Ghi nhận trong từ điển thuật ngữ và thực hành trong rational rose

Xây dựng sử dụng từ điển thuật ngữ Moophy cho việc dạy học vật lý

Xây dựng và sử dụng từ điển thuật ngữ Moophy cho việc dạy và học vật lý
... chọn đề tài Xây dựng sử dụng từ điển thuật ngữ Moophy cho việc dạy học Vật trường phổ thông chương Từ trường” – lớp 11” Trong luận văn này, muốn xây dựng từ điển thuật ngữ Vật để hỗ trợ ... phẩm PTDH có sử dụng CNTT Từ điển vật Moophy (Chương 2) xây dựng tiến trình dạy học sử dụng CNTT nói chung Moophy nói riêng (Chương 3) Chương 2: XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ VẬT LÝ MOOPHY 2.1 ... thuật ngữ thuật ngữ, tô sáng liên kết tới nội dung thuật ngữ 2.2 Xây dựng Từ điển vật Moophy 2.2.1 Tiêu chí việc xây dựng Moophy Moophy chương trình xây dựng dựa Moodle cho phép người sử dụng...
 • 152
 • 281
 • 0

Tài liệu Từ diển thuật ngữ dùng trong 3DsMax pptx

Tài liệu Từ diển thuật ngữ dùng trong 3DsMax pptx
... Animated Texture (chất liệu hoạt hoá): Một file Video hoạt cảnh sử dụng thay hình ảnh tĩnh đồ họa chất liệu, làm chất liệu đối tượng thay đổi liên tục cảnh thể Animation (hoạt cảnh): Trong đồ họa 3D, ... ảnh thời gian thể Các lọc khác tạo hiệu ứng khác cho thể Trong MAX có sẵn tập hợp lọc Array (mảng): Một ma trận màu đối tượng ngoại suy từ đối tượng nhóm đối tượng Thông thường thấy mảng đồng ... liên tục cảnh thể Animation (hoạt cảnh): Trong đồ họa 3D, điều chỉnh kiểu đối tượng, ánh sáng, vật liệu hay camera cách di chuyển thay đổi liên tục, tạo nên hoạt động chuyển dịch đối tượng bất động...
 • 3
 • 236
 • 1

Từ điển thuật ngữ thông dụng trong 3dsmax

Từ điển thuật ngữ thông dụng trong 3dsmax
... hình ảnh tập trung xác Trong nhiếp ảnh, chiều sâu trường điều khiển định dạng độ mở ống kính Trong đồ họa 3D, chiều sâu trường thường vô tận điều khiển thông qua việc sử dụng lọc hình ảnh Detach ... tiếp Diffuse Map: Một kênh đồ sử dụng để thay đổi màu đối tượng từ màu sắc xác định định dạng màu, thông thường mẫu hình ảnh Digital Retouching: Qui trình sử dụng có chưõng trình vẽ 2D để chỉnh ... diện lựa chọn màu sử dụng MAX, cho phépngười sử dụng điều chỉnh Hue (chrom), bão hòa (satruation hoặcintensity) để lựa chọn màu IGES: Một định dàng file hình khối thông dụng để trao đổi hình...
 • 32
 • 272
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 10 potx

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 10 potx
... TERM 2838 THUẬT NGỮ Waste (a) Chất thải (a) Trong nuôi trồng thủy sản: Thường liên quan đến nước tuôn bắt nguồn từ trang trại 2839 Waste (b) Chất thải (b) Trong nuôi trồng thủy sản - chăn nuôi kết ... đích sử dụng xác định, bao gồm nước uống, nước dùng trang trại, sản xuất nuôi trồng thủy sản, sinh sản sinh vật thủy sinh khác trình sản xuất công nghiệp nông nghiệp 2860 Water rate Giá tiền nước ... chất rắn hoà tan 304 TERM 2868 THUẬT NGỮ Water use Sử dụng nước Rút nước từ nơi sử dụng nước bao gồm nước sinh hoạt dân sự, công nghiệp (cả nuôi trồng thủy sản) , thủy điện, giao thông, giải trí...
 • 34
 • 258
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 9 doc

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 9 doc
... Hệ thống nuôi đặt thuỷ vực Hệ thống nuôi trồng thủy sản phương tiện nuôi cho chìm ngập thủy vực định nhằm kiểm soát hệ thống nuôi, ví dụ giàn nuôi hàu, nuôi bè rong biển, nuôi đăng chắn nuôi bè ... 2658 THUẬT NGỮ System, land-based- Hệ thống nuôi mặt đất Hệ thống nuôi trồng thủy sản phương tiện nuôi xây dựng mặt đất nuôi theo hình thức nước tĩnh hay nước chảy qua như: ao, bể mương xây 26 59 ... Chúng bắt nguồn từ hai nguồn chính: từ sinh sản nhân tạo đánh bắt tự nhiên 255 TERM 2 392 THUẬT NGỮ Seepage Sự thấm qua Sự di chuyển từ từ chất lỏng, ví dụ nước qua đất xốp hay đá rỗ 2 393 Seepage rate...
 • 33
 • 243
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 8 potx

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 8 potx
... aquaculture Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Cho mục đích thống kê: Đặc biệt liên quan đến kết thu hoạch từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản định rõ lượng sản phẩm thu hoạch ... cá nuôi trồng thủy sản Một số công trình xây dựng dùng để nuôi trồng thủy sản quảng canh, công trình tạo nơi sống thích hợp cho cá động vật thủy sản khác Thường công trình tạo điều kiện nuôi trồng ... annual- Sản lượng hàng năm Thụât ngữ thường dùng nuôi trồng thuỷ sản để mô tả số lượng (thường tấn) vật nuôi cỡ thương phẩm sản xuất từ đơn vị nuôi định năm 2163 Production, aquaculture Sản lượng nuôi...
 • 36
 • 324
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 7 docx

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 7 docx
... khách hàng, khuyến khích sản phẩm cung ứng sản phẩm cách hiệu có lời Với sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tất hoạt động liên quan từ sản xuất đến dịch vụ từ sản phẩm ban đầu đến sản phẩm cuối tới tay ... nghiền) từ cá (thường cá tạp nhỏ sản phẩm phụ đánh bắt) từ phụ phẩm nhà máy chế biến thủy sản Dùng chủ yếu làm thức ăn chăn nuôi (gia cầm, lợn, gia súc ) thức ăn nuôi loài động vật thủy sản ăn ... sông) 204 TERM 1 874 THUẬT NGỮ Ongrowing Nuôi thịt Thuật ngữ thường trình nuôi động vật sau giai đoạn giống tới kích cỡ thương phẩm 1 875 Oocyte Noãn bào Tế bào phát triển thành trứng 1 876 Oogenesis...
 • 31
 • 225
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 6 pps

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 6 pps
... Integrated irrigation-aquaculture (IIA) Nuôi trồng thủy sản - thủy lợi kết hợp (IIA) Sử dụng nước thủy lợi cho canh tác nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản thực thượng nguồn hay hạ lưu ... Irrigation-aquaculture, integrated- Thủy lợi - nuôi trồng thủy sản kết hợp Xem Nuôi trồng thủy sản - thủy lợi kết hợp (Integrated irrigationaquaculture) 168 THUẬT NGỮ TERM 1492 ISO 9000 ISO 9000 ... 1 368 Hydroponics Cây trồng nước (thủy canh) Một hệ thống trồng lớn lên có rễ chúng ngập dung dịch giầu chất dinh dưỡng hay loại giá thể trơ tưới chất dinh dưỡng Trong nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật...
 • 32
 • 202
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 5 pps

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 5 pps
... agri-aqua- Đất nông nghiệp -nuôi trồng thủy sản Đối với mục đích thống kê: Một mảnh đất nông nghiệp dùng canh tác nông nghiệp nuôi trồng thủy sản truyền thống Hoạt động nuôi trồng thủy sản tiến hành theo ... vật nuôi đất dùng toàn hay phần cho sản xuất nông nghiệp 1323 Holding, aquaculture- Đất nuôi trồng thủy sản Phục vụ mục đích thống kê: Một đơn vị kinh tế chủ yếu tham gia vào nuôi trồng thủy sản ... methyl-orange alkalinity là: TH = 5. 0 SBV dh = 2.8 SBV 142 THUẬT NGỮ TERM 1271 Harrowing Cào, bừa Trong nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật làm chất lắng đọng đáy lồng nuôi cá trại cá Trong trình này,...
 • 31
 • 263
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 4 docx

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 4 docx
... dụng lượng hệ thống sống Trong nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu hiệu lượng sinh trưởng sinh sản 867 Energy Năng lượng Năng lực để thực công việc Trong nuôi trồng thủy sản thường liên quan đến nhu ... Trong nuôi trồng thủy sản: Một thuật ngữ dùng để mô tả loài sinh vật nuôi trốn khỏi hệ thống nuôi môi trường bên Có ảnh hưởng tiềm ẩn xảy qua giao phối với loài hoang dã qua truyền bệnh 9 04 Esociculture ... tình trạng sống họ 96 THUẬT NGỮ TERM 841 Effluent Dòng chảy Liên quan đến (một suối) dòng nước chảy từ bể, ao, trại nuôi thủy sản, trạm lọc nước hay nhà máy điện, hay dòng chảy từ hồ chứa, hồ tự...
 • 30
 • 300
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 3 ppt

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 3 ppt
... Xem Nuôi treo (Culture, suspended)6 03 Culture, integrated- Nuôi kết hợp Hệ thống nuôi sinh vật thủy sinh coi sản phẩm thứ cấp hệ thống nuôi không quản lý sản lượng nuôi trồng thủy sản, ví dụ nuôi ... vật môi trường nuôi cấy nhân tạo 5 63 Culture (c) Nuôi trồng (c) Trong nuôi trồng thủy sản: Nuôi cá, động vật nhuyễn thể, giáp xác loài thủy sinh khác qua giai đoạn phát triển (phần lớn) điều ... plot- Xem Nuôi đáy (Culture, bottom)- 72 Nuôi đáy THUẬT NGỮ TERM 617 Culture, pole- Nuôi cọc Xem Nuôi cọc (Culture, stake)618 Culture, pond- Nuôi ao Thuật ngữ chung dùng để mô tả việc nuôi sinh...
 • 30
 • 177
 • 0

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 2 doc

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHẦN 2 doc
... Fishery Products Quy tắc thực hành sản phẩm thủy sản thủy sản Dự thảo quy tắc cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản FAO biên soạn Hội đồng dinh dưỡng sản phẩm thủy sản thẩm định Văn cần ý đến tác nhân ... thẳng đứng 53 THUẬT NGỮ TERM Dòng vô tính, hệ vô tính 445 Clone Quần thể tạo từ sinh vật Trong nuôi trồng thủy sản: Một quần thể sinh vật tạo sinh sản vô tính mà đưa vào nuôi trồng từ tế bào hay ... 35 THUẬT NGỮ TERM 27 8 Bioenergetics Năng lượng sinh học Sự truyền lượng sinh vật sống hệ sinh thái thủy sinh 27 9 Biofilter Lọc sinh học Thành phần thiết bị xử lý nước hệ thống nuôi trồng thủy sản...
 • 30
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhPhân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học quần thể ở quần thể ngẫu phốiPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome tips to pronounce ses and ed effectivelyStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationStructural conversion with modal verbs (supplementary practice for teaching part e unit 11 12 english 12)The use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolTwo issues in assessment of high school students performance in englishĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing cooperative learning to motivate the 10th form students at mai anh tuan high school to speak englishUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLChương II. §2. Hàm số bậc nhấtLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịTHUYẾT MINH đồ án môn học xử lí nước THIÊN NHIÊNĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUSING SONGS TO ENCOURAGE GRADE 10 SCHOOLERS TO LEARN LISTENING SKILL AT THUONG XUAN 3 HIGH SCHOOL