Sach BT hoa 12 va de luyen tap

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:Luyện tập hóa trị số oxi hóa ppt

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ:Luyện tập hóa trị và số oxi hóa ppt
... - Oxi số oxi hóa = - trừ OF2 oxi số oxi hóa = +2.Trong hợp chất peoxit H2O2 , oxi số oxi hóa = -1 - Với số oxi hóa nguyên tố dạng chữ, cần nhớ: Tích số hóa trị nguyên tố = tích số hóa ... hóa trị nguyên tố kia- ngược dấu MxOy (+a).x = (-2).y Bài tập: Bài 1: Cho biết số oxi hóa Clo hợp chất sau: HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O7, Cl2O5 HClO4, K2Cl2O7, HClO, Bài 2: Xác định số oxi hóa ... FeSO4 Xác định số oxi hóa Mn hợp chất sau: Mn, MnO2, MnCl4, MnO4-, KMnO4, K2Mn2O7, Bài 3:Xác định số oxi hóa P trong: H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42, PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7 Bài 4: Sắp xếp...
 • 4
 • 850
 • 20

bài giảng hóa học 12 bài 4 luyện tập este chất béo

bài giảng hóa học 12 bài 4 luyện tập este và chất béo
... sau nói tính chất vật lý este ? A Este thường nặng nước, không hoà tan chất béo B Este thường nặng nước, hoà tan nhiều loại hợp chất hữu C Este thường nhẹ nước, tan nhiều nước D Este thường nhẹ ... Trong chất sau, hợp chất thuộc loại chất béo A (C3H5COO)3C3H5 B (C6H5COO)3C3H5 C (C2H5COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 12: Phát biểu sau không xác ? A Khi hiđro hoá chất béo lỏng thu chất béo rắn ... sau nói tính chất vật lý este ? A Este thường nặng nước, không hoà tan chất béo B Este thường nặng nước, hoà tan nhiều loại hợp chất hữu C Este thường nhẹ nước, tan nhiều nước D Este thường nhẹ...
 • 15
 • 885
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 7 luyện tập - cấu tạo tính chất của cacbohiđrat

bài giảng hóa học 12 bài 7 luyện tập - cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
... nhớ Cấu tạo Glucozơ Monosaccarit Hợp chất cacbohiđrat chia làm loại Fructozơ ? Cấu tạo loại ? Hợp chất cacbohiđrat Cn(H2O)m Đisaccarit Saccarozơ Xenlulozơ Polisaccarit Tinh bột a) Glucozơ, C6H12O6 ... trường OH-,đun nóng Bài 5(Tr 37) : Khi đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu thu hỗn hợp khí CO2 nước có tỉ lệ mol : Chất lên men rượu Chất chất chất sau ? A Axit axetic Phân tích đề nhắc lại chất có ... xo, phân tử nhóm -CHO Xenlulozơ : Các mắt xích β−glucozơ liên kết với thành mạch kéo dài, phân tử nhóm -CHO mắt xích nhóm -OH tự do, nên viết : [C6H7O2(OH)3]n 2 Tính chất hóa học a) Glucozơ có...
 • 16
 • 2,711
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime vật liệu về polime

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime và vật liệu về polime
... SU Là vật liệu loại vật polime vật liệu polime hình sợi liệu dài mảnh polime có có tính với đội bền tính đàn dẻo định hồi KEO DÁN KEO DÁN Là loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn ... nhánh Polime dạng mạch mạng không gian Bằng phản ứng trùng hợp Bằng phản ứng trùng ngưng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1, Polime 2, Vật liệu polime VẬT LIỆU POLIME CHẤT DẺO Là TƠ TƠ Là CAO SU CAO SU Là vật ... Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Điều kiện Có liên kết đôi vòng cần bền monome Có hai nhóm chức có khả phản ứng II BÀI TẬP Bài tập SGK (77) : Trình bày cách phân biệt mẫu vật liệu sau...
 • 14
 • 1,332
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 23 luyện tập điều chế kim loại sự ăn mòn kim loại

bài giảng hóa học 12 bài 23 luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
... → II BÀI TẬP Bài tập SGK (103) : Bằng phương pháp hoá học điều chế Ag từ AgNO3, điều chế Mg từ MgCl2 ? Viết phương trình hoá học Đáp án * Từ AgNO3 có cách điều chế kim loại Ag + Khử kim loại ... 20 (Loại kim loại nào) Nếu n = → M = 40 → M Ca Nếu n = → M = 60 (Loại kim loại nào) → Phương án : B Bài tập SGK (103) : Khi điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M Ở catot thu gam kim loại ... I KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN THUỶ LUYỆN ĐIỆN PHÂN ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH Khử ion kim loại o thành nguyên tử kim loại t CuO + H2 ...
 • 10
 • 3,480
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 28 luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

bài giảng hóa học 12 bài 28 luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
... tên kim loại ( kim loại hai chu kì Dạng 2: Xác đinh tên kim loại ( kim loại hai chu kì liên tiếp) liên tiếp) Bài 2: Cho 17gam hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kì Bài 2: Cho 17gam hỗn hợp hai kim ... electron lớp kim loại kiềm có dạng? A ns2 B B ns11 ns C ns2np1 D ns2np2 Câu 2:Có thể dùng hợp chất sau để làm mềm nước có tính cứng tạm thời A NaCl B H2SO4 C C Na2CO3 D KNO3 Câu 3 :Hợp chất sau tính lưỡng ... hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp vào nước, dư thu 6,72lit khí (đktc) Xác định liên tiếp vào nước, dư thu 6,72lit khí (đktc) Xác định tên hai kim loại? tên hai kim loại? Phương pháp:...
 • 15
 • 2,275
 • 1

bài giảng hóa học 12 bài 29 luyện tập tính chất của nhôm hợp chất của nhôm

bài giảng hóa học 12 bài 29 luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
... 2p6 3s2 3p1 13 Hay [Ne]3s2 3p1 Số oxi hóa Nhơm hợp chất: +3 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ : sgk III TÍNH CHẤT HỐ HỌC: Nhơm có tính khử mạnh Al  Al3+ +3e Q trình oxi hóa 1.Tác dụng với phi kim: -Với halogen ... Cho 8,3 g hỗn hợp X gồm kim loại Al Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 3,36 lít khí (đktc) Tính thành phần % khối lượng Al hỗn hợp X? A 32,5% B 48,8% C 65,1% D 67,5% A BÀI TẬP Bài 3(trang134 ... BÀI TẬP Bài 3(trang134 – SGK) Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Khối lượng chất hỗn hợp ban đầu là: A 16,2 gam 15 gam B 10,8 gam 20,4...
 • 12
 • 1,759
 • 0

Một số đề luyện tập gợi ý làm bài môn văn 12

Một số đề luyện tập và gợi ý làm bài  môn văn 12
... 57: Nêu ý nghĩa tư tưởng đoạn trích tác phẩm Số phận người (Sơ-lơ-khốp) Gợi ý -Nhan đề tác phẩm đặt vấn đề quan tâm hàng đầu văn học nhân loại, đặc biệt thời kì bão tố lịch sử Vấn đề số phận ... MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN LÍ THUYẾT Câu 1: Nêu nét hồn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 ? Gợi ý -Đường lối văn nghệ Đảng Cộng ... Câu 4: Nêu nét khái qt văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX Gợi y -Sau năm 1975, đề tài văn học mở rộng Một số tác phẩm phơi bày vài mặt tiêu cực xã hội, nhìn thẳng vào tổn thất nặng nề chiến...
 • 44
 • 182
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt hợp chất của sắt

Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
... động 4: (5’) Bài 3: - Hướng dẫn học sinh - Phân biệt cặp giải BT3 kim loại dựa vào - Quan sát, theo dỏi, tính chất hoá học chúng giúp đỡ HS hoàn Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: ... lượng gấp đôi bột sắt nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải - Fe + dung dịch H2SO4 loãng: - Học sinh nhận xét ... Chúng ta giải BT5 - HS tự giải toán tính số mol Fe, nhân đôi lượng lên tính theo phương trình - Kết luận cho điểm dư ñ pĐPNC nc Al Bài 5: - Hướng dẫn học sinh giải tập theo kiến thức sau : - Lắng...
 • 5
 • 57
 • 0

ôn tập chương II hóa 9 đề thi có dáp án

ôn tập chương II hóa 9 và đề thi có dáp án
... Thành phần % khối lợng chất A : 73 %Mg = 3.100 = 26, 39( %) 11, %MgCO3 = 8, 4.100 = 73, 69( %) 11, III Đề kiểm tra Đề 15 phút Đề Câu C Câu C Câu Chỉ CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí ... 2NaOH(dd) + H2(k) + o Đáp án D Đáp án B A2;5 B1;3 Đáp án C Đáp án B a) Hiện tợng B 10 11 12 13 14 b) Hiện tợng C c) Hiện tợng A Đáp án C Đáp án : A ; B4 C1;5 Câu C Câu B Đáp án : A ; B ; C Câu ... vôi d thu đợc 10 gam kết tủa lại 2,8 lít khí không màu (ở điều kiện tiêu chuẩn) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy Tính thành phần phần trăm theo khối lợng chất hỗn hợp A III Đề kiểm tra Đề...
 • 33
 • 1,226
 • 28

Đề Luyện tập số 2 số 3 HKII

Đề Luyện tập số 2 và số 3 HKII
... ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 SỐ BÁO DANH MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ PHẦN BÀI LÀM CỦA HỌC SINH BÀI : Viết số (2 iểm) ... TÊN : SỐ BÁO DANH HỌC SINH LỚP : TRƯỜNG : ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ... ? (1điểm) 11 12 10 11 …………… 12 10 …………… HỌ TÊN : SỐ HỌC SINH LỚP : BÁO TRƯỜNG : DANH ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP NĂM HỌC 20 07 – 20 08 GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ...
 • 8
 • 352
 • 0

DE LUYEN TAP SO 1 -12(HKI)

DE LUYEN TAP SO 1 -12(HKI)
... có N1 vòng, cuộn thứ cấp có N vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 điện áp hiệu dụng U hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn A U < U1 B U = N1 U1 N2 C U > U1 D ... tần số x1 = cos (10 t − ) (cm) π x = sin (10 t + ) (cm) Trong t tính giây (s) Tốc độ cực đại mà vật đạt B 0, m/s A 80 m/s C 0,4 m/s D 0,8 m/s Câu 28: Một sóng có chu kỳ 0 ,12 5 s tần số sóng làA 16 Hz ... dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 s, khối lượng nặng 200 gam Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 10 N/m B 200 N/m C 10 0 N/m D 20 N/m Câu 17 : Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với...
 • 4
 • 190
 • 0

de luyen tap so 1 hk i 12

de luyen tap so 1 hk i 12
... hiệu dụng U1 i n áp hiệu dụng U hai đầu cuộn thứ cấp thỏa mãn A U < U1 B U = N1 U1 N2 C U > U1 D U = N2 U1 N1 Câu 24: Dòng i n xoay chiều đoạn mạch có i n trở A tần số pha v i i n áp hai ... cuộn cảm xác định tụ i n có i n dung C thay đ i Thay đ i i n dung tụ i n đến công suất đoạn mạch đạt cực đ i thấy i n áp hiệu dụng hai tụ i n 2U i n áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lúc A ... Câu 18 : Đặt i n áp u = U 2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc n i tiếp Biết i n trở R = 10 0 Ω , cuộn cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ i n 10 0 Ω cường độ dòng i n mạch trễ pha u Giá...
 • 4
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hình học họa hình phần 1 các thí dụ và đề bài tập chương 9 potxluyện từ và câu luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câuphương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học 12 và đề thi đại học docdạy học phát hiện và giải quyết vấn đề luyện tập bài tập phương trình và hệ phương trìnhhoa 10 bai 34 luyen tap oxi va luu huynhluyện từ và câu luyện tập cách viết hoa tên người tên địa lý việt namđề luyện tập môn toánđề luyện tập tổng hợp số 1đề luyện tập toánđề luyện tập toán lớp 4đề luyện tập toán lớp 5đề luyện tập toán lớp 2đề luyện tập anh văn 9đề luyện tập toán lớp 9đề luyện tập unit 3 lớp 9 đề anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học