Các khái niệm cơ bản của phương pháp hướng đối tượng trong UML

Các khái niệm bản của mô hình hướng đối tượng

Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng
... Nghệ Phần Mềm Chương 3: Các khái niệm hình hướng đối tượng ĐỐI TƯNG LỚP hình hướng đối tượng quan niệm giới bao gồm đối tượng (object) sinh sống tương tác với Đối tượng bao gồm liệu: mang ... Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm Chương 3: Các khái niệm hình hướng đối tượng THÔNG ĐIỆP (t.t) Đối với ngôn ngữ lập trình Đối tượng đích: biến đối tượng thân đối tượng muốn gửi thông ... khái niệm hình hướng đối tượng BAO GỘP (t.t) Hai dạng liên kết đối tượng nguồn đối tượng đích Chặt chẽ: đối tượng đích tạo huỷ đồng thời với đối tượng nguồn Lỏng lẻo: chu kỳ sống hai đối tượng...
 • 25
 • 383
 • 1

Tài liệu Các khái niệm sở của lập trình hướng đối tượng doc

Tài liệu Các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng doc
... 1.1.3 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - LTHĐT) phương pháp lập trình lấy đối tượng làm tảng để xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình Đối tượng ... thời gian đối tượng tồn 1.3 Các bước cần thiết để thiết kế chương trình theo hướng đối tượng Chương trình theo hướng đối tượng bao gồm tập đối tượng mối quan hệ đối tượng với Vì vậy, lập trình ngôn ... khả đáp ứng khái niệm hướng đối tượng, ta chia làm hai loại: Ngôn ngữ lập trình dựa đối tượng Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Lập trình dựa đối tượng kiểu lập trình hỗ trợ cho việc bao gói,...
 • 117
 • 550
 • 0

Chương 02: CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc

Chương 02: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc
... Biến đối tượng • POP: ADT dạng struct + functions • OOP : class = • class: Hiện thực tập đối tượng (object) loại  Cùng mô tả, hành vi • Thể – instance: Một thông tin đối tượng ... loại  Cùng mô tả, hành vi • Thể – instance: Một thông tin đối tượng có nhớ chương trình • Biến đối tượng (gọi tắt đối tượng) : Tham chiếu đến thực thể lớp 1000 S 300 “Hello” 1000 String S=“Hello”; ... đối tượng qua số hành vi • Hành vi giao tiếp (public, interface methods): Hành vi giúp đối tượng giao tiếp với môi trường • Hành vi riêng/nội (private, internal): hành vi xử lý liệu nội đối tượng) ...
 • 16
 • 307
 • 1

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM SỞ CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pps

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pps
... thời gian đối tượng tồn 1.3 Các bước cần thiết để thiết kế chương trình theo hướng đối tượng Chương trình theo hướng đối tượng bao gồm tập đối tượng mối quan hệ đối tượng với Vì vậy, lập trình ngôn ... 1.1.3 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - LTHĐT) phương pháp lập trình lấy đối tượng làm tảng để xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình Đối tượng ... bổ sung vào đối tượng cần thiết Chương trình thiết kế theo kiểu dưới-lên (bottom-up) 1.2 Các khái niệm lập trình hướng đối tượng Những khái niệm LTHĐT bao gồm: Đối tượng; Lớp; Trừu tượng hóa liệu,...
 • 155
 • 350
 • 0

Pháp luật kinh doanh quốc tế - Phần 1: Đặt vấn đề và các khái niệm bản của PLKDQT ppt

Pháp luật kinh doanh quốc tế - Phần 1: Đặt vấn đề và các khái niệm cơ bản của PLKDQT ppt
... http://www.thongtinphapluatdansu.wordpres s.com – http://www.cisgvn.wordpress.com 10 Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ 11 - ĐẶT VẤN Đ - TÌNH HUỐNG Công ty X nước A bán 500 máy tính cho ... ro Các vấn đề hải quan Luật áp dụng quan giải tranh chấp Các vấn đề khác: ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, môi trường KD 17 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • Pháp luật? Kinh doanh? Kinh doanh quốc tế? ... hay nhiều quốc gia” 22 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế hoạt động kinh doanh phạm vi quốc tế hay hoạt động kinh doanh có yếu tố nước • Ví dụ: – XNK – Vận tải quốc tế – Đầu tư quốc tế – Chuyển...
 • 64
 • 1,348
 • 15

