Thực trạng lao động việc làm và phương hướng giải quyết việc làm có hiệu quả ở tỉnh quảng trị

Thực trạng lao động nông thôn ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông cửu long

Thực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông cửu long
... CƠ BẢN Việc làm Việc làm theo quy định Bộ Luật lao động hoạt động có ích không bị pháp luật ngăn cấm đem lại thu nhập cho người lao động Người việc làm Người có việc làm người hoạt động nền ... ngày cao nhân dân I.2.2.2 Dân số, lao động việc làm Đồng sông Cửu Long khu vực dân cư đông đúc thứ nước, sau Đồng sông Hồng Dân số toàn vùng năm 2007 17.524.000 người, chiếm 20,6% dân số nước ... thôn Đồng sông Cửu Long Dân cư sinh sống vùng Đồng sông Cửu Long bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, có dân tộc là: Kinh (Việt), Hoa, Chăm Khmer Người Kinh chiếm đại đa số, sống hầu hết nơi vùng Người...
 • 18
 • 291
 • 2

tài phán hành chính, thực trạng phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài phán hành chính hiện nay

tài phán hành chính, thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài phán hành chính hiện nay
... định hành chính, hành vi hành chính, trừ định hành chính, hành vi hành thuộc phạm vi bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục Chính phủ quy định định hành chính, hành ... hành thuộc hệ thống Toà án nhân dân Hai là, Tài phán hành tổ chức hoạt động xét xử tranh chấp hành Khi thực hoạt động tài phán hành chính, quan tài phán hành không xác định quyền dân công dân, không ... bảo thực bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức Đặc điểm tổ chức tài phán hành nước ta nay: Tài phán hành điều chỉnh hoạt động xét xử giải tranh chấp hành phát sinh từ hoạt động quản...
 • 7
 • 802
 • 4

Thực trạng quản lý thu BHXH một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng quản lý thu BHXH và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang
... qun v t chc thu BHXH Cụng tỏc qun t chc thu BHXH c phõn cp qun Nh sau: i vi cỏc n v s dng lao ng C th l Giỏm c BHXH tnh cú trỏch nhim t chc thc hin thu BHXH v ch o BHXH huyn thu BHXH ... t chc qun 47 C s phỏp ca cụng tỏc qun thu BHXH 47 Phõn cp qun thu BHXH 48 T chc qun thu 49 ỏnh giỏ kt qu qun thu BHXH 50 5.1 ỏnh giỏ chung ... giỏm c BHXH v vic ban hnh quy nh thu BHXH thuc h thng BHXH Vit Nam - Quyt nh s 211 /BHXH nm 1995 quy nh tm thi v vic thu chi BHXH - Quyt nh s 177/Q -BHXH nm 1996 quy nh v vic qun thu chi BHXH...
 • 45
 • 614
 • 4

Đề tài: Thực trạng quản lý thu BHXH một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang potx

Đề tài: Thực trạng quản lý thu BHXH và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang potx
... thu 22 3.2 Quy trỡnh qun thu BHXH 23 3.2.1 Lp k hoch thu BHXH hng nm 23 3.3.2 T chc qun thuBHXH 23 3.3.3 Chuyn tin thu BHXH .24 3.2.4 Lp v bỏo cỏo thu ... qun v t chc thu BHXH Cụng tỏc qun t chc thu BHXH c phõn cp qun Nh sau: i vi cỏc n v s dng lao ng C th l Giỏm c BHXH tnh cú trỏch nhim t chc thc hin thu BHXH v ch o BHXH huyn thu BHXH ... t chc qun 47 C s phỏp ca cụng tỏc qun thu BHXH 47 Phõn cp qun thu BHXH 48 T chc qun thu 49 ỏnh giỏ kt qu qun thu BHXH 50 5.1 ỏnh giỏ chung ...
 • 46
 • 192
 • 0

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NÔNG THÔN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN VÀ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM
... gian làm việc tổng quỹ thời gian họ 2/ Thực trạng việc làm nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2.1 Vấn đề việc làm với phân bố quỹ thời gian lao động nông thôn Khả tạo thêm việc làm khu vực nông thôn ... theo việc làm 2.2.1/ Cơ cấu ngành nghề lao động nông thôn xét theo việc làm Việc làm hiểu việc làm chiếm nhiều thời gian Trong khu vực nông thôn, cấu lao động chậm đổi mới, lao động ngành nông ... 28,19% tổng số lao động hoạt động kinh tế nông thôn, giảm 2,72% so với năm 1997 Số lao động nữ thiếu việc làm chiếm 26,2% lao động nữ nông thôn Phần lớn số người thiếu việc làm lao động trẻ, độ...
 • 29
 • 657
 • 1

Thực trạng lao động - việc làm nông thôn nước ta hiện nay

Thực trạng lao động - việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay
... sản xuất cho nông thôn Chính sách thị trờng lao động việc làm nông thôn Đối với sách ruộng đất sách thị trờng đầu cho sản xuất nông nghiệp -nông thôn thị trờng lao động việc làm nông thôn nh sách ... trờng lao động việc làm nông thôn Nhà nớc ta cha có kế hoạch cụ thể để giải công ăn việc làm cho lao động thời kỳ cụ thể 3.2 Những nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế kinh tế nông nghiệp- nông thôn ... chế sách nông nghiệp- nông thôn 1-/ Tác động đến tăng trởng chuyển dịch cấu kinh tế: 1.1 Vị trí nông - lâm- ng nghiệp kinh tế quốc dân Trong năm 199 6- 1998 cấu kinh tế nông thôn chịu tác động tích...
 • 31
 • 837
 • 3

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2009

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2009
... II THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2009 2.1 THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2.1.1 Lực lượng lao động ... PHẦN II THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2009 20 2.1 THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ... Lực lượng lao động khu vực ĐBSH 20 2.1.2 Thực trạng lao động khu vực đồng Sông Hồng 22 2.1.3 Thực trạng việc làm khu vực nông thôn đồng Sông Hồng2 4 2.1.4 Về cấu lao động khu vực ĐBSH ...
 • 52
 • 251
 • 0

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY
... THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY Việc Nam nước nông nghiệp Hiện gần 80% dân số sinh sống vùng nông thôn, lực lượng lao động nông thôn chiếm 75% lực lượng lao động nước ... người lao động (Điều 13 - Chương II - Bộ Luật lao động) 2-/ Dân số hoạt động kinh tế: Là người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm việc làm có nhu cầu làm việc 3-/ Người có việc làm: Là người hoạt động ... CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 1-/ Việc làm: Việc làm theo quy định Bộ Luật lao động hoạt động có ích...
 • 25
 • 883
 • 1

Khóa luận thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

Khóa luận thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
... huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh Chương 3: Thực trạng lao động, việc làm lao động nông thôn huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh Chương 4: Định hướng số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện ... + Làm rõ sở lý luận thực tiễn lao động, việc làm lao động nông thôn phát triển kinh tế - xã hội nói chung huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh nói riêng + Phân tích, đánh giá thực trạng lao động, việc làm ... áp lực lớn cho cho việc phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuất phát từ lý chọn đề tài: Thực trạng lao động, việc làm lao động nông thôn huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh làm khoá luận tốt nghiệp Mục...
 • 81
 • 841
 • 6

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA TỈNH TRONG HAI NĂM 1998-1999

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA TỈNH TRONG HAI NĂM 1998-1999
... triển xã hội tỉnh 1.4 Thực trạng lao động việc làm tỉnh năm 1999 Theo kết điều tra lao động việc làm tháng 7/1999, thực trạng lao động tỉnh nh sau: Chỉ tiêu Đơn vị Tổng số ngời hoạt động kinh tế ... vạn lao động, nhng việc làm cho ngời lao động cha đảm bảo ônr định thờng xuyên, tiền lơng, bảo hộ lao động ,thời làm việc, nghỉ ngơi cha hợp lý thực theo quy định Bộ luật lao động - Chất lợng lao ... kinh tế 1-Số ngời có việc làm -Đủ việc làm Tỷ lệ so với ngời có việc làm -Thiếu việc làm -Tỷ lệ so với ngời có việc làm Ngời 2) Số ngời việc làm Tỷ lệ so với số ngời hoạt động kinh tế Khu vực...
 • 7
 • 167
 • 0

Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh

Thực trạng lao động, việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
... sản xuất 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NƠNG THƠN XÃ TÂN LỘC, HUYỆN LỘC HÀ, TĨNH HÀ TĨNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ TÂN LỘC 2.1.1 Đặc điểm điều ... bình qn lao động nơng thơn năm .25 1.3.4 Năng suất lao động 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NƠNG THƠN XÃ TÂN LỘC, HUYỆN LỘC HÀ, TĨNH HÀ TĨNH ... http://www.molisa.gov.vn/ 50 14 Thực trạng lao động việc làm lao động nơng thơn huyện Lộc Hà, Tỉnh Tĩnh, Trần Thị Lệ Thúy, 2010 15 Thực trạng lao động việc làm lao động nơng thơn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên...
 • 51
 • 501
 • 3

Thực Trạng Lao ĐộngViệc Làm Của Người Dân Sau Tái Định Cư (Nghiên cứu trường hợp tại Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi)

Thực Trạng Lao Động – Việc Làm Của Người Dân Sau Tái Định Cư (Nghiên cứu trường hợp tại Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi)
... sinh người dân sau tái định Kết nghiên cứu Thực trạng lao động việc làm người dân sau tái định (Nghiên cứu trường hợp Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi), tác giả rút số kết luận sau: ... phức tạp, có vấn đề di dân tái định giải việc làm sau tái định khu kinh tế Khu kinh tế Dung Quất khu kinh tế trọng điểm miền Trung nằm điều kiện chung Khu kinh tế Dung Quất nằm địa bàn 06 ... (Nghiên cứu trường hợp Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) góp phần làm sáng tỏ thực trạng lao động việc làm đề xuất số giải pháp nhằm ổn định đời sống kinh tế - xã hội cho người dân sau tái định...
 • 28
 • 323
 • 0

luận văn tốt nghiệp đề tài nghiên cứu Thực trạng lao độngviệc làm của tỉnh Hà Nam

luận văn tốt nghiệp đề tài nghiên cứu Thực trạng lao động – việc làm của tỉnh Hà Nam
... 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan số vấn đề luận lao động việc làm - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lao động, việc làm tỉnh Nam - Phân tích trạng lao động việc làm tỉnh Nam - Đưa số ... trạng lao động việc làm tỉnh Nam Chương 4: Phương hướng phát triển nguồn lao động số giải pháp tạo việc làm tỉnh Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VIỆC ... sinh động có sức thuyết phục cao Cấu trúc đề tài Chương 1: Một số vấn đề luận thực tiễn lao động việc làm Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng tới lao động việc làm tỉnh Nam Chương 3: Thực trạng...
 • 78
 • 244
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thực trạng quản lý thu bhxh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang potxthực trạng lao động việc làm và đời sống của lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh vĩnh phúcthực trạng lao động việc làm ở hà nộithực trạng lao động việc làm của hà nộiđánh giá chung về thực trạng lao động việc làm của thành phố đà nẵngthực trạng lao động việc làm 1996 2000thực trạng lao động việc làm tại hà nộixác định khả năng cung cấp lực lượng lao động xã hội và nhiệm vụ giải quyết việc làm kỳ kế hoạchthực trạng lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam khi thực thi công ước quốc tế về lao động trẻ em trong điều kiện hội nhập quốc tếthực trạng và phương hướng giải quyếtnhững mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – thực trạng và phương hướng giải quyếtthực trạng và phướng hướng giải quyết kinh tế trang trại của tỉnh sơn la trong thời gian tới docthực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại nhđt amp pt chi nhánh tỉnh bắc giangthực trạng ngành sơn việt nam và phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty sơn tổng hợp hà nội trong 5 năm 2001 2005đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyếtGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnTìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍhoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmethực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậptrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpQuan hê công chúng (PR)Quản lý siêu thị điện thoạiBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpthiết kế môn học xây dựng mặt đườngQuy chuẩn nước mặt nước thảiKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươnggiao dịch quốc tếGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩu