Frequencies {tần số}

6-1Khao sat dap ung tan so (64).doc

6-1Khao sat dap ung tan so (64).doc
... (gain margin), pha dự trữ (phase margin) tần số cắt (crossover frequency) từ liệu đáp ứng tần số Biên dự trữ pha dự trữ dựa hệ thống vòng hở SISO cho biết tính ổn đònh tương đối hệ thống hệ thống ... đặc điểm hệ thống bao gồm: biên dự trữ, pha dự trữ tính ổn đònh Đáp ứng tần số dùng lệnh dnyquist so sánh trực tiếp với đáp ứng nyquist hệ liên tục tương ứng Nều bỏ qua đối số vế trái dòng lệnh ... LTI Biểu đồ Nichols dùng để phân tích đặc điểm hệ vòng hở hệ vòng kín Đáp ứng từ lệnh dnichols so sánh trực tiếp với đáp ứng từ lệnh nichols hệ liên tục tương ứng Nếu bỏ qua đối số vế trái dòng...
 • 36
 • 690
 • 0

Khảo sát đáp ứng tần số

Khảo sát đáp ứng tần số
... h = freqz(b,a,w) tạo đáp ứng tần số điểm tần số vector w Các điểm tần số phải nằm khoảng (0 ÷2π) h = freqz(b,a,f,Fs) tạo đáp ứng tần số điểm tần số vector f Các điểm tần số phải nằm khoảng (0 ... chọn 200 điểm tần số vector w để tính vector đáp ứng tần số h [h,w] = freqs(b,a,n) chọn n điểm tần số để tìm vector đáp ứng tần số h Nếu bỏ qua đối số ngõ vế trái lệnh freqs vẽ đáp ứng biên độ ... Lệnh dbode tìm đáp ứng tần số biên độ pha hệ liên tục LTI Lệnh dbode khác với lệnh freqz mà đáp ứng tần số đạt với tần số chưa chuẩn hóa Đáp ứng có từ dbode so sánh trực tiếp với đáp ứng lệnh bode...
 • 36
 • 583
 • 1

Nhóm lệnh về tần số ứng dụng

Nhóm lệnh về tần số ứng dụng
... đáp ứng tần số điểm tần số vector w Các điểm tần số phải nằm khoảng (0 ÷2π) h = freqz(b,a,f,Fs) tạo đáp ứng tần số điểm tần số vector f Các điểm tần số phải nằm khoảng (0 ÷ Fs) Nếu bỏ qua đối số ... thích: Lệnh dbode tìm đáp ứng tần số biên độ pha hệ liên tục LTI Lệnh dbode khác với lệnh freqz mà đáp ứng tần số đạt với tần số chưa chuẩn hóa Đáp ứng có từ dbode so sánh trực tiếp với đáp ứng lệnh ... freqz(b,a,f,Fs) freqz(b,a) c) Giải thích: Lệnh freqz tìm đáp ứng tần số H(ejωT) lọc số từ hệ số tử số mẫu số vector b a [h,w] = freqz(b,a,n) tìm đáp ứng tần số lọc số với n điểm B ( z ) b(1) + b(2) z...
 • 64
 • 398
 • 0

Tín hiệu và LTI trong miền tần số

Tín hiệu và LTI trong miền tần số
... Faculty Of Computer Engineering H LTI Trong Mi n T n S Page: 31 Faculty Of Computer Engineering H LTI Trong Mi n T n S Page: 32 Faculty Of Computer Engineering H LTI Trong Mi n T n S Page: 33 Faculty ... Engineering H LTI Trong Mi n T n S Page: 34 Faculty Of Computer Engineering H LTI Trong Mi n T n S Page: 35 Faculty Of Computer Engineering H LTI B L c Page: 36 Faculty Of Computer Engineering H LTI B ... Computer Engineering H LTI B L c Page: 38 Faculty Of Computer Engineering H LTI B L c Page: 39 Faculty Of Computer Engineering H LTI B L c Page: 40 Faculty Of Computer Engineering H LTI B L c Page:...
 • 46
 • 490
 • 4

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC
... 3.4 BIỂU DIỄN HỆ THỐNG TTBB RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ 3.4.1 Định nghĩa đáp ứng tần số Miền n: x(n) h(n) y(n)=x(n)*h(n) F Miền ω: h(n) F X(ω) H(ω) Y(ω)=X(ω)H(ω) H(ω)=Y(ω)/X(ω): gọi đáp ứng tần số ... cos(nΩTs ) = A cos(ωn) ⇒ ω = ΩTs Trong đó: ω - tần số tín hiệu rời rạc Ω - tần số tín hiệu tương tự Ts - chu kỳ lấy mẫu 3.5.3 Quan hệ phổ tín hiệu rời rạc phổ tín hiệu tương tự +∞ F X ( f ) = ... = π 1− e  3.4.4 Đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào hàm cos,sin Xét tín hiệu vào có dạng hàm cos: ( A jω0n x(n ) = A cos( ω0n ) = e + e − jω0n ) Biểu diễn đáp ứng tần số dạng mơđun & pha: H(ω)...
 • 33
 • 1,241
 • 12

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC
... X(ω) có hạn chế xử lý thiết bị, máy tính:   Tần số ω liên tục Độ dài x(n) vơ hạn: n biến thiên -∞ đến ∞ Khi xử lý X(Ω) thiết bị, máy tính cần:  Rời rạc tần số ω -> ω K  Độ dài x(n) hữu hạn ... Biến đổi Fourier dãy có độ dài hữu hạn theo tần số rời rạc, gọi tắt biến đổi Fourier rời rạc – DFT (Discrete Fourier Transform) 4.2 BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC - DFT  DFT x(n) có độ dài N định nghĩa: ... = - - j2 b THUẬT TĨAN FFT CƠ SỐ PHÂN THEO TẦN SỐ  Thuật tóan dựa phân chia dãy X(k) thành dãy nhỏ, biến k biểu thị cho trục tần số nên gọi phân chia theo tần số X (k ) = N −1 ∑ x( n)W n= =...
 • 40
 • 1,196
 • 10

Đặc tính tần số của bộ lọc số FIR pha tuyến tính

Đặc tính tần số của bộ lọc số FIR pha tuyến tính
... độ tần số H(ejω) của lọc số FIR pha tuyến tính loại cho, lọc thông thấp 5.2.2b Đặc tính tần số lọc FIR pha tuyến tính loại Bộ lọc FIR pha tuyến tính loại có θ(ω) = -αω N chẵn, đặc tính tần số ... chẵn, đặc tính xung h(n) phản đối xứng 5.2.2 Đặc tính tần số lọc số FIR pha tuyến tính Khi h(n) dãy thực cần khảo sát đặc tính tần số H(ejω) lọc số FIR pha tuyến tính đoạn ω ∈ [ ÷π] 5.2.2a Đặc tính ... , đặc tính xung h(n) lọc số FIR pha tuyến tính β = dãy đối xứng - Khi β = N lẻ, gọi lọc số FIR pha tuyến tính loại - Khi β = N chẵn, gọi lọc số FIR pha tuyến tính loại Ví dụ 5.5 : Bộ lọc FIR pha...
 • 8
 • 1,781
 • 18

Mạch điện tử - chương 5 - Đáp ứng tần số của BJT và FET

Mạch điện tử - chương 5 - Đáp ứng tần số của BJT và FET
... băng tần Trương Văn Tám V-14 Mạch Điện Tử Chương 5: Đáp ứng tần số BJT FET 5. 8 ÐÁP ỨNG TẦN SỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG FET: Việc phân tích mạch khuếch đại dùng FET tần số cao tương tự BJT ... cao Trương Văn Tám V-10 Mạch Điện Tử Chương 5: Đáp ứng tần số BJT FET 5. 7 ÐÁP ỨNG TẦN SỐ CAO CỦA MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG BJT: Ở vùng tần số cao, có vấn đề xác định điểm -3 dB: điện dung hệ thống (ký ... V-7 Mạch Điện Tử Chương 5: Đáp ứng tần số BJT FET Khi ta mắc CE vào mạch, nhận thấy: - tần số thật thấp, dung kháng CE lớn, CE xem hở mạch độ lợi điện nhỏ tính công thức (5. 17) - Khi tần số...
 • 18
 • 1,212
 • 6

Tự động điều chỉnh tần số

Tự động điều chỉnh tần số
... tuốc-bin tần số tăng lên Có thể điều khiển xa cấu nhờ động III Điều chỉnh phân phối công suất tác dụng máy phát làm việc song song: Bộ điều chỉnh tốc độ quay sơ cấp, thiết bị điều chỉnh tần số thứ ... thay đổi tần số đột ngột xuất thiếu hụt công suất tác dụng Nếu hệ thống thiết bị TGT, Hình 12.9 : Sự thay đổi tần số tác dụng tự điều chỉnh phụ tải tác thiếu hụt công suất tác động điều chỉnh tốc ... có đợt cắt tải với tần số khởi động đợt là: 48; 47,5; 47 Hz Khi tần số giảm xuống đến 48Hz (điểm 1) đợt tác động cắt phần phụ tải, nhờ giảm tốc độ giảm thấp tần số Khi tần số tiếp tục giảm xuống...
 • 7
 • 632
 • 10

Bảo vệ tần số cao và vô tuyến

Bảo vệ tần số cao và vô tuyến
... chủ yếu bảo vệ tần số cao phức tạp giá thành cao Do bảo vệ tần số cao sử dụng bảo vệ khác đơn giản không thỏa mãn yêu cầu bảo vệ rơle, yêu cầu phải tác động nhanh Tất loại bảo vệ dọc đảm bảo cắt ... đường dây bảo vệ Yêu cầu : Kn ≥ 1,5 ÷ IV Đánh giá lĩnh vực ứng dụng bảo vệ tần số cao tuyến: Ưu điểm bảo vệ tần số cao là: nguyên tắc bảo vệ tác động chọn lọc mạng có hình dáng với số nguồn ... ngắn mạch Khi ngắn mạch, dòng tần số cao truyền không liên tục bảo vệ có hướng tần số cao Độ dài xung tín hiệu nửa chu kỳ tần số công nghiệp Pha tín hiệu tần số cao điều chế tương ứng với pha...
 • 12
 • 408
 • 3

Xử lý ảnh trên miền tần số

Xử lý ảnh trên miền tần số
... lọc miền tần số Cơ sở thuyết Hạn chế xử miền không gian Ý tưởng xử miền tần số Tính toán chi tiết Các lọc 2.1 Lọc thông thấp -Lọc tần số thấp Idea - Lọc tần số thấp Gauss - Lọc tần số ... mà trực quan phương pháp lọc miền tần số Phương pháp lọc miền tần số đơn giản thực phép biến đổi ảnh miền tần số Các tín hiệu đầu vào, đầu ảnh, lọc biến miền tần số Y(u,v ) = X(u,v ) * H(u,v) ... thông -Lọc tần số thấp Idea - Lọc tần số thấp Gauss - Lọc tần số thấp Butterworth 2.2 Xây dựng ứng dụng Phần I : Tìm hiểu phép lọc số Khái quát phép lọc ảnh Phép lọc ảnh sử dụng nhiều xử ảnh ,...
 • 17
 • 2,033
 • 11

Nghiên cứu điều chỉnh tần số và thể tích khí lưu thông trong gây mê nội khí quản có dùng ống Carlen

Nghiên cứu điều chỉnh tần số và thể tích khí lưu thông trong gây mê nội khí quản có dùng ống Carlen
... CU IU CHNH TN S V TH TCH KH LU THễNG TRONG GY Mấ NI KH QUN Cể DNG NG CARLEN LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN DUY ANH h nội - 2008 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon ... nghiờng Trong giai on thụng khớ mt phi, ri lon hụ hp cú th xy ti phi c thụng khớ Dũng mỏu n phi ny nhiu hn bỡnh thng ảnh hởng phẫu thuật Phổi không phụ thuộc HPV và/ Trọng lực Bệnh phổi HPV và/ hoặc ... tn s v th tớch khớ lu thụng gõy mờ ni khớ qun cú dựng ng Carlen Vi mc tiờu: ỏnh giỏ s thay i thnh phn khớ mỏu ng mch gõy mờ cú dựng ng Carlen lm xp mt bờn phi Xỏc nh phng thc iu chnh thụng khớ...
 • 88
 • 743
 • 1

Thở máy rung tần số cao trong điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh

Thở máy rung tần số cao trong điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh
... số cao gây Kết luận: Thở máy rung tần số cao điều trị suy hấp trẻ sinh định cho đa số bệnh viêm phổi bệnh màng sau thất bại thở máy thông thường với thở máy rung tần số cao cải thiện số ... máy thở thông thường Trên giới ngày sử dụng phổ biến máy thở rung tần số cao điều trị suy hấp nặng trẻ sinh Vì thực nghiên cứu định, hiệu quả, biến chứng thở máy rung tần số cao điều trị suy ... cao điều trị suy hấp trẻ sinh từ rút ưu điểm thở máy rung tần số cao Mục tiêu tổng quát Mô tả định, hiệu biến chứng thở máy rung tần số cao điều trị suy hấp trẻ trẻ sinh ĐỐI TƯỢNG -...
 • 14
 • 817
 • 3

Thiết kế và thi công FM 2 kênh nhập tần số phần 1

Thiết kế và thi công FM 2 kênh nhập tần số phần 1
... ra: Thi t kế máy phát FM 88 -10 8MHz: - Công suất nhỏ nhập tần số muốn phát cách dễ dàng Giới thi u tổng quát Tên đề tài “Cài đặt tần số Máy Phát FM bàn phím” nói lên điểm mạnh nó, là: nhập tần số ... FM khoá pha vòng lặp PLL cho phép nhập tần số điều khiển - Lập trình điều khiển chọn bước nhảy thay đổi tần số 10 0KHz GIỚI THI U MÁY PHÁT 3 .1 Hình 1: Máy Phát FM công tắc gạt để chọn tần số ... vụ nhận tần số từ bàn phím vào, cho phép lựa chọn thay đổi tần số dải tần hoạt động máy phát FM từ 88 – 10 8MHz với bước nhảy thay đổi tần số 10 0KHz, vi xử lý xử lý để hiển thị tần số phát lên...
 • 6
 • 425
 • 2

Xem thêm