L = 20,2 m

Thiết kế hệ thống băng vít ngang vận chuyển xi măng với năng suất Q=80T-h, chiều dài v-c L=24 m

Thiết kế hệ thống băng vít ngang vận chuyển xi măng với năng suất Q=80T-h, chiều dài v-c L=24 m
... trình m men sau: M1 + 2 .M2 +M3 = - Pn l 10 M2 + 2 .M3 +M4 = - Pn l M3 + 2 .M4 +M5 = - Pn l M4 + 2 .M5 +M6 = - Pn l M5 + 2 .M6 +M7 = - Pn l M6 + 2 .M7 +M8 = - Pn l Giải phương pháp ta : M0 = M1 = 304,846 ... t m M0, M1 , M2 , M3 ,M4 ,M5 ,M6 ,M7 ,M8 Aùp dụng công thức, tài liệu [6]: Phương trình m men có công thức tồng quát sau: a.MI-1 + 2.(a+b) MI + b.MI+1= -6 (ΩI.ZI + ΩI+1.ZI+1) (11) Trong : MI : m men ... katalog; λ=1,96 Mmax : M men lớn biểu đồ phụ tải Mx Mmax= i.η - = 5835 =192,9 N .m 31,5.0,96 Trong : M men xoắn: Mx= 583,5 kG .m Tỉ số truyền hộp gi m tốc: i = 31,5 M m: M men định m c động Theo...
 • 26
 • 595
 • 1

CHƯƠNG 5- ĐO L-C-M

CHƯƠNG 5- ĐO L-C-M
... RX R1/XCX = R2/XCm RX = CX = R1 R m R2 R2 C m R1 MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN DUNG 5.3 Một số dạng cầu đo L,C : Cầu Maxweell-Wien đo điện cảm có tổn hao : Khi cầu cân bằng: RX + j.ω.LX R4 R1 RX = ... Schering đo điện dung có tổn hao : Khi cầu cân bằng: RX = C3 R4 C1 CX = R3 C1 R4 Cầu OWEN đo điện cảm có tổn hao : Cầu Schering Khi cầu cân bằng: RX = R2 C1 C3 Ig LX = R2.R3.C1 C Cầu OVEN 5.4 Đo hỗ ... cân ta có : Từ : R1.Rm = R2.RX R1.XLm = R2.XLX RX = R1 Rm R2 LX = R1 Lm R2 b Cầu đo điện cảm có tổn hao nhiều : Khi đo mắc mạch hình vẽ điều chỉnh Rm,Lm để cầu cân Ig = Khi cầu cân ta có : Rm Lm...
 • 19
 • 156
 • 1

CURRICULUM VITAE BRENNA L. ANDERSON, M.D., M.S.C.R. pot

CURRICULUM VITAE BRENNA L. ANDERSON, M.D., M.S.C.R. pot
... Brenna Anderson Curriculum vitae Revised: July 4, 2011 Full time faculty Excellence-in-teaching award Brown University ... Warren Alpert Medical School of Brown University Division of Maternal Fetal Medicine Brenna Anderson Curriculum vitae Revised: July 4, 2011 HOSPITAL APPOINTMENTS July, 2003 - 2006 July, 2006 – present ... SOCIETIES 1991-1995 Professions in Medicine Organization, Secretary and President Brenna Anderson Curriculum vitae Revised: July 4, 2011 1997-1999 Sigma Xi Research Society 1995-1999 American...
 • 15
 • 199
 • 0

Báo cáo thực tập CONG TY TNHH DV & TM L.T.M tiếng trung ngoại ngữ đà nẵng

Báo cáo thực tập CONG TY TNHH DV & TM L.T.M  tiếng trung  ngoại ngữ đà nẵng
... trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY THỰC TẬP Trang BÁO CÁO THỰC TẬP I LỊCH SỬ CÔNG TY - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP: Tên công ty: Công ty TNHH TM & DV L.T.M ... CÔNG TY TNHH TM &DV L.T.M NHẬT KÝ THỰC TẬP I Trong thời gian từ ngày 03/03/2014 đến 27/04/2014 em vinh dự thực tập công ty TNHH TM & DV L.T.M Nay thời gian thực tập hết em xin báo cáo lại toàn trình ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà nẵng, ngày…tháng…năm 2014 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Trang 38 BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM...
 • 40
 • 901
 • 0

