Phần 1 diễn

Cơ sở Điện Học - Thiết Bị Lập Trình (Phần 2) part 1 docx

Cơ sở Điện Học - Thiết Bị Lập Trình (Phần 2) part 1 docx
... Nhập tên toán hạng, ví dụ: I0.2 xoá phần tử I0.0 I0.2 I0 .1 q0 .1 q0.0 q0.0 I0.0 I0 .1 q0 .1 I0.0 q0.0 Chọn phần tử ấn phím Delete I0 .1 q0 .1 10 8 /13 /2007 Sửa đổi chơng trình lần Mục tiêu: Động làm việc ... chọn tổ hợp S0, S2 S3 I0.0 I0.2 q0.0 I0.3 I0 .1 q0 .1 11 8 /13 /2007 Chèn Phần tử I0.0 I0.2 q0.0 Chọn vị trí cần chèn Chọn tiếp điểm thờng hở I0 .1 q0 .1 Kích chuột vào icon line up LAD toolbar, để ... làm nhiệm vụ trễ thời gian I0.0 I0.2 q0.0 T34 I0 .1 q0 .1 13 8 /13 /2007 Lập trình cho Timer On-Delay 1/ Chèn tiếp điểm thờng hở I0.3 2/ Chèn Timer On-Delay, cách ấn F9 nhắp chuột vào icon nh hình...
 • 8
 • 194
 • 1

Điện Tử - Thiết Bị Truyền Tin - Điện Thoại Di Dộng (Phần 2) part 1 pptx

Điện Tử - Thiết Bị Truyền Tin - Điện Thoại Di Dộng (Phần 2) part 1 pptx
... chạy cho - Nokia 7250 - Nokia 7250i - Nokia 6 610 - Nokia 6 610 i - Nokia 3200 - Nokia 6200 Cáp Nokia 610 0 tương đương chạy cho - Nokia 310 0 - Nokia 312 0 - Nokia 610 8 - Nokia 310 8 Cáp Nokia 11 00 chạy ... 11 00 chạy cho - Nokia 2300 - Nokia 2600 - Nokia 8 910 - Nokia 8 910 i Cáp Nokia 3 310 tương đương cáp Nokia 3 315 , 3390 , 3350 , 3330 Cáp Nokia 6600 tương đương cáp 6620 Cáp Nokia 8 210 tương đương ... di n chạy NOKIA chọn file - Bạn mở giao di n chạy cho NOKIA - Kích vào phím Connect để máy tính kết nối với hộp UFSx - Kích chọn dòng máy DCT4 - Kích vào Info để tự nhận di n máy đọc thông tin...
 • 9
 • 237
 • 2

Điện Tử - Kỹ Thuật Mạch Điện Tử (Phần 2) part 1 ppsx

Điện Tử - Kỹ Thuật Mạch Điện Tử (Phần 2) part 1 ppsx
... c tính theo : hình 2 .11 0 Khi ó Ur = K1U1 + K2U2 ( 2-2 42) Có th tìm K1 K2 theo phương pháp sau: Cho U2 = 0, m ch làm vi c m t b khu ch i o, t c Ura = –αaU1 v y K1 = –αa Khi U1 = 0, m ch m ch khu ... bi u th c ta s có: Ua = n n ∑α U − ∑αU i =1 ' i ' i i i ( 2-2 44) i =1 143 Hình 2 .11 1: Hi u t ng tín hi u 2.4.6 t B tích phân Sơ b tích phân c mô t hình 2 .11 2 V i phương pháp tính trên, i u ki n cân ... hình 2 .11 4 N u coi vi m ch khu ch i thu t toán lý tư ng ta có th tính c sau : ID = U1 R Ur = – Uak Rút : Ur = –mUTln(U1/IsR) = –mUTln10lg(U1/IsR) nhi t phòng s có : [mV ] Ur = – (1 2)6 0lg(U1/IsR)...
 • 7
 • 215
 • 0

Tiêu Chuẩn Từ Ngữ - Từ Điển Kinh Doanh (Phần 2) part 1 docx

Tiêu Chuẩn Từ Ngữ - Từ Điển Kinh Doanh (Phần 2) part 1 docx
... Nghiên cứu nguyên lý Kinh tế -1 943 (sau tái với tiêu đề Xử lý Kinh tế đơn thuần -1 9 52) Kinh tế lợi nhuận (19 47) Ông dạy trường kinh tế London từ năm 19 28, làm việc Tài Chính Anh năm 19 44 phong giáo ... Phân tích toán học cho nhà kinh tế học (19 38); Thống kê học cho nhà kinh tế học (19 49); Kinh tế học thuộc toán (19 56); Học thuyết kinh tế vĩ mô - Xử lý toán học (19 67) Năm 19 34 ông có đóng góp to ... trữ sản xuất (19 58); Sự lựa chọn xã hội giá trị cá nhân (19 51) ; Các tiểu luận lý thuyết chịu rủi ro (19 70); Phân tích dựa tổng hợp (với F.H.Hahn) (19 71) Xem FINANCIAL CAPITAL Uỷ ban kinh tế châu...
 • 7
 • 143
 • 0

[Điện Tử Học] Ngắn Mạch Hệ Thống - Pgs.Ts.Lê Kim Hùng phần 1 doc

[Điện Tử Học] Ngắn Mạch Hệ Thống - Pgs.Ts.Lê Kim Hùng phần 1 doc
... A*(cb1) * Acb1 = A*(cb2) * Acb2 Ví dụ, cho E*(cb1) , Z*(cb1) ứng với lượng (Scb1, Ucb1, Icb1) cần tính đổi sang hệ đơn vị tương đối ứng với lượng (Scb2, Ucb2, Icb2): E* ( cb 2) = E* ( cb1) Z ... trung tính cách đất Bảng 1. 1: Ký hiệu xác xuất xảy dạng ngắn mạch DạNG NGắN MạCH HÌNH Vẽ QUY ƯớC KÍ HIệU XÁC SUấT XảY RA % pha N(3) pha N(2) 10 pha-đất N (1, 1) 20 pha N (1) 65 III NGUYÊN NHÂN VÀ ... (Scb2, Ucb2, Icb2): E* ( cb 2) = E* ( cb1) Z * ( cb 2) U cb1 U cb I U = Z * ( cb1) cb cb1 I cb1 U cb 2 Scb U cb1 = Z * ( cb1) Scb1 U cb Nếu tính đổi tham số ứng với lượng định mức (Sđm, Uđm,...
 • 6
 • 303
 • 1

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 1 docx

[Điện Tử] Hệ Thống Đếm Cơ Số, Đại Số Boole phần 1 docx
... a1 a0 c3 c2 c1 c0 G3 G2 G1 G0 g3 g2 g1 g0 Säú tháûp phán 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ... → → + 010 1 0 011 0 011 10 00 → → 12 Säú hiãûu chènh + Trang 11 011 1 010 1 11 00 + 011 0 00 01 0 010 + b Phẹp trỉì - A-B =A+ B → 011 1 → 010 1 0 010 011 1 10 10 10 0 01 + 0 010 + B ca B ca B l bit thnh 1, bit ... BCD säú hc a3 a2 a1 a0 b3 B2 b1 b0 c3 c2 c1 c0 Säú tháûp phán 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 BCD 24 21 BCD 512 1 0 1 0 0 1 BCD 84-2 -1 Bng 3: BCD tỉû...
 • 18
 • 174
 • 8

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc
... 18 ,00 18 ,60 23,55 14 ,04 17 ,43 18 ,40 17 ,35 14 ,53 Qmin (MVAr) 9,20 Smax (MVA) 42,22 34 ,12 35,29 44,70 32,22 40 42,22 32,94 33,33 Smin (MVA) 21, 11 17,06 17 ,65 22,35 16 ,11 20 21, 11 16,47 16 ,67 Loại phụ ... Bảng 1. 1 Số liệu phụ tải Phụ tải Pmax (MW) 38 29 30 38 29 36 38 28 30 Pmin (MW) 19 14 ,5 15 19 14 ,5 18 19 14 15 cos ϕ 0,9 0,85 0.85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9 Số liệu Qmax (MVAr) 18 ,40 18 ,00 18 ,60 ... điều chỉnh điện áp Điện áp thứ cấp 9,00 9,30 11 ,78 7,02 8,72 9,20 8,68 7,27 I I I I I I I I I KT KT KT KT KT KT KT KT KT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1. 1.4 Kết luận Ở hai nguồn có phụ tải số nên...
 • 9
 • 202
 • 1

[Đồ Án Điện Tử] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Bộ Ổn Dòng phần 1 pps

[Đồ Án Điện Tử] Thiết Kế Máy Phát 3 Pha - Bộ Ổn Dòng phần 1 pps
... mạch với tải, có dòng điện ba pha chạy ba dây quấn lệâch góc 12 00 thời gian tạo từ trường quay với tốc độ n1 : n1 = 60 f p (1. 2) So sánh (1. 1) (1. 2) ta thấy n = n1 , có nghiã tốc độ quay Rôtor ... máy phát Kdq hệ số dây quấn f = p.n 60 W1 số vòng dây pha Φ0 từ thông cực từ Rôtor (1. 1) Với p số đôi cực máy ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát ... phần ứng sứcHình 1. 1 cấu tạochiềuStator lệch pha điện động xoay hình sin 12 0 theo chu kỳ thời gian, có trị số hiệu dụng : Trong : Với tần số : EO=4,44.f.Wl.Kdq.Φ0 E0 sức điện động pha f tần số máy...
 • 11
 • 241
 • 1

[Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 1 docx

[Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 1 docx
... I .13 Nhập Môn R2 R1+R2 H .1_ 17 V2 Trang Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn b Nếu biết dòng i dạng khác hơn: i = ( v1-v2 ) / R1 thì: v2 = R2 ( v1 – v2 ) / R1 = v1 R2 / R1 –v2 R2 /R1 = f (v1, v2, R1, ... Phạm Văn Tấn G '1 G r ' = G 1G r + G '1 G H = (1. 9) Với tăng G1, G1’ output nhiễu tác đông riêng là: C r = = G 2n + G '1 G H (1. 10) Nhỏ so với G1 không tăng Bây tỷ số S/N la: G 1G r r = G (1 + ... input v1 Mạch thụ động mô hình hóa hệ vòng hở hệ vòng kín R1 i v1 R2 V2 H .1_ 16 a Từ định luật Kirchhoff, ta có : v2 = R2 i i= v1/ (R1 + R2 ) Vậy v2 =( R2 / (R1 + R2 )).v1= f(v1,R1,R2) V1 Chương...
 • 14
 • 272
 • 0

Đi Tìm Điều Huyền Bí (IN SEARCH OF THE MIRACULOUS) Tập 2 - I OSHO Phần 1 potx

Đi Tìm Điều Huyền Bí (IN SEARCH OF THE MIRACULOUS) Tập 2 - I OSHO Phần 1 potx
... tr i không theo cách đặn Có khác biệt hai i u có chút tương tự hai i u Thực trường i u lấn sang i u Shaktipat lượng i u thiêng liêng Thực tế, lượng khác ngo i trừ lượng i u thiêng liêng ... mà vượt i u thiêng liêng Bên i m không thân mình; i u thiêng liêng Đây hai đường biên chúng ta, hai đường biên lượng chuyển động Cho nên biên gi i thực bạn biên gi i thân thể; biên gi i thực ... bị bỏ l i v i cảm giác cố gắng bạn phù phiếm, sau v i | 17 18 | ngày bạn quên l i r i vào sai lầm Niềm vui th i đạt t i mức độ vật, niềm vui vĩnh hằng, đạt t i h i nhập v i i u thiêng liêng Cuộc...
 • 22
 • 198
 • 0

Đi Tìm Điều Huyền Bí (IN SEARCH OF THE MIRACULOUS) Tập 1 - I OSHO Phần 10 doc

Đi Tìm Điều Huyền Bí (IN SEARCH OF THE MIRACULOUS) Tập 1 - I OSHO Phần 10 doc
... thân ngư i khác 62 Dhammapada: Con đường Phật, t.7 63 Từ bi: Việc nở hoa t i thượng tình yêu 64 Đạo: lịch sử giáo huấn Sách Osho dịch sang tiếng Việt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... nhiều lúc thiền dường bên nổ ra, kinh nghiệm thật đáng sợ i u có thể, i u tuyệt đ i i u Ngư i h i: ngư i ta ph i không hoảng sợ chứ? Ngư i h i: Có cần làm nỗ lực để thở sâu h i "T i ai?" không ... bu i t i hôm Và n i i u n i hoàn cảnh nước biến thành có tác dụng v i Trước coi nỗ lực yếu, l i thu từ thiền yếu thế, có l i Khi nghe t i, nghĩ lầm Để nước biến thành h i, việc đạt trăm độ i u...
 • 18
 • 198
 • 0

Xem thêm