Bao cao tien do thi cong (cua TVGS mau)08 12 09

Đồ án TCTC - Hãy lập tiến độ thi công của công trình theo số liệu, mặt bằng số II, Số tầng 5, số đơn nguyên 2, số bước gian 14, chiều dài các nhịp l1=6,5m,l2=1,2m.DOC

Đồ án TCTC - Hãy lập tiến độ thi công của công trình theo số liệu, mặt bằng số II, Số tầng 5, số đơn nguyên 2, số bước gian 14, chiều dài các nhịp l1=6,5m,l2=1,2m.DOC
... công trình: 1-Kiến trúc công trình: Công trình mang tên ngân hàng tài tỉnh hà tây nằm đờng quốc lộ Hà Nội- Hoà Bình, Công trình gồm có tầng ,chiều cao tầng 3,6(m) ,chiều dài 58(m),rộng7,7(m) Chiều ... cônh trình 105 Gvhd: ths.lê công SVTH : phạm sơn - lớp 2000x3 đồ án tổ chức thi công m3 m3 T m3 Công m2 12,2 4 36,7 4,66 26,15 23,11 1434,2 m2 công m2 m2 m2 Công 68 15,7 6 22,6 12 45,2 1,92 2,4 8 14,6 3 ... thép A-B - Đổ bê tông theo lớp đầm kỹ - Bảo dỡng bê tông theo quy định * Thi công dầm sàn toàn khối : + Khi thi công xong phần cột theo khu vực, tiến hành thi công cốt pha cốt thép dầm sàn Các...
 • 27
 • 188
 • 0

BÁO CÁO NCKH : "ĐIỂN HÌNH HÓA SƠ ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN" ppt

BÁO CÁO NCKH :
... QUYT BO CO NCKH SINH VIấN 2010 THIT K K THUT THI CễNG THEO PHNG PHP TOP- DOWN: 1.Ct thộp tm: Khi thi cụng tng hm theo phng phỏp TOP- DOWN phi s dng cỏc ct thộp cỏc sn tng hm v nu thi cụng kt ... ỏy tng hm 5.7 Thi cụng Tng tng hm phớa bờn tng barret nu cn thit 5.8 Thi cụng vỏ cỏc ụ sn c cha l thi cụng 5.9 Thi cụng hon thin nh Phng phỏp truyn thng 6.Thit b phc v thi cụng: Phc v cụng tỏc ... thi tit Tin thi cụng nhanh, sau ac thi cụng sn tng trt, cú th tỏch hon ton vic thi cụng Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down l cụng ngh tiờn tin hin Trong cụng ngh...
 • 58
 • 519
 • 0

Báo cáo khoa học: "Một vài phương pháp sơ đồ mạng trong điều khiển tiến độ thi công" potx

Báo cáo khoa học:
... nhật Việc lập đồ mạng điều khiển tiến độ thi công công trình điều kiện tất yếu phải có hồ đấu thầu xây dựng Các phơng pháp đồ mạng cần đợc kết hợp, bổ sung cho điều khiển thi công Kết ... 1.3 Điều khiển tiến độ thi công đồ mạng CPM Sau chuyển đồ mạng tính toán P.E.R.T có nghĩa kỹ thuật ớc lợng kiểm tra dự án (program Evaluation and Review Technique) Trong phơng pháp đồ mạng ... sớm Khi đồ mạng bị thay đổi, sau nửa tháng tháng cần thi t phải lập lại mạng, tính toán lại tiêu thời gian Phơng pháp P.E.R.T 2.1 Giới thi u chung 1.2 đồ mạng trục thời gian đồ mạng diễn...
 • 4
 • 426
 • 1

Báo cáo khoa học: "Giám sát giá thành và giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình" ppt

Báo cáo khoa học:
... dung công tác giám sát giá thnh thi công xây dựng công trình Giá trị toán đợc tính toán từ khối lợng thực đơn giá toán công tác xây lắp Do đó, chất, thấy giám sát giá thành thi công công trình xây ... ghi chép đơn vị giám sát thực quan trọng để xử lý khiếu nại, tranh chấp xảy trình thi công xây dựng công trình Giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình chịu ... Giám sát giá thành trình thi công xây dựng, mặt phải xuất phát từ tự kiểm soát chi phí nhà thầu thi công xây dựng công trình, mặt khác giám sát chủ đầu t, thông qua máy giám sát Cả chủ...
 • 8
 • 912
 • 1

Báo cáo tiến độ hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Báo cáo tiến độ hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
... diễn Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng – 2011 20 Tháng 6, 2011 Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng – 2011 21 Tháng 6, 2011 PHỤ LỤC BỘ CÔNG THƢƠNG, HỢP PHẦN CPI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THÁNG – NĂM 2011 Tiến ... Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng – 2011 13 Tháng 6, 2011 Trong số dự án trình diễn này, có 45 dự án tiến hành độc lập, dự án doanh nghiệp SX công nghiệp Trong số 17 doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất ... trường Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng – 2011 Tháng 6, 2011 Thông tin chung Cho đến nay, hoạt động chung hợp phần theo văn kiện Sau thời gian khởi động chậm, tiến độ thực đẩy nhanh từ năm 2007 Tiến...
 • 24
 • 796
 • 1

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2010 hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2010 hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
... Đề xuất Không có Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng 2010 22 Tháng 6, 2010 PHỤ LỤC BỘ CÔNG THƯƠNG, HỢP PHẦN CPI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THÁNG – NĂM 2010 Tiến độ đầu năm Tiến độ lũy tích 75 % Dự kiến tiến ... thành, phim lại hoàn thành tháng Báo cáo tiến độ hợp phần CPI Tháng 2010 16 Tháng 6, 2010 Trong số 15 phim năm 2010 (hoạt động 3.3.0.g), trạng đến cuối tháng l hợp đồng sản xuất phim kí kết Dự kiến ... tiến độ trình bày tiến độ giải ngân hoạt động hợp phần từ tháng đến cuối tháng năm 2010, dự báo tiến độ tình hình giải ngân từ tháng đến tháng 12 năm 2010 Tiến độ hoạt động 2.1 Các hoạt động...
 • 25
 • 741
 • 1

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN BÓC LỘ KHE NÂNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) pot

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN BÓC LỘ KHE NÂNG ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) pot
... nhiệt độ môi trường; phụ gia chậm ninh kết Thời gian bóc lộ khe nâng định nghĩa khoảng thời gian tính từ thời điểm hoàn thành việc đầm nén lớp đổ thời điểm đổ lớp Thời gian bóc lộ khe nâng sử ... thi công tuân thủ yêu cầu loại khe nâng phụ thuộc vào thời gian bóc lộ khe thể điểm sau: - Thời gian bóc lộ khe phụ thuộc vào tính chất cấp phối, điều kiện tự nhiên điều kiện thi công đập - Thời ... 64 Bảng 5: Thống kê thi công đập RCC Sơn La Thời gian thi công SỐ KHE THI CÔNG Tổng số Bình Khối lượng Khe Khe Khe Khe ngày thi quân (m3) s.lạnh Tổng công lớp/ngày Khối Từ … Đến nóng ấm lạnh C1...
 • 7
 • 245
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC THEO DÕI , BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC THEO DÕI , BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
... VỀ THEO DÕI VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI .6 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THEO DÕI VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THEO DÕI VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ... tham d , nội dung công tác vận động…) b Công tác đào tạo, tập huấn: Báo cáo chung công tác đào tạo, tập huấn cán thực xây dựng nông thôn mới; công tác đào tạo tập huấn cộng đồng xây dựng nông thôn ... THEO DÕI VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẦN I THEO DÕI VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẦN I I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG...
 • 66
 • 467
 • 0

Đề xuất giải pháp quản lý tiến độ thi công phần thô công trình chung cư d palais de louis của nhà thầu công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình

Đề xuất giải pháp quản lý tiến độ thi công phần thô công trình chung cư d palais de louis của nhà thầu  công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình
... n đ thi công ph n thô công trình chung c D Palais De Louis tài li u tham kh o h u ích cho công ty c ph n xây d ng kinh doanh đ a c Hòa Bình nói riêng c ng nh công ty thi công xây d ng công trình ... i pháp qu n ti n đ thi công ph n thô công trình chung c D Palais De Louis c a nhà th u - Công ty c ph n xây d ng kinh doanh đ a c Hòa Bình đ đ m b o ti n đ đ Ph ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp ... đ thi công ph n thô công trình chung c D Palais De Louis 62 3.2.1 Tình hình l p k ho ch qu n ti n đ thi công ph n thô công trình chung c D Palais De Louis 62 3.2.2 Công...
 • 110
 • 152
 • 0

Báo cáo tiến độ thạc sỹ đại học huế nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt tại công ty điện lực thanh hoá

Báo cáo tiến độ thạc sỹ đại học huế nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt tại công ty điện lực thanh hoá
... CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN SINH HOẠT Công khai giá điện Chất lượng điện Cơ sở vật chất đội ngũ nhân viên Chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt PCTH Quy trình cấp điện Công khai sản lượng điện & ... tiễn dịch vụ điện sinh hoạt;  Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt Công ty Điện lực Thanh Hóa giai đoạn 2009-2011;  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điện sinh ... đạt chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra, chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt thấp Vì vậy, nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt Công ty Điện lực Thanh Hóa cấp thiết quan trọng...
 • 18
 • 544
 • 11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt nam
... THỦY LỢI LÊ QUỐC TOÀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ THEO THỜI GIAN CỦA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... tốc độ thi công hợp xây dựng đập BTĐL Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Các đập tông đầm lăn thi công Việt Nam Nghiên cứu ảnh hưởng số tiêu theo thời gian BTĐL đến tiến độ thi công đập ... hóa số tiêu BTĐL theo thời gian từ bắt đầu đông kết đến BTĐL đạt tiêu theo thi t kế Xác định ảnh hưởng tiêu BTĐL đến nhiệt, ứng suất nhiệt tiến độ thi công đập tông trọng lực Việt Nam...
 • 218
 • 128
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt nam (TT)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt nam (TT)
... Đập tông trọng lực đầm lăn thi công Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu diễn biến số tiêu theo thời gian tông đầm lăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công đập tông trọng lực đầm lăn ... chứng tỏ ảnh hưởng tiêu theo thời gian đến diễn biến nhiệt ứng suất nhiệt đập tông trọng lực đầm lăn. Đã kiểm nghiệm tiến độ thi công hợp lí cho đập tông đầm lăn Đồng Nai 4, kết làm sở để ... thân đập, điều kiện gây tượng nứt nhiệt thi công tông khối lớn Trong thời gian vừa qua xuất vết nứt nhiệt số đập tông trọng lực đầm lăn. Vì vậy, đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng số tiêu theo...
 • 27
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tiến độ thi côngbáo cáo tiến độ thi công công trìnhbảng báo cáo tiến độ thi côngmẩu báo cáo tiến độ thi côngmẫu báo cáo tiến độ thi công tuầnmẫu báo cáo tiến độ thi công hàng tuầnmẫu báo cáo tiến độ thi công dự ánmẫu báo cáo tiến độ thi công cong trinhcông trình luôn đòi hỏi về kỹ thuật chất lượng cao tiến độ thi công nhanh có sự thẩm định của cơ quan có thẩm quyềnthứ nhất là tiến độ thi công của dự án thời gian hoàn thành toàn bộ dự án so với kế hoạch mục tiêu có đảm bảo tiến độ khôngthứ ba biến động thời tiết gây nhiều bất lơị cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trìnhtiến độ thi công của các nhà thầuchọn phương án để đảm bảo đúng tiến độ thi công ta dùng biện pháp đào móng bằng cơ giớimẫu báo cáo chậm tiến độ thi côngđội trưởng đội xây dựng lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công và tiến độ thi công sau đó báo cáo lên phòng kỹ thuật thi côngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả