Tổng quan về UML

LTHDT - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT doc

LTHDT - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT doc
... ìặđữáãẻầ - âààỡ 95 : ơảúèắặđ - âààỡ NT: ở - ử Ôá ẵẵ ơỏ áàă - éẵ áểẵ: - ử ạì àƠèá - ử, ởẵ - - IBM áịẻầãạể: àƠèá - ử, ởẵ - ử Windows95 Window95 Windows95 Use Case ạđ - áđ ơảúèắặđ.EXE ạđ - áđ ... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... Case Solaris ạđ - áđ Êứ.EXE Alpha UNIX ở - ử.EXE Windows NT IBM Use Case Mainframe àƠèáÊèẵ - ử DocumentList mainWnd fileMgr : document : gFile repository Document FileMgr user Document FileMgr...
 • 25
 • 186
 • 0

Tổng quan về UML trong lập trình

Tổng quan về UML trong lập trình
... cha) phần tử lớp Quan hệ tổng quát hóa thể tính kế thừa Quan hệ tổng quát hóa biểu diễn mũi tên rỗng phía phần tử Quan hệ cài đặt quan hệ ngữ nghĩa mà phần tử cài đặt phần tử khác Quan hệ cài đặt ... public feedback UML 1.1 First submission to OMG, Jan ´97 UML 1.0 UML partners UML 0.9 June ´96 OOPSLA ´95 Other methods June 12, 2003 UML 2.0 Unified Method 0.8 Booch method OMT OOSE UML stands for ... hướng đối tượng: Lấy đối tượng làm đơn vị phân rã hệ thống Hai khuôn phép lập trình khác biêt:   Lập trình theo thủ tục Lập trình theo đối tượng Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài - 12/43 Một...
 • 74
 • 117
 • 0

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt
... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... v UML UML l ký phỏp ch khụng phi l phng phỏp UML cú th ỏp dng cho tt c cỏc pha ca quy trỡnh phỏt trin phn mm "Rational Unified Process" - quy trỡnh phỏt trin cho UML 19 Ni dung Tng quan v UML ... Cụng cu UML OOAD Cụng c ma ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng c thng mi: Enterprise Architect IBM Rational Software Architect Microsoft Visio Visual Paradigm for UML SmartDraw...
 • 25
 • 152
 • 0

tổng quan về UML

tổng quan về UML
... Nội dung Giới thiệu tổng quan UML Một số Case tool hỗ trợ UML Một số biểu đồ UML Cài đặt (ánh xạ) biểu đồ Giới thiệu Visual Paradigm Tổng quan UML UML (Unified Model Language) ngôn ... kế dùng UML  Nhiều công cụ sinh mã từ UML ngược lại (từ mã thành UML- Reverse Eng)  UML ngôn ngữ lập trình !  Phiên UML 2.1.2 (omg.org) UML dùng để làm ?  UML ngôn ngữ dùng để: Trực quan hóa ...  UML 2.0 có 13 loại biểu đồ để thể khung nhìn khác (View) hệ thống  Các biểu đồ UML cho ta nhìn rõ hệ thống (cả nhìn tĩnh động) Tổng quan UML  Hiện UML sử dụng phổ biến dự án phần mềm  UML...
 • 48
 • 276
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK
... sphỏt trin ca UML (3) UML 2.0 2.3 Cỏc khung nhỡn ca UML Khụng n gin mụ hỡnh húa hthng phc (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 ... trin OOAD UML l ngụn ngtrc quan UML l ngụn ngthng nht trc quan giỳp cụng vic c xlý nht quỏn, gim thiu li xy 10 UML l ngụn ngc t UML xõy dng cỏc mụ hỡnh chớnh xỏc, rừ rng v y 8/24/2011 UML l ngụn ... persistent data 41 Mụ hỡnh húa Tng quan vUML Phõn tớch thit khng i tng Cụng c phỏt tri n OOAD 42 8/24/2011 Cụng cUML OOAD Cụng cmó ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng cthng mi: Enterprise...
 • 8
 • 46
 • 0

Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML
... tiêu : Tổng quan xác đònh yêu cầu ?Tìm hiểu khái niệm xác đònh yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế ?Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dòch yêu cầu người dùng, thông tin dùng để ... thuật vòng lặp ? Xác đònh giao diện người dùng cho hệ thống OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Iter #m+1 Các dạng thông tin yêu cầu người dùng Use-Case Model ... #m Mục đích bước xác đònh y/c người dùng là: ? Đi đến thỏa thuận với khách hàng người dùng chức hệ thống (những hệ thống phải thực ) ? Cho phép system developer hiểu rõ yêu cầu hệ thống ? Phân...
 • 37
 • 446
 • 1

Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng UML

Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng UML
... tiêu : Tổng quan xác đònh yêu cầu ?Tìm hiểu khái niệm xác đònh yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế ?Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dòch yêu cầu người dùng, thông tin dùng để ... thuật vòng lặp ? Xác đònh giao diện người dùng cho hệ thống OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Iter #m+1 Các dạng thông tin yêu cầu người dùng Use-Case Model ... #m Mục đích bước xác đònh y/c người dùng là: ? Đi đến thỏa thuận với khách hàng người dùng chức hệ thống (những hệ thống phải thực ) ? Cho phép system developer hiểu rõ yêu cầu hệ thống ? Phân...
 • 37
 • 393
 • 3

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẰNG UML

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẰNG UML
... - Kết giai đoạn phân tích Đặc Tả Yêu Cầu (Requirements Specifications) c) Thiết kế hệ thống Sau giai đoạn phân tích, yêu cầu cụ thể hệ thống xác định, giai đoạn thiết kế cho yêu cầu Công tác thiết ... truyền thống ngành Công nghệ phần mềm Theo lối tiếp cận này, quan tâm chủ yếu tới thông tin hệ thống giữ gìn Chúng ta hỏi người dùng xem họ cần thông tin nào, thiết kế ngân hàng liệu để chứa thông ... Người thực công việc nhà phân tích Quá trình phân tích nhìn chung hệ việc trả lời câu hỏi "Hệ thống cần phải làm gì?" Quá trình phân tích bao gồm việc nghiên cứu chi tiết hệ thống doanh nghiệp thời,...
 • 9
 • 312
 • 0

Tài liệu Luận văn: "Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ UML và ứn dụng" doc

Tài liệu Luận văn:
... PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 22 2.1 Giúái thiïåu UML bao gưìm UML metamodel vâ UML model UML metamodel giûä chûác nùng àõnh nghơa cấc thânh tưë vâ c phấp UML UML model mư tẫ k hiïåu ... TRONG UML (UML Semantic) 23 .42 2.2 Tưíng quan vïì cấc loẩi quan hïå giûäa cấc thânh tưë 42 Chûúng NGÛÄ NGHƠA VÂ C PHẤP CẤC THÂNH TƯË TRONG UML (UML Semantic) 24 .43 2.3 Quan ... khấc nïn UML sûã dng mưåt têåp húåp cấc quan hïå Mưỵi quan hïå cố mưåt nghơa xấc àõnh Cấc quan hïå nây bao gưìm quan hïå tưíng quất hốa (generalization), quan hïå kïët húåp (association), quan hïå...
 • 172
 • 264
 • 0

Tổng Quan Về Hệ Thống Kiểm Soát Giao Thông- phân tích thiết kế hướng đối tượng - uml- có file mdl

Tổng Quan Về Hệ Thống Kiểm Soát Giao Thông- phân tích thiết kế hướng đối tượng - uml- có file mdl
... nghệ giao thông thông minh Việt Nam”, nhóm chúng em nhận đề tài phân tích thiết kế Hệ thống kiểm soát giao thông Cục Cảnh Sát Giao Thông” Trong thời gian qua chúng em tìm hiểu hệ thống kiểm soát ... Thống Kiểm Soát Giao Thông .5 Chương II: Phân tích thiết kế hệ thống .6 2.1.Xác định yêu cầu hệ thống 2.2.Xác định tác nhân hệ thống 2.3.Xác định ca sử dụng hệ thống ... giao thông xây dựng Hệ thống kiểm soát giao thông Cục Cảnh Sát Giao Thông” Địa điểm khảo sát: Cục cảnh sát giao thông TP Hà Nội Chương II: Phân tích thiết kế hệ thống 2.1 Xác định yêu cầu hệ...
 • 49
 • 1,173
 • 5

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng ppt

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng ppt
... tiêu : Tổng quan xác đònh yêu cầu ?Tìm hiểu khái niệm xác đònh yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế ?Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dòch yêu cầu người dùng, thông tin dùng để ... buộc thiết kế ? thống phải tích hợp với hệ thống có sẵn, Hệ thống danh mục học phần, CSDL RDBMS Hệ ? thống phải cung cấp giao điện dựa Windows Hệ OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùng ... đích bước xác đònh y/c người dùng là: ? Đi đến thỏa thuận với khách hàng người dùng chức hệ thống (những hệ thống phải thực ) ? Cho phép system developer hiểu rõ yêu cầu hệ thống ? Phân đònh...
 • 37
 • 309
 • 1

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Tổng quan về phân tích và thiết kế ppt

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Tổng quan về phân tích và thiết kế ppt
... tiêu: Tổng quan Phân Tích Thiết Kế ?Điểm lại thuật ngữ khái niệm phân tích thiết kế ?Giới thiệu qui trình phân tích thiết kế bao gồm roles, artifacts workflow ?Tìm hiểu khác phân tích thiết kế OOAD ... thiết kế trở thành hệ thống có hiệu cao OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 Iter #m+1 Tổng quan Phân Tích Thiết Kế Use-Case Model Design Model Phân tích thi?t ... tiêu phân tích kiến trúc ? ?Mục tiêu phân tích Use-Case ? ?Mục tiêu thiết kế kiến trúc gì? ?Mục tiêu thiết kế Subsystem? ?Mục tiêu thiết kế Class? ?Mục tiêu thiết kế Use-Case ? OOAD S? d?ng UML -...
 • 13
 • 342
 • 1

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ UML pdf

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ UML pdf
... phiên tác giả đối tượng Điều không xây dựng sẵn UML mà thực thông qua việc thêm vào giá trị thẻ Constraints (ràng buộc): mở rộng ngữ nghĩa thành phần UML, cho phép tạo quy tắc sửa chữa quy tắc có ... tượng thể cụ thể trừu tượng Trong UML ta mô hình lớp đối tượng Có nhiều thứ tương tự Ví dụ Use case thể Use case, component thể component 8.4 Kỹ thuật mở rộng UML cung cấp thành phần để lập nên ... gian mô hình lĩnh vực Do UML thiết kế mở theo nghĩa người dùng mở rộng số thành phần để áp dụng cách tốt cho hệ thống họ mà lại thay đổi hay thiết kế lại thành phần sở UML Cơ chế bao gồm: • •...
 • 2
 • 231
 • 0

Chương 1 - Tổng quan về phân tích và thiết kế UML pdf

Chương 1 - Tổng quan về phân tích và thiết kế UML pdf
... 0.8 (19 95) Jacobson góp phần cho UML 0.9, 19 96 UML standard modelling language (OMG) 19 96 UML 1. 0 (19 97), UML 1. 1 (9 tháng sau) UML 1. 4 (20 01) , UML 1. 5 (2003) (20 01) 15 UML 2.0 (cuối 2004) UML/ NN ... dụng UML/ NN Phân tích, thiết kế CNPM Quy trình thác nước: u cầu Phân tích u cầu Vị trí Phân tích thiết kế quy trình phát triển PM g y Thiết kế Cài đặt & Kiểm thử Triển khai Phần mềm UML/ NN Phân tích ... Thiết kế Lập trình UML/ NN Kiểm thử Phần mềm Tại phải phân tích thiết kế? Bảo trì Kiểm thử Bảo trì Cài đặt Kiểm thử Cài đặt Thiết kế thiết kế ó ế ế UML/ NN Khơng thiết kế ế ế Tại phải phân tích thiết...
 • 69
 • 158
 • 1

Chương IV. Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất uml và phương pháp hướng đối tượng pot

Chương IV. Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất uml và phương pháp hướng đối tượng pot
... cứu đối tượng hình hóa (modeling) tạo hình để hình nghiên cứu đối tượng 63 Trong UML từ hình hiểu theo nghĩa thứ hai, ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ trực quan Tuy nhiên, thường hình ... phần mềm hướng đối tượng UML ngôn ngữ đặc tả nửa hình thức (semiformal specification language, nhiên có tài liệu cho UML ngôn ngữ hình thức) Giống ngôn ngữ khác (ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ lập ... công cụ diễn đạt, trước hết tìm hiểu qua ngôn ngữ Tổng quan ngôn ngữ hình hoá thống UML 2.1 UML gì? UML ngôn ngữ trực quan (tức sử dụng biểu tượng để tả vấn đề công việc) dùng pha phân tích...
 • 37
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về umltổng quan về ngôn ngữ umlbài 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ umltổng quan về công nghệ lasertổng quan về quản trị họctổng quan về internettổng quan về kế toántổng quan về ngân hàngtổng quan về htmltổng quan về tài chínhtổng quan về thuếtổng quan về microsoft access 2010tổng quan về tập đoàn hòa pháttổng quan về marketing dịch vụtổng quan về giao tiếp trong kinh doanhLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caBài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpBài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam ÁBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUChủ đề sinh học 9 Ô nhiễm môi trường100-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (189).pdfdồ án108-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (196).pdf110-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (198).pdfS D NG CASIO GI I T CH PH N CH NG CASIO126-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (211).pdfĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 THTT SO 7Giải trình số liệu BCTC năm 201612. To trinh gioi thieu ung cu vien HDQT BKS 1 211. To trinh dau tu du an Dung Quat