chu cai l - n -m

chu cai l - n -m
... khoai - Trẻ đọc - l n - Trẻ tìm chữ học ( chữ u, a, o, i ) - Trẻ phát âm tập thể - nhóm - cá nh n - Gọi trẻ trả l i - Trẻ cử b n l n chơi - Trẻ tìm chữ cụm từ Đập niêu - Trẻ phát âm tập thể - nhóm ... - cá nh n - Trẻ sờ chữ , đa ý ki n ( gọi -3 trẻ ) - Trẻ l y n t móc xuôi thêm vào b n phải chữ n - Gọi trẻ trả l i + Quan sát nh n xét chữ m : gồm n t thẳng hai n t móc xuôi n m b n phải n t ... bi n so sánh cặp chữ l i * So sánh cách phát âm cặp chữ l - m : - Trẻ trả l i ( chữ m bi n mất, - Chữ bi n ? C n l i chữ ? chữ l n - Gọi trẻ trả l i - Cô phát âm chữ l n trẻ nh n xét + Cô...
 • 5
 • 324
 • 0

Ch­¬ng 3 ¦íc l­îng m­a b»ng radar thêi tiÕt3.1. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m­a ppt

Ch­¬ng 3 ¦íc l­îng m­a b»ng radar thêi tiÕt3.1. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m­a ppt
... sóng radar, radar thường cho kết đánh giá cường độ mưa thấp thực tế Hình 3. 3 ảnh hưởng gió mạnh phía búp sóng 3. 6 Biến đổi profile độ phản hồi theo khoảng cách Búp sóng radar độ xa lớn cách radar ... công thức (3. 1) cách chấp nhận mưa đồng không gian thời gian, u*= Khi đó, kết hợp (3. 1) với công thức (3. 2) ta nhận được: DMax I D N D dD D (3. 3) Mưa có cường độ I từ 0,6 đến 3, 0 mm/h thường ... hồi Bảng 3. 1 cho phân cấp cường độ mưa độ phản hồi tương ứng: Bảng 3. 1 Phân cấp cường độ mưa độ phản hồi Cấp Cường độ mưa (mm/h) Độ phản hồi (dBZ) 0,25 0,64 1,27 3, 18 6 ,35 10,16 29,5 35 ,9 40,7...
 • 24
 • 186
 • 0

Chủ đề: Thực vật - Làm quen chữ viết l, n, m

Chủ đề: Thực vật - Làm quen chữ viết l, n, m
... Toâ chöõ caùi l Qủa lê 4 Toâ chöõ caùi n Qủa na Toâ chöõ caùi m Qủa m n CHAØO T M BIỆT HẸN GẶP LẠI ...
 • 15
 • 307
 • 1

slide âm nhạc 3 -ngày mùa vui, giới thiệu nhạc cụ dân tộc -GV H.L Sinh, M.T Thủy

slide âm nhạc 3 -ngày mùa vui, giới thiệu nhạc cụ dân tộc -GV H.L Sinh, M.T Thủy
... 15: Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc Câu 3: Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hòa yêu thương Tiết 15: Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui Giới thiệu vài nhạc cụ ... Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc Câu 1: Nhịp nhàng bước chân Vang ngân tiếng reo cười Tiết 15: Âm nhạc Học hát: Bài Ngày mùa vui Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc ... tộc vừa giới thiệu giấy - Mỗi nhạc cụ kể tên thưởng tràng vỗ tay TRÒ CHƠI Xem hình đoán tên nhạc cụ dân tộc giới thiệu Đáp án Đúng Sai Trong nhạc cụ dân tộc vừa giới thiệu nhạc cụ có dây nhất?...
 • 38
 • 209
 • 0

Thiết kế trụ cầu dầm cầu ôtô thân đặc nhịp giản đơn với chiều dài nhịp L=28 m,chiều cao trụ H=9m

Thiết kế trụ cầu dầm cầu ôtô thân đặc nhịp giản đơn với chiều dài nhịp L=28 m,chiều cao trụ H=9m
... THIếT Kế MÔN HọC Mố TRụ CầU I.2 Chọn cấu tạo trụ Trụ thiết kế kiểu trụ đặc cao m, móng trụ móng nông sâu m.Kính thớc trụ, kết cấu nhịp, nh bố trí tổng thể trình ... THIếT Kế MÔN HọC Mố TRụ CầU Kết cấu nhịp nhịp nhịp đối xứng ,nhịp kê gối cao su di động, nhịp kê gối cao su cố định ,chiều dài nhịp 28 m.Do e1= e2 = 43.5 cm (e1,e2 khoảng cách từ tim trụ đến ... tim gối đến đầu dầm dầm nhịp phải bên trái trụ ; b3 : khoảng cách hai đầu dầm cạnh ; Với: b3=5+0.00001*30*2800= 5.84 cm =6 cm T0 :hiệu số nhiệt độ cao nhiệt độ trung bình L : nhịp dầm ; b1,a1 khoảng...
 • 11
 • 294
 • 1

Thiết kế trụ cầu dầm giản đơn nhịp dài L= 27 m,chiều cao trụ H=6m,chiều cao dầm h= 1.5m

Thiết kế trụ cầu dầm giản đơn nhịp dài L= 27 m,chiều cao trụ H=6m,chiều cao dầm h= 1.5m
... (m2) Trong đó: l1, l2 chiều dài nhịp1 nhịp2 hLC chiều cao lan can hd1 , hd2 chiều cao dầm nhịp dầm nhịp K1, K2, K3 hệ số độ rỗng Lực gió ngang tiêu chuẩn tác dụng vào kết cấu: * Khi không xe: W1tc ... phơng cầu lên kết cấu nhịp trụ cờng độ gắn: Khi có xe chạy cầu W = 50kg/m2 Khi xe chạy cầu W1 = 180kg/m2 a Tính với mực nớc thấp nhất: - Diện tích chắn gió lan can: F1n = + l l2 27 27 .hl ... : cầu TC K34 Trang Thiết kế môn học mố trụ cầu - Tay đòn mặt cắt đỉnh bệ: + Lan can: h01 = 8,5 (m) + Kết cấu nhịp h02 = 5,53 (m) + Thân trụ...
 • 12
 • 438
 • 5

Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Lâm Thao, Phú Thọ

Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7 trường THCS Lâm Thao, Phú Thọ
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I Môn: Ngữ Văn Câu Nội dung cần đạt Điểm a, Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt 0,5 Tác giả: ... chung: - Biết viết văn biểu cảm người, biết kết hợp biểu cảm trực tiếp gián tiếp; Bố cục ba phần rõ ràng, mạch lạc; Lời văn giàu cảm xúc… * Yêu cầu cụ thể 0,5 A Mở - Giới thi u bố mẹ em - Nêu ... xúc trực tiếp trước đặc điểm II Những nét tính cách phẩm chất tiêu biểu bố (mẹ) làm em yêu mến, xúc động… - Kể sơ qua tính cách, phẩm chất bố (mẹ) bộc lộ cảm xúc trực tiếp trước đặc điểm III...
 • 3
 • 383
 • 0

Đề kiểm tra cuối năm môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 - 2015 trường THCS Lâm Thao, Phú Thọ

Đề kiểm tra cuối năm môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 - 2015 trường THCS Lâm Thao, Phú Thọ
... CUỐI NĂM Môn: Ngữ Văn Câu (2đ) Yêu cầu nội dung đạt Điểm a, Câu văn thuộc văn bản: Vượt thác 0,25 Tác giả: Võ Quảng 0,25 b, Chỉ hai phép tu từ so sánh: - Dượng Hương Thư tượng đồng đúc 0,25 - ... dượng Hương Chủ ngữ: Tre (2 đ) Cấu tạo CN: Danh từ VN1: Giữ làng; VN2: Giữ nước; VN3: Giữ mái nhà tranh; VN4: Giữ…chín Cấu tạo ba VN: Đều cụm ĐT (6 đ) + Yêu cầu chung: Biết làm văn miêu tả cảnh ... dụng từ ngữ giàu hình ảnh, gợi cảm 0.5 0,5 0,5 0,5 + Yêu cầu cụ thể: * Về nội dung: A Mở - Giới thiệu cánh đồng làng (Thời gian, lí quan sát) 0,5 - Ấn tượng chung cảnh B Thân I Tả bao quát - Nhìn...
 • 4
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tình hình sản xuất và bán sản phẩm của các hộ chế biến nước mắm ven biển tỉnh thừa thiên huếQuy hoạch sử dụng đất chi tiết xã vinh xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011 – 2020Thực trạng tình hình chăn nuôi lợn thịt ở phường thuỷ phương, thị xã hươngthuỷ, tỉnh thừa thiên huếTìm hiểu tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng tại xã quảng thái, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huếBài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxitGIÁO án tôi yêu EMGIÁO án tương tưTìm hiểu thư viện css metro UI và ứng dụngThơ nôm đường luật phan bội châu thời kỳ ở huế (từ 1925 đến 1940)Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh quảng ninhBài 1. Bài mở đầuQuan niệm nhân sinh của nhân vật thúy kiều trong đoạn trường tân thanh nhìn từ lí thuyết diễn ngônTruyền thuyết và lễ hội dân gian ở kiến thụy, hải phòngBài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngBài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịtBusiness Growth SlidedizerBài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chimGiáo trình thiết kế cầu bê tông cốt thép lê đình tâmCalderas Light 16x9 ColouredNghiên cứu khảo nghiệm một số giống lúa thuần mới chọn tạo ở một số vùng sinh thái