Biểu đồ hoạt động

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động

SLIDE PHÂN TÍCH THIẾT KẾ UML - Biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động
... sau  Biểu đồ chuyển trạng thái     Biểu đồ hoạt động   dvduc-2004 Trạng thái đối tượng Các phần tử đồ họa xây dựng biểu đồ Kỹ thuật xây dựng biểu đồ trạng thái Ứng dụng biểu đồ hoạt động ... dvduc-2004 Hoạt động Hành động vào Hành động Sự kiện Điều kiện canh Hành động Trạng thái ẩn Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài - 7/21 Biểu đồ trạng thái  Các phần tử đồ họa   Trạng thái ... hóa liệu 10 Bài học thực nghiệm dvduc-2004 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Bài - 2/21 Bài Biểu đồ chuyển trạng thái biểu đồ hoạt động Biểu đồ chuyển trạng thái    Mô tả chu kỳ tồn đối tượng...
 • 21
 • 893
 • 9

LTHDT- Bài 10. Biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động docx

LTHDT- Bài 10. Biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động docx
... biểu đồ use case Biểu đồ hoạt động 26 Biểu đồ hoạt động Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram – AD) được sử dụng để mô tả các hoạt động và các hành động được thực hiện use case Biểu ... Kiểm chứng Communication End User Domain Expert Users Identification Use Case Verification Nội dung Tổng quan biểu đồ use case Các thành phần biểu đồ use case Biểu đồ hoạt động 2.1 Tác nhân ... hiện use- case nào? ▫ Sơ đồ không nói lên gì? ▫ Những use- case cần thiết thực hiện đầu tiên? • Biểu đồ use case có thể mô tả hết không? 25 Nội dung Tổng quan biểu đồ use case Các thành phần biểu...
 • 32
 • 265
 • 0

phân tích thiết kế hệ thống - biểu đồ hoạt động & thiết kế hệ thống

phân tích thiết kế hệ thống - biểu đồ hoạt động & thiết kế hệ thống
... dụng biểu đồ trình tự, biểu đồ trạng thái pha phân tích để mô tả hoạt động hệ thống, sau xây dựng biểu đồ cộng tác, biểu đồ hành động để phục vụ cho việc thiết kế chi tiết thành phần hệ thống ...  Biểu đồ hoạt động Thiết kế hệ thống Biểu đồ thành phần  Biểu đồ triển khai  Các bước thiết kế khác  Một số quy tắc viết tài liệu thiết kế  Tóm tắt bước PTTKHT với UML 2/44 Mô hình động ... 4/44 Mô hình động - UML 07/06/14 Biểu đồ hoạt động (3) 5/44 Mô hình động - UML 07/06/14 Biểu đồ hoạt động (4)  Điểm khác biệt với biểu đồ trạng thái – Biểu đồ hoạt động tập trung vào công việc thực...
 • 45
 • 1,163
 • 0

Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Biểu đồ hoạt động Activity diagrams ppt

Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Biểu đồ hoạt động Activity diagrams ppt
... Biểu đồ hoạt động gì?  Biểu đồ hoạt động phương tiện để mô tả  luồng nghiệp vụ (business processes),  luồng công việc ca sử dụng  luồng công việc cho phương thức phức tạp  Biểu đồ hoạt động ... activities provided by workers Bài tập Vẽ biểu đồ hoạt động luồng nghiệp vụ mua hàng  Vẽ biểu đồ hoạt động luồng nghiệp vụ mua sách mạng  Biểu đồ hoạt động ... transitions hoạt động đặc tả hành vi biểu diễn luồng hành động  Một trạng thái điểm mà kiện cần đạt tới trước hoạt động tiếp tục  Một chuyển tiếp việc chuyển đổi hoạt động trạng thái  Một Biểu đồ hoạt...
 • 10
 • 720
 • 6

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 10 BIỂU đồ USE CASE và BIỂU đồ HOẠT ĐỘNG

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 10 BIỂU đồ USE CASE và BIỂU đồ HOẠT ĐỘNG
... Lợi ích biểu đ use case 1.2 Lợi ích biểu đ use case (2) Giống hợp đồng người phát triển phần mềm khách hàng Communication End User Domain Expert Identification Use Case Verification Users Nội ... v biểu đ use case Các thành phầ n biể u đồ use case Biểu đ hoạt động Actor 10 Ví dụvềtác nhân Tìm kiếm tác nhân hệthống Đặt câu hỏi đểtìm tác nhân Thông tin vềtác nhân? 11 12 8/24/2011 2.2 Use ... thành phần biểu đồ use case Biể u đồ hoạ t độ ng Registrar Select Courses to Teach Close Registration Professor Submit Grades Billing System 23 24 8/24/2011 Biểu đ hoạt động Biểu đ hoạt động (2)...
 • 5
 • 163
 • 0

Biểu đồ hoạt động (activity diagram)

Biểu đồ hoạt động (activity diagram)
... tự động (ATM), nhân viên thu ngân Xem xét lại mô hình động Thẩm vấn biểu đồ trạng thái Sau hoàn tất thành phần mô hình động biểu đồ tuần tự, biểu đồ cộng tác, biểu đồ trạng thái biểu đồ hoạt động, ... biểu đồ hoạt động, hoạt động song song miêu tả Mỗi hoạt động xác nhận thân trình riêng biệt 3/7 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) Biểu đồ hoạt động máy ATM Vòng đời đối tượng (Object lifecycle) ... đoạn biểu đồ hoạt động máy ATM Sau thẻ đưa vào máy, ta thấy có ba hoạt động song song: - Xác nhận thẻ - Xác nhận mã số PIN - Xác nhận số tiền yêu cầu rút Chỉ sử dụng biểu đồ hoạt động, hoạt động...
 • 7
 • 630
 • 1

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chế độ hoạt động các mô hình công ty mẹ - công ty con và đa mô hình vào áp dụng rộng rãi.doc

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chế độ hoạt động các mô hình công ty mẹ - công ty con và đa mô hình vào áp dụng rộng rãi.doc
... iii Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức, chế độ hoạt động hình CTM-CTC đa hình vào áp dụng Ngày 1-7 - 2002, Thủ tớng Chính phủ ký định cho phép TCT thí điểm hình CTM-CTC, nâng số ... phối Công ty nhà nớc công ty công ty mẹ nhà nớc nắm giữ toàn vốn điều lệ, hoạt động theo nghị định quy định pháp luật Công ty liên kết công ty công ty mẹ có vốn góp quyền chi phối Công ty ... điểm hình CTM-CTC nớc ta 3.1_ Một số hình CTM-CTC nớc ta a hình CTM-CTC CONSTREXIM hình tổ chức CTM-CTC CONSTREXIM hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đợc thực liên kết nhiều pháp...
 • 22
 • 532
 • 0

Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển

Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển
... Biến động tài nguyên đất ven biển 51 2.2.2.3 Biến động tài nguyên nớc ven biển 53 2.3 Ma trận tác động 55 Chơng Định giá tổn thất môi trờng hoạt động nuôi tôm ven biển 59 3.1 Hệ thống nuôi tôm ... Tổng quan hoạt động nuôi tôm ven biển Việt Nam Môi trờng nớc đầm nuôi tôm vùng ven biển Hải Phòng Thừa Thiên - Huế Thành lập đồ trạng đánh giá biến động diện tích đầm nuôi thuỷ sản vùng ven biển ... đánh giá chi phí môi trờng hoạt động nuôi tôm ven biển 11 Chơng 1: Tổng quan hoạt động nuôi trồng thuỷ 11 sản toàn dải ven biển Việt Nam, vấn đề tài nguyên môi trờng liên quan 1.1 Hiện trạng nuôi...
 • 138
 • 465
 • 3

Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp

Ô nhiễm môi trường đất do hoạt động công nghiệp
... trường sinh thái  Hoạt động công nghiệp nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng chất thải hoạt động sản xuất kinh doanh người STT Ngành Tỷ lệ (%) Công nghiệp thực phẩm 36,76 Công ... chuẩn môi trường, phải thân môi trường Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường sở sản xuất kinh doanh hình thức: Đầu tư công nghệ, thiết bị xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường ... Bộ khoa học, công nghệ môi truờng số 311 sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 82% số sở nằm vị trí xen kẽ dân cư Các sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm...
 • 30
 • 7,030
 • 19

đồ hoạt động của hệ thống báo trộm

Sơ đồ hoạt động của hệ thống báo trộm
... loại trừ cảnh báo giả Bàn phím điều khiển: Cho phép lập trình hệ thống quản lí mật mã, tắt mở hệ thống, hiển thị trạng thái thông báo khu vực báo động Đầu báo tràn nước: Dùng để báo động nước đầy ... “Nhà 10xx T.H.Đ có trộm; nhà 10xx T.H.Đ có trộm ” Trong trường hợp hệ thống bị cắt đường dây điện thoại, hụ còi báo động Người sử dụng kích hoạt hệ thống qua điện thoại di động điện thoại cố ... thoại di động hệ thống gọi nhiều lượt người nhận gọi chưa bắt máy Người sử dụng cài đặt theo hai chế độ: báo động chỗ (nếu bạn nhà) báo động qua điện thoại (nếu bạn vắng nhà) vừa báo động cách...
 • 3
 • 293
 • 1

đồ hoạt động của hệ thống chuong cua co hinh

Sơ đồ hoạt động của hệ thống chuong cua co hinh
... hãng, chất lượng cao, bảo đảm, giá thành hấp dẫn Hoạt động hệ thống Khi có tín hiệu từ nút ấn chuông chuông hình nhà phát tiếng báo hiệu “BING BONG” đồng thời hình ảnh người ấn chuông (nếu chuông ... giao tiếp hình ảnh, lời nói với người bên qua hệ thống chuông cửa Người nhà bật công tắc mở khóa để người vào mà không cần phải mở cửa Ngoài hệ thống cho phép bạn tự quan sát việc diễn bên cửa, ... Công ty chuyên cung cấp phân phối sản phẩm may cham cong the tu, chuông cửa có hình, tổng đài điện thoại, camera uy tín, chất lượng Địa liên hệ : CÔNG TY CP KỸ THUẬT SỐ SÀI GÒN Trụ sở chính: Số...
 • 2
 • 371
 • 0

CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN ĐỘI SAO ĐỎ HOẠT ĐỘNG TỰ QUẢN 15 PHÚT ĐẦU BUỔI HỌC

CÁCH THỨC HƯỚNG DẪN ĐỘI SAO ĐỎ HOẠT ĐỘNG TỰ QUẢN 15 PHÚT ĐẦU BUỔI HỌC
... mà Đội Sao Đỏ thu đợc - Đội Sao Đỏ hoạt động độc lập tự giác mặt TPT GVCN - Đội Sao Đỏ hoạt động tốt hay không cần quan sát 15 phút đầu buổi học - TPT nêu tiêu hình thức chấm điểm thi đua Chi Đội ... dựng Đội Sao Đỏ với công tác 15 phút đầu buổi học II - Nội dung cụ thể: Để xây dựng đợc đội ngũ Sao Đỏ phải trình theo dõi, chọn lọc Đội ngũ Sao Đỏ phải Đội viên thực tốt nghi thức Đội, có t cách ... thăm dò tín nhiệm Đội viên toàn trờng với thành viên Đội Sao Đỏ - Đối với học sinh lớp thiết Đội Sao Đỏ phải Đoàn viên Thanh niên để vừa quản lý, đạo hoạt động Đội vừa quản hoạt động Thanh niên...
 • 7
 • 1,021
 • 22

Pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới góc độ hoạt động đầu tư nước ngoài

Pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới góc độ hoạt động đầu tư nước ngoài
... đời Luật Kinh doanh BĐS năm 2006 (Luật KDBĐS) điều chỉnh trực tiếp hoạt động kinh doanh BĐS Pháp luật kinh doanh bất động sản góc độ hoạt động đầu nước Tìm hiểu quy định kinh doanh BĐS góc độ ... góc độ hoạt động đầu nước ngoài, đưa số bình luận chủ yếu sau đây: 1.1 Tính ưu việt hệ thống pháp luật kinh doanh BĐS Hoạt động đầu kinh doanh BĐS nói chung hoạt động đầu kinh doanh BĐS ... đẳng hoạt động kinh doanh BĐS xác lập; chủ thể đầu (không phân biệt nhà đầu nước hay nhà đầu nước ngoài) tham gia đầu kinh doanh BĐS (Điều Luật KDBĐS); nhà đầu nước muốn tham gia hoạt...
 • 5
 • 344
 • 5

Xem thêm