Tổng hợp Công thức môn Kinh tế lượng

Tổng hợp công thức môn kinh tế lượng

Tổng hợp công thức môn kinh tế lượng
... nghĩa Y nhớ hệ số a.3 Tham số X ko log, Y có log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số b Hệ số co giãn EYX: từ công thức gốc EYX = , tham số có log giá trị trung bình tham số =  TRÌNH BÀY KẾT HỒI QUY = ; n = ... hệ số gốc (số hạng độ gốc) thêm D vào β Thay đổi số hạng tung độ gốc thêm D vào α Ta có trường hợp sau: ...
 • 3
 • 2,646
 • 67

Tổng hợp công thức môn kinh tế lượng

Tổng hợp công thức môn kinh tế lượng
... nghĩa Y nhớ hệ số a.3 Tham số X ko log, Y có log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số b Hệ số co giãn EYX: từ công thức gốc EYX = , tham số có log giá trị trung bình tham số =  TRÌNH BÀY KẾT HỒI QUY = ; n = ... hệ số gốc (số hạng độ gốc) thêm D vào β Thay đổi số hạng tung độ gốc thêm D vào α Ta có trường hợp sau: Trần Thị Tuyết Lê - 0061 ...
 • 4
 • 101
 • 0

Tổng hợp công thức môn kinh tế vĩ mô Macro

Tổng hợp công thức môn kinh tế vĩ mô Macro
... so với dự kiến Macro Tổng Hợp Công Thức Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) - Khái niệm số nhân: ∆ k=∆ ∆ ∆ hay ∆Y k∆ o - Công thức tính số nhân: k= k∆ D Macro Tổng Hợp Công Thức Võ Mạnh Lân ... phát thất nghiệp (quan hệ nghịch biến) 18 Macro Tổng Hợp Công Thức Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ - Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: e= ... sách kinh tế kinh tế lớn, mở: Tác dụng Chính sách tài khóa Chính sách tiền tệ Chính sách ngoại thương Tỷ giá cố định Mạnh Không Mạnh 20 Tỷ giá thả Yếu Mạnh Không Macro Tổng Hợp Công Thức...
 • 21
 • 249
 • 0

Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng

Bảng hệ thống công thức môn kinh tế lượng
... nghĩa Y nhớ hệ số a.2 Tham số X có log, Y ko log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số a.3 Tham số X ko log, Y có log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số a.3 Tham số X ko log, Y có log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số Hệ số co giãn ... log nói ý nghĩa Y nhớ hệ số Hệ số co giãn EYX: từ công thức gốc EYX = ,, tham số có log giá trị trung bình tham số = Hệ số co giãn EYX: từ công thức gốc EYX = tham số có log giá trị trung bình ... Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng 1% Y tăng % (Với điều kiện yếu tố khác không đổi) EYX = = Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% Y tăng lên EYX% Mô hình nghịch đảo: Y= + * Ý nghĩa hệ số hồi...
 • 4
 • 19,036
 • 668

Tổng hợp đề thi môn kinh tế lượng

Tổng hợp đề thi môn kinh tế lượng
... 3.84 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Trưởng môn ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ I Có số liệu nghiên cứu biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch ... Trưởng môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 19 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh ... Trưởng môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 18 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh...
 • 20
 • 663
 • 0

Đề thi kết thúc môn kinh tế lượng 2006 doc

Đề thi kết thúc môn kinh tế lượng 2006 doc
... NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NIÊN KHOÁ 2005 -2006 THI KINH TẾ LƯỢNG (L1) NGÀY: 23 - -2006 THỜI GIAN LÀM BÀI: 100 PHÚT (Đã bao gồm thời LỚP: HCDH7.7 gian đọc đề 10 phút) Ghi chú: Được phép sử dụng tài ... từ việc kinh doanh nhà đầu tư chuyển nước Lợi nhuận lại VN DN nước dành lấy hội mua franchise từ thương hiệu quốc tế. Bài, ảnh: Nguyễn Sa Bối cảnh giả định: Anh (Chị) chuyên gia kinh tế cao cấp ... phim đến doanh thu thị trường nước Kết có kỳ vọng Anh (Chị) không? Giải thích ngắn gọn Viết kết hồi quy với trị thống kê quan trọng 10 Nhận xét kết hồi quy Kết có phù hợp với phân tích câu không?...
 • 5
 • 337
 • 1

Tổng hợp đề thi môn kinh tế vĩ mô

Tổng hợp đề thi môn kinh tế vĩ mô
... thõm ht thi k suy thoỏi b.luụn thng d thi k bựng n c.s cõn bng ton b n ca chớnh ph c toỏn d.cú liờn quan n chu k kinh doanh mt mc nht nh 24 Mt ngi va chuyn triu ng t ti khon tit kim cú thi hn ... chinh sach tai khoa luc nay?Giai thich? c.Tinh can can ngan sach truong hop tren d.Cho G=230 tinh san luong can bang?Hieu qua cua chinh sach tai khoa?Giai thich? thi kinh t v mụ 51 1.Nhng cõu sau ... ú nu tng tng cu thỡ lm phỏt s tng nhanh b m ti ú nn kinh t cú t l tht nghip thp nht c ti a ca nn kinh t d c cõu u ỳng Cõu 34 : Trong mt nn kinh t gi nh úng ca v khụng cú chớnh ph Cho bit mi quan...
 • 23
 • 480
 • 0

