Mô hình hoá hành vi hệ thống

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 3 HÌNH HÓA & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC pdf

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC pdf
... H i 36 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước HỆ THỐNG P/T CHO TOÀN MẠNG LƯỚI ... 53 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước 57 5 6 7 61 10/14/2010 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT ... Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Theo dõi chất lượng nước: hình mô phỏng: tuổi nước, ...
 • 12
 • 460
 • 1

Chương 6: hình hoá dữ liệu hệ thống ppsx

Chương 6: Mô hình hoá dữ liệu hệ thống ppsx
... hng Trang 81 Ging viờn: Lờ c Nhng Giỏo trỡnh: Phõn tớch thit k h thng G b Phiu giao hng Hỡnh 6 .6: Mu phiu giao hng Bc 1+2: Lit kờ cỏc thuc tớnh, thc th Xỏc nh cỏc thuc tớnh Thực thể/thuộc tính ... nhiờu? tng tin Bc & 5: V biu v rỳt gn Mụ hỡnh ER Hỡnh 6.7 Mụ hỡnh ER ca h thng trụng gi xe Bc 6: Chuyn mụ hỡnh ER sang mụ hỡnh quan h Trang 85 Giỏo trỡnh: Phõn tớch thit k h thng Ging viờn:...
 • 17
 • 230
 • 0

Chương 6: hình hoá dữ liệu hệ thống pot

Chương 6: Mô hình hoá dữ liệu hệ thống pot
... hng Trang 81 Ging viờn: Lờ c Nhng Giỏo trỡnh: Phõn tớch thit k h thng G b Phiu giao hng Hỡnh 6 .6: Mu phiu giao hng Bc 1+2: Lit kờ cỏc thuc tớnh, thc th Xỏc nh cỏc thuc tớnh Thực thể/thuộc tính ... nhiờu? tng tin Bc & 5: V biu v rỳt gn Mụ hỡnh ER Hỡnh 6.7 Mụ hỡnh ER ca h thng trụng gi xe Bc 6: Chuyn mụ hỡnh ER sang mụ hỡnh quan h Trang 85 Giỏo trỡnh: Phõn tớch thit k h thng Ging viờn:...
 • 17
 • 213
 • 0

Lecture 09: hình hóa tương tác hệ thống pdf

Lecture 09: Mô hình hóa tương tác hệ thống pdf
... lý, điều hành hoạt động hệ thống ? (tác nhân phụ) Hệ thống cần thiết bị phần cứng ? Hệ thống cần tương tác với hệ thống khác ? Tìm kiếm: Những người trực tiếp sử dụng hệ thống Và người dùng khác ... số dạng thông tin hệ thống ? Tác nhân có phải thông báo kiện hệ thống ? Tác nhân thông báo với hệ thống ? Các kiện cần thiết môi trường chức hệ thống? Hoạt động thông thường tác nhân đơn giản ... mẫu ứng xử mà hệ thống yêu cầu biểu diễn Một trình tự hành động có liên quan thực thi tác nhân hệ thống thông qua việc đối thoại Một tác nhân (actor) : Mọi thứ cần tương tác với hệ thống: Một người...
 • 18
 • 155
 • 0

hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái)

Mô hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái)
... quan ngôn ngữ hình hóa UML hình hóa yêu cầu (biểu đồ ca sử dụng) hình hóa lĩnh vực ứng dụng (biểu đồ lớp lĩnh vực) hình hóa hành vi( biểu đồ tương tác, trạng thái) Biểu đồ kiến trúc ... sinh mã trình hình hóa liệu 2010 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài – 2/38 Bài hình hóa hành vi hình hóa tương tác hình hóa hành vi    Hành vi (behavior) cách hành động, cách ... - 29/34 Biểu đồ cộng tác   Cả biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác tả luồng điều khiển kịch Khác biệt biểu đồ trình tự biểu đồ cộng tác    biểu đồ cộng tác tả luồng liệu biểu đồ trình...
 • 39
 • 561
 • 0

bài 5: hình hóa hành vi và sự tương tác

bài 5: Mô hình hóa hành vi và sự tương tác
... 3/38 hình hóa hành vi    Hành vi (behavior) cách hành động, cách cư xử hệ thống hình hóa hành vi diễn tả khía cạnh động hệ thống Có cách tiếp cận hành vi hệ thống     Hành vi thể tương ... sinh vi n nắm Tại cần phải hình hóa hành vi Có cách hình hóa hành vi Biểu đồ tương tác có loại Ưu nhược điểm loại Cách xây dựng biểu đồ tương tác Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài - ... thể tương tác đối tượng, tạo nên kịch Hành vi biểu lộ cách ứng xử đối tượng trước kiện xảy với Hành vi bộc lộ công vi c luồng công vi c UML có biểu đồ khác đáp ứng cách tiếp cận với hành vi hệ thống...
 • 25
 • 316
 • 0

hình hóa nghiệp vụ Hệ thống thông tin hướng đối tượng

Mô hình hóa nghiệp vụ Hệ thống thông tin hướng đối tượng
... nhập hình hóa nghiệp vụ gì? Mục đích hình hóa nghiệp vụ Tổng hợp hình hóa nghiệp vụ hình hóa nghiệp vụ dùng UML hình hóa nghiệp vụ gì? Hệ định đ nh HTTT Hệ tác nghiệp hình hóa nghiệp ... Modeling Language) 16 Ngôn ngữ hình hóa nghiệp vụ • EPCs 17 Ngôn ngữ hình hóa nghiệp vụ • ECPs 18 Ngôn ngữ hình hóa nghiệp vụ • BPMN 19 Ngôn ngữ hình hóa nghiệp vụ • BPMN 20 Petri Nets Tính ... Tác nhân: đối tượng bên ngòai tổ chức nghiệp vụ: ▫ khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, đồng nghiệp nghiệp vụ không hình hóa, … ▫ Một hệ thống hay tổ chức khác 26 hình hóa nghiệp vụ Xác định...
 • 101
 • 176
 • 0

hình hóa hiệu năng hệ thống phần mềm sử dụng phương pháp PCM

Mô hình hóa hiệu năng hệ thống phần mềm sử dụng phương pháp PCM
... giá hiệu công cụ 1.1 Kỹ thuật hiệu 1.2 Phương pháp tiếp cận 1.3 Công cụ hình hóa hiệu 1.4 Kết luận chương Chương Phương pháp PCM hình hóa hiệu 2.1 Kiến trúc hình hiệu 2.2 Phương pháp PCM ... luận văn nắm công cụ quy trình hình hóa hiệu hệ thống Trên sở đề xuất giải pháp phù hợp để đánh giá hiệu hệ thống phần mềm công nghiệp, ứng dụng kiểm nghiệm hệ thống giám sát điều khiển lưới ... Kỹ thuật phương pháp PCM 1.4 Hướng nghiên cứu Tìm hiểu phương đánh giá hiệu hệ thống phần mềm Tìm hiểu công cụ đánh giá hiệu Tìm hiểu phương pháp PCM (Palladio Component Model):...
 • 4
 • 204
 • 2

Hình Hóa Hành Vi Lựa Chọn: Lý Thuyết và Ứng Dụng

Mô Hình Hóa Hành Vi Lựa Chọn: Lý Thuyết và Ứng Dụng
... trinh bày khung thuyết hành vi lựa chọn, tập trung vào ba hình phổ biến nhất: hình logit đa lựa chọn, hình logit phân lớp hình logit có thông số ngẫu nhiên Bài vi t sau trình bày ... nghiệm lựa chọn (choice experiement-CE) thuyết hành vi lựa chọn rời rạc (Discrete Choice Theory)1 thuyết lựa chọn dựa tảng thuyết hành vi người tiêu dùng Lancasters (1966) thuyết thỏa dụng ... lượng hình lựa chọn sử dụng để thay đổi thị phần phân khúc toàn thị trường thay đổi thiết kế sản phẩm Lời kết thuyết hành vi lựa chọn xem có khả dự đoán cao hành vi người ứng dụng phổ...
 • 24
 • 390
 • 1

Báo cáo HÌNH HÓA CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Báo cáo MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
... tin hệ thống? +Tác nhân có cần phải báo cho hệ thống kiện đó? +Hệ thống có cần phải thông báo cho tác nhân thay đổi bất ngờ nội hệ thống? … www.trungtamtinhoc.edu.vn Ca sử dụng -Ví dụ hệ thống ... muốn đăng nhập vào hệ thống để thực số thao tác hệ thống tả tóm tắt: UC tả xử lý đăng nhập vào hệ thống người dùng Ràng buộc: người dùng chọn chức đăng nhập từ trang chủ hệ thống Loại: bên ... + Tác nhân chính(Primary Actor): sử dụng chức hệ thống( chức chính) + Tác nhân phụ (secondary actor): sử dụng chức phụ hệ thống, ví dụ chức bảo trì hệ thống quản trị ngân hàng liệu, giao tiếp,...
 • 31
 • 465
 • 0

bài tập lớn hình hóa đánh giá hệ số sẵn sàng của hệ thống có phục hồi

bài tập lớn mô hình hóa đánh giá hệ số sẵn sàng của hệ thống có phục hồi
... phục hồi : 7784.83h Hệ số sẵn sàng : 0.93 3.Nhận xét bình luận kết : hình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu toán Em hoàn thành tập môn hình hóa với đề tài : Đánh giá hệ số sẵn sàng hệ ... giá hệ số sẵn sàng hệ thống phục hồi Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Hồng Anh hướng dẫn giúp em thực tốt tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 .Mô hình hóa hệ thống Gs.Ts.Nguyễn công ... 6.Đếm thời gian phục hồi: T phục hồi = ∑ Tphi 7.Tính hệ số sẵn sàng : Tlv Kss = (Tlv+Tph) Sơ đồ thuật toán Bắt đầu Nhập số liệu Tổng thời gian làm việc =0 Tổng thời gian phục hồi =0 Biến đệm...
 • 19
 • 416
 • 6

Tìm hiểu hình hoạt động của hệ thống y tế dự phòng tuyến huyện và xã tìm hiểu kiến thức, thực hành về thiếu máu và dinh dưỡng của học sinh nữ tuổi từ 16 18 của trường THTH bình lục a

Tìm hiểu mô hình hoạt động của hệ thống y tế dự phòng tuyến huyện và xã tìm hiểu kiến thức, thực hành về thiếu máu và dinh dưỡng của học sinh nữ tuổi từ 16 18 của trường THTH bình lục a
... thức, thực hành thiếu máu dinh dưỡng học sinh nữ tuổi từ 16- 18 trường THTH Bình Lục A Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu hình hoạt động Trung tâm YTDP Huyện Bình Lục Tìm hiểu hoạt động YTDP Trạm y tế ... quan tâm nhiều đến hệ thống y tế Hệ thống y tế huyện Bình Lục bao gồm:  Bệnh viên a khoa huyện Bình Lục  Trung tâm y tế huyện Bình Lục Phòng y tế huyện Bình Lục  Trung tâm dân số huyện Bình ... Bởi v y, công tác y tế dự phòng huyện Bình Lục vô cấp thiết cần quan tâm, đầu tư nghành y tế quyền cấp 4.1 Giới thiệu hệ thống y tế huyện Bình Lục Huyện Bình Lục huyện khó khăn tỉnh Hà Nam, có...
 • 80
 • 538
 • 1

luận văn đại học sư phạm Xây dựng và sử dụng hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật trong dạy học môn Thực hành Máy lạnh tại Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

luận văn đại học sư phạm Xây dựng và sử dụng mô hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật trong dạy học môn Thực hành Máy lạnh tại Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
... kỹ thuật dạy học môn thực hành Máy lạnh trường Điện tử - Điện lạnh nội - Giáo viên học sinh giảng dạy học tập thực hành 3.3 Phạm vi nghiên cứu - Áp dụng cho môn học Thực hành Máy lạnh hệ ... môn thực hành Máy lạnh khoa Nhiệt Lạnh - Trường Điện tử Điện lạnh nội Làm sáng tỏ thêm số thuật ngữ hình, Hệ thống, Dạy học thực hành, Dạy học theo quan điểm hệ thống kỹ thuật Xây dựng ... kế, xây dựng hình theo quan điểm hệ thống kỹ thuật dạy học môn thực hành Máy lạnh Trường Điện tử - Điện lạnh nội Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn, chỳng đưa quy trình xây dựng hình dạy...
 • 103
 • 138
 • 0

hình kết nối các hệ thống mở

Mô hình kết nối các hệ thống mở
... (packet - switched network) - gồm tập hợp nút chuyển mạch gói nối với liên kết liệu Các gói liệu truyền từ hệ thống mở tới hệ thống mở khác mạng phải chuyển qua chuỗi nút Mỗi nút nhận gói liệu ... phần đầu tầng tướng ứng nguyên lý hình phân tầng Chú ý: Trong hình OSI phần kiểm lỗi gói tin tầng liên kết liệu đặt cuối gói tin III Các chức chủ yếu tầng hình OSI Tầng 1: Vật lý (Physical) ... tầng II Các giao thức hình OSI Trong hình OSI có hai loại giao thức áp dụng: giao thức có liên kết (connection - oriented) giao thức không liên kết (connectionless) Giao thức có liên kết: ...
 • 10
 • 418
 • 0

Phân tích hình kinh doanh của hệ thống siêu thị VINATEX-MART

Phân tích mô hình kinh doanh của hệ thống siêu thị VINATEX-MART
... nằm hệ thống siêu thị bán lẻ, hệ thống siêu thị VINATEX-MART hình kinh doanh riêng Vì nhóm chúng em chọn đề tài: Phân tích hình kinh doanh hệ thống siêu thị VINATEX-MART NỘI DUNG PHÂN ... đến với siêu thị Vinatex-mart KẾT LUẬN Trên phân tích, đánh giá chủ quan nhóm chúng em hình kinh doanh hệ thống siêu thị VINATEX-MART Mặc dù hệ thống siêu thị lớn áp dụng hình kinh doanh ... tiêu dùng II LOẠI HÌNH KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ VINATEX-MART Hiện hệ thống siêu thị Vinatex-mart hoạt động kinh doanh theo hình “Trung tâm thương mại” hình thức kinh doanh bán lẻ đại Lúc đầu...
 • 18
 • 1,422
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp mô hình hóa hành vimô hình hóa hành vimô hình hoá hoạt động hệ thốngmô hình hóa nghiệp vụ hệ thốngmô hình hóa cài đặt hệ thốngmô hình hóa hành vi của kiến trong thực tếmô hình hóa thiết kế hệ thống cảnh báo ngãmô hình hóa chức năng hệ thốngbài tập lớn mô hình hóa đánh giá hệ số sẵn sàng của hệ thống có phục hồimô hình trạng thái của hệ thốngmô hình xây dựng một hệ thống mạng thực tếmô hình về hành vi mua của người tiêu dùngmô hình hóa robot và hệ cơ điện tửmô hình thuyết hành vi dự địnhmô hình nghiệp vụ của hệ thốngPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chap1.TIG 2017.10.17 06a510a thongbaothaydoiDKKD01.Chuong trinh du kien DHCD TLH 2015To trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien LenThong bao ngay to chuc Dai hoi dong co dong 2015 lan 02 cua TLHTBD Tai lieu Dai hoi 2017Văn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTVMau 14 phieu de xuat tham gia BCH, BTV, ...dieu le cong ty cp dien dong anh 2013Mau 16 Phieu bau BCH khong co so duMau 18 Ket qua kiem phieuMau 1 DA xay dung BCHVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 5 NQ dai hoiQuy che quan tri Tong Cong tyMau 6 BC tham tra tu cach DBGIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCHForm đăng ký kết nối- LETTER OF AUTHORIZATION TK-BIDV Securities ủy quyền 6 điều3. Form ủy quyền giao nhận ctừ- letter of authorization for deliveringHĐGD mua ban ngoai te(English)