Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng

HÌNH ĐỐI TƯỢNG

MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG
... hình Nếu chất phạm vi vấn đề phức tạp, xẻ hình thành nhiều hình khác (sử dụng tiểu hình – tức gói) cố gắng để qui trình kiểm soát tình 11- TÓM TẮT VỀ MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG Khi tạo hình ... nhiều đối tượng với lối ứng xử Lớp đối tượng sử dụng để bàn luận hệ thống Khi hình hóa, sử dụng ngôn ngữ hình hóa ví dụ UML, cung cấp cho ngữ pháp ngữ nghĩa để tạo dựng hình Ngôn ngữ hình ... quản trị cấu hình - Hỗ trợ việc theo dõi hình 9- NÂNG CẤP MÔ HÌNH QUA CÁC VÒNG LẶP KẾ TIẾP Cho tới thời điểm này, qua bước công việc phân tích tạo nên phiên hình đối tượng hình cần phải...
 • 35
 • 149
 • 0

công nghệ website - chương xvii hình đối tượng

công nghệ website - chương xvii mô hình đối tượng
... I MÔ HÌNH DOM (Document Object Model)  Đối tượng hình đối tượng: – Mỗi thành phần trang web xem đối tượng, Các đối tượng Javascript tổ chức phân cấp dạng hình gọi hình DOM – Cao đối tượng ... III Các đối tượng có sẵn  Các phương thức đối tượng Date(): – Cách truy xuất phương thức đối tượng variableName.Method() III Các đối tượng có sẵn Phương thức tả Date() trả đối tượng date ... Onclick - Người dùng click chuột vào đối tượng - Một đối tượng có tiêu điểm, người sd nhấn enter -Một checkbox nút chọn có tiêu điểm, người sd nhấn phím Spacebar Onload - Phát sinh đối tượng tải...
 • 68
 • 200
 • 0

HÌNH, PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT doc

MÔ HÌNH, MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT doc
... hình đối tượng nghiên cứu nguyên hình  Trừu tượng hoá cụ thể thực hình cụ thể hoá Khái niệm trừu tượng Các loại hình hình trích mẫu hình đồng dạng hình tương tự hình toán ... QUY TRÌNH MÔ PHỎNG Quy trình Tình huèng cã vÊn ®Ò Xác định mục đích nghiên cứu Xác định thuộc tính cần đối tượng Xây dựng hình Nghiên cứu hình иnh gi¸ Ví DỤ VỀ MÔ PHỎNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN ... pháp Khái niệm kỹ thuật  Nguyên lý kỹ thuật NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CẦN MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG    Thao tác Dây chuyền sản xuất Quy trình CÁC LOẠI MÔ HÌNH SAU ĐÂY THUỘC LOẠI MÔ HÌNH NÀO ...
 • 12
 • 265
 • 0

Đề tài 24 : Người ta tạo hình đối tượng 3D dựa theo hình nào? potx

Đề tài 24 : Người ta tạo mô hình đối tượng 3D dựa theo mô hình nào? potx
... so bì độ thật có hình ảnh rõ như3-D xịn Hai kĩ thuật thông dụng hình máy tính 3D hình hóa đối tượng đặc, hình đối hóa khung sợi Chúng có ưu nhược điểm khác hình đối tượng đặc đảm bảo ... thông tin dạng đối tượng để thấy rõ bề mặt hình Ít không hiểu hình hình đối tượng đặc, cần tốn thời gian máy để xử lí hình khung sợi không cần tính toán nhiều hình đối tượng đặc, có ích ... “đồ họa 3D - tức hình ảnh dựng nên cách sống động thật với trợ giúp phần mềm đồ họa vi tính II Phương pháp tạo đối tượng 3D Hầu hết đối tượng 3D vẽ từ đối tượng 2D Điều kiện cần để đối tượng 2D...
 • 4
 • 227
 • 2

Chương 6: HÌNH ĐỐI TƯỢNG TRÌNH DUYỆT docx

Chương 6: MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG TRÌNH DUYỆT docx
... KẾT CHƯƠNG hình đối tượng trình duyệt BOM giao diện lập trình phía client Có hình cho trình duyệt khác Do vậy, để đảm bảo trang web chạy nhiều trình duyệt cần phải nghiên cứu sâu hình ... newTopLeftY); II.7 Đối tượng document document đối tượng tư liệu cửa sổ, chứa tất phần tử HTML trang web cửa sổ Đây đối tượng quan trọng hình đối tượng trình duyệt, IE NN nhiều khác biệt: đối tượng all, ... II CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG TRÌNH DUYỆT Có đối tượng trình duyệt: window, document, event, frame, history, location, navigator, screen, mimeType plugin; ta nghiên cứu đối tượng quan...
 • 26
 • 534
 • 0

