Các phép biến đổi dữ liệu

Bài giảng tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS bài 4 các phép biến đổi dữ liệu

Bài giảng tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS  bài 4 các phép biến đổi dữ liệu
... namth@buh.edu.vn Tin học ứng dụng: Biến đổi liệu nghiên cứu CHUYỂN ĐỊNH DẠNG CỦA BIẾN … bước chập chững vào giới số … namth@buh.edu.vn Tin học ứng dụng: Biến đổi liệu nghiên cứu LÀM SẠCH DỮ LIỆU • Dữ liệu ... Tin học ứng dụng: Biến đổi liệu nghiên cứu CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU • Mục đích – Xử lý sai sót trình mã hóa, nhập liệu Biến đổi liệu để phát mối quan hệ biến Phân loại – Xử lý liệu biến ... namth@buh.edu.vn Tin học ứng dụng: Biến đổi liệu nghiên cứu LÀM SẠCH DỮ LIỆU VỚI MS EXCEL • Sử dụng đồ thị Scatter biến Age … bước chập chững vào giới số … namth@buh.edu.vn Tin học ứng dụng: Biến đổi liệu nghiên...
 • 30
 • 239
 • 1

Một số phép biến đổi dữ liệu Lesson 3 SPSS

Một số phép biến đổi dữ liệu Lesson 3 SPSS
... nhỏ (theo giá trị biến đó) để thực phép phân tích cho nhóm • Câu lệnh: Data  Split file 5 Tạo biến Có hai cách tạo biến sở biến có: – Mã hóa lại liệu (recode) – Tính toán liệu (compute) Recode ... Recode • Tác dụng: phân chia lại giá trị biến có theo mục đích người sử dụng • Gồm hai dạng: – Chuyển liệu từ biến liên tục sang biến rời rạc – Chuyển liệu biến rời rạc cấp đo lường khác • Câu lệnh: ... trị biến (Values) cửa sổ Variable View • Có thể đặt thêm điều kiện mã hóa lại biến Compute • Tác dụng: thực phép tính theo mục đích người sử dụng • Đối tượng áp dụng: chủ yếu biến liên tục biến...
 • 22
 • 389
 • 0

chương 5 các phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu

chương 5 các phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu
... (hình 5- 8) cho phép lựa chọn trưòng hợp theo số thứ tự hàng hiễn thị bên trái hình liệu SPSS Hình 5- 6 Hình 5- 7 Hình 5- 8 Tách tập liệu (Split File) Cơng cụ Split File cho phép tách liệu tập liệu ... Thêm vào quan sát (Add Cases) Cơng cụ Add Cases cho phép ta hợp liệu tập liệu ho ạt động với liệu tập liệu bên ngồi, với điều kiện tập li ệu ph ải chứa biến giống biến tập liệu ho ạt động Sau thao ... hình 5- 15: Hình 5- 15 - Excluded Variables liệt kê biến bị loại trừ khỏi biến hợp thành Những biến biến có tên biến giống Biến tập tin hoạt động ký hiệu (*), biến tập tin bên ngồi (+) Nếu muốn biến...
 • 13
 • 544
 • 0

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu
... audio-video Để hiểu thêm thuyết, kỹ thuật xử nén ảnh nhóm chọn Đề tài 5: Tìm hiểu phép biến đổi xử liệu đa phương tiện ứng dụng Trong đề tài này, nhóm tập trung vào phép biến đổi là: KL, ... Tìm hiểu chung phép biến đổi đơn vị, tính chất chung - Hoàng Đình Hiệp: Tìm hiểu phép biến đổi KL, PCA (Principle Component Analysis) Tìm hiểu phương pháp trích chọn đặc trưng dựa phép biến đổi ... ảnh phổ biến nay, việc sử dụng DCT giúp giảm nhiều chi phí tài nguyên lưu trữ truyền tải Phép biến đổi KL, PCA 2.1 Phép biến đổi KL Khái niệm, sở thuyết phép biến đổi KL Phép biến đổi KL có...
 • 19
 • 1,097
 • 2

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng

Tìm hiểu các phép biến đổi trong xử lý dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng
... qua phép biến đổi nhận thành phần tương quan yếu Áp dụng phép biến đổi đơn vị nén liệu Phép biến đổi áp dụng tốt nén liệu cần phải giải tương quan, có tốc độ nén nhanh xác Đánh giá: Trong phép biến ... phép biến đổi DCT coi xấp xỉ tốt cho phép KLT dùng theo chuẩn JPEG Nguyên nhân: - Phép biến đổi DCT chia tín hiệu xử theo khối để phù hợp với giả thiết ổn định tương đối khối - Phép biến đổi ... nhiên liên tục Biến đổi KL gọi biến đổi Hoteling hay phương pháp thành phần 6 Phép biến đổi KL phép biến đổi tuyến tính đơn vị dựa vecto riêng giá trị riêng ma trận tương quan phép giảm thứ nguyên...
 • 13
 • 225
 • 0

Tài liệu Chương 3: Các phép biến đổi ba chiều (Kỹ thuật đồ hoạ) pptx

Tài liệu Chương 3: Các phép biến đổi ba chiều (Kỹ thuật đồ hoạ) pptx
... trục Kí hiệu : R(rx, ry, rz, θ ) Phép quay xác định vetơ góc quay: Trục quay qua gốc tọa độ điểm r Phép quay ngược chiều kim đồng hồ theo trục quay 12 Các bước thực phép quay B1 Tịnh tiến trục quay ... Quay ngược trở trục ban đầu Tịnh tiến ngược trục AB trở lại vị trí ban đầu ta có ma trận phép biến đổi sau: 1 0 T −1 =  0  0 0 0 0 xa  ya   za   1 21 Tổng hợp Kết phép quay quanh trục ... trận chuyển đổi vector đơn vị ngược chiều kim đồng hồ quanh trục y mặt phẳng xz để trùng với chiều dương trục oz: u ' '.k cos β = =d u' ' k Tương tự ta tính sin β sin β = −a Khi ma trận phép quay...
 • 23
 • 321
 • 3

Tài liệu Chương 3: Các phép biến đổi hai chiều (Kỹ thuật đồ hoạ) docx

Tài liệu Chương 3: Các phép biến đổi hai chiều (Kỹ thuật đồ hoạ) docx
... hình học  Thông thường, khảo sát phép biến Affine nên ta thường dùng thuật ngữ phép biến đổi để ngụ ý phép biến đổi Affine  Phép biến đổi Affine phép biến đổi với f(x,y) g(x,y) hàm tuyến tính: ...  Bản chất phép biến đổi hình học thay đổi vị trí đối tượng, làm thay đổi đối tượng hướng, kích thước, hình dạng  Các phép biến đổi hình học • • • • Tịnh tiến Quay Biến đổi tỉ lệ Biến dạng December ... Phép biến đổi tỉ lệ  Khi sy = đối tượng co giản theo trục x  Khi sx = đối tượng co giản theo trục y December 15, Chris Weigle - Comp 16 Phép biến đổi tỉ lệ   Khi sx = sy : phép biến đổi đồng...
 • 23
 • 435
 • 5

Tài liệu Các phép biến đổi trong đồ họa 2 chiều doc

Tài liệu Các phép biến đổi trong đồ họa 2 chiều doc
... Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 12/ 16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi ngược • Phép biến đổi ngược dùng để undo phép biến đổi thực • Q ảnh P qua phép biến đổi T có ma trận biến đổi M : Q ... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi • Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể gọi kết hợp phép biến đổi (composing ...  Các phép biến đổi đồ họa chiều 13/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phân rã phép biến đổi • Một phép biến dạng theo phương trục x phân rã thành tích phép biến đổi tỉ lệ phép biến dạng đơn vò, với phép biến...
 • 16
 • 441
 • 1

Tài liệu Các phép biến đổi thuần phát_Chương 2 doc

Tài liệu Các phép biến đổi thuần phát_Chương 2 doc
... theo biến tơng ứng Ví dụ : cho a11 a A = 21 a31 a 41 a 12 a13 a 22 a 23 a 32 a 42 a33 a 43 a14 a 24 a 34 a 44 a11 a 12 a13 a14 t t t t a a 22 a23 a 24 21 t t t dt dA = t : a31 a 32 ... đờng chéo ma trận chuyển đổi (2. 9) : ny + Ox = 2kxkyvers = 2kxky(1 - cos) Oz + ay = 2kykzvers = 2kykz(1 - cos) (2. 13) ax + nz = 2kzkxvers = 2kzkx(1 - cos) Giả sử theo hệ (2. 12) ta có kx lớn nhất, ... (2. 17) 2. 4 Biến đổi hệ toạ độ mối quan hệ hệ toạ độ biến đổi : 2. 4.1 Biến đổi hệ toạ độ : Giả sử cần tịnh tiến gốc toạ độ Đề cát O(0, 0, 0) theo vectơ dẫn r r r r h = 4i - 3j + 7k (hình 2. 12) ...
 • 18
 • 239
 • 1

Tài liệu Robot công nghiệp : Các phép biến đổi thuần nhất pdf

Tài liệu Robot công nghiệp : Các phép biến đổi thuần nhất pdf
... vectơ biểu diễn điểm A sau hai phép biến đổi Bài : Viết ma trận biến đổi biểu diễn phép biến đổi sau : H = Trans(3,7,9)Rot(x,-900)Rot(z,900) Bài : Cho ma trận biến đổi A, tìm ma trận nghịch đảo A-1 ... 2.1 7: Rot (y,900) Rot (z,900) 25 Robot công nghiệp z y O H = Trans(4,0,0)Rot (y,900)Rot (z,900) x Hình 2.1 8: Vị trí vật thể sau biến đổi 2.6 Kết luận : Các phép biến đổi dùng để miêu tả vị trí hớng ... hệ toạ độ Tuy nhiên phép biến đổi nầy trục toạ độ OT song song đồng hớng với trục toạ độ O TS Phạm Đăng Phớc 22 Robot công nghiệp Nếu ta tiếp tục thực phép biến đổi quay : Rot(y,90o)Rot(z,90o).OT...
 • 18
 • 681
 • 13

Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ

Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ
... đóng phép hợp thành tạo thành nửa nhóm Trong số tất nửa nhóm phép biến đổi, nửa nhóm phép biến đổi đầy đủ TX = {α|α : X → X} tập X quan trọng Một đối tượng phổ dụng tương tự lý thuyết nửa nhóm nhóm ... nghiên cứu hạng nửa nhóm nói chung hạng nửa nhóm phép biến đổi đầy đủ nói riêng 3 Cấu trúc luận văn Toàn nội dung luận văn chia làm ba chương: Chương Nửa nhóm phép biến đổi đầy đủ Chúng trình ... niệm nửa nhóm, quan hệ Green mối quan hệ nửa nhóm phép biến đổi đầy đủ quan hệ Green Chương Hạng tương đối nửa nhóm TX modulo SX EX Chúng trình bày tổng quan kết hạng tương đối nửa nhóm phép biến...
 • 26
 • 161
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TẬP DÙNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TOÁN HỌC pdf

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TẬP DÙNG CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TOÁN HỌC pdf
... rượu b) Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá rượu c) Tính m Bài : Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam axit A ( A chứa chức axit mà không chứa chức hoá học khác) thu 13,2 gam CO2 3,6 gam nước Xác định CTPT A ... Bài : Oxi hoá gam rượu đơn chức thu 5,6 gam hỗn hợp gồm andehit, nước rượu dư Hỗn hợp sau phản ứng...
 • 2
 • 328
 • 0

Tài liệu ROBOT công nghiệp - Chương 2: Các phép biến đổi thuần nhất ppt

Tài liệu ROBOT công nghiệp - Chương 2: Các phép biến đổi thuần nhất ppt
... trận biến đổi : 0 -1 H = 0 0 Giải : áp dụng công thức ( 2-1 ), ta có : -1 H = 0 0 0 -1 -2 -1 Chúng ta kiểm chứng ma trận nghịch đảo nhân ma trận H với H-1 : 0 -1 0 0 0 TS Phạm Đăng Phớc 0 0 0 -1 -2 ... 0 Ta có cos = (nx + Oy + az - 1) / = (0 + + - 1) / = -1 / TS Phạm Đăng Phớc 19 Robot công nghiệp (O z - a y ) + (a x - n z ) + (n y - O x ) 2 (1 - 0) + (1 - 0) + (1 - 0) = = 2 tg = = 120 sin ... tục quay điểm biến đổi quanh trục x góc 900 Xác định vectơ biểu diễn điểm A sau hai phép biến đổi Bài : Viết ma trận biến đổi biểu diễn phép biến đổi sau : H = Trans(3,7,9)Rot(x ,-9 00)Rot(z,900)...
 • 18
 • 571
 • 9

Tài liệu Robot công nghiệp : Các phép biến đổi thuần nhất doc

Tài liệu Robot công nghiệp : Các phép biến đổi thuần nhất doc
... vectơ biểu diễn điểm A sau hai phép biến đổi Bài : Viết ma trận biến đổi biểu diễn phép biến đổi sau : H = Trans(3,7,9)Rot(x,-900)Rot(z,900) Bài : Cho ma trận biến đổi A, tìm ma trận nghịch đảo A-1 ... 2.1 7: Rot (y,900) Rot (z,900) 25 Robot công nghiệp z y O H = Trans(4,0,0)Rot (y,900)Rot (z,900) x Hình 2.1 8: Vị trí vật thể sau biến đổi 2.6 Kết luận : Các phép biến đổi dùng để miêu tả vị trí hớng ... hệ toạ độ Tuy nhiên phép biến đổi nầy trục toạ độ OT song song đồng hớng với trục toạ độ O TS Phạm Đăng Phớc 22 Robot công nghiệp Nếu ta tiếp tục thực phép biến đổi quay : Rot(y,90o)Rot(z,90o).OT...
 • 18
 • 739
 • 8

Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều

Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều
... Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 12/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi ngược • Phép biến đổi ngược dùng để undo phép biến đổi thực • Q ảnh P qua phép biến đổi T có ma trận biến đổi M : Q ... 0 1  Các phép biến đổi đồ họa chiều 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Kết hợp phép biến đổi • Quá trình áp dụng phép biến đổi liên tiếp để tạo nên phép biến đổi tổng thể gọi kết hợp phép biến đổi (composing ...  Các phép biến đổi đồ họa chiều 13/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phân rã phép biến đổi • Một phép biến dạng theo phương trục x phân rã thành tích phép biến đổi tỉ lệ phép biến dạng đơn vò, với phép biến...
 • 16
 • 1,568
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các phép biến đổi câucác phép biến đổi cơ bảncác phép biến đổicác phép biến đổi ba phacác phép biến đổi thuần nhấtcác phép biến đổi hình họccác phép biến đổi hai chiềucác phép biến đổi ba chiềucác phép biến đổi toán hình họccác phép biến đổi tuyến tínhcác phép biến đổi số phứccác phép biến đổi đồ thị hàm sốcác phép biến đổi tương đương phương trìnhcác phép biến đổi fouriercác phép biến đổi tương đươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học