NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) TỪ DỮ LIỆU ẢNH RADAR GIAO THOA SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ NEST VÀ SNAPHU

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... nên việc phát triển phần mềm theo hớng nguồn mở phù hợp Hớng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức ... gia hà nội Khoa Công nghệ Hoàng Đắc Đạt Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin số : 1.01.10 Luận văn ... phẩm) phần mềm nguồn mở theo GPL, cụ thể ngời dùng có quyền chép, sửa đổi, mua bán phần mềm nguồn mở dới dạng CopyLeft mà đợc quyền tự nh phần mềm dẫn xuất Tóm lại, phần mềm nguồn mở gốc...
 • 76
 • 258
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... Hướng nghiên cứu đề tài thiết kế, phát triển hệ thống mạng máy tính dùng riêng sử dụng phần mềm nguồn mở, tận dụng nguồn tri thức sẵn có từ sản phẩm phần mềm nguồn mở để tuỳ biến ... tài nghiên cứu triển khai đơn vị cụ thể Báo cáo đề tài tập trung vào vấn đề sau: Chương một, đề tài trình bày nhu cầu sử dụng dịch vụ hệ thống mạng dùng riêng trình bày tổng quan phần mềm nguồn ... dựng giải pháp mạng cho riêng Giải pháp mạng dùng riêng mà đề tài đề cập tới liên quan tới việc tổ chức cấu hình phần cứng, thiết kế hệ thống mạng, phát triển dịch vụ tảng cho hệ thống, Đối tượng...
 • 2
 • 99
 • 0

Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở dspace

Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm mã nguồn mở dspace
... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ 1.1 Opensource (mã nguồn mở) gì? Open source software phần mềm đƣợc viết cung cấp cách tự Ngƣời dùng phần ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG ỨNG DỤNG DSPACE ĐỂ XÂY DỰNG THƢ VIỆN SỐ 3.1 Hiện trạng thƣ viện truyền thống 3.1.1 Cách tổ chức lƣu trữ tài liệu Thƣ viện ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace - Một thƣ viện số cung cấp đƣờng dẫn tới nguồn tài liệu, thông tin thƣ viện số khác * Nhƣợc điểm: - Thƣ viện số gặp vấn đề quyền, số...
 • 49
 • 718
 • 3

Luận văn: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace pdf

Luận văn: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace pdf
... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG GIỚI THIỆU MÃ NGUỒN MỞ 1.1 Opensource (mã nguồn mở) gì? Open source software phần mềm đƣợc viết cung cấp cách tự Ngƣời dùng phần ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace CHƢƠNG ỨNG DỤNG DSPACE ĐỂ XÂY DỰNG THƢ VIỆN SỐ 3.1 Hiện trạng thƣ viện truyền thống 3.1.1 Cách tổ chức lƣu trữ tài liệu Thƣ viện ... nghiệp: Xây dựng thư viện số sử dụng phần mềm nguồn mở Dspace - Một thƣ viện số cung cấp đƣờng dẫn tới nguồn tài liệu, thông tin thƣ viện số khác * Nhƣợc điểm: - Thƣ viện số gặp vấn đề quyền, số...
 • 50
 • 541
 • 2

TRIỂN KHAI THƯ VIỆN số TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ HUẾ sử DỤNG PHẦN mềm NGUỒN mở DSPACE

TRIỂN KHAI THƯ VIỆN số TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ HUẾ sử DỤNG PHẦN mềm mã NGUỒN mở DSPACE
... QUAN VỀ MÃ NGUỒN MỞ VÀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ DSPACE 1.1 Khái niệm chung phần mềm nguồn mở 1.2 Phân loại phần mềm nguồn mở .3 1.3 Lợi ích nguồn mở người sử dụng ... QUAN VỀ MÃ NGUỒN MỞ VÀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ DSPACE 1.1 Khái niệm chung phần mềm nguồn mở 1.2 Phân loại phần mềm nguồn mở .3 1.3 Lợi ích nguồn mở người sử dụng ... QUAN VỀ MÃ NGUỒN MỞ VÀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ DSPACE 1.1 Khái niệm chung phần mềm nguồn mở 1.2 Phân loại phần mềm nguồn mở .3 1.3 Lợi ích nguồn mở người sử dụng ...
 • 65
 • 283
 • 0

Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm nguồn mở trong

Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong
... ứng dụng CNTT quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động, khuyến khích phong trào thi đua quan, đơn vị, cá nhân Bộ, ngành, tỉnh, thành phố việc sử dụng PMNM; đưa việc ứng dụng CNTT nói chung sử dụng ... cao d) Các doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT: Nâng cao lực cung cấp dịch vụ phần mềm nói chung PMNM nói riêng cho quan nhà nước theo hướng coi phần mềm dịch vụ (SaaS); khuyến ... quan, đơn vị Bộ đầu việc sử dụng phần mềm nêu trên; - Chủ trì, phối hợp với quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức lợi ích PMNM; Vận động ứng dụng PMNM hoạt động quan,...
 • 4
 • 318
 • 0

slike bài giảng linux phần mềm nguồn mở - hà quốc trung chương 14 dịch vụ email sử dụng phần mềm nguồn mở

slike bài giảng linux và phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 14 dịch vụ email sử dụng phần mềm mã nguồn mở
... quan dịch vụ email • • • • • Gửi nhận thông báo Có thể chứa liệu đa phương tiện Được sử dụng rộng rãi giới Không có xác thực Có thể tích hợp với chế hóa, hạ tầng khóa công khai, … Thành phần ... tích hợp với chế hóa, hạ tầng khóa công khai, … Thành phần hệ thống email Hệ thống email Định dạng thông báo Dịch vụ email (chi tiết) Cấu hình postfix • • • • • • mail.cf Thư mục spool mail ... inside the Intranet (on HSZ) Postfix as a Proxy Mailhost in the DMZ Postfix as a Multi Domain Mail-Host (for ISPs) ...
 • 12
 • 231
 • 0

Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của hình số độ cao DEM

Nghiên cứu phương pháp thành lập và một số ứng dụng của mô hình số độ cao DEM
... nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập số ứng dụng hình số độ cao DEM  2.Mục tiêu nghiên cứu: Áp dụng công nghệ GIS để thành lập đồ hình số độ cao Nghiên cứu số ứng dụng ... dụng hình số độ cao  3.Phạm vi nghiên cứu: Khu vực tỉnh Thái Nguyên  4 .Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phần mềm ArcGIS số liệu thu thập để tạo hình số độ cao KHÁI QUÁT MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO ... Khái niệm DEM (Digital Elevation Model ) hình số hoá độ cao (DEM) thể số độ cao bề mặt đất, độ cao tầng đất, mực nước ngầm so với độ cao bề mặt đất 2.Các kiểu thể hình số độ cao -DEM lưu...
 • 26
 • 444
 • 0

Xử lý số liệu bản đồ hình số độ cao (DEM) khu vực tây nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực

Xử lý số liệu bản đồ mô hình số độ cao (DEM) khu vực tây nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực
... liệu hình số độ cao (DEM) cho khu vực Tây Nguyên Chương 4: Xử số liệu hình số độ cao (DEM) ứng dụng cho nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên Trần Hữu Hải Tin Địa Chất K52 Đồ án tốt ... khu vực Tây Nguyên + Thành lập đồ hình số độ cao vùng Tây Nguyên độ phân giải 90m làm sản phẩm cho nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên + Bản đồ Lineament xây dựng từ đồ hình số độ ... Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên, phần nhỏ công tác nghiên cứu địa động lực lại có ý nghĩa lớn định hướng nghiên cứu Đồ...
 • 79
 • 2,792
 • 12

Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của hình số độ cao (lấy ví dụ vùng trung du miền núi phía Bắc

Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của mô hình số độ cao (lấy ví dụ vùng trung du và miền núi phía Bắc
... đứt gãy địa hình điểm độ cao độc lập 40 CHƯƠNG III NGHIÊN c ứ u ĐÈ XƯÁT PHƯƠNG PHÁP KIÉM ĐỊNH Đ ộ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH SỐ Đ ộ CAO 3.1 Nội dung công tác kiểm định độ xác hình số độ cao hành 3.1.1 ... kết nghiên cứu sau: - Đê xuất phương pháp tính khoảng cách lấy mẫu tối ưu thành lập hình số độ cao bàng công nghệ ảnh số; - Đe xuất phương pháp kiểm định độ xác hình số độ cao với 15 nội dung, ... Nội dung cônR tác kiểm định độ xác hình số độ cao h n h 41 3.1.1 Cơ sờ khoa học pháp lý công tác kiêm định độ xác hình số độ cao 41 3.1.2 N h ữ n g nội dung cùa c ô n g tác kiêm định độ...
 • 83
 • 443
 • 2

XỬ LÝ SỐ LIỆU HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) ỨNG DỤNG CHO NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC TÂY NGUYÊN

XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) ỨNG DỤNG CHO NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC TÂY NGUYÊN
... của khu vực Tây Nguyên để dùng cho công tác nghiên cứu Do vậy em xin mạnh dạn đề xuất đồ án tốt nghiệp của mình với tên đề tài: Xử số liệu đồ hình số độ cao (DEM) khu vực ... cao (DEM) khu vực Tây Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên, t phần nhỏ của các công tác nghiên cứu địa ... (Tây Nguyên) Chương 3: Thu thập dữ liệu hình số độ cao (DEM) cho khu vực Tây Nguyên Chương 4: Xử lí số liệu hình số độ cao (DEM) ứng dụng cho nghiên cứu địa động lực khu...
 • 117
 • 187
 • 0

BÁO CÁO ỨNG DỤNG ARCGIS TẠO HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) THÀNH LẬP BẢN DỒ DÂN SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007-2011

BÁO CÁO ỨNG DỤNG ARCGIS TẠO MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) VÀ THÀNH LẬP BẢN DỒ DÂN SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007-2011
... quan v phn mm ArcGIS Arcgis Desktop sản phẩm Viện Nghiên cứu hệ thống môi trờng (ESRI) Có thể nói phần mềm Gis hoàn thiện Arcgis cho phép ngời sử dụng thực chức Gis nơi họ muốn: hình, máy chủ, ... NG DNG ARCGIS THNH LP BN DN S THNH PH H CH MINH GIAI ON 2007-2011 PHN I T VN Nh s hỡnh thnh v phỏt tin ca khoa hc cụng ngh núi chung v cụng ngh thụng tin núi riờng,nhiu thnh tu phỏt minh ó ... ta có đồ hệ toạ độ VN-2000 ta thêm vào đồ lớp đợc xác định hệ HN-72 ArrcMap tự động chuyển tạm thời lớp hệ VN-2000 để hiển thị đồ với liệu khác Bản thân tệp tin chứa lớp vừa thêm vào không thay...
 • 65
 • 273
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm
... mô hình eLearning cho Trung tâm Phát tri n Ph n m m Phương pháp th c nghi m: th nghi m v i ngu n m , xây d ng h th ng th nghi m t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m cu i phát tri n cho m t môn ... m vi nghiên c u H th ng ñư c xây d ng nh m h tr cho vi c ñào t o t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, nên vi c tìm hi u công tác ñào t o vi c tri n khai xây d ng h th ng eLearning c a Trung tâm ... m ngu n m ñ xây d ng h th ng h tr ñào t o tr c n v i qui trình t o n i dung ñã xây d ng Đ t tên ñ tài “NGHIÊN C U NG D NG PH N M M MÃ NGU N M XÂY D NG H TH NG H TR ĐÀO T O TR C TUY N T I TRUNG...
 • 26
 • 499
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E - learning

Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn và đóng gói một số bài giảng Tin học 10 theo chuẩn của E - learning
... em chọn đề tài Nghiên cứu sử dụng phần mềm EXE để biên soạn đóng gói số giảng Tin học 10 theo chuẩn E- learning làm đề tài nghiên cứu II LỊCH SỬ VẤN ĐỀ E- learning hệ thống học tập điện tử, giảng ... tìm hiểu E- learning, nghiên cứu lý luận dạy học trình dạy học tin học trƣờng phổ thông khai thác sử dụng phần mềm EXE để biên soạn đóng gói số giảng Tin học 10 theo chuẩn e- learning theo hƣớng ... làm môn học thức năm học 2006 -2 007 nên tác giả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng phần mềm eXe để biên soạn đóng gói số giảng Tin học 10 theo chuẩn E- learning III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên...
 • 62
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyện tình tay ba chap 1người đàn bà đẹp 1992du lịch bà nà 1 ngàydu lịch bà nà 1 ngày 1 đêmcông ty xây dựng ba đình 1công ty cpđt xây dựng ba đình 1phim người đàn bà đẹp 1992xem phim người đàn bà đẹp 1992độc học môi trường lê huy bá tập 1bài 1 thông tin và tin học lớp6giao an hoa 11 co ba chuong 1 2vật lý 10 bài 10 sgk nâng caobài 13 tiết 52 chương trình địa phươngtour du lịch bà nà 1 ngàyhở van tim ba lá 14Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học