Noi quy phong TN đã sửa

noi quy phong tb

noi quy phong tb
... khỏi phòng máy phải tắt máy theo quy định bàn giao cho giáo viên trình thực hành làm hỏng trang thiết bị phải bồi thờng 10 vi phạm nội quy bị xử lý kỉ luật theo nội quy nhà trờng Phúc Thuận, ngày ... học sinh phải nghiêm túc thực nội quy Nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trớc BGH nhà trờng Phúc Thuận, ngày tháng năm 2010 Hiệu trởng trờng thcs phúc thuận nội quy phòng: sinh Hóa I Đối với giáo ... học sinh phải nghiêm túc thực nội quy Nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trớc BGH nhà trờng Phúc Thuận, ngày tháng năm 2010 Hiệu trởng Trờng THCS phúc thuận Nội quy thiết bị giáo dục I Đối với giáo...
 • 7
 • 347
 • 1

Bài giảng Nội quy phòng Máy

Bài giảng Nội quy phòng Máy
... VIÊN: • Chỉ sử dụng phòng máy cán quản lý phòng máy hướng dẫn việc sử dụng trang thiết bị phòng máy • Chỉ phép sử dụng máy tính giáo viên phòng máy làm công tác giảng dạy Cán phòng máy tính không ... mạng, máy chiếu với máy tính sách tay giáo viên • Khi có cố kỹ thuật xin thông báo với cán Kỹ thuật phòng máy để kịp thời khắc phục • Nhắc nhở học viên, học sinh tuân thủ nội qui phòng máy IV ... dụng phòng máy tính theo hợp đồng có trách nhiệm tuân thủ theo hướng dẫn cán phòng máy • Trước ký kết hợp đồng với nhà trường cần phải thỏa thuận rõ phạm vi sử dụng phần mềm, trang thiết bị có phòng...
 • 2
 • 371
 • 0

Tài liệu NOI QUY PHONG HOC BO MON

Tài liệu NOI QUY PHONG HOC BO MON
... môn học sinh học phòng học Bộ môn phải thực nghiêm túc nội quy sau: 1/ Khi vào phòng học Bộ môn Vật lý, học sinh phải tuyệt đối chấp hành quy tắc an toàn sử dụng thiết bị, an toàn sử dụng điện hướng ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Krông Nô, ngày 30 tháng năm 2010 NỘI QUY PHÒNG HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ Để thực tốt nhiệm vụ năm học, đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu Phòng ... môn Cán thiết bị 2/ Ngồi học vị trí, không lại lộn xộn, làm thí nghiệm phải thực theo trình tự quy định, tuyệt đối không làm đổ vỡ, chi tiết thiết bị 3/ Học sinh vào phòng học Bộ môn không tự...
 • 3
 • 566
 • 0

Tài liệu Nội quy phòng máy tính

Tài liệu Nội quy phòng máy tính
... quản máy tính phòng vi tính cần có nội quy Tuy nhiên nội qui dán vị trí thôi, có người đọc có không thực nội qui phòng máy tính Thủ thuật sau làm cho nội qui phòng máy tính lên khởi động máy tính: ... giáo viên phụ trách phòng máy ( Tuyệt đối không tự ý sửa chữa chưa phép Cán phụ trách phòng máy) Điều 9: Trước hết học phút phải vệ sinh máy phòng máy, báo cáo tình trạng máy thiết bị cho giáo ... paint, đánh nội dung qui định sử dụng phòng máy, đưa desktop, khởi động máy xong thấy hết, có hiệu không? Xin bạn cho ý kiến Một cách là: Tạo file pp hay flash thể nội quy phòng máy sau tạo shortcut...
 • 3
 • 398
 • 1

Bài soạn Nội quy phòng máy tính

Bài soạn Nội quy phòng máy tính
... quản máy tính phòng vi tính cần có nội quy Tuy nhiên nội qui dán vị trí thôi, có người đọc có không thực nội qui phòng máy tính Thủ thuật sau làm cho nội qui phòng máy tính lên khởi động máy tính: ... giáo viên phụ trách phòng máy ( Tuyệt đối không tự ý sửa chữa chưa phép Cán phụ trách phòng máy) Điều 9: Trước hết học phút phải vệ sinh máy phòng máy, báo cáo tình trạng máy thiết bị cho giáo ... paint, đánh nội dung qui định sử dụng phòng máy, đưa desktop, khởi động máy xong thấy hết, có hiệu không? Xin bạn cho ý kiến Một cách là: Tạo file pp hay flash thể nội quy phòng máy sau tạo shortcut...
 • 3
 • 380
 • 1

Bài giảng Nội quy phòng máy tính

Bài giảng Nội quy phòng máy tính
... quản máy tính phòng vi tính cần có nội quy Tuy nhiên nội qui dán vị trí thôi, có người đọc có không thực nội qui phòng máy tính Thủ thuật sau làm cho nội qui phòng máy tính lên khởi động máy tính: ... giáo viên phụ trách phòng máy ( Tuyệt đối không tự ý sửa chữa chưa phép Cán phụ trách phòng máy) Điều 9: Trước hết học phút phải vệ sinh máy phòng máy, báo cáo tình trạng máy thiết bị cho giáo ... paint, đánh nội dung qui định sử dụng phòng máy, đưa desktop, khởi động máy xong thấy hết, có hiệu không? Xin bạn cho ý kiến Một cách là: Tạo file pp hay flash thể nội quy phòng máy sau tạo shortcut...
 • 3
 • 364
 • 1

Xem thêm