Kiến trúc của hệ thống

Tài liệu CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LÝ pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LÝ pdf
... c)Tạo chương trình mã máy từ chương trình nguồn hệ thống vi xử d) Tạo tập tin bảng liệt kê (.LST) CHƯƠNG 5: CÁC MẠCH TÍCH HỢP HỖ TRỢ TRONG HỆ THỐNG VI XỬ LÝ Câu 1: Kể cổng điều khiển 8255 có ... BX,2 LOOP TIEP a) AX=5050 c) AX=5050H b) AX=9850 d) AX=9850H CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG Câu 1: Hệ thống vi xử chuyên dụng có cấu hình phần cứng: a) Đơn giản để thực b) ... có địa 7CH Câu 17: Chương trình nguồn hợp ngữ chương trình: a) Vi t lệnh gợi nhớ vi xử b) Là chương trình mã máy sử dụng để nạp vào dẫn hợp dịch nhớ cho vi xử thực c) Là chương trình mã máy...
 • 25
 • 398
 • 2

Tìm hiểu kiến trúc của hệ thống UEC pdf

Tìm hiểu kiến trúc của hệ thống UEC pdf
... /var/lib/eucalyptus/db  Khóa: /var/lib/eucalyptus /var/lib/eucalyptus/.ssh IV Kiến trúc UEC bị bottleneck: - - Điện toán đám mây kiểm tra kiến trúc mạng để hạn chế tác động đến người dùng cuối Các máy chủ phiến ... có hỗ trợ VT hay không, BIOS thiết lập để vô hiệu hóa nó.Vì hệ thống bị bottleneck, cách khắc phục Điện toán đám mây kiểm tra kiến trúc mạng để hạn chế tác động đến người dùng cuối Với mạng ảo ... Bạn cài đặt hệ điều hành Ubuntu mặc định, tạo ảnh hệ điều hành riêng để ảo hóa Bộ điều khiển máy chủ vật lý nơi bạn chạy phiên máy ảo (Virtual Machine - VM) tập tin ảnh Yêu cầu hệ thống Cần hai...
 • 10
 • 134
 • 0

Bài 12_Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 2)

Bài 12_Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 2)
... Nêu loại kiến trúc hệ CSDL? Nêu đặc điểm hệ CSDL tập trung, hệ CSDL cá nhân hệ CSDL trung tâm Các loại kiến trúc hệ CSDL Các hệ CSDL Hệ CSDL tập trung Hệ CSDL cá nhân Hệ CSDL trung tâm Hệ CSDL ... phân tán Hệ CSDL khách – chủ Hệ CSDL Hệ CSDL hỗn hợp Nhắc lại hệ CSDL trung tâm: Hệ CSDL cài đặt dàn máy tính trung tâm Máy tính trung tâm lưu trữ quản lí CSDL đồng thời tất xử lí hệ QTCSDL tập ... với nào? I Hệ CSDL tập trung Hệ CSDL khách – chủ:  CSDL đặt máy chủ  Phần mềm CSDL cài đặt máy khách máy chủ  Trong kiến trúc khách – chủ, thành phần hệ QTCSDL tương tác với tạo nên hệ thống...
 • 21
 • 639
 • 8

Bài 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CSDL

Bài 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CSDL
... trung Hệ CSDL cá nhân Hệ CSDL Trung tâm Hệ CSDL phân tán Hệ CSDL Khách - chủ Hệ CSDL Thuần Hệ CSDL Hỗn hợp Các hệ CSDL tập trung: Ba kiểu kiến trúc tập trung Các em cho biếtcơ sở kiểu cá nhân Hệ ... => hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL đặt nhiều nơi cách xa liên kết với CS DL Tuỳ thuộc vào quy mô đặc thù hoạt động, tổ chức lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán Các hệ CSDL Hệ CSDL ... Các loại kiến trúc hệ CSDL: Một người sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quản lí công việc mình, => CSDL đặt chỗ Với quy mô lớn, tổ chức xây dựng CSDL lớn...
 • 12
 • 849
 • 34

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu
... + Dữ liệu chia sẻ mạng cho phép quản trị liệu địa phương (dữ liệu đặt trạm) + Dữ liệu có tính sẵn sàng cao + Dữ liệu có tính tin cậy cao nút gặp cố, khôi phục liệu lưu trữ nút khác Hình 53 Hệ ... cầu liệu từ nơi khác + Chương trình có yêu cầu liệu từ nơi khác - Có thể chia hệ CSDL phân tán thành loại chính: hỗn hợp Giáo án Tin học 12 + Hệ CSDL phân tán nhất: nút mạng dùng hệ QTCSDL + Hệ ... nút mạng dùng hệ QTCSDL khác b Một số ưu điểm hạn chế hệ CSDL phân tán Sự phân tán liệu ứng dụng có số ưu điểm so với hệ CSDL tập trung: Hình 52 Hệ CSDL phân tán + Cấu trúc phân tán liệu thích hợp...
 • 6
 • 7,539
 • 27

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống thông tin di động vệ tinh.

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống thông tin di động vệ tinh.
... Sự phát triển hệ thống thông tin vệ tinh di động I Sự phát triển ngành viễn thông di động Hệ thống thông tin di động đợc chia làm loại là:Trên măt đất vệ tinh hai loại hình tính di động có đợc ... nghệ thâm nhập vào đời sống cộng đồng lĩnh vực thông tin toàn cầu hoá kinh tế I.1.2 Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh Các thành phần thông tin vệ tinh di động đợc trình bầy (Hình I.3) hệ thống ... dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp đến cuối năm 80 nhóm nghiên cứu thuộc trờng đại học Anh nghiên cứu khả triển khai nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp cho hệ thống thông tin di động đa kết luận hệ thống...
 • 71
 • 330
 • 0

Bài 12 các loại kiến trúc của hệ CSDL

Bài 12 các loại kiến trúc của hệ CSDL
... liệu Các kiểu kiến trúc tập trung? • Hệ CSDL cá nhân • Hệ CSDL trung tâm • Hệ CSDL khách – chủ a Hệ sở liệu cá nhân Thế hệ CSDL cá nhân? • Hệ CSDL có người dùng đóng vai trò người quản trị CSDL: ... CSDL Hệ CSDL tập trung Hệ CSDL cá nhân Hệ CSDL trung tâm Hệ CSDL phân tán Hệ CSDL khách – chủ Hệ CSDL Hệ CSDL hỗn hợp DẶN DÒ Xem trước §13 : BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Trả lời ... máy có chứa CSDL • Việc truy cập vào CSDL thực máy b Hệ sở liệu trung tâm Quan sát hình, em cho biết hệ CSDL trung tâm gì? Mạng b Hệ sở liệu trung tâm Thế hệ CSDL trung tâm? • Hệ CSDL với liệu...
 • 22
 • 903
 • 7

bài tập assem kiến trúc các hệ thống thông tin

bài tập assem kiến trúc các hệ thống thông tin
... mô hình thích hợp cho hệ thống Thực ra, hệ thống nhúng có tất đặc điểm Ta định nghĩa thuật ngữ "hệ thống nhúng" sau: hệ thống thông tin thỏa mãn hầu hết đặc điểm kể gọi hệ thống nhúng Định nghĩa ... quan trọng tổng giá trị máy bay thiết bị xử lý thông tin, hệ thống điều khiển bay, hệ thống chống va chạm, hệ thống thông tin phi công, v.v Độ tin cậy mang tầm quan trọng tối cao • Tầu hỏa: ... đến hệ thống nhúng • Điện tử ô tô: Ô tô đại bán chúng có lượng đáng kể thiết bị điện tử Trong có hệ thống điều khiển túi khí, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống phanh, điều hòa nhiệt độ, hệ thống...
 • 5
 • 246
 • 0

2.2, Kiến trúc của mạng thông tin di động W.doc doc

2.2, Kiến trúc của mạng thông tin di động W.doc doc
... tính bật sau: Di động RNC Lưu thông kênh riêng Lưu thông kênh chung Quản lý tài nguyên toàn cục √ Giao di n Iub Giao di n Iub nối nút B RNC Khác với GSM giao di n mở √ 2.2.3, KIẾN TRÚC 3G WCDMA ... chuyển mạng -HLR AuC hai nút mạng logic, thường thực nút vật lý HLR lưu giữ thông tin người sử dụng đăng ký thuê bao Như: thông tin tính cước, dịch vụ cung cấp dịch vụ bị từ chối thông tin chuyển ... công bên D, Các mạng Các mạng phận hệ thống UMTS, chúng cần thiết để đảm bảo truyền thông nhà khai thác Các mạng mạng điện thoại như: PLMN (Public Land Mobile Network: mạng di động mặt đất công...
 • 16
 • 201
 • 0

trạm di động ms trong cấu trúc của hệ thống gms

trạm di động ms trong cấu trúc của hệ thống gms
... Sơ đồ kết cấu máy di động MS Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Viết Minh Nhóm 30 - Lớp H08VT2 ALARM Tiểu luận môn: Chuyên đề vô tuyến MS Chuyên đề: Trạm di động Trong sơ đồ kết cấu máy di động MS khối vi ... tuyến MS Chuyên đề: Trạm di động nhìn thấy hệ thống MS là: máy cầm tay, máy xách tay hay máy đặt ô tô… Ngoài việc chứa chức vô tuyến chung xử lý cho giao di n vô tuyến, MS phải cung cấp giao di n ... nguồn Control D/A MMI Hệ thống điều Giao di n khiển người/ máy Hình 1: Sơ đồ khối đơn giản máy di động cầm tay GSM Đồng II.2.1 Phân tích theo chiều phát từ máy di động (MS) đến trạm gốc BTS: - Tín...
 • 7
 • 487
 • 2

Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
... 46 § 12 CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I MỤC TIÊU * Kiến thức: - Biết khái niệm cách tổ chức tập trung phân tán; - Biết ưu nhược điểm hình thức tổ chức * Kỹ năng: + Có liên hệ không ... hai loại: loại Hệ CSDL phân tán nhất: HS: trả lời Các nút mạng dùng chung hệ QTCSDL  Hệ CSDL phân tán hỗn hợp: Cácnút mạng dùng hệ QTCSDL khác b) Một số ưu điểm hạn chế: GV: Nêu ưu điểm của hệ ... đâu + Các môđun hệ QTCSDL lưu trữ đâu? đâu? - Các mô đun hệ QTCSDL lưu trữ đâu - Dựa vào tiêu chí người ta chia hệ CSDL tập trung thành loại: 10’ GV: Hệ CSDL cá nhân gì? HS: trả lời a Hệ CSDL...
 • 10
 • 1,625
 • 0

Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
... với hệ yêu cầu liệu nút đến cho CSDL tập trung: nút khác + Cấu trúc phân tán liệu thích hợp cho chất phân tán nhiều người dùng + Dữ liệu chia sẻ mạng cho phép quản trị liệu địa phương (dữ liệu ... (dữ liệu đặt trạm) + Dữ liệu có tính sẵn sàng cao + Dữ liệu có tính tin cậy cao nút gặp cố, khôi phục liệu lưu trữ nút khác + Hiệu hệ thống nâng cao + Cho phép mở rộng tổ chức cách linh hoạt Có ... ứng Hình 52 Hệ CSDL phân tán dụng Các chương trình ứng dụng chia làm hai loại: + Chương trình không yêu cầu liệu từ nơi khác + Chương trình có yêu cầu liệu từ nơi khác - Có thể chia hệ CSDL phân...
 • 8
 • 292
 • 1

các loại kiến trúc của hệ sơ sở dử liệu

các loại kiến trúc của hệ sơ sở dử liệu
... phân tán Các hệ CSDL tập trung: Ba kiểu kiến trúc tập trung Hệ sở liệu cá nhân Hệ sở liệu trung tâm Hệ sở liệu khách - chủ a) Hệ sở liệu cá nhân : Là hệ CSDL có ngời dùng Ngời dùng đóng vai ... chế: Hệ thống phức tạp Thiết kế CSDL phân tán phức tạp hơn, chi phí cao Đảm bảo an ninh khó khăn 1 Hệ CSDL tập trung Hệ sở liệu cá nhân Hệ sở liệu khách - chủ Hệ sở liệu trung tâm Hệ CSDL ... thiết bị đầu cuối phơng tiện truyền thông c) Hệ sở liệu khách - chủ : Trong kiến trúc khách - chủ, thành phần (của hệ QTCSDL) tơng tác với tạo nên hệ thống gồm: - Thành phần yêu cầu tài nguyên...
 • 11
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Nghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laitieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)