THUYET MINH BE XY LY NUOC THAI

Tài liệu THUYẾT TRÌNH NHÓM "XỬ NƯỚC THẢI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM" ppt

Tài liệu THUYẾT TRÌNH NHÓM
... dưỡng Nước thải từ phân xưởng giết mổ, chế biến ,nước rửa thiết bị ,nước vệ sinh ,nước làm khí, nước ngưng lò hơi,… Quy trình công nghệ xử nước thải giống xí nghiệp thực phẩm khác: qua giai đoạn ... trạng 1số lò mổ, điểm giết mổ, dựa vào quy trình chế biến có đưa quy trình xử nước thải nhằm bảo đảm việc phát triển bền vững cho sở chế biến PHẦN II: NỘI DUNG 1.Quy trình giết mổ: • chuồng ... vấn đề cấp bách Theo tra có 3620 sở giết mổ( 267 lò,3353 điểm giết mổ) trên 28 tỉnh thành nước( 2002)có 11 %cơ sở đạt yêu cầu vệ sinh,5 %cơ sở cần phải khắc phục,36 %cơ sở chưa đạt yêu cầu Đi đôi với...
 • 23
 • 682
 • 0

Tài liệu SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ NƯỚC THẢI doc

Tài liệu SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI doc
... đối vi sinh vật bể xử nước thải Nguồn: Wastewater Engineering: treatment, reuse, disposal, 1991 Như nói vi khuẩn đóng vai trò quan trọng hàng đầu bể xử nước thải Do bể phải trì mật độ vi ... nhiễm đưa vào bể Điều thực thông qua trình thiết kế vận hành Trong trình thiết kế phải tính toán xác thời gian tồn lưu vi khuẩn bể xử thời gian phải đủ lớn để vi khuẩn sinh sản Trong trình vận ... cho loài Sự biến động vi sinh vật chủ đạo bể xử biểu diễn hình bên Khi thiết kế vận hành hệ thống xử phải để ý tới hệ vi sinh vật này, không nên nghĩ "hộp đen" với vi sinh vật bí mật Đồ...
 • 10
 • 290
 • 2

SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ NƯỚC THẢI ppt

SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ppt
... đối vi sinh vật bể xử nước thải Nguồn: Wastewater Engineering: treatment, reuse, disposal, 1991 Như nói vi khuẩn đóng vai trò quan trọng hàng đầu bể xử nước thải Do bể phải trì mật độ vi ... nhiễm đưa vào bể Điều thực thông qua trình thiết kế vận hành Trong trình thiết kế phải tính toán xác thời gian tồn lưu vi khuẩn bể xử thời gian phải đủ lớn để vi khuẩn sinh sản Trong trình vận ... cho loài Sự biến động vi sinh vật chủ đạo bể xử biểu diễn hình bên Khi thiết kế vận hành hệ thống xử phải để ý tới hệ vi sinh vật này, không nên nghĩ "hộp đen" với vi sinh vật bí mật Đồ...
 • 9
 • 226
 • 0

SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ NƯỚC THẢI pdf

SƠ LƯỢC VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VI SINH TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI pdf
... thiết kế vận hành hệ thống xử phải để ý tới hệ vi sinh vật này, không nên nghĩ "hộp đen" với vi sinh vật bí mật Đồ thị tăng trưởng tương đối vi sinh vật bể xử nước thải Nguồn: Wastewater Engineering: ... cho vi khuẩn Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công trình xử nước thải hiếu khí Loại Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công trình Bùn hoạt tính Loại bể phản ứng Thời gian lưu nước thải bể ... hành Trong trình thiết kế phải tính toán xác thời gian tồn lưu vi khuẩn bể xử thời gian phải đủ lớn để vi khuẩn sinh sản Trong trình vận hành, điều kiện cần thiết cho trình tăng trưởng vi khuẩn...
 • 8
 • 208
 • 0

đánh giá hiệu suất làm giảm chất ô nhiễm trong bể xử nước thải từ nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của lục bình (eichhornia crassipes)

đánh giá hiệu suất làm giảm chất ô nhiễm trong bể xử lý nước thải từ nuôi thâm canh cá tra (pangasianodon hypophthalmus) của lục bình (eichhornia crassipes)
... NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM GIẢM CHẤT Ô NHIỄM TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ NUÔI THÂM CANH TRA (Pangasianodon hypophthalmus) CỦA LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes) ... SINH HỌC CỦA LỤC BÌNH Khả xử nước thải từ nuôi thâm canh Tra lục bình qua mức giảm nồng độ chất ô nhiễm nước thải qua cấp thùng nghiệm thức Nồng độ chất ô nhiễm giảm lục bình hấp thu chất (đạm, ... 08:2008/BTNMT 5.2 Kiến nghị Nước thải từ ao nuôi tra cần phải xử trước thải môi trường, để tránh gây ô nhiễm môi trường Xây dựng hệ thống xử nước thải ao nuôi tra thâm canh ứng dụng kết thí...
 • 48
 • 196
 • 0

Tiểu luận bể xử nước thải bằng phương pháp kị khí

Tiểu luận bể xử lý nước thải bằng phương pháp kị khí
... qua chất khí bay lên thu hồi, bùn rơi xuống đáy bể nước sau xử theo máng lắng chảy qua công trình xử tiếp + theo Cấu tạo: • Ống phân phối nước đáy bể • Hệ thống thu khí • Ống thu nước Tầng ... bùn xử Hệ thống tách pha Tính toán bể UASB: • • + - Kị khí tiếp xúc: + Nguyên tắc hoạt động: Nước thải chưa xử khuấy trộn với vòng tuần hoàn sau phân hủy bể phản ứng kín không cho không khí ... hợp bùn + nước vào bể lắng, bùn lắng xuống nước Cấu tạo: bể phản ứng bể lắng riêng biệt, thiết bị điều chỉnh bùn tuần hoàn Tính toán: - Lọc sinh học kị khí: + Nguyên tắc hđ: Nước sau vào bể phân...
 • 4
 • 77
 • 0

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử nước thải giấy

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử lý nước thải giấy
... TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY CHỦ ĐẦU TƯ: ĐỊA CHỈ: ĐỊA ĐIỂM: BẮC NINH Giai đoạn xử nước thải: Nước thải thu gom theo hệ thống thu gom nước thải chảy vào khu xử tập trung nước thải, ... công nghệ phương án thiết kế Công nghệ xử trạm xử nước thải lựa chọn sở số liệu đầu vào, công suất thiết kế, điều kiện mặt bằng, sở khoa học … Công nghệ xử nước thải trạm xử chia ... sales@asenco.com.vn CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY CHỦ ĐẦU TƯ: ĐỊA CHỈ: ĐỊA ĐIỂM: BẮC NINH Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất nước thải trước đưa vào trạm xử thải vực nước phải phù hợp với...
 • 22
 • 1,306
 • 12

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử nước thải giấy

Thuyết minh thiết kế hệ thống xử lý nước thải giấy
... công nghệ phương án thiết kế Công nghệ xử trạm xử nước thải lựa chọn sở số liệu đầu vào, công suất thiết kế, điều kiện mặt bằng, sở khoa học … Công nghệ xử nước thải trạm xử chia ... sales@asenco.com.vn CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY CHỦ ĐẦU TƯ: ĐỊA CHỈ: ĐỊA ĐIỂM: BẮC NINH Nước thải thu gom theo hệ thống thu gom nước thải chảy vào khu xử tập trung nước thải, chảy qua song ... sales@asenco.com.vn CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY CHỦ ĐẦU TƯ: ĐỊA CHỈ: ĐỊA ĐIỂM: BẮC NINH Mô tả trình hoạt động hệ thống Giai đoạn xử nước thải: ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ...
 • 23
 • 573
 • 6

Thuyết minh công nghệ xử nước thải kubota

Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải kubota
... Mục lục THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KUBOTA Mục lục THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KUBOTA Quy trình xử nước thải Xử lí cấp (Primary ... nguyên xử 10 Kết luận chung 13 THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KUBOTA Quy trình xử nước thải Qui trình xử nước thải giới tiến hành theo bước sau • Xử ... công nghệ Ký hiệu: - q0: Công suất nước thải phải xử (m3/ng.đ) - BOD0… SS0: Thông số đầu vào nước thải (g/m3) - BODK…SSK: Thông số đầu nước thải sau xử (g/m3) - α (α≥0): Hệ số hồi lưu nước...
 • 13
 • 1,259
 • 21

thuyết minh quy trình công nghệ xử nước thải thuộc da

thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải thuộc da
... Chương : Các Phương Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Và Công Nghệ Xử Nước Thải Thuộc Da Sau nước thải tự chảy sang bể Aerotank Tại ta tiến hành đưa khí vào xáo trộn với bùn ... khí – có khả lắng tác dụng trọng lực Sau thời gian lưu nước bể Aerotank, nước thải chảy vào bể lắng để tách toàn bùn hoạt tính khỏi nước thải Tại bể lắng 2, bùn hoạt tính sau lắng tuần hoàn trở ... vi sinh vật Phần bùn dư bơm tới sân phơi bùn Nước thải sau khỏi bể lắng đạt tiêu chuẩn xả vào nguồn loại C xả thẳng vào hệ thống cống thoát nước khu công nghiệp Sân phơi bùn tiếp nhận bùn từ bể...
 • 2
 • 1,167
 • 14

thuyết minh và trình bày các thiết bị cơ bản của hệ thống xử nước thải nhà máy vang thăng long

thuyết minh và trình bày các thiết bị cơ bản của hệ thống xử lý nước thải nhà máy vang thăng long
... Thăng Long bùn Sơ đồ hệ thống Bể lắng thải Nhà máy Vang Bể thu bùn xử nớc Thăng Long: Bể tạo Bể lắng cuối Nớc thải sau xử Báo cáo thực tập Mặt hệ thống xử nớc thải nhà máy: Báo cáo thực ... thay lớp cát lọc Hệ vi sinh vật hệ thống xử nớc thải : Hệ thống xử nớc thải công ty bao gồm hai trình xử yếm khí hiếu khí vi sinh vật tham gia vào hệ thống xử nớc thải bao gồm vi sinh ... vang thăng long Bể thu bùn I Sơ đồ hệ thống xử nớc thải nhà máy: Bể tạo 12 Bể lắng cuối Nớc thải sau xử Báo cáo thực tập II Thuyết minh: Nớc thải từ nguồn thải nhà máy đợc thu hết vào bể...
 • 21
 • 317
 • 0

thiết kế hệ thống sử nước thải cho một khu vực dân cư có số dân n 75.000 (thuyết minh)

thiết kế hệ thống sử lý nước thải cho một khu vực dân cư có số dân n 75.000 (thuyết minh)
... đo n đô thị hoá phát tri n mạnh mẽ MỤC ĐÍCH Thiết kế hệ thống sử n ớc thải cho khu vực d n số d n N = 75.000 với: Tiêu chu n thoát n ớc trung bình: qtb = 150L/người ngày đêm Tiêu chu n ... ch n rác gồm ph n sau: Tính to n muơng d n từ sau ng n tiếp nh n đ n song ch n rác mương d n song ch n rác Tính to n song ch n rác du a) Tính mương d n: Mương d n từ ng n tiếp nh n đ n song ch n ... Metan •  Bể n n b n Làm n ớc s n phơi b n Khử trùng xả n ớc thải sau xử song: • Khử trùng n ớc thải • Bể tr n vách ng n lỗ • Bể tiếp xúc • Công trình xả n ớc thải sau xử song du Nhận...
 • 44
 • 161
 • 0

Thuyết minh công nghệ trạm xử nước thải tập trung Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ

Thuyết minh công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ
... ĐOẠN XỬ LÝ CƠ HỌC Thuyết minh công nghệ trạm xửcác nhà máy trung Cụm Côngsau xử Nước từ nước thải tập KCN Nghiệp Tân Mỹ cục nhà máy thu gom theo mạng lưới thu gom nước thải KCN trạm xử nước ... ĐOẠN XỬ LÝ CƠ HỌC Thuyết minh công nghệ trạm xử nước thảimáy KCN Nghiệp Tân Mỹ Nước từ nhà tập trung Cụm Công sau xử cục nhà máy thu gom theo 3.5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ mạng lưới thu gom nước thải ... xử lý, tránh nghẹt xử sinh học phía sau Thuyết minh công nghệ trạm xử nước thải tập trung Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ A PHẦN CÔNG NGHỆ 3.5.1 Hố thu gom (TK – 01)  Tính toán kích thước bể Nước...
 • 43
 • 266
 • 1

Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử nước thải q=100m3ngày

Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải q=100m3ngày
... lơ lửng giá công trình xử thể vi sinh kiểu di động Trang Thuyết minh kỹ thuật báo giá phương án xử nước thải Q=100m3/ngày Xử sinh học hiếu khí với Xử sinh học hiếu khí Xử sinh ... Trang 20 Thuyết minh kỹ thuật báo giá phương án xử nước thải Q=100m3/ngày VI GIỚI HẠN DỰ ÁN Nhiệm vụ bên B: - Thiết kế hệ thống xử nước thải 100 m 3/ ngày, chất lượng nước sau xử đạt tiêu ... thành phần khác nước thải dính bám vào giá thể dạng di động tạo thành lớp màng vi sinh vật Trang Thuyết minh kỹ thuật báo giá phương án xử nước thải Q=100m3/ngày Trong trình xử lý, nước chảy từ...
 • 21
 • 533
 • 2

đồ án kỹ thuật cấp thoát nước Thuyết minh kỹ thuật nhà máy xử nước thải KCN thủy sản Nam phan Thiết

đồ án kỹ thuật cấp thoát nước Thuyết minh kỹ thuật nhà máy xử lý nước thải KCN thủy sản Nam phan Thiết
... Sơ đồ công nghệ xử nước thải Mặt tổng thể trạm xử Tiêu chuẩn nước thải TCVN Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước – WASECO Thuyết Minh Kỹ Thuật Nhà Máy Xử Nước Thải KCN Thủy Sản Nam ... Dựng Cấp Thoát Nước – WASECO Thuyết Minh Kỹ Thuật Nhà Máy Xử Nước Thải KCN Thủy Sản Nam Phan Thiết, CS 6500 m 3/ngđ A TÍNH TOÁN BỂ GOM NƯỚC THẢI TRÊN TUYẾN ỐNG THU GOM NƯỚC THẢI Nước thải ... II PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ: II.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Cấp Thoát Nước – WASECO Thuyết Minh Kỹ Thuật Nhà Máy Xử Nước Thải KCN Thủy Sản Nam Phan Thiết, CS 6500...
 • 59
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bể xử lý nước thảicác loại bể xử lý nước thảibể xử lý nước thải uasbbể xử lý nước thải hợp khốibể xử lý nước thải bastafbể xử lý nước thải mbrbể xử lý nước thải mbbrbể xử lý nước thải y tếbể xử lý nước thải sinh hoạtbể xử lý nước thải bằng compositebể xử lý nước thải aerotenchống thấm cho bể xử lý nước thảichống thấm bể xử lý nước thảisắt giá đỡ và mô hình các bể xử lý nước thảihạng mục bể nước ngầm bể xử lý nước thải có giải pháp gia cố nền móng không đồng bộ với hạng mục công trình chính cũng gây ra hiện tượng nứt thấm ở các bể nàychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học