Các khái niệm bản của một chương trình C++

Các khái niệm cơ bản của một chương trình C++
... nghiệm, phiên thương mại Các chuẩn ngôn ngữ C++ điều khiển ANSI ISO Chương Mở Đầu  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm chương trình C++  Nội dung     Viết biên dịch chương trình C++ Biến, hằng, thích, ... kiểu liệu Bộ nhớ, nhập xuất Cách đặt tên Chương Trình C++ Đầu Tiên    Hello.cpp Sử dụng trình soạn thảo Lưu định dạng Biên dịch Hello.cpp C++ Program C++ Program C++ TRANSLATOR #include ... Lịch Sử Của C++   C++ dựa ngôn ngữ lập trình C C phát minh trước 1970 Dennis Ritchie  Ngôn  C++ phát minh Bijarne Stroustroup, bắt đầu năm 1979...
 • 10
 • 594
 • 1

Các khái niệm bản của C++

Các khái niệm cơ bản của C++
... Chương Các khái niệm C++ Các ký hiệu toán học: +, -, *, /, % , &, ||, !, >, ...
 • 19
 • 716
 • 8

Các khái niệm bản của Photoshop CS4

Các khái niệm cơ bản của Photoshop CS4
... hình ảnh nhận từ máy ảnh số thường có độ phân giải 72 ppi Bạn nên dùng chức Image > Image Size Photoshop để chỉnh lại kích thước ảnh độ phân giải ảnh cho phù hợp với mục đích riêng bạn A Kích ... thước ảnh giảm xuống n lần ngược lại C Có chọn Resample (nghĩa số lượng điểm ảnh có thay đổi); Photoshop phải tự suy thêm số điểm phải tự loại bỏ số điểm cũ Hai trình gọi nội suy (interpolation)...
 • 3
 • 256
 • 0

Các khái niệm bản của Photoshop CS4( tiếp theo)

Các khái niệm cơ bản của Photoshop CS4( tiếp theo)
... dụng in ấn công nghiệp, hình ảnh màu cần chuyển sang chế độ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) cách chọn Image > Mode > CMYK color Mỗi điểm ảnh hình ảnh dạng CMYK lưu trữ 32 bits: bits cho màu ... MB Hình ảnh CMYK có kênh màu C, M, Y, K Chúng ta tìm hiểu rõ hệ màu RGB CMYK Lý Thuyết Màu (còn tiếp) GV: NGUYỄN KHOA CÁT Công ty TNHH Khải Thiên (KTC Co., Ltd) - Trung Tâm Đào Tạo ...
 • 4
 • 204
 • 0

Các khái niệm bản của sở dữ liệu

Các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu
... hình sở liệu I I Một mô hình sở liệu tập hợp khái niệm dùng để biểu diễn cấu trúc sở liệu Các loại mô hình sở liệu N N N I Các mô hình liệu bậc cao mô hình liệu mức quan niệm cung cấp khái niệm ... Trong mô hình liệu cần phải phân biệt rõ mô tả sở liệu thân sở liệu Mô tả sở liệu gọi lược đồ sở liệu, xác định rõ trình thiết kế sở liệu không bị thay đổi thường xuyên Các liệu sở liệu thời điểm ... thời điểm cụ thể gọi trạng thái sở liệu ảnh (snapshot) sở liệu Việc phân biệt lược đồ sở liệu trạng thái sở liệu quan trọng Tài liệu tham khảo Mở đầu Khái niệm Khái niệm Hệ QT CSDL Mô hình CSDL...
 • 7
 • 475
 • 0

Các khái niệm bản của OO

Các khái niệm cơ bản của OO
... 9/2000 11 Object ? ?Một cách không hình thức, đối biểu diễn thực thể, dạng vật ly niệm, phần mềm ?Thực thể vật lý Truck ?Thực thể khái niệm Chemical Process ?Thực thể phần mềm OOAD Sử dụng UML – Giới ... mẫu để tạo ?Các đối tượng nhóm thành ca Objects P Professor Smith Professor Mellon Professor Jones OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 21 Các khái niệm Hướng đối ... Component Interface Component Interface Nguyên tắc OO: Đóng gói Tính OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 36 Các khái niệm Hướng đối ?Object ?Class ?Attribute ?Operation...
 • 43
 • 195
 • 0

Các khái niệm bản của ngôn ngữ Pascal

Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Pascal
... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –9— c Kiãøu Double: L táûp håüp cạc säú theo kiãøu dáúu ‘,‘ âäüng giåïi hản tỉì ... tỉû Cụ phạp khai bạo: (1) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String; Trang – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — Hồûc – 10 — (2) Var Biãún_1, Biãún_2, Biãún_n: String [30]; Cạch khai bạo (1) s ... dỉỵ liãûu String s âỉåüc trçnh by chi tiãút åí bi III Cạc hm xỉí l dỉỵ liãûu cå bn ca ngän ngỉỵ Pascal: - SQR(x) bçnh phỉång ca mäüt säú ngun hay thỉûc - ABS(x) trë tuût âäúi ca x - SQRT(x) càn...
 • 3
 • 342
 • 1

CÁC KHÁI NIỆM BẢN CỦA C++

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA C++
... Chương Các khái niệm C++ Các ký hiệu toán học: +, -, *, /, % , &, ||, !, >, ...
 • 19
 • 278
 • 0

Các khái niệm bản của giáo trình C

Các khái niệm cơ bản của giáo trình C
... c byte byte Ví dụ sau minh hoạ kh c hai kiểu liệu : Xét đoạn chơng trình sau : char ch1; unsigned char ch2; ch1=200; ch2=200; Khi th c chất : ch1=-56; ch2=200; Nhng ch1 ch2 biểu diễn ký tự c ... hai biến double canh1 canh2 Biến kiểu int nhận đ c giá trị kiểu int C c biến kh c có ý nghĩa tơng tự C c biến kiểu char chứa đ c ký tự Để lu trữ đ c xâu ký tự c n sử dụng mảng kiểu char Vị trí khai ... biến : C c khai báo c n phải đ c đặt sau dấu { thân hàm c n đứng tr c câu lệnh kh c Sau ví dụ khai báo biến sai : ( Khái niệm hàm c u tr c chơng trình nghiên c u sau này) main() { int a,b ,c; a=2;...
 • 12
 • 273
 • 0

Hướng đối tượng trong UML - Các khái niệm bản của OO

Hướng đối tượng trong UML - Các khái niệm cơ bản của OO
... ProfessorClark : Professor Chỉ có tên đối tượng Tên class tên đối tượng OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 14 Các khái niệm Hướng đối ?Object ?Class ?Attribute ?Operation ... Các c ?Các nguyên tắc OO ?Các khái niệm OO ?Sức mạnh OO ?Các chế mô hình hoá cu OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 52 Sức mạnh Hướng đối tượng ?Một mô hình chung ... ?Các Use case collaboration hie chúng Dạng tắc Use Case OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 Use-Case Re 51 Giới thiệu Hướng Đối Tượng: Các c ?Các nguyên tắc OO...
 • 48
 • 406
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các khái niệm căn bản của công nghệ hướng đối tượngnhững khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượngcác đặc điểm cơ bản của hệ thống hướng đối tượngcác khái niệm cơ bản của quá trình công nghệ cán thépcác khái niệm cơ bản của ccác khái niệm cơ bản của db2các khái niệm cơ bản của mạng máy tínhcác khái niệm cơ bản của hóa họccác khái niệm cơ bản của marketingcác khái niệm cơ bản của giáo dục họccác khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ môcác khái niệm cơ bản của động cơcác khái niệm cơ bản của tin họccác khái niệm cơ bản của xã hội họccác khái niệm cơ bản của khoa học mtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả