ÔN THI CKC đh

Ôn thi TN, ĐH

Ôn thi TN, ĐH
... đế Đông dơng sau đổi thành mặt trận dchủ Đông dơng *lực lợng tham gia -30-31 công nhân nông dân địa bàn chủ yếu nông thôn, thành thị chủ yếu nhà máy, xí nghiệp lớn -36-39 đông đảo hơn, không ... đ/tr công nhân nông dân nhân ngày qtế lao động 1/5/30 ptrào có kết hợp rộng lớn thành phố nông thôn, công nhân nông dân Từ 8/30 nhiều đ/tr nổ vinh-bến thuỷ (1/8/30) mở đầu thời kì đ/tr liệt nông ... +Thành lập phủ công, nông, binh quân đội công nông -ở phần sách lợc: Đảng ta rõ vị trí, vai trò gc XH Việt Nam mqhệ CM Việt Nam với CMVSTG Đảng rõ gc công nhân lực lợng CM, công nông, CM muốn thắng...
 • 42
 • 254
 • 0

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ
... thành gen lặn B không biểu kiểu hình trạng thái dị hợp Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 C biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp gen lặn thông qua trình giao phối D câu A, B, C 36 Nếu ... hình đột biến … A dị hợp; không bị alen trội át chế; không biểu B đồng hợp; bị gen trội át chế; không biểu C dị hợp; bị gen trội át chế; không biểu D đồng hợp; không bị gen trội át chế; biểu ... không thay đổi ? A Thay cặp nu cặp nu khác không loại Tác giả: Diệp Anh Tuấn Trắc nghiệm Sinh học 12 16 B Đảo vị trí hai cặp nu C Thêm cặp nu D Mất cặp nu 128 Những dạng đột biến gen sau KHÔNG...
 • 157
 • 1,131
 • 18

ON THI CD-DH

ON THI CD-DH
... A exhaustion vuhongvuong tit1367826844.doc B stores B repeated B alternative C power B continual B supplies B destruction C mines C renewed C surprising D motion C renewable C provisions C waste ... waste Page D contents D produced D revolutionary D continuous D materials D consumption 6/30/2013 Exercises d 11 d 21 B 31 b 41 a tit1367826844.doc c 12 b 22 a 32 b 42 d vuhongvuong c 13 d 23 ... promotion is the (C) best worker (D) of our Company 34 The boy (A) whom I spoke (B) to on the phone last night (C) is very interested (D) on Mathematics 35 Our teacher (A) told us that we (B) had done...
 • 4
 • 73
 • 0

ON THI TN + ĐH&CĐ (Phân ban)

ON THI TN + ĐH&CĐ (Phân ban)
... (*) nghiệm 4b) Điều kiện , phương trình cho tương đương với : Vậy tập nghiệm bất phương trình Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng: a) chéo có vec tơ phương có vec tơ phương => chéo ... tuyến (Q) qua (2) *Từ (1) (2) suy d giao tuyến (Q) (R) 6) a bậc hai z : ± ( b) x1,2 = ± ±( −1)i 2 +i ) ...
 • 5
 • 221
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TN-ĐH-CĐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TN-ĐH-CĐ
... : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần ... tích tụ khí không khí? Cách giải thích sau đúng? Vì: A H2S tác dụng với N2 không khí tạo S không tan B H2S tác dụng với O2 không khí tạo S không tan C H2S tác dụng với H2O tạo S không tan D Một ... vực sống nh : lợng, truyền thông thông tin Trong câu sau đây, câu sai ? A Electron hạt mang điện tích âm B Electron có khối lợng 9,1095 1028 gam C Electron thoát khỏi nguyên tử điều kiện đặc...
 • 86
 • 313
 • 0

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH
... 43/- C1= , C2= , f=50Hz Khóa K vị trí 4π 16π trị số ampe không đổi pha cường độ dòng π điện biến thi n Tính R L? a 60 Ω ; 100H b 100 Ω ; 0,19H 44/- Cho đoạn mạch hình vẽ: - Khi khóa K vị trí UAB...
 • 9
 • 303
 • 3

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH Địa lý
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... Hiệu sản xuất Đông Nam Bộ cao nhiều so với Tây Nguyên Đông Nam Bộ có suất sản lợng loại công nghiệp cao nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng ... đề số đồng đặt phải cải tạo sử dụng thi n nhiên cách hợp Bài tập 2- So sánh điều kiện phát triển sản xuất lơng thực thực phẩm đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long 1-Những điểm giống a)Vị trí địa...
 • 11
 • 237
 • 1

TRAC NGHIEM ON THI TN - DH ( PHAN THEO CHU DE)

TRAC NGHIEM ON THI TN - DH ( PHAN THEO CHU DE)
... khác: A photon, proton, electron notrino B photon, proton, electron pôziton C nuclon, proton, electron notrino D mezon, proton, electron notrino 440 Hầu hết loại hạt không bền (trừ notron) có thời ... electron, pozitron có khối lượng nghỉ, spin điện tích 443 Các hadron tập hợp: A mezon photon B Các mezon barion C mezon lepton D photon cá barion 444 Electron, muyon ( µ ,µ ) + − hạt tau ( τ ,τ ... -Asin(ωt+ϕ) D v= -Aωsin(ωt+ϕ) 38 Trong dao động điều hòa x=Acos(ωt+ϕ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình: A a=Acos(ωt+ϕ) B a=Aω2cos(ωt+ϕ) C a= -Aω2cos(ωt+ϕ) D a= -Aωcos(ωt+ϕ) 39 Trong dao động...
 • 32
 • 223
 • 0

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH

Một số dạng câu hỏi so sánh ôn thi TN,ĐH
... 2,5 lần so với bình quân chung nớc cao gần lần so với đồng sông Hồng Lí Bài tập So sánh hai vùng chuyên canh công nghiệp lớn nớc ta Đông Nam Bộ Tây Nguyên 1- So sánh điều kiện phát triển công nghiệp ... nhiều so với Tây Nguyên Cơ cấu công nghiệp Đông Nam Bộ có cấu công nghiệp đa dạng theo hớng lâu năm kết hợp với hàng năm Tây nguyên có đa dạng công nghiệp theo hớng có thêm loại công nghiệp ôn đới ... đồng sông Cửu Long rộng lớn so với đồng sông Hồng Diện tích trồng lúa không ngừng tăng lên việc cải tạo đồng năm qua Năng suất lúa đồng sông Hồng cao nhiều so với đồng sông Cửu Long lao động đông...
 • 11
 • 288
 • 1

100 Cau hoi on thi TN - DH mon Vat li

100 Cau hoi on thi TN - DH mon Vat li
... Một kim loại có giới hạn quang điện 0,25 μm Cơng cần thi t để tách electron khỏi kim loại A 6,56.1 0-1 9J B 5,65.1 0-1 9J C 7,95.1 0-1 9J D 7,59.1 0-1 9J Câu 36: Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại ... khoảng đây? A 1000 Hz đến 15000Hz B 21000 Hz đến 25000Hz C 16Hz đến 1000 0Hz D 16Hz đến 20000Hz Câu 23: Chọn câu A Quang phổ li n tục mot vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng B Quang phổ li n tục phụ ... Câu 74: Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm: A 27 prôtôn 33 nơtron B 27 prôtôn 60 nơtron C 33 prôtôn 27 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 75: Trong hiƯn tỵng giao thoa ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, v©n tèi lµ n¬i...
 • 9
 • 223
 • 0

Giao an on thi CD&DH Su

Giao an on thi CD&DH Su
... đồng bảo an: Là quan trò quan trọng nhất, chòu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới, hoạt động theo nguyên tắc trí cao ủy viên thường trực Nga, Mỹ, Anh, Pháp Trung Quốc - Ban thư ký: Cơ quan hành ... (Phi-líp-pin) Manila (Ma-ni-la) 04.07.1946 Việt Nam Hà Nội 02ø.09.1945 Lào Vientian (Viêng - Chăn) 12.10.1945 Campuchia Phnômpênh (Nông – Pênh) 09.11.1953 Mianma (Mi -an- ma) Yangon (Ran-gun) 04.01.1948 ... Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập Bangkok (Thái Lan), gồm nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine Thái Lan Trụ sở đa7t5 Jakarta (Indonesia) - Hiện ASEAN có 10 nước: Brunei (1984),...
 • 73
 • 146
 • 0

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009
... Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 5: Cho bảng số liệu: Năng suất lúa năm nước, Đồng sông Hồng, Đồng Sông Cửu Long (tạ/ha) Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ năm 1995 2005 b Nhận xét giải thích -7- Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 31: Cho bảng số liệu Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ... thời gian không gian – Nếu thay theo thời gian không mốc thời gian Bài tập 28: Cho bảng số liệu: Cơ cấu đất nông nghiệp số vùng năm 2000 (%) Loại đất ĐBSH ĐBSCL T Nguyên ĐNB Đất nông nghiệp 100...
 • 12
 • 178
 • 0

Đề ôn thi CĐ – ĐH môn anh Văn năm 2013

Đề ôn thi CĐ – ĐH môn anh Văn năm 2013
... đảo ngữ với mệnh đề theo sau "hardly" Và ta có cấu trúc với "hardly" là: Hardly + mệnh đề đảo ngữ + when + mệnh đề - A đáp án phù hợp - Lựa chọn B sai mệnh đề sau "hardly" không đảo ngữ dùng ... hợp câu điều kiện loại loại Nếu việc xảy / không xảy khứ dẫn đến việc xảy ra/ không xảy =>A đáp án Câu dịch : Nếu nghe theo lời khuyên bạn từ đầu không gặp rắc rối với cảnh sát Question 10: Hardly ... And liên từ nối thành phần ngữ pháp tương đương "starving" động từ dạng V-ing "death" danh từ -> thành phần không tương đương mặt chức ngữ pháp =>D đáp án phù hợp Question 7: It / better / play...
 • 3
 • 283
 • 3

BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC( ÔN THI TN-ĐH)

BÀI TẬP VẬT LÍ 12 NC( ÔN THI TN-ĐH)
... tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Cõu 18 Phát biểu sau không đúng? kA cho thấy vật có li độ cực đại B Công thức E = mv cho thấy động vật ... max A Công thức E = Giỏo ỏn ụn Vt Lớ 12 TN H Minh Trung- GV Trang m2 A cho thấy không thay đổi theo thời gian 1 D Công thức E t = kx = kA cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 C Công thức ... tục vật phụ thuộc vào chất vật B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật D Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ chất vật...
 • 64
 • 312
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi toán đhđề ôn thi tn – đh năm 2011 test 2 docxcách ôn thi lại đh hiệu quảđề ôn thi toán đh 2016ôn thi đh môn toánchuyên đề ôn thi đh môn toánôn thi đh phương trình lượng giácôn thi đh toán tích phânbài tập ôn thi đh môn lýtrắc nghiệm ôn thi đh môn lýôn thi đh môn vật lýđề ôn thi đh khối d năm 2013ôn thi môn lịch sử tư tưởng kinh tế đầu vào đhvb2ôn thi đh hóadeda on thi dhcd 2012Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10Những điều sinh viên cần biếtSử dụng một số phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân lớp 12 tại trường THPT tĩnh gia 3Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức trong chương trình GDCD lớp 10Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iĐồ án: môn học lý thuyết ô tô xe Huyndai BusMốt số bài tập bổ trợ kĩ thuật ném lựu đạn xa trúng đích đạt hiệu quả cao cho học sinh lớp 11 trường THPT hậu lộc 4Đánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường cẩm thủy, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2004 2015Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa phường quang hanh, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhMột số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh bậc THPTTẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG –TIÊU CHUẨN THIẾT KẾđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Nâng cao hiểu biết và nhận thức cho học sinh THPT về chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1079 để giảng dạy và giáo dục cho học sinh trường THPT ngọc lặc năm học 2015 2016MÔ HÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀUĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC TRÊN INTERNETỨng dụng công nghệ thông tin dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam (SGK GDQP AN 10)Xây dựng và sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS trong dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh ở tr