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 4

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 4
... lai 2 94 2 64 E’’2 I2 E1 1 54 E’2 I1 100 Thu nhập Đồ thị 2: Trường hợp giảm chi tiêu tăng tiết kiệm lãi suất tăng Thu nhập tương lai 2 94 2 64 E’’2 1 54 E’2 I2 E1 I1 100 Thu nhập Đồ thị 3: Trường hợp ... 536,68 = 983, 34 - Đường cầu bạc dịch chuyển sang DS4 PS4 = 540 – QS1 + 0,2 PG3 = 540 – 200 + 0,2 x 983, 34 = 536,67 - Đường cầu vàng dịch chuyển sang DG4 PG5 = 850 - QG1 + 0,5 PS4 = 850 – 135 ... hợp không thiếu hụt dầu mỏ M2 = 40 0 x 10 + 60 x = 42 40 (xu) = 42 ,4 ($) Tiền vốn bỏ là: M = (NA + NB).1$ = 46 0 ($) Lãi suất kỳ vọng : E(R) = (P1.M1 + P2.M2)/M = 36,3 /46 0 = 7,89% Phương sai D(R) =...
 • 30
 • 360
 • 0

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 6

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 6
... sau: QS = 0,798P – 6, 1 56 QD = -0, 162 P + 21, 364 Khi thị trường cân bằng, lượng cung lượng cầu  QS = Q D  0,798PO – 6, 1 56 = -0, 162 PO + 21, 364  0,96PO  PO QO = 27,52 = 28 ,67 = 16, 72 Số thay đổi ... X = Y (3) (1) (2) (3) vào (2) ⇒ X=Y= ⇒ 5000 = ≈ 166 7 Tiền đóng góp cho từ thiện : 166 7 x 1000 = 1 .66 6 .66 7 (đồng) ⇒ Tiền dùng cho tiêu dùng : 166 7 x 2000 = 3.334.000 (đồng)  5000      ⇒ U1 ... lệch trường hợp khơng có thiếu hụt dầu mỏ=4 96, 33$ -502,4$= -6, 07$ -Phương sai : D(X)=1/3*(12,13$)2+2/3*( -6, 07$)2 =49,045+24, 563 =73 ,60 89$ NHĨM LỚP: KTVM D1 Mơn học: Kinh tế vi mơ Giảng vi n: TS.Hay...
 • 74
 • 118
 • 0

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 7

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 7
... Bài tập Kinh tế Vi Mơ Chương 13: Hương (Bài 1 -Bài 4), Trang (Bài 5 -Bài 7) Chương 7: Anh Tuấn + Thanh Trâm (hai người tự chia nhá, chương hơng biết chia làm seo hít) Chương 17: Chi (Bài 1- Bài ... (Bài 1- Bài 3), Mộng Trâm (Bài 4- Bài 7) , Hảo (Bài 8 -Bài 10) Chương 9: Tuyết (Bài 1 -Bài 2), Thanh (Bài 3- Bài 5), Trân (Bài 6 -Bài 8) CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH BÀI Thơng tin: Nhu cầu ... Pg = 800 + 0,5(555,56) = 1. 077 ,78 Vậy giá cân tạm thời vàng Pg = 1. 077 ,78 ; giá cân tạm thời bạc Ps = 555,56 Thế Pg = 1. 077 ,78 vào (4), ta có: Ps = 340 +0.2 x 1. 077 ,78 = 555,556 Thế Ps = 555,56...
 • 56
 • 191
 • 0

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 8

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 8
... Thị Hồng Un 28/ 06/1 986 0 985 027 388 Dương Thanh Trúc 23/11/1 985 09392 66613 Tăng Đức Chung 06/01/1 982 90949 80 66 31 Nguyễn Ngọc Thắng 20/06/1 984 0 982 79 00 40 Huỳnh Trị An 03/02/1 983 0909 04 03 ... 123,5 Giải tập – Nhóm Trang  P = 9 ,88  Q = 1, 68 Thặng dư người tiêu dùng thị trường cân bằng: CS = 9 ,88 x 1, 68 = 16,6 (triệu đồng) Để đảm bảo lợi ích người tiêu dùng phủ đưa 02 giải pháp: a Giải ... với P1 = 69.9 $ P2 = 69.9 $  TR = 80 + 69.9 + 69.9 = 219 .8 ;TC = 20*4 = 80 $ Giải tập – Nhóm  Trang 11 Lợi nhuận = 219 .8 - 80 = 1 38. 8 $ b.Chiến lược bán hỗn hợp mang lại lợi nhuận cao Tại sao?...
 • 51
 • 100
 • 0

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 10

tổng hợp bài giải môn kinh tế vi mô nhóm 10
... (P1+P2) Q1= 10- P1 , co tất 10 co so doanh nghiệp nên Q1 = 100 – 10P1 => P1 = 10- Q1 /10 TR1 = Q1* (10- Q1 /10) = 10Q1 –Q21 /10 => MR1 = 10 –Q1/5 Q2 = 8-P2 => Q2 = 80 -10 P2 => P2 = 8- Q2 /10 => TR2= ... Q1)  Q1 = 10 Thế vào (4) ta có: Q2 = 10 Trang 41/51 Bài Tập KTViMo Dem 1– K19 – Nhóm 10 GV: Ts Hay Sinh Q1 = Q2 = 10  P = 30 – (10 + 10) = 10 Vậy cơng ty thơng báo mức sản lượng Q = 10 lợi nhuận ... hỗn hợp π = 2x(69,95-35) + 2x (100 – 2x35) = 129,9 Ta có bảng tổng hợp sau: P1 Bán riêng lẻ 90 Bán trọn gói Bán hỗn hợp 69,95 P2 90 69,95 Pb 100 100 π 110 120 129,9 Trang 38/51 Bài Tập KTViMo...
 • 51
 • 117
 • 2

Xem thêm