DT DIACHAT CT CD 2015 1

Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 12 của Sở GD & ĐT Nghệ An năm 2015

Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 12 của Sở GD & ĐT Nghệ An năm 2015
... Đồng Tháp, An Khê Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng…” (Trích: Việt Bắc – Tố Hữu SGK Văn 12 , Tập 1, trang 11 2 ,11 3 NXBGD Việt Nam năm 2 012 ) _Hết _ Xem thêm Đề đáp án môn tại: http://dethikiemtra.com/lop -12 /de -thi- hoc-ki -1- lop -12 ... Việt Nam năm 2 012 ) _Hết _ Xem thêm Đề đáp án môn tại: http://dethikiemtra.com/lop -12 /de -thi- hoc-ki -1- lop -12 ...
 • 2
 • 110
 • 0

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn của Sở GD & ĐT Lạng Sơn năm 2015

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn của Sở GD & ĐT Lạng Sơn năm 2015
... đi, có nhớ nhà Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son” (Trích: Việt Bắc – Tố Hữu, SGK ngữ văn 12 , NXB Giáo dục, 2 013 ) Hết ...
 • 2
 • 257
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử, Địa lớp 11 Sở GD & ĐT Gia Lai năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử, Địa lớp 11 Sở GD & ĐT Gia Lai năm 2015
... nhóm nước phát triển qua năm b) Rút nhận xét giải thích Câu (2 điểm) Hãy phân tích nội dung lợi ích bốn mặt tự lưu thông EU Chúc em làm tốt Xem thêm: Đề thi học lớp 11 môn Toán có đáp án ...
 • 2
 • 238
 • 0

Đề kiểm tra kì 1 có đáp án môn Địa Lý lớp 9 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2015

Đề kiểm tra kì 1 có đáp án môn Địa Lý lớp 9 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2015
... nghiệp (d/c) Hết Liên quan: Đề kiểm tra lớp môn Địa năm 2 015 Quận TP Hồ Chí Minh Đề thi HK lớp năm 2 015 môn: http://dethikiemtra.com/lop -9/ de-thi-hoc-ki -1- lop -9 ... tích công nghiệp nước ta *** Hết *** Đáp án đề kiểm tra lớp Môn Địa năm 2 015 Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án A B C C D A II- PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ... 2000-2007 (%) Loại \ Năm 2000 2007 Cây công nghiệp hàng 34 ,9 năm 31, 7 Cây công nghiệp lâu năm 65 ,1 68,3 a) Vẽ hai biểu đồ hình tròn thể cấu diện tích công nghiệp nước ta năm 2000 năm 2007 b) Qua bảng...
 • 4
 • 107
 • 0

Đề kiểm tra kì 1 Sinh 9 của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc năm 2015 có đáp án

Đề kiểm tra kì 1 Sinh 9 của Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc năm 2015 có đáp án
... người phải phương pháp thích hợp? Nêu tên phương pháp nghiên cứu di truyền người _ Hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN SINH SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu Đáp án A B ... mARN trình tự nuclêôtit: –U–U–A–X–U–A–A–U–X–G–A–U– Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch mARN Câu 9: (2,0 điểm) a) Đột biến gen gì? Tại đột biến gen thường hại cho thân sinh ... C D .16 Câu Prôtêin chức sau đây? A Xúc tác trình trao đổi chất B Điều hòa trình trao đổi chất C Cấu trúc D Truyền đạt thông tin di truyền Câu Loại biến dị sau không di truyền qua sinh sản...
 • 4
 • 83
 • 0

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 Sở GD & ĐT Quảng Bình năm 2015 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán 9 Sở GD & ĐT Quảng Bình năm 2015 có đáp án
... = 1/ 2AB = R, tính diện tích tam giác BDF theo R Câu (1 điểm) Cho biểu thức: tử số 2 010 dấu căn, mẫu số 20 09 dấu Chứng minh A < 1/ 4 ——- Hết ——ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN SỞ GD & ĐT BÌNH ... BÌNH DƯƠNG Câu (1, 5đ) a) 0,5đ b) 0,75đ Câu 2: a) điểm b) điểm A = ⇔ 2(√x + 1) = ⇔ √x + = ⇔ √x = ⇔ x = Đối chiếu điều kiện kết luận Câu (2 điểm) (d1): y = 1/ 2x + (d2): y = -x + Vẽ (d1) (d2) hệ trục ... = FC AE + BF = EF c) điểm Sin B1= 1/ 2 => góc B1 = 60º, góc B2 =60º =>Tam giác BCF giải tam giác vuông ABC, BDF => BC = BF = R√3 BD = 3R Câu (1 ) Thay vào A ta có: ===== Hết ===== ...
 • 5
 • 218
 • 0

Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

Đề thi học kì 1 có đáp án môn Toán 8 Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015
... Biết AE = cm, BC = 12 cm Tính diện tích tam giác ABC **** HẾT **** PHÒNG GD & ĐT NHAI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TOÁN I Lí thuyết: viết đẳng thức (1 iểm) Lấy ví dụ áp dụng đẳng thức (1 iểm) II Bài Tập ... vì: Ta có: DE // AC; DE = 1/ 2 AC (1) Mà ME = 2DE (2) (1 iểm) Từ (1) (2) ⇒ ME // AC ME = AC b) Tứ giác AEBM hình chữ nhật vì: DA = DB; DE = DM Và góc E = 90º (do tam giác ABC tam giác cân AE ... Mỗi ý điểm Bài (1 ) a 10 x + 15 y = 5(2x + 3y) (0,5đ) b x2 – xy – 2x + 2y = x(x – y) – 2(x – y) = (x – y)(x – 2) (0,5đ) Bài a) Điều kiện xác định: x – ≠ x ≠ b) Rút gọn phân thức (1 ) (0,5đ) Bài...
 • 3
 • 161
 • 0

Đáp án và Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015

Đáp án và Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015
... cầu chung: – Bài văn có bố cục đủ ba phần – Diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ Yêu cầu cụ thể: A Mở bài: Giới thi u đồ dùng học tập học sinh bút bi, bút máy, cặp sách, … (1 điểm) B Thân bài: ... (0,5đ) – Xuất xứ: giới thi u nơi sản xuất, công đoạn làm ra, đến tay người tiêu dùng (0,5đ) – Cấu tạo: + Cấu tạo : hình dáng, màu sắc, kích thước, hoa văn. (0,5đ) + Cấu tạo : hình dáng, nguyên tắc hoạt ... ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm (0,25 điểm) -Ví dụ: Lí Bạch (7 01- 762) nhà thơ tiếng Trung Quốc thời Đường (0.25đ) – Dấu ngoặc kép: + Đánh dấu từ ngữ,...
 • 3
 • 209
 • 0

Đề thi kì 1 môn Toán 7 có đáp án Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

Đề thi kì 1 môn Toán 7 có đáp án Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015
... PHÒNG GD & ĐT NHAI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TOÁN BÀI 1: (2đ) 0,5 điểm điểm Bài câu a điểm b) 3,2x + ( -1, 2)x + 2 ,7 = -4,9 [3,2 + ( -1, 2)]x = -4,9 – 2 ,7 (0,5) 2x = -7, 6 x = ( -7, 6)/2 x = ... f(x) = 2x + 1/ 2 Tính được: (0,25) 0,5 điểm Mỗi ý 0,25 điểm Bài 4: – Gọi a, b, c theo thứ tự số tiền góp vốn ba người A, B, C – Lập được: a + b + c = 10 5 – Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: 0,5 điểm ... 0,5 điểm – Tính được: a = 21; b = 35; c = 49 – Trả lời: Vậy: Người A góp vốn 21 triệu Người B góp vốn 35 triệu Người C góp vốn 49 triệu (0,5đ) Bài a) Xét ΔABM ΔDCM có: MB = MC (gt) ∠AMB = ∠DCM...
 • 4
 • 350
 • 0

Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015

Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Hòn Đất năm 2015
... chúng em học tập.Ở sân nhà bốn tầng dành cho học sinh lớp 6 ,7, 8,9.Mỗi tầng có tám lớp. Các lớp sơn màu vàng cửa sơn màu xanh đậm.Trên tường nhà có kể hàng chữ : “Tiên Học Lễ Hậu Học Văn .Đó hiệu ... Giới thi u trường: Ở đâu, tên gọi, em học lúc nào? (1 iểm) B Thân bài: – Sơ lược tiểu sử trường (0,5đ) – Kết hợp miêu tả trường: Lầu, phòng học, cây,… (1 điểm) – Ngôi trường kỷ niệm em, … (1 điểm) ... thơm mùi vôi mới.Tầng phòng hội đồng sân rộng để chúng em tập thể dục, không sợ mưa nắng.Tầng hai toàn dành cho học sinh lớp 7, 8.Tầng ba dành cho học sinh lớp 6,8 chúng em.Bên lớp trang trí đẹp mắt.trên...
 • 3
 • 396
 • 0

Đáp án đề kiểm tra kì 1 Sinh 6 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015

Đáp án đề kiểm tra kì 1 Sinh 6 Phòng GD & ĐT TX Ba Đồn 2015
... khoáng 0,5 đ + Ruột chứa chất dự trữ 0,5 đ – Quang hợp trình nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột nhả đ khí oxi – Sơ đồ : Câu (2 điểm) 1 ... xanh – Tuyên truyền cho người ý thức bảo vệ phát triển xanh Tổng câu ===== HẾT ===== 1 0,5 đ 0,5 đ 0.5 đ 0,5 đ 10 đ ...
 • 2
 • 221
 • 0

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán 6 Phòng GD & ĐT Tam Điệp năm 2015

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán 6 Phòng GD & ĐT Tam Điệp năm 2015
... [85 + 11 5]} : 10 2 – 12 (0,25đ) = (0 + 200) : 10 0 – 12 (0,25đ) = 200 : 10 0 – 12 = 10 12 (0,25đ) = - (12 10 ) = -2 (0,25đ) Câu (1 điểm) a) x – 12 = – 23 x = (-23) + 12 (0,25đ) x = – (23 – 12 ) x ... x = – 11 11 Z nên x = 11 giá trị cần tìm (0,25đ) b) b) |x| – = |x| = + 22 (0,25đ) |x| = 10 x = 10 x = -10 (0,25đ) Vì 10 Z, -10 Z nên x = 10 x = -10 giá trị cần tìm Câu (1, 5đ) Gọi số học sinh ... thẳng OC = 6cm Chứng tỏ M trung điểm đoạn thẳng OC Câu 11 (0,5 điểm) Cho S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 Chứng tỏ S chia hết cho ======HẾT====== ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN I TRẮC...
 • 4
 • 258
 • 0

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán phòng GD&ĐT Lục Ngạn năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán phòng GD&ĐT Lục Ngạn năm 2015 - 2016
... a) Vì a//b? b) Tính số đo 1; Â4 Bài (0,5 điểm) Cho ba số khác đôi khác thỏa mãn: Chứng minh: không phụ thuộc vào giá trị a, b, c Đáp án đề kiểm tra học lớp môn Toán ...
 • 3
 • 288
 • 0

tách, làm giàu,xác định lượng vết Pb và Cd trong 1 số đối tượng bằng ky thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

tách, làm giàu,xác định lượng vết Pb và Cd trong 1 số đối tượng bằng ky thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... 0 ,13 80 0 ,15 01 0 ,15 12 0 ,15 11 0 ,15 07 0 ,15 08 Lần 0 ,13 82 0 ,15 09 0 ,15 14 0 ,15 09 0 ,15 05 0 ,15 03 Lần 0 ,13 89 0 ,15 10 0 ,15 16 0 ,15 26 0 ,15 01 0 ,15 02 TB Abs- Cd 0,0754 0 ,13 84 0 ,15 07 0 ,15 14 0 ,15 15 0 ,15 04 0 ,15 04 ... Cd Lần 0 ,14 03 0 ,15 10 0 ,15 11 0 ,14 92 Lần 0 ,14 19 0 ,15 16 0 ,15 00 0 ,15 02 Lần 0 ,14 29 0 ,15 14 0 ,15 01 0 ,15 00 TB 0 ,14 17 0 ,15 13 0 ,15 04 0 ,14 98 Từ số liệu ba bảng nhận thấy: Khi có 0 ,14 92 0 ,14 95 0 ,14 09 0 ,14 82 ... 0 ,15 05 0 ,15 13 0 ,15 15 0 ,15 02 0 ,15 21 Lần 0 ,15 22 0 ,15 01 0 ,15 17 0 ,15 26 0 ,15 40 0 ,15 04 Lần 0 ,15 63 0 ,15 07 0 ,15 15 0 ,15 42 0 ,15 36 0 ,15 42 TB Abs -Cd Lần Lần Abs -Pb 0 ,15 03 0 ,15 04 0 ,15 15 0 ,15 28 0 ,15 26 0 ,15 22 Từ...
 • 78
 • 483
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân phối ct thể dục 1new english file elementary cd part 1những điều cần biết về tuyển sinh đh cđ 2015cổ tích việt nam full cd phần 1chỉ thị số 01 ct nhnn ngày 1 3 2011đề thi thử đh cđ lần 1 năm 2014 môn tiếng anh khối d thpt hà bà trưng thừa thiên huếcho tam giác abc vuông tại b kéo dài ac về phía c một đoạn cd ab 1 giả sử góc cbd 30 độ tính độ dài đoạn thẳng acchuyên đề ôn thi môn toán kì thi thpt quốc gia năm 2015 123ct hinh hoc 12ct toan hinh 12cd của 10 bài test tiếng anh b1 newcd của 10 chủ đề nghe luyện thi tiếng anh b1 cấp chứng chỉ châu âuinsert the solaris 8 operating environment software cd rom 1 of 2 into the cd rom driveinsert the solaris software cd rom 1 of 2 if not already in the cd rom drivecài đặt từ cd rom 1Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học