Nghiên cứu về triển vọng phát triển cây thanh trà ở xã thủy biều thành phố huế

Khóa luận nghiên cứu về triển vọng phát triển cây thanh trà thủy biều thành phố huế

Khóa luận nghiên cứu về triển vọng phát triển cây thanh trà ở xã thủy biều  thành phố huế
... khẳng định bền vững phát huy thương hiệu Thanh trà Huế Xuất phát từ yêu cầu chọn đề tài: “ Nghiên cứu triển vọng phát triển Thanh trà Thủy Biều - Thành phố Huế làm khóa luận tốt nghiệp SVTH: ... tâm để phát triển Thanh trà Huế cách bền vững Tuy Thủy Biều vùng đất Thanh trà đất Thủy Biều lại Thanh trà chủng chủ yếu người trồng Thanh trà ghép giống gốc bưởi Vì nên chất lượng Thanh trà có ... XUẤT VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THANH TRÀ CỦA XÃ THUỶ BIỀU, TP HUẾ 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Thuỷ Biều vùng ven thành phố Huế, nằm...
 • 91
 • 1,069
 • 8

nghiên cứu về điều kiện phát triển du lịch của từng nướ

nghiên cứu về điều kiện phát triển du lịch của từng nướ
... khách du lịch Có thể nói hợp phần tự nhiên du lịch nước ta phong phú, đa dạng độc đáo Đó điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình du lịch du lịch sinh thái, du lịch ... động du lịch phát triển 4.2 Phân loại điểm du lịch Nhìn chung, điểm du lịch phân thành nhóm điểm du lịch thiên nhiên, điểm du lịch văn hoá, điểm du lịch đô thị điểm đầu mối giao thông Điểm du lịch ... tới phát triển du lịch Ta dễ dàng nhận thấy khoảng cách từ nơi du lịch đến nguồn khách du lịch có ý nghĩa quan trọng nước nhận khách du lịch Nếu nước nhận khách du lịch xa điểm gửi khách điều...
 • 31
 • 451
 • 1

Nghiên cứu về tiềm năng phát triển điện gió Việt Nam

Nghiên cứu về tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam
... hoạch điện lực, minh bạch hóa thủ tục đầu tư phát triển điện gió Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp, ngành chủ đầu tư dự án điện gió; Thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển nguồn điện gió ... xuất điện gió hiệu Vì vậy, đến thời điểm nay, việc phát triển điện gió Việt Nam khiêm tốn Khó khăn từ nhiều phía Đầu tư điện gió Việt Nam chậm phát triển nhiều lý do: điều kiện tự nhiên, thời tiết, ... trạm phát điện gió công suất lớn để cung cấp lượng điện cho dân cư đảo Phát triển chưa xứng với tiềm Mặc dù đánh giá nước có nguồn lượng gió dồi dào, đến phát triển nguồn lượng chưa phát triển...
 • 5
 • 172
 • 0

Luận văn sử dụng phương pháp phỏng vấn nghiên cứu về động lực phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng anh tại một trường trung học phổ thông

Luận văn sử dụng phương pháp phỏng vấn nghiên cứu về động lực phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng anh tại một trường trung học phổ thông
... Vietnamese) Theo anh (chị) việc phát triển nghiệp vụ có tầm quan trọng giáo viên? Theo anh (chị) có hình thức phát triển nghiệp vụ cho giáo viên? ... giáo viên tập trung anh (chị) tự học để nâng cao lực sư phạm hình thức nào? Vì anh chị lại sử dụng hoạt động đó? III Anh chị có thường xuyên dự đồng ... Anh (chị) có thường xuyên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ không? Vì anh (chị) tham gia lớp bồi dưỡng đó? Ngoài lớp bồi dưỡng giáo viên tập trung anh...
 • 46
 • 279
 • 0

Sử dụng phương pháp phỏng vấn nghiên cứu về động lực phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học phổ thông.” = Secondary shool efl te

Sử dụng phương pháp phỏng vấn nghiên cứu về động lực phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học phổ thông.” = Secondary shool efl te
... STUDY Sử dụng phương pháp vấn nghiên cứu động lực phát triển chuyên môn giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ thông M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: Language Teaching Methodology Code: 60140111 ... INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES  ĐÀO THỊ HUYỀN SECONDARY SCHOOL EFL TEACHER’S MOTIVATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT – AN INTERVIEW STUDY Sử dụng phương pháp vấn ... Vietnamese) Theo anh (chị) việc phát triển nghiệp vụ có tầm quan trọng giáo viên? Theo anh (chị) có hình thức phát triển nghiệp vụ cho giáo viên? ...
 • 50
 • 203
 • 0

Tiểu luận nghiên cứu về cơ sở quá trình hình thànhphát triển tư tưởng hồ chí minh

Tiểu luận nghiên cứu về cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh
... Bác Hồ từ người tìm đường cứu nước trở thành người dẫn đường cho dân tộc theo II QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁ TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Thời kỳ hình thành tưởng yêu nước chí hướng cứu ... I CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH sở khách quan a) Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh - Xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX + Chính quyền nhà Nguyễn ... người tưởng Hồ Chí Minh tảng vững để Đảng ta vạch đường lối cách mạng đắn, sợi đỏ dẫn đường cho toàn dân tộc ta tới thắng lợi 2 tưởng Hồ Chí Minh phát triển giới a) tưởng Hồ Chí Minh...
 • 15
 • 328
 • 0

Nghiên cứu về hoá học một số cây thuốc chọn lọc Việt Nam có hoạt tính chống ung thư

Nghiên cứu về hoá học một số cây thuốc chọn lọc Việt Nam có hoạt tính chống ung thư
... đối tợng nghiên cứu Mục tiêu luận án: - Nghiên cứu thành phần hóa học đối tợng nghiên cứu theo định hớng chống ung th - Phân lập đợc hợp chất hoạt tính diệt tế bào ung th hợp chất cấu trúc ... Malloluchenoside Ngoài kaempferol hoạt tính ức chế hoạt động NF-B, hợp chất khác hoạt tính gây độc tế bào dòng tế bào ung th phổi ung th gan Tuy nhiên hợp chất corilagin hoạt tính chống oxy hóa kháng ... Zucc (Taxaceae) tạo sở khoa học để sử dụng đối tợng nghiên cứu hiệu quả, đóng góp vào hớng nghiên cứu thuốc kháng ung th 4.2 Những đóng góp luận án Lần nghiên cứu hóa học sau sau L formosana Hance...
 • 16
 • 481
 • 1

thực trạng và hướng phát triển của cây thanh trà tại thuỷ biều - thành phố huế

thực trạng và hướng phát triển của cây thanh trà tại xã thuỷ biều - thành phố huế
... pháøm, giạ c Thanh Tr x Thu Biãưu - Cạc täø chỉïc v dỉû ạn âáưu tỉ vãư sn xút cáy Thanh Tr åí xì - Hỉåïng phạt triãøn cáy àn qu âàûc biãût l cáy Thanh Tr åí x Thu Biãưu nàm 200 5-2 010 - Nhỉỵng thûn ... cáy Thanh Tr åí x  Âäúi våïi näng häü : - Tçnh hçnh sn xút cáy Thanh Tr ca cạc nhọm häü - Hiãûn trảng sỉí dủng âáút ca cạc nhọm häü - Tçnh hçnh cạc ngưn thu nháûp chênh ca cạc nhọm häü + Cáy Thanh ... Ngưn thu khạc - Vai tr cáy Thanh Tr kinh tãú häü gia âçnh - Nhỉỵng thûn låüi v khọ nhàn âäúi våïi viãûc sn xút cáy Thanh Tr ca cạc nhọm häü - Cạc gii phạp ch úu âãø phạt triãøn cáy Thanh Tr åí...
 • 61
 • 1,379
 • 1

MỘT số NGHIÊN cứu về BỆNH rỉ sắt TRÊN cây đậu NÀNH

MỘT số NGHIÊN cứu về BỆNH rỉ sắt TRÊN cây đậu NÀNH
... sự, 1997), nhiên việc nghiên cứu hệ thống bệnh rỉ sắt khả kháng bệnh đậu tương đề cập đến Trong viết này, trình bày số nghiên cứu tính kháng bệnh rỉ sắt đậu nành Trong nghiên cứu Vũ Thanh Trà cộng ... cao, chất lượng tốt đồng thời có khả kháng bệnh, đặc biệt bệnh rỉ sắt (Vũ Thanh Trà cộng sự, 2006) Trong năm gần đây, công trình nghiên cứu bệnh rỉ sắt đậu nành tiến hành nhiều nơi giới Việt Nam ... Liên (2006) nghiên cứu đa dạng di truyền số giống đậu nành có phản ứng khác với bệnh rỉ sắt, nhằm bước đầu cung cấp thông tin di truyền, góp phần lưu giữ trì nguồn gene số giống đậu nành địa phương...
 • 10
 • 185
 • 0

NGHIÊN cứu về đặc điểm HÌNH THÁI và THÀNH PHẦN hóa học của cây THÔNG

NGHIÊN cứu về đặc điểm HÌNH THÁI và THÀNH PHẦN hóa học của cây THÔNG
... đỉnh Thông hai lá (thông nhựa) Thông ba lá (xà nu, xà núi) Thông Pà Cò (thông Quảng Đông) Thông Caribe Thông đuôi ngựa (thông mã vĩ) Thông đà lạt( thông lá) II THÀNH PHẦN HÓA HỌC: ... HÓA HỌC: Dựa vào mục đính sử dụng ta chia thông thành hai thành phần gỗ thông nhựa thông Gỗ thông Gỗ thông dùng cho lâm nghiệp sản xuất gỗ Để lấy gỗ thông phải chiết kiệt nhựa thông vài ba năm ... loài, thường gặp là thông hai lá( thông nhựa, thông ta); thông ba lá(xà nu, xà núi); thông đuôi ngựa (thông mã vĩ); thông caribe; thông Pà Cò; thông đà lạt (thông lá) Tên Tên khoa...
 • 7
 • 367
 • 1

TÍNH TOÁN và đo đạc SUẤT LIỀU CHIẾU tại các KHU vực KIỂM SOÁT của máy GIA tốc CHÙM TIA điện tử UELR 10 15s2 tại TRUNG tâm NGHIÊN cứuTRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ bức xạ

TÍNH TOÁN và đo đạc SUẤT LIỀU CHIẾU tại các KHU vực KIỂM SOÁT của máy GIA tốc CHÙM TIA điện tử UELR 10 15s2 tại TRUNG tâm NGHIÊN cứu và TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ bức xạ
... Sv/h, thời gian cài đặt liều kế 30 ngày (thời gian thực) KẾT QUẢ TÍNH TOÁN, ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN Kết tính toán đo đạc tầng Phân bố điểm tính toán đo suất liều tầng máy gia tốc UELR- 10- 15S2 cho ... bố điểm tính đo suất liều tầng hai Kết thu từ phương pháp tính phép đo liều tầng hai máy gia tốc trình bày bảng Bảng Kết tính toán đo đạc suất liều tầng hai Điểm Lý thuyết Tính MCNP Đo thực nghiệm ... không gian vật chất Thực nghiệm đo liều Theo kết tính toán, suất liều buồng chiếu cao (từ 106 108 Sv/h) suất liều bên buồng chiếu gia trị thấp (bằng phông môi trường) nên buồng chiếu đo liều...
 • 7
 • 395
 • 0

Nghiên cứu về tình hình sử dụng dịch vụ 3g việt nam 2010

Nghiên cứu về tình hình sử dụng dịch vụ 3g ở việt nam 2010
... công nghệ 3G ược khoảng nửa khách hàng sử dụng TD biết ến Trong số ó, có 3% ã ăng ký sử dụng dịch vụ Mức ộ nhận biết 3G ứ ậ ế ề Base: khách hàng (n=3,000) Các mạng TD có cung cấp dịch vụ 3G ấ ị ... proprietary Các dịch vụ 3G ược khách hàng nhận biết phổ biến Xem TV TD (mobile TV), gọi thấy hình (video call), truy cập Internet qua TD (mobile internet) & lướt web Các loại dịch vụ 3G ược biết ... N i dung ánh giá trình năm 3G có m t Thúc • • • • y vi c s Vi t Nam d ng 3G t i Vi t Nam Phát tri n i n tho i di ng 3G c v m t phân ph i giá c h p lý Internet i n tho...
 • 38
 • 484
 • 1

Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu đa dạng di truyền của cây mắm biển khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD

Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu đa dạng di truyền của cây mắm biển ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RAPD
... mặn Cần Giờ 2.2.1 Khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ 2.2.2 Cấu trúc khu dự trữ rừng ngập măn Cần Giờ 2.2.3 Công tác quản lý khu dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ 2.3 Cây mắm biển ... Minh Tháng 8/2007 “HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY MẮM BIỂN (Avicennia marina) KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Hội đồng hƣớng ... Trí, thực đề tài “HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TRÊN QUẦN THỂ MẮM BIỂN (Avicennia marina) KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD 2 1.2 Mục...
 • 70
 • 489
 • 1

Nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện công tác trả lương cho cán bộ công ty sự Hải Dương

Nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện công tác trả lương cho cán bộ công ty sự Hải Dương
... VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO CÁN BỘ CÔNG TY SỨ HẢI DƯƠNG Tiền lương thực chất tiền trả cho việc sử dụng sức lao động, yếu tố cấu thành lên chi phí sản xuất kinh doanh công ty ... tốt công tác trả lương cho phận quản lý công ty PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY SỨ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 16 Nhà máy Sứ Hải Dương ... lên - Lương khoán: 2,5% 2.2 Hình thức trả lương theo thang bảng lương Ngoài hình thức lương khoán công ty áp dụng theo thang bảng lương hầu hết cho phân quản lý công ty Do công ty sứ Hải Dương...
 • 41
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các kết quả nghiên cứu về thực trạng phát triển chính sách xúc tiến thương mại cho sản phẩm gạch ốp lát trên thị trường hà nội của công ty tnhh thương mại ltn trên thị trương hà nộitổng quan các vấn đề nghiên cứu về thẻ và phát triển thẻ ngân hàng thương mạitổng quan tình hình nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp và thực thi chính sách phát triển nông nghiệptài liệu nghiên cứu về việc trồng rừng bằng cây sao đencác nghiên cứu về cấu trúc rùng trồng cây thôngđề tài nghiên cứu về kỹ thuật gieo ươm cây lâm nghiệplịch sử nghiên cứu về nhập thế phật giáo nói chunglịch sử nghiên cứu về nhập thế phật giáo thời lý trầntông quan các nghiên cứu về quy hoạch phát íriến đô thịnghiên cứu về tâm lí mua sắm của thanh thiếu niênsự phát triển của thành phố huếđánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu trường hợp trường đhsp kỹ thuật thành phố hồ chí minhnghiên cứu về thị trường cung và cầu cáp điện ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía namnhững nghiên cứu về ngươi la ha va biên đôi kinh tê xã hội của ngươi la hakết quả nghiên cứu về sự thay đổi độ ẩm của trà khi bảo quản trong 30 ngày ở phòng thí nghiệm có độ ẩm tương đối của không khí 85 nhiệt độ 22 25 oc được trình bày ở bảng 3 949 ThongTinTiengAnh NguyenThiYen 2011.pdfNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊMBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhapLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNU3.Dang ky du hop DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Giảm đi một số lầnBảng chia 7chủ đề bản thânBài 9. Lịch sự, tế nhịGấp một số lên nhiều lầnBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườiBiên bản và nghị quyết năm 200820150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cpdlg dieu le chinh sua bo sungBài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng20160404 20160404 dlg bc ve thay doi sh cd lon ansenholdco limited20160331 20160331 dlg bc thay doi sh cd lon ansenholdco limited (1)20160308 20160307 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 2016