Các mối quan hệ giữa các lớp

Giáo án Hoá học lớp 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ pps

Giáo án Hoá học lớp 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ pps
... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: KIẾN THỨC CẦN NHỚ:  Hỏi: 1) Có loại hợp chất  Trả lời ghi I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: cơ? Phân loại hợp chất : 2) Kể tên loại oxit ? sgk tr 42 sở phân loại oxít? ... 42 sở phân loại oxít? 3) Kể tên loại axit ? sở phân loại axít? 4) Bazơ chia thành  Trình bày sơ đồ tính chất loại nào ?Cơ sở để phân loại hóa học loại chất + PTHH bazơ? minh họa 5) Muối axit ... BÀI 13: LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nắm vững phân loại hợp chất Kĩ năng: Viết PTHH II CHUẨN BỊ: Bài tập trắc nghiệm (phiếu học tập): ( viết sẵn lên bảng...
 • 10
 • 311
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG pdf

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG pdf
... Phân tích biến động cấu kinh tế địa phương - HS: Làm việc cá nhân ? Dựa vào bảng số liệu sau: cấu tổng sản phẩm ngành kinh tế NĐ(%) Năm 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 Tổng số 100 100 100 ... thực hành III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra c : ? Trình bày đặc điểm kinh tế tỉnh NĐ ? Nêu thực trạng mơi trường địa phương biện phảp bảo vệ? GT mới: Bài mới: THỰC HÀNH Phân tích mối quan hệ thành ... dựng:Tăng trưởng khơng ổ địnhtừ 199 1 đến 199 3 giảm tỉ trọng, từ 199 4 đến 199 6 tăng tỉ trọng, đến 199 7 lại tăng + Dịch vụ:từ 199 1 đến 199 3 giảm tỉ trọng từ 199 4 đến 199 7 tăng tỉ trọng - qua thay đổi...
 • 5
 • 874
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ pdf

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ pdf
... đổi gì? Bài Bài : Hoạt động giáo viên học Nội dung học sinh G Đưa bảng phụ có ghi sơ đồ câm I Mối quan hệ loại hợp V nối quan hệ loại hợp chất cơ( 10p) chất G Yêu cầu hs thảo luận nhóm hoàn ... vào : (1p) Các em nghiên cứu tính chất hoá học loại hợp chất Ôxit, Axit, Bazơ Muối Vậy loại hợp chất có chuyển đổi qua lại với nào? Và điều kiện cho chuyển đổi gì? Bài Bài : Hoạt động giáo ... sẵn mối quan hệ loại hợp chất Học sinh : -Phiếu học tập (giấy A2), bút lông (chuẩn bị theo bàn) III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : (4p) Làm tập 2,3(SGK tr 39) BT 2.(10đ) Phương pháp hoá học...
 • 8
 • 383
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ. pot

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ. pot
... thiệu: Mối quan hệ thực vật động vật đóng vai trò quan trọng quần sinh vật, đến hệ sinh thái, đường để I/ Các mối quan hệ hỗ trợ: vật chất chu chuyển lượng biến Quan hệ hội sinh đổi Quan hệ hợp ... kí quan hệ cạnh tranh loài mối sinh quan hệ mồi  vật có vai trò Kết luận: quan trọng phân hóa tiến  Các mối quan hệ hóa loài, đồng thời thiết lập nên loài dù hỗ trợ hay đối trạng thái cân loài ... Hoạt động 1: Quan hệ cộng sinh GV cho HS nêu ví dụ phân II/ Các mối quan hệ đối tích mối quan hệ hỗ trợ  Cho HS hoàn kháng: thành câu lệnh Hoạt động 2: Để diễn giải nội dung vấn Quan hệ ức chế...
 • 4
 • 348
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VỀ QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VỀ QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ. pps
... nhóm, trả lời I/ .Khái niệm quần thể: Khái niệm câu hỏi lệnh Sau đó, yêu cầu HS tìm ví dụ quần thể mà em biết để minh họa II/ .Các mối quan hệ Hoạt động 2: thể quần thể: Hỗ trợ: Quan hệ hỗ trợ: GV ... nêu ví dụ cách sống  Quần tụ quần tụ hay tổ chức thành bầy đàn  Bầy đàn động vật? Các bụi tre nứa sống chen  Xã hội chúc có lợi gì? Tại chúng lựa chọn kiểu quần tụ? Trong đàn, thể nhận biết ... tranh loài? Quan hệ cạnh tranh:  Cùng loài: + Quan hệ cạnh tranh + Quan hệ khác: Kí sinh loài, ăn thịt đồng loại  Khác loài: + Vật ăn thịt bị ăn thịt + Vật chủ vật kí sinh + Quan hệ ức chế cảm...
 • 4
 • 340
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ pptx
... vi khuẩn quần cực nhỏ • Quần cỏ biển Nội dung học: I Các mối quan hệ hỗ trợ 1.1 Quan hệ hợp tác 1.2 Quan hệ hội sinh 1.3 Quan hệ cộng sinh II Các mối quan hệ đối kháng 2.1 Quan hệ cạnh tranh ... thấp tác động mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần • Từ dẫn đến tượng cân sinh học loài tự nhiên Trong nông nghiệp, ứng dụng khống chế sinh học sử dụng thiên địch để phòng trừ sinh vật, dịch ... tranh phân li ổ sinh thái 2.2 Quan hệ ức chế - cảm nhiễm 2.3 Quan hệ mồi - vật ăn thịt vật chủ - vật kí sinh I .Các mối quan hệ hỗ trợ 1.1 Quan hệ hợp tác Chim sáo đậu lưng hà mã Loài tôm bò miệng...
 • 49
 • 393
 • 1

nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chơi game với các vấn đề hành vi trên lớp của học sinh trung học cơ sở

nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chơi game với các vấn đề hành vi trên lớp của học sinh trung học cơ sở
... với vấn đề hành vi lớp chơi game học sinh THCS Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng chơi game mối quan hệ vi c chơi game vấn đề hành vi lớp học sinh THCS ... hệ vi c chơi game với vấn đề hành vi lớp học sinh trung học sở muốn tìm hiểu khoảng trống kiến thức Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng chơi game mối quan hệ thực trạng chơi game với vấn ... game đến hoạt động chức vấn đề hành vi học sinh Những công trình nghiên cứu nước phần nhiều đưa tỉ lệ thiếu niên Vi t Nam chơi game thể loại game họ chơi Vì vậy, đề tài Nghiên cứu mối quan hệ...
 • 12
 • 383
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 4 mối quan hệ giữa các thành phần phép tính

chuyên đề bồi dưỡng toán lớp 4 mối quan hệ giữa các thành phần phép tính
... Toán bồi dưỡng lớp Sau nắm kỹ thực phép tính việc tính toán trực tiếp, tính nhanh, cần biết cách vận dụng vào toán đố, toán có thay đổi điều kiện khuyết thành phần phép toán I Kiến ... nhớ Các thành phần phép tính - Các số hạng phép cộng, số bị trừ - số trừ - hiệu phép trừ - Các thừa số phép nhân, số bị chia – số chia – thương – số dư phép chia - Các tích riêng phép nhân, phép ... 0 640 Page Toán bồi dưỡng lớp lần số thứ là: 132 - 102 = 30 Số thứ là: 30 : = 10 Số thứ hai là: 102 - 10 = 92 Chú ý: Như dạng này, cần minh họa phép tính đề bài, từ phép tính ban đầu phép tính...
 • 12
 • 2,707
 • 4

Bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
... →t0 CuO + H2O Bài (Trang 41 SGK hóa chương 1) Có chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl a) Dựa vào mối quan hệ chất, xếp chất thành dãy chuyển đổi hóa học b) Viết phương trình hóa học cho dãy ... Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O Bài (Trang 41 SGK hóa chương 1) Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau: a) b) Hướng dẫn giải 3: a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 ... CO2↑ H2O Bài (Trang 41 SGK hóa chương 1) a) Cho dung dịch sau phản ứng với đôi một, ghi dấu (x) có phản ứng xảy ra, số phản ứng NaOH HCl H2SO4 CuSO4 HCl Ba(OH)2 b) Viết phương trình hóa học (nếu...
 • 4
 • 219
 • 1

Giải phẫu so sánh hệ bài tiết và mối quan hệ giữa ống dẫn bài tiết và ống dẫn sinh dục qua các lớp động vật của ngành dây sống ( chordata)

Giải phẫu so sánh hệ bài tiết và mối quan hệ giữa ống dẫn bài tiết và ống dẫn sinh dục qua các lớp động vật của ngành dây sống ( chordata)
... Đề tài : Giải phẫu so sánh Hệ tiết mối quan hệ ống dẫn tiết ống dẫn sinh dục qua lớp động vật ngành Dây sống + Bài tiết trình thải chất cặn bã, chất thừa khỏi ... với ống trung thận( ống Volff) tiêu biến 18 Kết luận mối quan hệ hệ tiết hệ sinh dục: Các ngành dây sống nguyên thủy hệ tiết hoàn toàn tách biệt với hệ sinh dục Bài tiết sinh dục chức sinh ... động vật có xương sống, vùng hình thành hệ tiết, khúc thận, hệ sinh dục, mào sinh dục, gần trình hình thành phôi, hệ sinh dục tiết có phần kế thừa dung chung Mối quan hệ thể rõ ống dẫn sinh dục...
 • 21
 • 336
 • 0

sự biến động của giá vàng, mối quan hệ giữa giá vàng, giá dầu và USD và các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng.DOC

sự biến động của giá vàng, mối quan hệ giữa giá vàng, giá dầu và USD và các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng.DOC
... tượng nghiên cứu đề tài biến động giá vàng, mối quan hệ giá vàng, giá dầu USD yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Phạm vi nghiên cứu giá vàng Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 đến tháng năm 2008 Phương pháp ... 0918.775.368 + giá vàng giá USD biến động ngược chiều: 62,5% tổng số trường hợp + giá vàng giá USD biến đổi chiều 37,5 tổng số trường hợp Như mối quan hệ giá vàng giá USD lúc diễn biến theo thông ... nhân làm giá vàng biến động Ngược lại, chịu ảnh hưởng giá vàng giá vàng biến động trước 36 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4.1 Mối quan hệ giá vàng giá dollar...
 • 101
 • 1,703
 • 18

Cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức - Vai trò của từng cơ cấu và mối quan hệ giữa chúng. Thực tiễn vận dụng trong các doanh nghiệp.doc.DOC

Cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức - Vai trò của từng cơ cấu và mối quan hệ giữa chúng. Thực tiễn vận dụng trong các doanh nghiệp.doc.DOC
... thông tin không đợc rò rỉ dới hình thức Điều định tồn phát triển doanh nghiệp II cấu thức cấu không thức - Vai trò mối quan hệ cấu thức không thức Thực tiễn áp dụng doanh nghiệp Mỗi hệ thống ... khoa học- công nghệ, quyền lợi nghĩa vụ ngời lao động Mối quan hệ cấu thức cấu không thức tổ chức Qua sơ đồ cấu tổ chức công ty thấy đan chéo vào quan hệ thức quan hệ không thức tạo thành cấu tổ ... Đặc điểm: - cấu thức đợc thể sơ đồ cấu tổ chức doanh nghiệp Nó vị trí khác nhau, ngời nắm giữ vị trí mối quan hệ liên quan quyền lực ngời với ngời khác - cấu thức xác định rõ vai trò, vị...
 • 12
 • 2,474
 • 3

mối quan hệ giữa chế độ thủ trưởng (trách nhiệm quyền hạn cá nhân) với chế độ tập thể quản lý( hội đồng quản trị, trong quan hệ với các phó thủ trưởng) và nhưng phương pháp đảm bảo tốt mối quan hệ trong hoạt động của doanh ng.DOC

mối quan hệ giữa chế độ thủ trưởng (trách nhiệm quyền hạn cá nhân) với chế độ tập thể quản lý( hội đồng quản trị, trong quan hệ với các phó thủ trưởng) và nhưng phương pháp đảm bảo tốt mối quan hệ trong hoạt động của doanh ng.DOC
... A .Mối quan hệ ( quyền hạn trách nhiệm) thủ trởng với phó thủ trởng * Thế trách nhiệm, quyền hạn? - Có loại trách nhiệm: Trách nhiệm tập thể: thực chế định tập thể( ví dụ chế độ làm việc hội đồng ... phơng pháp hành phơng pháp tác động dựa vào mối quan hệ tổ chức hệ thống quản lý kỷ luật doanh nghiệp Bất kỳ hệ thống quản lý hình thành mối quan hệ tổ chức hệ thống.Về phơng diện quản trị, biểu ... rõ ràng Mối quan hệ thủ trởng phó thủ trởng mối quan hệ điều khiển phục tùng Thế mối quan hệ điều khiển phục tùng vài trò mối quan hệ điều khiển phục tùng I Định nghĩa vai trò quan hệ điều...
 • 11
 • 4,609
 • 5

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC

Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý .Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp .doc.DOC
... so với đối thủ cạnh tranh với II cần thiết phát chúng doanh nghiệp Việc phát kịp thời lực lợng làm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp việc sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cần thiết doanh nghiệp, ... biết phân tích mối quan h của lực lợng Lực lợng bên Lực lợng bên Phân tích yếu tố bên doanh nghiệp 4 Phân tích yếu tố bên doanh nghiệp II Sự cần thiết phát chúng ... lợng thúc đẩy thay đổi kinh doanh quản đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp thể đợc hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp cho kinh tế thị trờng bao gồm nhiều thành phần hoạt động dới quản lý...
 • 13
 • 857
 • 0

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics then chốt.doc

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics then chốt.doc
... trị logistics II Các hoạt động Logistics mối quan hệ chúng Các hoạt động Logistics vai trò 1.1,Dịch vụ khách hàng Nhu cầu khách hàng nguồn gốc cho tất hoạt động logistics Trong hoạt động logistics, ... diễn cách bình thường Mối quan hệ hoạt động Logistics hoạt động Logistics hỗ trợ Quan điểm quản trị logistics tích hợp đề cập đến việc quản lý nhiều hoạt động hệ thống hợp áp dụng nhiều công ... bì dòng logistics ngược tác động đến toàn hoạt động logistics doanh nghiệp Bao bì gắn liền với toàn trình logistics hệ thống kênh phân phối tỏng hệ thống logistics doanh nghiệp Bao bì hỗ trợ cho...
 • 18
 • 912
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: các mối quan hệ giữa các lớpmối quan hệ giữa các lớp trong umlmối quan hệ giữa các lớpmô hình mối quan hệ giữa các lớp cho hệ thống atm2 8 mối quan hệ giữa các thực thể và các lớp trong osixác định các mối quan hệ giữa các lớpmối quan hệ giữa các lớp đối tượngmối quan hệ giữa lớp giao vận với các lớp khácxác định mối quan hệ giữa các lớp1 15 mối quan hệ giữa hệ số bám dọc và độ trượt tương đối với các loại lốpmột số mối quan hệ giữa các lớpmối quan hệ giữa các lớp thực thểnhằm làm rõ những vấn đề trên nhóm i lớp anh 5 tcqtb k46 đã thực hiện nghiên cứu đề tài mối quan hệ giữa các đồng tiền chủ chốt giai đoạn 2015 đến naycấu trúc chương trình và mối quan hệ giữa các lớp chínhcác thành tố của bài lên lớp và mối quan hệ giữa chúngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibtvn logic va dk ung dungNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu