Các ví dụ mở đầu và tài liệu XML (1)

hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)

mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)
... tượng chứa dầu khí trầm tích Mioxen hạ nhà nghiên cứu tập trung đánh giá lại Luận án hình hóa tầng chứa dầu khí sở phân tích thuộc tính địa chấn tài liệu địa vật giếng khoan trầm tích Mioxen, ... phương pháp phân tích địa chấn đại, kiểm chứng cách tiếp cận phân tích tổng hợp tài liệu địa vật giếng khoan nhằm xây dựng hình tầng chứa dầu khí điều kiện địa chất mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long ... phân tích thống kê, mạng nơ-ron, địa thống kê, phân tích tài liệu địa chất -địa vật lý, nghiên cứu thuộc tính địa chấn phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK để xây dựng xác hóa hình tầng chứa dầu...
 • 27
 • 383
 • 0

Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ các khổ thơ mở đầu kết thúc trong thơ việt nam hiện đại

Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ các khổ thơ mở đầu và kết thúc trong thơ việt nam hiện đại
... nh : - Đa lại cách nhìn tổng hợp cách mở đầu kết thúc cấu trúc văn thơ Việt nam đại dới góc độ ngôn ngữ học - Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ khổ thơ mở đầu kết thúc văn thơ Việt nam đại mối quan ... cứu đặc điểm ngôn ngữ khổ thơ mở đầu kết thúc thơ Việt nam đại Thơ ca Việt nam đại đem lại cho thơ Việt nam phạm trù thơ đại, mẻ, thi pháp thơ với nhiều thành tựu rực rỡ Trong câu thơ, khổ thơ ... tác nên thơ lại có kiểu mở đầu kết thúc khác Việc tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ khổ thơ mở đầu kết thúc thơ công việc thú vị, hứa hẹn nhiều bất ngờ Các khổ thơ mở đầu kết thúc với t cách điểm khởi...
 • 69
 • 333
 • 2

Tranh chấp thương hiệu, các dụ thực tiễn bài học kinh nghiệm

Tranh chấp thương hiệu, các ví dụ thực tiễn và bài học kinh nghiệm
... phát hành vi vi phạm… PHẦN II: VẬN DỤNG - CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN VỀ TRANH CHẤP THƯƠNG HIỆU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2.1 Tranh chấp tên thương hiệu 2.1.1 Tranh chấp thương hiệu CTCP Vincom CT cổ phần ... chức khác 1.2.2 Các loại tranh chấp thương hiệu Hiện thực tế có số loại tranh chấp thương hiệu sau: • Tranh chấp kiểu dáng công nghiệp • Tranh chấp tên thương hiệu- nhãn hiệu • Tranh chấp quyền tác ... Phóng 2.2.3.3 Bài học kinh nghiệm PHẦN III: KẾT LUẬN – NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị thương hiệu- trường Đại Học Thương Mại http://www.baomoi.com /Tranh- chap-thuong-hieu-giua-Vincom-va-Vinconda-duoc-giai-quyet/45/6505998.epi...
 • 23
 • 1,454
 • 4

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ)
... hành nghiên cứu lập dự án đầu khả thi Bước Nhận dạng dự án đầu Bước Lập kế hoạch soạn thảo dự án đầu tư: Bước Lập đề cương dự án đầu tư: Bước Lập đề cương chi tiết dự án đầu tư: Bước Phân ... Khái niệm đầu cách phân loại đầu tư? Trình bày giai đoạn đầu cho ví dụ minh họa? Khái niệm dự án dự án đầu tư? Phân loại dự án đầu tư? Cho ví dụ minh họa Đặc điểm quản trị dự án đầu tư? CHƯƠNG ... thức: Sinh viên nắm số tiêu để đánh giá dự án đầu góc độ tài chính, qua giúp sinh viên lựa chọn dự án đầu - Kỹ năng: Sinh viên có kỹ vận dụng kiến thức tài dự án đầu vào thực tiễn để đánh...
 • 58
 • 444
 • 3

Phân tích tranh chấp thương hiệu, các dụ thực tiễn bài học

Phân tích tranh chấp thương hiệu, các ví dụ thực tiễn và bài học
... diện thương hiệu: Sản phẩm, nhãn hiệu bị làm giả làm giả cách có tổ chức Nhóm 12 Trang Quản trị thương hiệu PHẦN II : VẬN DỤNG – CÁC VÍ DỤ THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2.1 Tranh chấp tên thương ... a) Tranh chấp tên thương mại Nhóm 12 Trang Quản trị thương hiệu Các tranh chấp liên quan chủ yếu đến việc đăng kí tên miền phạm quyền lời lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khác Dạng tranh chấp ... đưa thương hiệu có nghiên cứu kĩ để bảo hộ cần thiết Theo nhiều DN, xây dựng thương hiệu dễ trùng lặp với phía đối tác, dù chi tiết nhỏ dễ dẫn tới nguy tranh chấp II.2 Các loại tranh chấp thương...
 • 21
 • 328
 • 3

Thẩm định tài chính Dự án đầutại sở GD 1 NH Công thương Việt Nam

Thẩm định tài chính Dự án đầu tư tại sở GD 1 NH Công thương Việt Nam
... 1. 588.784 19 96 11 .279. 917 0,806 9.0 91. 613 0,7 81 8.809. 615 19 97 11 .953.549 0,650 7.769.806 0, 610 7.2 91. 664 19 98 12 . 810 .497 0,524 6. 712 .700 0,477 6 .11 0.607 19 99 13 .752.528 0,423 5. 817 . 319 0,373 5 .12 9.692 ... v :10 00 USD Doanh s mua bỏn Nm 19 97 19 98 19 99 2000 ngoi t Doanh s Doanh s L/C Kiu hi Sộc du nh thu lch (n) Mua Bỏn Xut Nhp 11 0 .17 2 11 1.280 2 91 93 .17 4 4.3 61 5.024 85.000 84.000 1. 3 61 33.295 3 .12 4 ... 46,8% nhp 76. 614 85.426 11 1,5% 10 7.347 -Thu lói 13 .996 18 .730 11 3,8% 13 .15 1 70,2% 9.5 21 72,4% 7.247 7.667 10 5,8% 9.559 12 4,7% 7.5 01 78,4% 12 6,9% 332.420 10 2,5 -Thu tin gi TCTD 205.603 257.2 41 -Thu...
 • 73
 • 110
 • 0

Lời mờ đầu của đề tài Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầutại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng giải pháp

Lời mờ đầu của đề tài Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự án đầu tư tại Ngân hàng MHB-chi nhánh Hà nội.Thực trạng và giải pháp
... nghiên cứu đề tài Đánh giá rủi ro trước cho vay dự án đầu Ngân hàng MHB-chi nhánh nội.Thực trạng giải pháp , với mục đích đánh giá kết đạt được, xem xét khó khăn tồn đề xuất số giải pháp kiến ... cho vay đầu Ngân hàng MHB-chi nhánh nội Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đánh giá rủi ro trước cho vay dự án vay vốn đầu Ngân hàng MHB-chi nhánh nội Trong thời gian ... giá rủi ro trước cho vay hoạt động vô cần thiết có ý nghĩa quan trọng hoạt động cho vay Ngân hàng Qua thực tế tìm hiểu tình hình đánh giá rủi ro trước cho vay Ngân hàng MHB-chi nhánh Nội,...
 • 3
 • 710
 • 0

Tài liệu Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ pascal va các dụ đơn giản docx

Tài liệu Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ pascal va các ví dụ đơn giản docx
... ca th tủc cọ dảng: PROCEDURE Tãn_Th_tủc(TS1: Kiãøu; TS2: Kiãøu; ; Var TS3: Kiãøu; Var TS4: Kiãøu; ); Trang 43 – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — Var cạc biãún củc bäü; Begin Cạc lãûnh; ; ... Láûp trçnh Pascal càn bn — –8— BI : CẠC KHẠI NIÃÛM CÅ BN CA NGÄN NGỈỴ PASCAL I Cạc tỉì khoạ (Key word) ngän ngỉỵ Pascal: Cạc tỉì khoạ l cạc tỉì dng âãø khai bạo, âàût tãn cho âäúi tỉåüng Pascal, ... cáu Welcome to Turbo Pascal Language sau mäùi láưn áún mäüt phêm Chỉång trçnh s áún phêm E hồûc e Uses CRT; Label L1; Var TL : Char; Begin L1: Writeln( ‘ Welcome to Turbo Pascal Language ! ‘ );...
 • 90
 • 300
 • 2

Tài liệu Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PASCAL các dụ đơn giản ppt

Tài liệu Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PASCAL và các ví dụ đơn giản ppt
... Láûp trçnh Pascal càn bn — –8— BI : CẠC KHẠI NIÃÛM CÅ BN CA NGÄN NGỈỴ PASCAL I Cạc tỉì khoạ (Key word) ngän ngỉỵ Pascal: Cạc tỉì khoạ l cạc tỉì dng âãø khai bạo, âàût tãn cho âäúi tỉåüng Pascal, ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy...
 • 90
 • 234
 • 0

Định vị các phần dữ liệu cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 1 Sử dụng XPath để định vị xác định từng phần của tài liệu XML ppt

Định vị các phần dữ liệu cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 1 Sử dụng XPath để định vị và xác định từng phần của tài liệu XML ppt
... tiếp cận để phần tử thích hợp cách sử dụng XPath:  Bắt đầu với phần tử gốc xác định vị trí lưu giữ dấu gạch chéo đơn  Chỉ dùng tên phần tử cần xác định cách sử dụng dấu gạch chéo kép Cách tiếp ... định vị xử lý tới vị trí xác định tài liệu Ví dụ, biểu thức XPath có dạng /project, phần tử sau phần biểu thức XPath xử lý phải liên quan tới phần tử xác định Đó lý bạn định vị phần tử lồng vào: ... chéo kép với lồng Bạn viết câu lệnh XPath để xác định theo thành phần sau:  Tất phần tử jar vị trí tài liệu XML  Tất phần tử attribute lồng vào phần tử manifest lồng vào phần tử jar  Tất phần...
 • 45
 • 205
 • 0

Xem thêm