóa học lớp 9
... được: Mẫu tan, dung dịch suốt Na2O (nhận biết Na2O) Na2O + H2O →2NaOH Mẫu tan, dung dịch đục CaO (nhận biết CaO) CaO + H2O →Ca(OH)2 Mẫu có khí bay lên CaC2 (nhận biết CaC2) CaC2 + 2H2O →Ca(OH)2 + ... kết tủa trắng Ag2O (nhận biết Ag2O) Ag2O + 2HCl →2AgCl ↓ + H2O ( trắng) Mẫu có khí bay MnO2 (nhận biết MnO2) MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2O Mẫu tan, dd màu vàng Fe2O3 (nhận biết Fe2O3) Fe2O3 ... mẫu tan Fe (nhận Fe), mẫu không tan Cu, S, Ag Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 ↑ - mẫu lại đem đốt khí oxi, mẫu cháy có khí mùi hắc S (nhận S), mẫu có màu đen Cu (nhận Cu), mẫu không tượng Ag (nhận Ag) S...
 • 9
 • 599
 • 10

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT MẤT NHÃN BẰNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC pptx

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT MẤT NHÃN BẰNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC pptx
... biết hóa chất nhãn phương pháp hóa học Cần hệ thống lại kiến thức hóa học có liên quan đến tập hóa học nhận biết. Chính để dạy học sinh làm loại tập có hiệu quả, nâng cao chất lượng việc dạy học, ... LUẬN: Nhờ áp dụng phương pháp chất lượng môn hóa học đạt tỉ lệ cao, em không lo sợ học môn hóa học say mê làm tập, đặc biệt tập nhận biết Tuy nhiên học sinh làm tất cả, thường đưa tập dạng từ dẽ ... sung điều thiếu sót học sinh .Bằng lời giải rõ ràng, phân tích chi tiết, cẩn thận sai sót học sinh kiến thức em hiểu giải tập hóa học Trên ý kiến riêng số phương pháp dạy tập hóa học Vậy mong quý...
 • 7
 • 6,449
 • 37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... thực đề tài: Phương pháp giải tập nhận biết hóa chất cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận a Bài tập hóa học a.1 Khái niệm tập hóa học [3] Theo ... đây: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHẬN BIẾT HÓA CHẤT CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Hóa học khoa học vừa lý thuyết, vừa thực nghiệm Trong giảng dạy Hóa học, giáo viên ... Năm nhận bằng: 2002 - Chuyên ngành đào tạo: Hóa học III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Hóa học Số năm có kinh nghiệm: 12 - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: PHƯƠNG...
 • 39
 • 403
 • 5

Nhan biet hoa Huu Co

Nhan biet hoa Huu Co
... Axit Axêtic, Axit Acrylic, Rượu Êtylic, Phênol, êhyt Axêtic, Êtyl Axêtat HCOOH CH3COOH C2H3COOH C2H5OH C6H5OH CH3CHO CH3COOC2H5 Q tím Hóa đỏ AgNO3/ NH3 ddBr2 Na Ag Hóa đỏ Hóa đỏ ... C2H5OH Q tím ddAgNO3/NH3 CH3NH2 CH3COOH Hóa xanh Hóa đỏ HCHO Ag BÀI TẬP NHẬN BIẾT Nhận biết: Axit Axêtic, Glyxêrin, Phênol, Anđêhit Axêtic, Propanol-1 CH3COOH Q tím C3H5(OH)3 C6H5OH CH3CHO ... BIẾT  Axit cacboxylic: Bằng quỳ tím muối cacbonat  Nếu có nhiều axit nhận biết: HCOOH dd AgNO3 NH3 CH2=CH-COOH dd Brôm  Amin: Bằng quỳ tím  Alđêhyt: Bằng dd AgNO NH 3  Phênol (Anilin):...
 • 10
 • 851
 • 5

Xem thêm