Chương 17: hình đối tượng pptx

Chương 17: Mô hình đối tượng pptx
... tích tạo nên phiên hình đối tượng hình cần phải lấy làm mục tiêu cho vòng lặp nâng cấp Công việc nâng cấp thực cách đưa hình qua tất giai đoạn phát triển hình đối tượng lần Lần này, ... Nhường G Hình 17.9- Một thuộc tính với liệt kê gía trị (status) 17.3.4- Kí hiệu đối tượng Đối tượng thực thể lớp nên kí hiệu dùng cho đối tượng kí hiệu dùng cho lớp Hình 17.10-Ký hiệu đối tượng Hình ... nhầm lẫn + Cần giữ cho hình đối tượng đơn giản: Hãy kháng cự lại xu hướng tạo hình phức tạp, chúng mang lại nhầm lẫn, bối rối Trong vòng đầu quy trình hình hóa đối tượng, xác định mối liên...
 • 25
 • 104
 • 0

Chương 17: hình đối tượng ppt

Chương 17: Mô hình đối tượng ppt
... tích tạo nên phiên hình đối tượng hình cần phải lấy làm mục tiêu cho vòng lặp nâng cấp Công việc nâng cấp thực cách đưa hình qua tất giai đoạn phát triển hình đối tượng lần Lần này, ... Nhường G Hình 17.9- Một thuộc tính với liệt kê gía trị (status) 17.3.4- Kí hiệu đối tượng Đối tượng thực thể lớp nên kí hiệu dùng cho đối tượng kí hiệu dùng cho lớp Hình 17.10-Ký hiệu đối tượng Hình ... nhầm lẫn + Cần giữ cho hình đối tượng đơn giản: Hãy kháng cự lại xu hướng tạo hình phức tạp, chúng mang lại nhầm lẫn, bối rối Trong vòng đầu quy trình hình hóa đối tượng, xác định mối liên...
 • 25
 • 166
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống - hình đối tượng ppt

Phân tích thiết kế hệ thống - Mô hình đối tượng ppt
... hình đối tượng Nghiên cứu quy trình xây dựng biểu đồ đối tượng Xác định mối quan hệ lớp 07/12/14 hình đối tượng Ví dụ - Một biểu đồ đối tượng vắn tắt 1 * * * 3/24 07/12/14 hình đối tượng ... - Một biểu đồ đối tượng với thuộc tính phương thức 4/24 07/12/14 hình đối tượng Ý nghĩa hình đối tượng     Biễu diễn cấu trúc tĩnh hệ thống Tập trung lên đối tượng mối liên hệ đối tượng ... liên quan đến hệ thống Giúp nắm bắt đối tượng phần phân tích Đặc tả cài đặt phần thiết kế  Là hình trung tâm, quan trọng tiếp cận hướng đối tượng 5/24 07/12/14 hình đối tượng Quy trình...
 • 25
 • 941
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống - hình đối tượng (2) ppt

Phân tích thiết kế hệ thống - Mô hình đối tượng (2) ppt
... đối tượng / 16 Sự kết hợp (Aggregation) • Là quan hệ “là phận của”, đối tượng thành phần đối tượng khác • Quá trình tạo đối tượng tổng thể từ đối tượng thành phần gọi kết hợp (cấu thành) • Đối tượng ... chi 07/12/14 hình đối tượng / 16 Ký pháp kết hợp Ký pháp 07/12/14 hình đối tượng / 16 Sự kết hợp đa cấp PC Man hinh MainBoard 07/12/14 Khoi TT CPU Ban phim RAM hình đối tượng O cung ... • tả kết hợp • Xem xét khái quát hoá chi tiết hoá • Xem xét lớp trừu tượng lớp cụ thể • Xem xét việc sử dụng kế thừa • Quá trình phân lớp • Tinh chỉnh hình đối tượng 07/12/14 hình đối...
 • 16
 • 310
 • 0

SLIDE PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - HÌNH DỮ LIỆU VÀ HÌNH ĐỐI TƯỢNG ppt

SLIDE PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG ppt
... schema, tạo đối tượng sau: ◦ Table ◦ View ◦ Stored procedure, function 31 Quan hệ bảng hệ giữ bả  Quan hệ hình liệu tương tự quan hệ hình object ◦ hình object: kết nối class ◦ hình data ... dụng Mối quan hệ hình hệ giữ Nhiều project, chủ yếu project cần nâng cấp, bắt đầu với hình data có sẵn, reverse engineer hình để phát hình object  Nếu có hình object hình data, ... nào, đối tượng có nhiệm vụ gì?  Data model liên quan nhiều đến tính hiệu database So sánh hình So sánh hình hình object hình data Tập trung vào behavior data Chỉ tập trung vào data...
 • 44
 • 196
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình bề mặt NURBS trong xây dựng hình đối tượng

Nghiên cứu ứng dụng mô hình bề mặt NURBS trong xây dựng mô hình đối tượng
... thực đề tài : Nghiên cứu ứng dụng hình bề mặt NURBS xây dựng hình đối tượng Báo cáo gồm phần chính:  Chương 1: Tổng quan thực kỹ thuật đồ họa  Chương 2: Kỹ thuật hình bề mặt NURBS  Chương ... lý thú ứng dụng nhiều sống, đặc biệt phương pháp hình hóa hình học đối tượng chiều dựa mặt cong NURBS quan tâm nghiên cứu triển khai đồ họa ba chiều Hơn thế, phương pháp ứng dụng để hình ... mặt kẻ P1(u) P2(u) Hình 2.11: hình bề mặt Phương trình mặt kẻ: Nếu hai đường cong cho trước tương ứng P1(v) P2(v) Thì mặt kẻ có phương trình: 30 2.1.3.2 Mặt tròng xoay Hình 2.12: hình mặt...
 • 42
 • 395
 • 2

Sử Dụng Hình Đối Tượng Thông Minh Trong Biểu Diễn Tri Thức Và Xây Dựng Chiến Lược Suy Diễn

Sử Dụng Mô Hình Đối Tượng Thông Minh Trong Biểu Diễn Tri Thức Và Xây Dựng Chiến Lược Suy Diễn
... tượng thông minh II hình đối tượng thông minh Tổng quan hình đối tượng thông minh hình đối tượng thông minh cung cấp chế cho việc biểu diễn tri thức chiến lược đa suy diễn Trọng tâm hình ... Quan Về Biểu Diễn Tri Thức I Giới thiệu biểu diễn tri thức II Vai trò biểu diễn tri thức ứng dụng III Một số phương pháp biểu diễn tri thức Biểu diễn tri thức sử dụng ... 13 II hình đối tượng thông minh .13 Tổng quan hình đối tượng thông minh 13 Các thành phần đối tượng thông minh .14 III Ngôn ngữ biểu diễn đối tượng thông minh (SOL)...
 • 26
 • 168
 • 0

nhận dạng hình đối tượng phi tuyến dùng mạng neuron nhân tạo

nhận dạng mô hình đối tượng phi tuyến dùng mạng neuron nhân tạo
... này cho phép dễ dàng tạo hình neuron nhân tạo (Artificial Neural Network - gọi tắt mạng neuron) 2.1 MÔ HÌNH NEURON Một neuron nhân tạo với p ngõ vào (p1, p2, , pR) cho hình Trong đó, w1,1, ... luyện mạng đánh giá dựa hàm mục tiêu MSE (Mean Square Error) Với N mẫu huấn luyện đưa vào mạng, MSE tính sau: MSE = N N ∑e i =1 i NHẬN DẠNG MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG Thực chất trình nhận dạng hình mạng ... dụng mạng neuron để nhận dạng hình đối tượng đa biến phi tuyến kỹ thuật đơn giản hiệu Quá trình thực không quan tâm đến cấu trúc thông số đối tượng mà xây dựng tập liệu vào để huấn luyện mạng...
 • 8
 • 192
 • 0

Phối hợp hình đối tượng hình động

Phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động
... 2/3 Phối hợp hình đối tượng hình động Hỏi: hình động hình đối tượng cộng thêm phần ứng xử động hệ thống Đáp: Đúng Hỏi: Các kiện độc lập kiện song song Đáp: Đúng Hỏi: Một đối tượng ... Phối hợp hình đối tượng hình động Tóm tắt hình động Tất hệ thống có cấu trúc tĩnh có ứng xử động Cấu trúc miêu tả qua phần tử hình tĩnh, ví dụ lớp, quan ... xử miêu tả phần tử hình nội cấu trúc tương tác với dọc theo tiến trình thời gian Đó thường tương tác xác định trước hình hóa hình hóa ứng xử động hệ thống gọi hình động, UML hỗ trợ...
 • 3
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm về hướng đối tượng trong giskhái niệm quản lý đối tượng hưởng bhxhkhái niệm phân loại đối tượngkhái niệm quản lý đối tượng tham gia bhxhkhái niệm về hướng đối tượngtập c các khái niệm về các đối tượng tính toánmô hình đối tượng điều chỉnhmô hình đối tượngmô hình đối tượng trình duyệtmô hình đối tượng nghiệp vụnhan dang mo hinh doi tuongví dụ mô hình đối tượngsử dụng mô hình đối tượng daomô hình đối tượng object modelmô hình đối tượng tài liệu xmlPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả